Çevrimiçi "COVID-19 Sürecinin Sucul Ekosistemler Üzerine Etkisi" Toplantısı

10 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 10.00'da İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanlığınca "COVID-19 sürecinin sucul ekosistemler üzerine etkisi" adlı çevrimiçi toplantı düzenlenecektir. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar’ın moderatörlüğünde düzenlenecek olan çevrim içi toplantı “Google Meet” üzerinden gerçekleşecektir.

TOPLANTI BİLGİLERİ

Moderator: Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar (İÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı)

Tarih: 10 Haziran 2020
Saat: 10.00

Toplantı 'Google Meet' üzerinden gerçekleştirilecektir.

Link: meet.google.com/jgc-tyzp-xis

İletişim: Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZER

E-posta: uguruzer@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi