Akademik Sohbetler 5: Osmanlı Maarifinde Musiki

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
AKADEMİK SOHBETLER 5
OSMANLI MAARİFİNDE MUSİKİ

Akademik Sohbetler'in 5. programında Osmanlı maarif tarihinin bugüne kadar çok ayrıntılı incelenmemiş olan musiki eğitimi sahasındaki çalışmalarla bilinen ve “Osmanlı Maarifinde Musiki” başlıklı kitabın sahibi Doç. Dr. Erhan Özden, Osmanlı’da musiki talim ve tedrisatı ile ilgili bilgiler verecek ve Osmanlı musiki eğitiminin tarihsel sürecini anlatacak. Akabinde Türkiyat Musiki Heyeti, Türk musikisinin klasik örneklerinden oluşan özel bir seçkiyi müzikseverlerle buluşturacaklar.

Enstitümüzün İstanbul Üniversitesi YouTube sayfasından ve Zoom meeting üzerinden çevrim içi düzenlediği “Osmanlı Maarifinde Musiki” programını teşrifleriniz bizi mutlu edecektir.


Prof. Dr. Mustafa Balcı
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü