Büyükçekmece Kampüs Koordinatörlüğü

:: Yurt Hizmetleri
:: Öğrenci İşleri Hizmetleri
:: Güvenlik Hizmetleri


Adres: İstanbul Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Yurdu 
İÜ Büuükçekmece Kampüsü Büyükçekmece / İSTANBUL
Telefon: 0212 866 33 80

İÜ Büyükçekmece Kampsüsünde Öğrencilere Verilen Hizmet :
:: 667 Sayılı KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi 
önlisans, lisans öğrencisi olup  kendi istekleri ile 
ilişiklerini kesmek isteyen öğrencilerin işlemleri, 
dosya teslimi (lise diploması, transkript, ders içeriği, vb.)
:: 667 Sayılı KHK kapsamında   kapatılan Fatih Üniversitesi 
önlisans, lisans mezunlarından olup, Üniversite kapatılmadan 
önce mezuniyet işlemi yapılarak diploması hazırlanan mezunların 
diplomalarını teslim alma işlemleri
:: Diğer Üniversitelere yerleşen veya yatay geçiş yapan 
öğrencilerin dosyalarının Üniversitelerden gelen yazılı 
talep üzerine,  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına 
gönderilerek ilgili Üniversitelere resmi yazı ile gönderilmesi 
:: Transkript, ders içerikleri talepleri
:: Yönetim Kurulu Kararlarının, staj  deferlerinin vb. 
ihtiyaç ve  talep doğrultusunda aranması
(Fatih öğrenci sisteminde ve öğrenci kayıt dosyalarında 
yer almadıklarından)

İstanbul Üniversitesi Büyükçekmece Kampüsü güvenlik hizmeti 
Üniversitemiz Güvenlik Amirliği tarafından sağlanmaktadır.


Adres:  Karaagaç Mahallesi, 34500 Büyükçekmece/İstanbul


İÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tel: 0212 866 33 20/21


İÜ 15 Temmuz Şehitleri Öğrenci Yurdu

Tel: 0212 866 33 80