İstanbul Üniversitesi

Bakırköy Sağlık  Yüksekokulu

Ebelik Bölümü Ebelik Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı Açma  İçin Başvuru Formu

 

 

 

 

 

1- Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

Ebelik Yüksek Lisans Programı

 

 

2- Programın açılma gerekçesini somut olarak açıklayınız.

 

Ülkemizde 1997 yılında lisans eğitimine başlayan Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü mezunları anne-yenidoğan sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik olarak yetiştirilmektedir. Avrupa Birliği’ne uyum kriterleri doğrultusunda yetiştirilen ebeler; anne ve yenidoğan  sağlığının korunma ve geliştirilmesinde anahtar kişiler olarak gösterilmektedir. Bu önemli sorumluluğu yerine getirmek için ebelik alanında uzmanlaşmış bireyleri yetiştirme ve bilinçli insan gücünü arttırma gereksinimi duyulmaktadır.

 

Türkiye’de 81 Sağlık Yüksekokulu vardır ve bunların bir çoğunda ebelik bölümü bulunmaktadır.Ancak ebelikte yüksek lisans eğitimi veren sağlık  yüksekokulları sayısı oldukça sınırlıdır. Ebelikte Yüksek lisans programı yürüten üniversiteler, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksek Okuludur.   

 

İstanbul Üniversitesi Bakırköy  Sağlık Yüksekokulu’nda 1997 yılından bu yana ebelikte ve hemşirelikte lisans eğitimi vermektedir. Yüksekokulumuz  İstanbul Üniversitesi bünyesinde Ebelikte lisans eğitimi veren tek okuldur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.04.1999 tarih ve 789 sayılı yazısı ile Yüksekokulumuz Ebelik Bölümünde “Ebelik Anabilim Dalı”  kurulması  uygun bulunmuştur.

 

Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hemşirelikte yüksek lisans programı bulunmasına rağmen, ebelikte yüksek lisans programı  yoktur. Bu nedenle hemşirelik bölümü mezunlarımız yüksek lisans eğitimi alma olanağına  sahip iken, ebelik bölümü mezunlarımız ebelikte yüksek lisans eğitimi alamamaktadır. Okulumuzda açılacak ebelikte yüksek lisans programının İstanbul ilinin yanı sıra diğer illerdeki sağlık yüksekokulu ebelik bölümlerinden mezun olan ebelere de yüksek lisans olanağı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Yüksek lisans programımızdan mezun olacak uzman ebelerin, anne ve yenidoğan sağlığının korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra  bu  alanda hizmet verecek ebelerin yetiştirilmesinde  aktif rol alacağı ön görülmektedir. Ayrıca sayıları oldukça fazla ve akademik kadrosu sınırlı olan sağlık yüksekokullarının ebelik bölümlerinin akademik kadrolarının oluşturulmasında da etkin olacakları düşünülmektedir.

 

Bu gerekçelerle Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Enstitüsü  bünyesinde ebelikte yüksek lisans eğitiminin başlatılmasının ve yürütülmesinin gerekliliğine inanılmaktadır.

 

 

 

3- Halen üniversitenizde yürütülmekte olan yüksek lisans programlarının adlarını belirtiniz. Açılması önerilen program, halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programları ile işbirliği içinde olacak mıdır? Cevap evet ise işbirliğinin hangi programlarla ve ne şekilde gerçekleşeceğini açıklayınız 

 

Üniversitemizde  bilim alanımıza yakın olan Hemşirelik alanında aşağıdaki dokuz Yüksek Lisans programı mevcuttur.

 

·        Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

·        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

·        Doğum ve Kadın  Hastalıkları Hemşireliği

·        Halk Sağlığı Hemşireliği

·        Hemşirelik Esasları

·        Hemşirelik Öğretimi

·        Hemşirelikte Yönetim

·        İç Hastalıkları Hemşireliği

·        Psikiyatri  Hemşireliği

 

Yukarıdaki  programlardan  aşağıda belirtilen  üçü ile işbirliği içinde olunacaktır.

·        Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

·        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

·        Halk Sağlığı Hemşireliği

 

İşbirliğimiz, ortak ders açma ve Öğretim Üyesi yardımlaşması şeklinde  olabilir.

 

4- Açılması önerilen programa öğrenci talebi ile ilgili tahmini bilgiler için Ek-1’deki Tablo 1’i doldurunuz.

 

  Tablo-I,  Ek-I’de verilmektedir.

 

5- Önerilen programa öğrenci kabul koşullarını açıklayınız.

 

1-12.08.2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen İstanbul Üniversitesi lisansüstü  Eğitim ve Öğretim  Yönetmeliğini Tezli Yüksek Lisans Programı çerçevesinde  öğrenci kabulü (Madde 9) koşulları aynen geçerlidir.

 

 

2-Bu programa;

Ebelik Bölümü lisans mezunları doğrudan

Hemşirelik lisans mezunları Bilimsel Hazırlık Programı’ndan sonra kabul edilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri (dersin kodu, içeriği ve varsa kredisi) belirtiniz

 

 

    Zorunlu Dersler: 5

    Dersin Kodu     Adı                                                Teori      Pratik       Kredi     

EBE 100

Seminer

 

 

0

EBE101

 

Perinatoloji I

2

4

4

EBE 102

Perinatoloji II

2

4

4

EBE 103

Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı

2

4

4

EBE 104

Ebelikte Temel Kavramlar

2

0

2

                                                             Toplam

8

12

14

 

 

 Seçmeli Dersler:6

 

   Dersin Kodu     Adı                                                 Teori       Pratik     Kredi

EBE 105

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

2

4

4

EBE 106

 

Ebeveynliğe Hazırlık

2

0

2

EBE 107

Ebelikte Yönetim

2

4

4

EBE 108

Aile Planlamasında Danışmanlık

2

4

4

EBE 109

Ebelikte Etik

2

0

2

                                                     Toplam

10

12

16

 

                                                     Genel Toplam

 

18

 

 

24

 

30

  Toplam: 30 kredi

 

 

EBE- 100 Seminer Dersi      Kredisiz

Öğrenci ve Öğretim  Üyesinin birlikte belirleyeceği  öğrencinin gelişimine katkıda bulunacak ve geliştirecek  konuları içerir.

 

EBE -101 Perinatoloji I  (zorunlu) Kredi: 4

Bu ders prekonsepsiyondan  başlamak üzere  gebelik,doğum ve loğusalık dönemlerinde, normal gebe fetüs,anne ve aile üyelerinin bakım gereksinimlerini tanımlaması ve karşılanmasına  ilişkin bilgi ve uygulamaları içerir. Uygulamalı  eğitimde vaka analizi  yöntemi ile geliştireceği becerilerde yeterlik kazanması  ve belgelenmesi sağlanır.

 

EBE- 102 Perinatoloji II (zorunlu) Kredi: 4

Bu ders, prekonsepsiyondan   başlamak üzere gebelik doğum ve loğusalık dönemlerinde riskli gebe-fetüs-anne ve aile üyelerinin bakım gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik bilgi ve uygulamaları içerir. Kronik hastalıklar ve gebelik, gebelik nedeniyle ortaya çıkan riskli durumlar, doğum eyleminde ve doğum sonu dönemde ortaya çıkan riskli durumlar ve perinatal  kayıplar bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

 

EBE- 103 Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı (zorunlu) Kredi: 4

Bu ders, sağlıklı ve riskli yenidoğanın yanısıra  0-18 yaş grubundaki çocukların büyüme - gelişme aşamalarını, kuram ve kurallarını etkileyen faktörleri, izlem ve değerlendirmede kullanılan yöntemleri, ayrıca çocukluk döneminde görülen sağlık sorunlarını ve ebelik girişimlerini  içerir.

 

EBE- 104 Ebelikte Temel Kavramlar (zorunlu) Kredi: 2

Bu ders toplum, kültür,çevre,insan,aile,kadın,sağlık,hastalık, anksiyete,stres,beden imajı, acı çekme ,kayıp,kriz,empati, ebeveynlik,şiddet  kavramları ve ebelik kavramlarını  içerir.

 

 

EBE- 105 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları  (seçmeli) Kredi : 4

Bu ders, Kadın Sağlığına genel  bakışı,yaşam evrelerine göre sağlık sorunları, kadının sosyal konumuna ilişkin  sorunları ve diğer psiko-sosyal sorunlarına ilişkin  sağlığı  koruyucu ve geliştirici davranış süreçlerine yönelik bütünsel yaklaşımla kadının sağlığının korunması ve geliştirilmesine  tedavi ve bakıma yönelik bilgi ve uygulamaları içerir.

Bu ders sonunda öğrencinin  25 jinekolojik muayene ve smear alma  25 meme muayenesi yaparak yeterlik kazanması ve belgelenmesi gerekmektedir.

 

EBE -106 Ebeveynliğe hazırlık (seçmeli) Kredi: 2

Bu ders gebelik,doğum ve loğusalık  sürecinde gebe ve ailesinin ebeveynliğe hazırlığı kapsamında, vaka yönetimi doğrultusunda bilgi ve uygulamaları  içerir.

 

 

EBE-107 Ebelikte Yönetim (seçmeli) Kredi:4

Bu ders, ebelik yasası, yönetmelikler ebelerin  çalışma alanları, doğumhane, yenidoğan ve doğum klinikleri organizasyonu ve yönetimi, yönetim ilke ve tekniklerini içeren uygulamaları ve vaka analiz  yöntemlerini  içerir.

 

EBE- 108 Aile Planlaması Danışmanlığı (seçmeli) Kredi. 4

Bu ders, Dünya’da  Türkiye’de ana-çocuk sağlığı sorunları,aile planlaması hizmetlerinin üreme sağlığındaki yeri, aile planlaması hizmetlerindeki gelişmeler,aile planlaması danışmanlığı, gebelikten korunma yöntemlerinde gelişmeler, kaliteli hizmet sunumu ve etkileyen faktörler, başvuranın  değerlendirilmesi, hizmetlerin denetlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bilgi ve uygulamaları ile aile planlaması danışmanlık becerisinin geliştirilmesini içerir.  Koşullar uygun olursa öğrencinin “ Aile Planlaması ve RİA Uygulama Kursu” sertifikasına sahip olması sağlanır.

 

EBE -109 Ebelikte Etik (seçmeli) Kredi . 2

Bu ders, etik kavramının tanımı, etik kavramlar yasal ve ahlaki sorumluluklar, etik ikilimler , etik karar verme mesleki etik kodlar gibi  kavramlar  ebelik uygulamalarındaki yer alışını içerir.

 

 

7- Önerilen yüksek lisans programında görev alacak öğretim üyelerinin unvanlarını ve adlarını belirtiniz. Bu öğretim üyelerinden, halen üniversitenizde yürütülmekte olan başka yüksek lisans ve/veya doktora programlarında görev almakta olanları belirtiniz.

