Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi 2018-2019

• 17 Aralık 2018 Akademik Teşvik Ödeneği Takviminin web sitesinde ilanı.


• 01-15 Ocak 2019 tarihleri arasında Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına Başvuruların Yapılması.


• 16-23 Ocak 2019 tarihleri arasında Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının İncelemelerinin sonuçlandırılması,


• 24-29 Ocak 2019 tarihleri arasında Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından, incelenmesi ve ilan edilmesi.


• 30-04 Şubat 2019 tarihleri arasında itiraz süresi.


• 05-11 Şubat 2019 tarihleri arasında itirazların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından kesin karara bağlanması ve sonuçlandırılması.


• 12 Şubat 2019 İtirazların İlanı…

Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ 

Akademik Teşvik Komisyon Başkanı