Özel Güvenlik ve Koruma Müdürlüğü


Koruma Amiri: Ali Nergis

Görevleri :

2495 sayılı yasaya göre 2000 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği önerileriyle kurulmuş olup, Üniversitemiz bünyesinde çalışmaya başlamıştır. İstanbul’umuzun değişik bölgelerinde yer alan Avcılar, Çapa, Cerrahpaşa, Beyazıt Merkez, Bahçeköy kampüslerinde Üniversitemiz güvenlik görevlileri kanunla kendilerine verilmiş bulunan yetkiyle görev yapmaktadırlar. Görevleri, Özel Güvenlik ve Koruma Müdürlüğü’müzce ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesince sürekli denetlenmektedir. Güvenlik görevlilerimiz Kampüs’lerimizde Devlet Güvenlik Güçlerinin Yetki ve Salahiyetine haizdirler. Ana girişlerimizde araç ve şahıs kontrolları, binalarımızın gündüz ve gece emniyetin sağlanması, Üniversitede düzenlenen toplantılarda, imtihanlarda, gerekli emniyet tedbirlerinin alınması, öğrenci toplantılarında gerekli önlemlerin alınması gibi değişik alanlarda görev yapmaktadırlar.