 

1-Prof.Dr. Hacer KARANİSOĞLU- İstanbul Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

 

2-Prof.Dr. Türkinaz AŞTI  - İstanbul Üniversitesi (F.N.H.Y.O Öğretim Üyesi) Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

 

3-Prof.Dr. Suzan YILDIZ - İstanbul Üniversitesi (F.N.H.Y.O Öğretim Üyesi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

 

4-Prof.Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ - İstanbul Üniversitesi (F.N.H.Y.O Öğretim Üyesi) Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim DalıYüksek Lisans ve Doktora Programlarında

 

5-Yrd.Doç.Dr. Saadet YAZICI

 

6-Yrd.Doç.Dr. Meral M.KIVANÇ

 

7-Yrd.Doç.Dr. Gülbahar KESKİN

 

8-Yrd.Doç.Dr. Gülümser DOLGUN

 

9-Yrd.Doç.Dr. Sevil İNAL

 

10-Yrd.Doç.Dr. Neslihan Keser ÖZCAN

 

8- Görev alacak öğretim üyelerinin özgeçmişlerini Ek-2’de verilen örneğe göre hazırlayınız.

 

9- Varsa, yardımcı personelin (uzman, teknisyen) yeterliliği hakkında bilgi veriniz.

     Kadrolu 1 adet teknisyen bulunmaktadır.

 

10- Varsa önerilen program için mevcut laboratuvarların adlarını, kaç metrekare olduklarını ve her laboratuvarda bulunan önemli cihazların listesini veriniz

Beceri Laboratuvarı 70 m2

Anatomik model Listesi:

1-Condom Training Model

2-Wearable Breast Self Examination Model

3-Blood Pressure Training Model with Speakers

4-Gynecological Simulator

5-Arm Model for IV Injektion

6-Im Injection Simulator

7-Nurse Training Baby, Newborn

8-Childbirth Simulattor

9-Episiotomy Suturing Simulator

10-Palpation Module for Leopold’s  Maneuvers

11-Articulating Fetus

12-Labor Delivery Model

 

11- Eğitim-öğretim ve araştırma için mevcut bilgisayar ekipmanlarının dökümünü veriniz ve bunların hangi amaçla kullanıldığını belirtiniz 

  

Öğrencinin kullanabileceği internet bağlantılı bilgisayar sayısı: 20

Öğretim Üyelerinin odalarında  internet bağlantılı bilgisayar +yazıcı bulunmaktadır.

Bilgisayar odasında 2 adet  scanner mevcuttur.

 

12- Lisansüstü öğrencilerin kullanımına açık terminal ve/veya kişisel bilgisayar sayılarını ve bunların ne kadar süre (hafta, gün, saat) ile kullanıma açık olduğunu belirtiniz.

 

Haftanın 5 günü/08:00-16:00 saatleri arasında bilgisayar odasından yararlanacaklardır.

 

13- Önerilen programla ilgili olarak üniversite ve/veya bölümünüz kütüphanesinde bulunan sürekli yayınların adları ile hangi yıldan itibaren mevcut olduklarını bir liste halinde belirtiniz.

 

Ebelikle İlgili Süreli Yayınlar:

 

Kurum                                                            (Yayın)Dergi Adı                                 Kuruma Giriş Yılı

İ.Ü.Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu                 Home Care Provider                                       1988......

İ.Ü.Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu                 Home Health Care Manager                            2000......

İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu                Home Healthcare Nurse                                  1998......

İ.Ü.Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu                 Cancer Nursing                                               1995......

 

İ.Ü.Florence Nightingale Hem.Yük.Ok.           J O G N                                                         1993......

                                                                       (Journal Obstetric Cynecologic)

                                                                                       Nursing

İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi                           Perinatoloji Dergisi                                          1993.....

                                                                       (3 ayda bir yayınlanmakta

                                                                         tüm sayıları İnternette mevcut)

 

 

 

 

14- Önerilen program interdisipliner nitelikte ise, bu programın:
* Üniversitede halen yürütülmekte olan diğer yüksek lisans programlarından farkları,

Üniversitemizde ebelik lisans mezunlarına yönelik ilk ve tek ebelikte yüksek lisans programı olma özelliği taşımaktadır.


* Mevcut yüksek lisans programlarını zayıflatmadan nasıl yürütüleceği,

Okulumuzda yürütülen başka bir yüksek lisans programı bulunmamaktadır.

* Mevcut imkanlara ek olarak yeni fiziki alan (sınıf, laboratuvar,v.b) gerektirip,
gerektirmediği,

Okulumuzun mevcut imkanları yüksek lisans programını yürütecek yeterliliktedir.

* Üniversiteye getireceği ek mali külfet ve bunun nasıl karşılanacağı,

Yürütülecek yüksek lisans programı okulumuzun mevcut olanaklarıyla yürütüleceğinden, üniversitemize ek mali külfet getirmeyecektir.

* Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmesi durumunda, bunlara
Bilimsel Hazırlık programı uygulanıp, uygulanmayacağı; uygulanacaksa, bu
programın ne şekilde düzenleneceği, somut olarak açıklanmalıdır.

Ebelikte yüksek lisans programına farklı disiplinlerden öğrenci alınmayacaktır.

 

 

 

 

EKLER

 

 

Ek 1

Tablo 1: Açılması Önerilen Programa Öğrenci Talebi İle İlgili Tahmini Bilgiler.

