Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi


İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Üniversitesinin saygın geçmişi ve yaygın uluslararası ve sektörel bağlantıları üzerine kurulmuş, dinamik ve yenilikçi vizyonu ile bilişim sektöründe öncü rol oynamaktadır. Gerek yürütülen ulusal ve uluslararası çok ortaklı bilimsel projeleri ve bu projelerde üstlendiği öncü rol, gerekse sektöre yön verebilecek vizyonda yetiştirilmiş mezunları ile geleceğin lideri olmayı ve geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakülte kapsamında, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Veri Bilimi, Veri Mühendisliği, Tıp Bilişimi ve Sosyal Bilimlerde Bilişim konularında aktif çalışmalar ve İstanbul Üniversitesinin köklü fakülteleri ile ortak disiplinler arası projeler devam etmektedir.

  ​​

Türkiye’nin en köklü Üniversitesinin getirdiği akademik birikim.

Başta Erasmus ve Avrupa Birliği projeleri olmak üzere çok sayıda ülke ile yapılan ikili iş birliktelikleri.

Bilişim alanında Fakülte olmanın getirdiği dinamik ve inovatif atılımlar.

Tamamı eğitim verdiği konuda uzmanlaşmış gerek bilişim sektöründe gerek uluslararası projelerde tecrübeli, yurtdışı tecrübesi bulunan akademik kadro.

Girişimci ve Bilişim sektöründe öncü, şirket ve üst düzey yöneticilikleri yapmış akademik kadro.

Sektör ile işbirliklerini geliştiren Bankacılık, Telekom, Oyun Sektörü, Perakende, Lojistik, Turizm gibi farklı alanlardan kurulmuş üst düzey yöneticileri içeren sektörel danışma kurulu.

Türkiye’nin alanında en köklü, İstanbul Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi fakültelerle yürütülen disiplinler arası projeler.

Teknoloji Transfer ofisi ve Teknokent destekleri ile girişimci olmak isteyen öğrenciler ve akademisyenler için destek imkanları.

Kariyer geliştirme merkezi ile psikolojik ve kariyer gelişimine yönelik bire bir destek.

Bilişim sektörünün kalbi olan İstanbul’da yer alma imkanı.

Okurken kısmı zamanlı çalışma imkanı.

Dünyanın bilişim alanındaki en saygın bilimsel süreli yayınlarına erişim imkanı.

Türkiye’nin en köklü ve geniş kütüphanelerinden İstanbul Üniversitesi kütüphanesine fiziksel ve dijital erişim imkanı.

Okurken fakültenin farklı bölümlerinden ders alma ve çift diploma programı imkanı.

​​

-    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
o    Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
-    Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü
o    Yapay Zeka Mühendisliği Ana Bilim Dalı
-    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
o    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
-    Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü
o    Siber Güvenlik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
-    Yazılım Mühendisliği Bölümü
o    Yazılım Mühendisliği Ana Bilim DalıFakültemizin bütün bölümleri için, diploma hakkı kazanan mezunlarımız dünyanın bilişim sektöründe öncü ülkelerinin tamamında ve bilişim sektöründe öncü şirketlerde çalışma imkanı yakalamaktadır.

Dünyada mesleki hareketlilik endeksinde en yüksek sırada yer alan bilişim sektörü çalışanları, bir dünya vatandaşı olmakta ve gelişen uzaktan çalışma imkanları ile yaşadıkları ve çalıştıkları ülkeler farklı olarak meslek hayatlarına devam edebilmektedirler.

Bilişim alanında, iş bulma imkanları öğrencilik yıllarından başlamakta ve çok sayıda öğrenci, okurken çalışmaktadır.

Girişimci olmak isteyen öğrencilerimiz, ister öğrencilik yıllarında ister mezuniyet sonrası şirket kurabilmekte ve bilişim sektöründeki start-up’lara verilen desteklerden faydalanabilmekte, eğitimleri sırasında öğrendikleri teknik bilgiyi bir girişime dönüştürebilmektedir.

Türkiye’de ve dünyada başta saygın kurumsal firmalar olmak üzere, devlet kurumları, yüksek güvenlik gerektiren askeri projeler, savunma sanayi, anayurt ve ulusal güvenliği gerektiren projelerde çalışabilmektedirler.
Bilişim sektörünün en önemli özelliklerinden birisi, bütün sektörlerle birlikte çalışabilmesidir. Bu yüzden mezunlarımız, tekstil, otomotiv, perakende, Telekom, bankacılık, sigorta, finans, ulaştırma gibi çok sayıda farklı sektörde bilişim çalışanı olarak yer alabilmektedir.

Fakültemiz, üniversitemiz öğrenci, öğretim elemanları, mezun ve mensuplarının dahil olduğu mühendislik, sağlık ve sosyal alanlarında seminer serileri düzenlemektedir.

İstanbul Üniversitesi SKS Başkanlığı bünyesinde bulunan Öğrenci Kültür Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen birçok sosyal, kültürel faaliyet ve sportif aktivitelere fakültemiz öğrencileri faydalanabilmektedir. ​Üniversitemiz Spor Birliği birçok spor dalında faaliyetler göstermekte ve öğrencilerimizin farklı sportif etkinlere aktif katılım sağlayabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren birçok öğrenci kulübü çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunmaktadır. Data Club, Bilişim Hukuku, Matematik, Bilişim İnovasyon ve Girişimcilik Kulüpleri ve birçoğunun etkinliklerine ilgili duyan öğrencilerimizi bu etkinliklere katılabilmektedir.


Fakültemiz, dünya standartlarında olan ve Türkiye’nin en yeni ve en hızlı değişime ayak uyduran müfredatını hazırlamaktan gurur duyar. Bu anlamda başta uluslararası bilişim meslek örgütlerinden olan ACM ve IEEE gibi kurumların çalışmaları takip edilmiş, dünyada bilişim alanında sıralamada en yüksekte olan bilişim fakülteleri ve bölümleri incelenmiş, ülkemizin insan kaynağı ve eğitim sistemi gözetilerek öğrencilere en uygun içerikler hazırlanmıştır.

Bilişim alanında 115 farklı çalışma alanı bulunmakta olup, eğitim programı sırasında bu alanların büyük kısmı hakkında fikir sahibi olunması ve istenen konularda yüksek lisans programları ile derinleşilmesi amaçlanmıştır. Sektörel iş birliktelikleri, sektörel danışma kurulu, gerek teknokent gerek akademisyen kadronun endüstri birikimleri ile öğrencilik zamanında en fazla katkının alınacağı özel ve kamu çalışma ortamlarının denenebileceği imkanlar öğrencilere sunulmaktadır. 


Fakültemizde, üniversitemizin yapmış olduğu ikili anlaşmalar ve uluslararası üniversiteler arası anlaşmalar kapsamında Erasmus+ programı ile uluslararası alanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek öğrenim fırsatları sunmaktadır. Erasmus+ programı, öğrenci değişimine olanak verip öğrencilerin farklı kültürler ile buluşup yurt dışı deneyimi yaşamalarını sağlamaktadır. Öğrencilere sunulan öğrenim ve staj hareketliliği programlarının yanı sıra; öğretim üyesi hareketliliği programları ile öğretim üyelerinin de güncel bilgi ve uygulamaları deneyimleyerek fakültemize aktarmalarına olanak sağlamaktadır. Erasmus+ Programı kapsamında fakültemizde anlaşma çalışmaları başlatılmış olup, anlaşma ağının 2023 yılında geniş bir üniversite yelpazesine yayılması hedeflenmektedir.