T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

BAKIRKÖY SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM PLANI

   1. SINIF

     I. YARIYL   (GÜZ)

 

                                                                                                                       

Kod No

DERSLER

Teorik

Lab

Uyg.   

*Bireysel Çalışma

Kredi

ECTS

331101

Mesleki Temel İlke ve Kavramlar

4

-

-

4

4

8

331103

İnsan Davranışları ve İletişim Becerileri

2

-

-

2

2

4

331105

Anatomi

4

-

-

4

4

6

331107

Fizyoloji

3

-

-

3

3

4

331109

Biyokimya

2

-

-

2

2

2

331111

Yabancı Dil

2

-

-

-

2

2

331113

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2

-

-

2

2

2

331115

Türk Dili

2

-

-

2

2

2

TOPLAM

 

21

-

-

19

21

30

 

40 Saat

 

 

 

     II.YARIYIL  (BAHAR)

 

                                                                                                          

KOD NO

DERSLER

Teorik

Lab

Uyg.

*Bireysel Çalışma

Kredi

ECTS

331102

Meslek Esasları (Hemşirelik)

4

4

8

4

10

14

331104

Farmakoloji

3

-

-

3

3

5

331106

Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

2

2

-

2

3

5

331108

Yabancı Dil

2

-

-

 

2

2

331110

Türk Dili

2

-

-

 

2

2

331112

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2

-

-

2

2

2

TOPLAM

 

15

6

8

11

22

30

 

40  Saat

 

 

 

 

*Bireysel çalışma saatlerinin belirlenmesinde dersin teorik saati esas alınmış ve        kredilendirilmemiştir.

 

 

 

   II. SINIF

 

     III. YARIYIL (GÜZ)

                                                                      

                                                                               

KOD NO

DERSLER

Teorik

Lab.

Uyg.

*Bireysel Çalışma

Kredi

ECTS

331201

İç Hastalıkları Hemşireliği (Ö.K.)2

6

-

16

6

14

16

331203

Sağlık Eğitim Süreci

2

-

-

2

2

5

331205

Beslenme İlkeleri

2

-

-

2

2

5

331207

Patoloji

2

-

-

 

2

2

331219

Güzel Sanatlar / Beden Eğitimi

-

-

2

 

-

-

  331211

Seçimlik Ders I

2

-

-

 

2

2

TOPLAM

 

14

-

18

10

22

30

 

42 Saat

 

 

 

 

     IV. YARIYIL (BAHAR)

                                                                                                                                 

KOD NO

DERSLER

Teorik

Lab.

Uyg.

*Bireysel Çalışma

Kredi

ECTS

331202

Cerrahi Hemşireliği (Ö.K.)2

6

-

16

6

14

16

331204

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

2

-

-

2

2

4

331206

İlk Yardım

2

-

-

2

2

4

331208

Sağlık Sosyoloji

2

-

-

 

2

2

331210

Biyoistatistik

2

-

-

-

2

2

3312112

Seçimlik Ders II

2

-

-

-

2

2

TOPLAM

 

16

-

16

10

24

30

 

42 Saat

 

1.      III.Yarıyıldaki İç Hastalıkları Hemşireliği dersinin ön koşulu, II yarıyıldaki Meslek Esasları dersinden başarılı olmaktır.

 

  1. IV.Yarıyıldaki Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği dersinin ön koşulu, II Yarıyıldaki Meslek Esasları dersinden başarılı olmaktır.

*Bireysel çalışma saatlerinin belirlenmesinde dersin teorik saati esas alınmış ve        kredilendirilmemiştir

 

 III. SINIF

 

V.YARIYLI (GÜZ)

                                                                      

                                                                                  

KOD NO

DERSLER

Teorik

Lab.

Uyg.

*Bireysel çalışma

Kredi

ECTS

331301

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Ö.K.)3

6

-

16

6

14

16

331303

Epidemiyoloji

2

-

-

2

2

6

331305

Hemşirelik Tarihi ve Etik

2

-

-

2

1

4

331307

Seçimlik Ders III

2

-

-

2

2

4

TOPLAM

 

12

-

16

12

20

30

 

40 Saat

 

 

     VI.YARIYIL (BAHAR)

 

       

                                                                                       

KOD NO

DERSLER

Teorik

Lab

Uyg.