 

Programa Başlayacak Öğrenci Sayıları

Toplam Öğrenci sayısı

Güz

Bahar

1. yıl

6

-

6

2.yıl

6

-

6

3.yıl

6

-

6

4.yıl

6

-

6

Genel Toplam

 

24

 

-

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 2:   Öğretim Üyelerinin Özgeçmişleri

 1. Prof.Dr. Hacer KARANİSOĞLU
 2. Prof.Dr. Türkinaz AŞTI                       (F.N.H.Y.O Öğretim Üyesi)
 3. Prof.Dr. Suzan YILDIZ                       (F.N.H.Y.O Öğretim Üyesi)
 4. Prof.Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ  (F.N.H.Y.O Öğretim Üyesi)
 5. Yrd.Doç.Dr. Saadet YAZICI
 6. Yrd.Doç.Dr. Gülbahar KESKİN
 7. Yrd.Doç.Dr. Meral MADENOĞLU KIVANÇ
 8. Yrd.Doç.Dr. Gülümser DOLGUN
 9. Yrd.Doç.Dr. Sevil İNAL

10-Yrd.Doç.Dr. Neslihan KESER ÖZCAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ                            

 

1.      Adı ve Soyadı: Hacer KARANİSOĞLU

2.      Doğum Tarihi: 1 Mayıs 1953

3.      Unvanı: Profesör

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Hacettepe Üniversitesi

1972

Y.Lisans

Hemşirelik

Hacettepe Üniversitesi

1973

Doktora

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

İstanbul Üniversitesi

1985

4.      Öğrenim Durumu:

 

 

 

 

 

 

 

5.Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent       

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

İ.Ü. Florence Nightingale H.Y.O. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.

1988

Doçent  

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

İ.Ü. Florence Nightingale H.Y.O. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.

1993

Profesör 

İstanbul Üniversitesi

İ.Ü. Florence Nightingale H.Y.O. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.

2000

 

Doçent unvanını aldığı tarih:    1993

 

6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

·        Erden. F.. “Sağlık Ocaklarında ve AÇS Merkezlerinde Çalışan Ebe-Hemşirelerin Genetik Hastalıkları ve Genetik Danışmanlık İle İlgili Bilgi Düzeylerinin  Saptanması”, İstanbul Üniversitesi, 1993.

·        Güler. N..”Kadınların Genital Kanserlerin Belirtileri ve Korunma Yolları Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Saptanması”, İstanbul Üniversitesi, 1993.

·        Aşkın. A.. “Normal Doğum Yapan Kadınlarda Laktasyonun Başlaması ve Devam Ettirilmesinde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi, 1995.

·        Oksay. Ü.. “Kadınların Menopoz Dönemlerindeki Sağlık Sorunlarına İlişkin Bilgilerinin   İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi, 1995.

·        Demirci. H.. “İlk Gebeliği Olan Kadınların Psikolojik Tepkilerinin İncelenmesi”, İstanbul  Üniversitesi, 1996.

·        Çil. G.. “Menarş ve Menstrüasyon Hijyeni  Hakkında Annelerin Yaptığı Eğitimin   değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi, 1996.

·        Kazanç. A.. “İnfertil Kadınlarda Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi”, İstanbul  Üniversitesi, 1996.

·        Şahin. (Y), T.. “İstenmeyen Gebeliğin Sonlandırılması Öncesinde Hemşire Tarafından  Verilen Eğitimin Anksiyete Düzeyine Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 1998.

·        Uyar. H.. “Muğla İl Merkezinde Evli Kadınlarda Aile Planlaması Yöntem Seçimini ve Kullanımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi, 1999.

·        Kocaoğlu.N.. “Kadınların Hormon ReplasmanTedavisine İlişkin Bilgi ve    Uygulamalarının İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi, 1999.

   

6.2 Doktora Tezleri

·        Demirci H ..” Tekstil İş Kolunda Çalışan Kadınların Üreme Sağlığı Gereksinimleri  Doğrultusunda Hazırlanan Üreme Sağlığı Eğitim Modelinin Uygulanması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi, 2004.

 

7. Yayınlar

 

7.1 Uluslararası  hakemli  dergilerde yayınlanan makaleler

Yok

 

7.2 Uluslararası  bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedins) basılan bildiriler

·        Karanisoğlu, H.,  “Nursing Education in Turkey”, The ninth Tradition İnternational Nurse Education Tomorrow Confrence Book” , p:14, Durham/ England 1998.

 

7.3 Yazılan uluslararası  kitaplar veya  kitaplarda  bölümler

Yok

 

 

 

 

 

 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

·        Karanisoğlu, H.”Sosyo-ekonomik Durumun Spontan ve Kriminal Abortuslar   Üzerindeki    Etkileri”, Hemşirelik Bülteni, 6:24, 1992.

·        Karanisoğlu, H.” Kadın Sağlığının Korunması ve Sürdürülmesinde Pelvis Destek Yapılarının  Önemi”, Hemşirelik Bülteni, 6:34, 37-40  1994.

·        Karanisoğlu, H.” Sağlıklı Cinsel Yaşam ve Hemşirelik, Hemşirelik”, Hemşirelik  Bülteni,  8:32, 8-13  1994.

·        Karanisoğlu, H.ve  Oskay, Ü.“ Kadına  Uygulanan Şiddet”, Hemşirelik Bülteni, 9:37,93-98  1995.

·        Dinç, A. ve Karanisoğlu, H. “ Normal Doğum Yapan Kadınlarda  Loktasyonun     Başlaması ve  Devam Ettirilmesinde Etkili Olan İncelenmesi”, Şişli Etfal   Hastanesi  Hemşirelik Dergisi, 1,55-60   1997.

·        Karanisoğlu, H.”Ülkemizde Ebelik Eğitimindeki Gelişmeler”, Hemşirelik Formu     Kadın  Doğum Sayısı, 2 (3),  85-88  1999.

·        Karanisoğlu, H. “Sağlık İçin Toplumla Uzlaşma ve  ICN Teması”,   Hemşirelik     Bülteni, 11, 42-46  1999.

     

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri  kitabında basılan bildiriler  

·        Karanisoğlu, H.” Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin   Epizyotomi Yarasının Bakımına İlişkin Uygulamaları ve Bilgi Düzeylerinin     Saptanması”, Uluslararası Cerrahi Kongresi Kitabı, s: 68-75. İstanbul 1988.

