COVID-19 Küresel Salgınının Muhasebe Eğitimine Etkisi İle İlgili Uluslararası Yayın Haberi

İşletme Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Recep Pekdemir (emekli) ve Prof. Dr. Ahmet Türel tarafından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde sunulan muhasebe derslerinde zorunlu uzaktan eğitime geçiş sürecinin bir bölüm olarak anlatıldığı ve 45 ülkenin COVID-19 ortamındaki muhasebe eğitimini konu alan, ‘Insights into Accounting Education in an COVID-19 World' başlıklı derleme makale muhasebe eğitimi konusunda önde gelen akademik yayınlardan biri olan Accounting Education dergisinde yayınlanmıştır (Vol 29, Issue 5). 

Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.