*Bireysel çalışma

Kredi

ECTS

331302

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Ö.K.)4

6

-

16

6

14

16

331304

Bilgisayar Kullanımı

-

2

-

2

1

4

331306

 Araştırma Yöntemleri

3

-

 

3

3

7

331308

Seçimlik Ders IV

2

-

-

2

2

3

TOPLAM

 

11

2

16

13

20

30

 

42 Saat

 

 

 

3- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin ön koşulu, III.Yarıyıldaki İç Hastalıkları Hemşireliği ve IV. Yarıyıldaki Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği derslerinden başarılı olmaktır.

 

4- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin ön koşulu, III Yarıyıldaki İç Hastalıkları Hemşireliği ve IV. Yarıyıldaki Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği derslerinden başarılı olmaktır.

 

 

 

*Bireysel çalışma saatlerinin belirlenmesinde dersin teorik saati esas alınmış ve        kredilendirilmemiştir

 

IV. SINIF

 

VII.YARIYIL  (GÜZ)

                                                                                        

KOD NO

DERSLER

Teorik

Lab

Uyg.

*Bireysel Çalışma

Kredi

ECTS

331401

Psikiyatri Hemşireliği (Ö.K.)5

6

-

16

6

14

18

331403

Hemşirelikte Yönetim

4

-

8

4

8

12

TOPLAM

 

10

-

24

10

22

30

 

44 Saat

 

 

 

     VIII. YARIYIL(BAHAR)

                       

KOD NO

DERSLER

Teorik

Lab

Uyg.

*Bireysel Çalışma

Kredi

ECTS

331402

Halk Sağlığı Hemşireliği (Ö.K.)6

6

-

16

6

14

18

331404

Hemşirelikte Öğretim

4

-

8

4

8

12

TOPLAM

 

10

-

24

10

22

30

 

44 Saat

 

 

5- Psikiyatri Hemşireliği dersinin ön koşulu, V.Yarıyıldaki Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve VI.Yarıyıldaki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği derslerinden başarılı olmaktır.

6- Halk Sağlığı Hemşireliğinin ön koşulu, V.Yarıyıldaki Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve VI.Yarıyıldaki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği derslerinden başarılı olmaktır.

*Bireysel çalışma saatlerinin belirlenmesinde dersin teorik saati esas alınmış ve        kredilendirilmemiştir

 

GENEL TOPLAM                : 4676 Saat

Teori                                      : 109x14 = 1526

Laboratuar                             : 8x14=     112

Klinik Uygulama                   :  122x14=1708

Bireysel Çalışma                   :  95x14= 1330

Kredi                                      :  173

ECTS                                      :  240


Eğitim Boyunca Yarıyıllara Göre Teorik,Klinik Uygulama,Laboratuvar ve Bireysel Çalışma Saatlerinin Dağılım

 

 

EĞİTİM YILI

 

 

 

YARIYIL

 

TEORİK

Saat/Haft

 

TEORİK

Saat/Yarıyıl

 

                       UYGULAMA

 

 

BİREYSEL ÇALIŞMA

 

 

 

 

 

YARIYIL

TOPLAM SAAT

(Haft.Topl.St.x14)

 

Klinik uygulama Saat/yarıyıl

 

Klinik Uygulama

Saat/Hafta

 

LAB

Saat/Haft

 

LAB

Saat/Yarıyıl

 

Bireysel çalışma Saati

Saat/Hafta

 

Bireysel çalışma

Saati

Saat/Yarıyıl

BİRİNCİ YIL

Güz              

...11 18

252

-

-

4

56

16

224

532

Bahar

14

196

8

112

6

84

10

140

532

İKİNCİ YIL

Güz

14

196

18

252

-

-

12

168

616

Bahar

16

224

16

224

-

-

10

140

588

ÜÇÜNCÜ YIL

Güz

12

168

16

224

2

28

12

168

588

Bahar

12

168

18

252

_

-

12

168

588

DÖRDÜNCÜ YIL

Güz

10

140

24

336

-

-

10

140

616

Bahar

10

140

24

336

-

-

10

140

616

TOPLAM

 

106

1484

124

1736

12

168

92

1288

4676

       

 

            TOPLAM KREDİ            :   173

            GENEL TOPLAM /Saat :   4676

            ECTS                                 :   260