·        Karanisoğlu, H.”İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Proğramı Öğrencilerinin Ruhsal Belirti Durumları “, Hemşirelik-Ebelik Eğitim ve Uygulamalarında Kalite Sempozyumu Kitabı, s: 285-291. Kayseri  1998.

·        Karanisoğlu, H. “Histerektomi Ameliyatının Kadınlık Yetenekleri ve Cinsel Yaşam Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, Uluslararası Cerrahi Kongresi Kitabı, s: 61-67. İstanbul 1990.

·        Karanisoğlu,H.“Jinekolojik Kanserli Hastanın Seksüel Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı “, Ulusal Cerrahi Kongresi Kitabı, s: 40-44. İstanbul 1992.

·        Coşkun, A. ve Karanisoğlu, H. “Üniversite Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini    Algılayış Biçimleri”, III. Ulusal Hemşirelik  Kongresi Kitabı, s: 38-84. Sivas  1992.

·        Karanisoğlu, H. “Emzirmenin Gebeliği Önleme Üzerene Etkisi”, I. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, s: 113-118. İstanbul 1992.

·         Karanisoğlu, H. ”Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Konumu ve Temel Sorunları”,  Ankara Üniversitesi 50.yıl Uluslararası Sempozyumu Kitabı, s: 105-111. Çankırı 1996.

·        Karanisoğlu, H. “ Hemşirelik ve Ebelik Eğitiminde Bir Model”, IV. Ulusal    Hemşirelik    Eğitimi Sempozyumu Kitabı, s: 265-269. Kıbrıs 1997.

·        Gençtürk, N. ,Şekerci , N. ve Karanisoğlu, H.” Ameliyat Sonrası Ağrıda Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin Değerlendirilmesi”,Eurosurgery 2000 & Turkish surgical congress Book, s: 37.  İstanbul  2000.

·        Ay, F.ve  Karanisoğlu, H.  “20 yy’da Türk Toplumunda Hemşirelik ve Hemşirelik Eğitiminin Gelişimi”,    I.Uluslararası VIII.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s: 550-552. Antalya 2000.

·        Uyer, H.ve  Karanisoğlu, H.“Muğla ili Merkezinde Evli Kadınlarda Aile Planlaması Yöntem Seçimi ve Kullanımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”, I.Uluslararası VIII.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s: 304-305. Antalya  2000.

·        Demirci ,H. ve  Karanisoğlu, H. “İlk Gebeliği olan Kadınların Psikolojik Tepkilerin İncelenmesi”,  I.Uluslararası  VIII.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s: 193-196. Antalya 2000.

·        Yazıcı ,S.,Yedek, S., Gündüz, G. ve  Karanisoğlu, H.” Pelvik Taban Yetersizliği Nedeni ile Cerrahi  Operasyon Geçiren Kadınlarda Etyolojik Nedenleri”,  Üroljinekoloji Kongresi Kitabı, s: 79. İstanbul 2002.

·        Yazıcı ,S., Şekerci, N. ve  Karanisoğlu,H. “İ.Ü.Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Öğretim  Elemanlarının ve Uygulamalı Meslek Derslerinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi”, 2.Uluslararası ve 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s: 7-11. Antalya 2003.

7.6 Diğer Yayınlar

·        Coşkun, A., Karanisoğlu, H.,”Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği”,  Anadolu  Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi yayınları, No: 264, Eskişehir.  1996.

·        Coşkun, A., İnanç, N., Okumuş, H., Taşkın, L., Ekizler, H., Karanisoğlu, H., Yılmaz, D., Kömürcü, N., Pasinlioğlu, T. : Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, Vehbi   Koç Vakfı. Yayınları, No: 11, İstanbul. 1996.

 

 

8. Projeler

    Yok

 

 

 

 

 

 

9. İdari Görevler

Görevi                                                     Kurum                                                 Yıl

   

Müdür                              İ.Ü. Bakırköy Sağ.Hizm.M.Y.O         1993-1996

Yönetim Kurulu Üyeliği                 İ.Ü. Şişli S.H.M.Y.O.                           1994-1997

Müdür                                          İ.Ü. Bakırköy S.Y.O.                           1996(Devam ediyor)

Ebelik Bölümü Başkanlığı              İ.Ü. Bakırköy S.Y.O.                           1997-1998

Hemşirelik Bölümü Başkanlığı   İ.Ü. Bakırköy S.Y.O.                    1998 (Devam ediyor)

 

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Hemşireler Derneği

Florence Nighitingale  Mezun  ve  Mensuplar  Derneği

 

11.Ödüller

     Yok

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve yüksek  lisans dersleri

Akademik  Yıl

Dönem

Dersin adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2005-2006

Güz

 

Doğum Bilgisi I

3

-

60

Doğum Bilgisi 3

3

-

60

Kadın Sağ.ve Hast.Hemş.

6

-

65

 

Bahar

 

 

(Y.Lisans)

Doğum Bilgisi 2

3

-

65

Doğum Bilgisi 4

3

-

65

Kadın Hastalıkları

2

-

65

Jinekoloji ve Jin.Onk.Hem.

2

4

2

2006-2007

Güz

Doğum Bilgisi I

3

-

60

Doğum Bilgisi 3

3

-

60

Kadın Sağ.ve Hast.Hemş.

6

-

65

 

 

 

Bahar

 

(Y.Lisans)

Doğum Bilgisi 2

3

-

65

Doğum Bilgisi 4

3

-

65

Kadın Hastalıkları

2

-

65

Jinekoloji ve Jin.Onk.Hem.

2

4

2

 

 

 

 

 

Özgeçmiş

 

1. Adı ve Soyadı: Türkinaz (Atabek) AŞTI

2. Doğum Yeri/Tarihi: 01.01.1954

3. Ünvanı: Profesör

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

İstanbul Üniversitesi

1973-1977

Doktora

Hemşirelik Esasları

İstanbul Üniversitesi

1985

 

5. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent

Hemşirelik Esasları

İstanbul Üniversitesi

1992-1996

Doçent

Hemşirelik Esasları

İstanbul Üniversitesi

1996-2006

Profesör

Hemşirelik Esasları

İstanbul Üniversitesi

2006-…

Doçent unvanını aldığı tarih: 1996

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

  6.1.Yüksek  Lisans Tezleri

·        Aktaş. A.. “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerin Sigara Kullanımına İlişkin İnanç Tutum ve Davranışları”, İstanbul Üniversitesi, 2005.

6.2. Doktora Tezleri:

·        Kara .M.. “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Bakım ve Eğitimin Öz- Etkililik Algısına Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 2002.

 

 

7. Yayınlar:

7.1. Uluslararası hakemli dergide yayınlanan makaleler:

·        Kara. M.ve Aştı.T.” Effect of education on self-efficacy of Turkish patients with chronic obstructive pulmonary disease”, Patient Education and Counseling. 55 , 114-120 (2004)

·        Aştı. T., Kara. M., İpek. G. ve Erci. B. “The experience of loneliness, depression and social support of Turkish patient treated with continous ambulatory peritoneal dialysis and their caregivers”. Journal of Clinical Nursing.15 ,490–497 (2006)

·        Kara .M., Vander. Bijl. JJ, Shortridge-Baggett LM,  Aştı.T, ve  Ergüney. S. “Cross-cultural adaptation of the diabetes management Self-Efficacy Scale for patients with Type 2 Diabetes Mellitus”.International Journal of Nursing Studies. 43(5), 611-621 (2006) 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

·        Aştı, T. “Recent developments in health care Technologies”, 2nd International & 9th National Nursing Congress Proceedings, p:19-21, Antalya, 2003.

·        Atabek, T. “Foley sondaların cinsine göre mesanede kalış süreleri”, Uluslararası Cerrahi Kongresi 88 Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri, s: 69, İstanbul, 1989.

·        Atabek, T. “Diyabetik hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası bakımın önemi”, Uluslararası Cerrahi Kongresi 90 Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşmaları ve Bildirileri, s:22, İstanbu,l 1990.

·        Acaroğlu, R. ve Aştı, T. “İlaç hatalarının önlenmesinde strateji belirleme”, Uluslararası Cerrahi Kongresi Programı ve Özet Kitabı, s:24, İzmir, 1998.

7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

       Yok

7.4. Ulusal hakemli dergide yayımlanan makaleler

·        Atabek, T. “FNHYO 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin arteryel kan basıncı ölçümüne ilişkin bilgi ve davranışlarının karşılaştırılması”, Hemşirelik Bülteni, 2(5), s:1-24, 1985.

·        Atabek, T. “Diabetik hastalarda ayak bakımının önemi”, Hemşirelik Bülteni”,s:67-73, 2(6) 1986.

·        Atabek, T. “Diabetes Mellituslu hastaların hastalıkları ve tedavileri konusundaki bilgi düzeyleri”, Hemşirelik Bülteni, 2(8), s:71-74, 1988.

·        Atabek, T. “Tip 2 Diyabetiklerde hipertansiyon ve obezite görülme sıklığı”, Hemşirelik Bülteni, 3(13), s:71-74, 1989.

·        Atabek, T. “Böbrek taşlarının şok dalgalarıyla parçalanması yöntemi ve hemşirelik bakımının önemi”, Hemşirelik Bülteni, 3(13), s:79-83, 1989.

·        Atabek, T. “Kanserli hastalarda hijyenik bakım, Hemşirelik Bülteni”, 7(29), s:1-3, 1993.

·        Atabek, T. “Yaşlılarda  kalça kırığı nedenleri”, Hemşirelik Bülteni ,6(27), s:53-61, 1993.

·        Atabek, T. “Osteoporitik kırık nedeniyle yatağa bağımlı yaşlı hastaların yakınmalarının incelenmesi”, Hemşirelik Bülteni, 8(32), s:37-44, 1994.

·        Atabek, T. “Yaşlılarda kazaların önlenmesi”, Hemşirelik Bülteni 8(31) s:62-67,  1994.

·        Atabek, T. “İlaç hatalarının önlenmesinde hemşirenin sorumlulukları”, Hemşirelik Bülteni, 8(31), s:52-61, 1994.

·        Sabuncu, N., Atabek, T., Enç, N., Şendir, M., Altun, İ. ve Kaya, N. “Psikomotor becerilerin  geliştirilmesinde kontrol listesi kullanımının etkinliği”, Hemşirelik Bülteni, 8(31), s:68-72, 1994.

·        Enç, N., Atabek, T. ve Acaroğlu, R. “Üniversite öğrencilerinin el yıkama alışkanlıkları ile bilgi düzeylerinin karşılaştırılması”. Hemşirelik Bülteni, 7(33), s:99-106, 1994.

·        Atabek, T. ve Enç, N.” Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusundaki alışkanlıkları ile bilgi düzeylerinin karşılaştırılması”, Hemşirelik Bülteni, 7(33), s:7-17, 1994.

·        Atabek, T.ve Taşocak, G. “Klinik eğitimde farklı bir yaklaşım”, Hemşirelik Bülteni, 9(35), s:7-17, 1995.

·        Aştı, T. “ Fiziksel aktivitesi bozulan yaşlı bireylerde hemşirelik girişimleri”. Hemşirelik Bülteni, 12(46), s:65-74, 2000.

·        Aştı, T. Ve Acaroğlu, R. “Hemşirelikte hatalı uygulamalar”. Cumhuriyet Üniversitesi H. Y. O. Dergisi, 4(2), s:10-12, 2000.

·        Acaroğlu, R. ve Aştı, T. “Hemşire ve hastalarda lateks allerjisi ve hassasiyeti”, İÜ FNHYO Hemşirelik Dergisi, 47(12) s:9-11, 2001.

·        Acaroğlu, R., Aştı, T. ve Şendir, M. “ Dekibitüs Ülser Bakım Ürünlerinin Seçimi ve Kullanımına İlişkin Bir Çalışma”. İÜ FNHYO Hemşirelik Dergisi, 12(48), s:23-34,  2002.

·        Aştı, T. “ Hemşirelik eğitiminde performans ölçümü”. Hemşirelik Forumu, 5(6), s:13-15, 2002.

·        Kara, M. ve Aştı, T. “ Kronik obstrüktif akciğer hastasının evde bakımı”, Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi, 34(4), s:12-14, 2002.

·        Aştı, T.ve Kaya, N. “Hemşirelik Bakım Teknolojisi Dersinin Değerlendirilmesi, İÜ FNHYO Hemşirelik Dergisi, 12(49), s:1-10, 2002.

·        Demir, A. ve Aştı, T. “Diyabetik Hastaların İnsülin Enjeksiyon Yönetimine İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. İÜ FNHYO Hemşirelik Dergisi 12(49), s:61-73,  2002.

·        Aştı, T. “Hemşirelik mesleğinde yeni gelişim ve yaklaşımlar”. Modern Hastane Yönetimi,  6(3), s:6-9, 2002.

·        Aştı, T. ve Kaya, N. “Akut Strok’ lu Hastanın Rehabilitasyonu ve Bakımında Hemşirenin Rolü”, Hemşirelik Forumu, 5(5), s:7-10, 2002.

·        Aştı, T. Ve Kıvanç, M. “Ağız yolu ile ilaç verilmesine ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları”. Atatürk Üniversitesi H.Y.O. Dergisi; 6(3), s:5-9, 2003.

·        Aştı, T. “Kanserli Hastanın Evde Bakımında Temel İlke ve Uygulamalar”. Hemşirelik Forumu, 6(2), s:7-10, 2003.

·        Karan, İ. ve Aştı, T. “Hastanelerde Fiziksel Ortamın Hastalar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması”, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 13(50), s:15-29,  2003.

·        Kaya, H., Acaroğlu, R., Aştı, T., Kaya, N. ve Şendir, M. “Öğrenci gözlemlerine göre hasta haklarının uygulanma durumu”. Türkiye Klinikleri J Med Ethics, 14, s: 140-144.  2006.

·        Kaya, N., Aştı, T., “Acaroğlu, R., Kaya, H. ve Şendir, M. “Hemşire öğrencilerin sosyotropik-otonomik kişilik özellikleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi”. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,10 (3), s:1-11, 2006.

·     Büyükyılmaz, F. ve Aştı, T. “Ortopedi ve Travmatoloji Hastalarında Postoperatif Ağrı Tanılaması”. İ.Ü FNHYO Hemşirelik Dergisi ,14(57), s:123-139, 2006.

·     Aktaş A, Aştı T. Kadınlarda Sigara Bırakma Tutum Anketi’nin (KSBTA) Dil Eşdeğerliği ve Güvenirliği, İ.Ü FNHYO Hemşirelik Dergisi,15(58), s: 40-47, 2007.

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

·        Sabuncu, N., Önsel, S., Enç, N., Babadağ, K., Tandal, G. ve Atabek, T. “Öğrencilerin ÖSYM’de yaptıkları tercihler ile başarı durumları arasındaki ilişki”, I. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, s: 40-47, İstanbul 1986.

·        Atabek, T. “ İ.Ü hastanelerinin bir kliniğinde yapılan hizmet içi eğitim programının etkileri”, I. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, s.52 , İstanbul 1986.

·        Atabek, T. “Eksternal (dış) radyoterapi uygulanacak hastada hemşirelik yaklaşımı”, I. Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Hemşireliği Eğitim Kursu, s: 52,  İstanbul1990.

·        Atabek, T. İnternal (iç) radyoterapi uygulanacak hastada hemşirelik yaklaşımı, I. Pediatrik Hematoloji/Onkoloji Hemşireliği Eğitim Kursu, s: 122, İstanbul 1990.

·        Acaroğlu, R., Şendir, M., Aştı, T. ve Altun, İ. “Hemşirelik araştırmalarında deneklerden bilgilendirilmiş izin alınma durumunun incelenmesi”. IV.Ulusal Hemşirelik Eğitimi   Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Kitabı, s: 145, Magosa – Kıbrıs1997.

·        Acaroğlu, R. ve Atabek, T. “İlaç hatalarının önlenmesinde strateji belirleme”, Ulusal Cerrahi Kongresi, s: 86,   İzmir 1998.

·        Aştı, T. “Evde total parenteral beslenme”, I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, s: 24,  İstanbul 1998.

 

7.6. Diğer yayınlar (Kitaplar)

·        Atabek, T. “Şeker Hastalığının Yönetimi”, Kaya Matbaacılık, İstanbul,1995.

·        Sabuncu, N., Babadağ, K., Taşocak, G. ve Atabek, T. “Hemşirelik Esasları”. Ed:H. Seçim, Açıköğretim Yayınları, No:225, ETAM A.Ş.Web-Ofset Tesisleri, Eskişehir, 1991.

8. Projeler

    Yok

9. İdari Görevler

Görevi

Kurum

Yıl

Yönetim kurulu üyeliği

İ.Ü. Bakırköy Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

1994

Yönetim kurulu üyeliği

İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

2003

 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.   İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği

2.   Nöroşirurji Hemşireleri Derneği

3.   Diyabet Hemşireliği Derneği

4.   Alzheimer Derneği

5.   Türk Hemşireler Derneği

 

 

11. Ödüller

      Yok

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü dersler

Lisans

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik       Uyg.    Lab.

Öğrenci Sayısı

2007-2008

Güz

Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram ve İlkeleri

3sa/hf

-

4sa/hf

170

2006-2007

Güz

Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram ve İlkeleri

3sa/hf

-

4sa/hf

155

Hemşirelik Bakım Teknolojisi

2sa/hf.

-

-

50

Bahar

Hemşirelik Esasları

3sa/hf

2sa/hf

4sa/hf

155

2005-2006

Güz

Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram ve İlkeleri

3sa/hf

-

4sa/hf

150

Hemşirelik Bakım Teknolojisi

2sa/hf.

-

-

50

Bahar

Hemşirelik Esasları

3sa/hf

2sa/hf

4sa/hf

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisansüstü-Yüksek Lisans

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik       Uyg.    Lab.

Öğrenci Sayısı

2007-2008

Güz

Hemşirelik Esasları A

2

4

-

2

Hemşirelik Süreci

2

-

-

2

Hemşirelik Kavram ve Kuramları

2

-

-

35

2006-2007

Güz

Hemşirelik Esasları A

2

4

-

2

Hemşirelik Kavram ve Kuramları

2

-

-

19

Hemşirelik Süreci

2

-

-

2

Bakım Uygulamaları ve Teknoloji

2

-

-

3

Hemşirelikte İlaç Uygulamaları

2

-

-

1

Bahar

-

-

-

-

-

2005-2006

Güz

Hemşirelik Esasları A

2

4

-

2

Hemşirelik Kavram ve Kuramları

2

-

-

8

Bakım Uygulamaları ve Teknoloji

2

-

-

1

Bahar

Hemşirelik Esasları B

2

4

-

2

Hemşirelik Süreci

2

-

-

2

Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar

-

8

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisansüstü-Doktora

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik       Uyg.    Lab.

Öğrenci Sayısı

2007-2008

Güz

Hemşirelikte Teknoloji

2

4

-

2

Hemşirelik  Kuramları

2

-

-

15

İleri Hemşirelik Esasları- B

2

4

-

1

İleri Hemşirelik Esasları- A

2

4

-

1

2006-2007

Güz

İleri Hemşirelik Esasları - A

2

4

-

2

Hemşirelik  Kuramları

2

-

-

10

Hemşirelikte Farmakolojinin Yeri

2

4

-

2

Hemşirelik Süreci

2

4

-

2

Bahar

Hemşirelik Süreci

2

4

-

2

Hemşirelik  Kuramları

2

-

-

12

Hemşirelikte Farmakolojinin Yeri

2

4

-

2

İleri Hemşirelik Esasları- B

2

4

-

2

Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar

-

8

 

2

2005-2006

Güz

Hemşirelik  Kuramlarını Uygulama ve Değerlendirme-A

2

-

-

15

İleri Hemşirelik Esasları -A

2

4

-

2

Hemşirelikte Teknolojinin Uygulanması

2

4

 

2

Bahar

Hemşirelik  Kuramlarını Uygulama ve Değerlendirme-B

2

-

-

14

İleri Hemşirelik Esasları -B

2

4

-

2

Hemşirelikte Farmakolojinin Yeri

2

4

-

2

Hemşirelikte Temel İlke ve Uygulamalar

-

8

-

2

 

ÖZGEÇMİŞ

1.                              Adı Soyadı: Suzan YILDIZ

2.                              Doğum Tarihi: 21 Ağustos 1958

3.                              Unvanı:  Profesör

4.                               Öğrenim Durumu:  

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

İstanbul Üniversitesi

1979

Doktora

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tıp Bilimleri Doktorası

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 

1987

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçent

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

İstanbul  Üniversitesi

1994

Doçent

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

İstanbul  Üniversitesi

1996

Profesör

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

İstanbul Üniversitesi

2006

 

Doçent Unvanını Aldığı Tarih: 1996

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

·      Esentürk. N..“Mitrofanoff Ameliyatı Geçiren Çocuklara Verilen Eğitimin Benlik Saygısına Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 1999

 

·      Altınsoy. Ö.Y..“Aile Ortamı ve Yetiştirme Yurtlarında Yetişen 9-16 Yaş Grubu Çocukların Öz Kavramlarının Karşılaştırılması”, İstanbul Üniversitesi,  1999

·      Tokyay. E.. “İlk Süt Dişinin Sürümü Sürecinde Çocukların Yaşadıkları Sorunlara Ailelere Verilen Hemşirelik Eğitiminin Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 1999

·      Tatlıoğlu. G.S.. “Fallot Tetralojisi Ameliyatından Sonra Hastaya Verilen Pozisyonların Oksijen Satürasyonuna Etkisi”, İstanbul Üniversitesi,  2001

·        Kaynar.D.N.. “Çocuklardaki Travmatik Kazalar İle Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki”, İstanbul Üniversitesi,2001

·        Tural.E..“Ateş Düşürmede Uygulanan Dört Farklı Yöntemin Etkinliği”,İstanbul Üniversitesi, 2001

·        Çağdaş.S.S.. “İstanbul İlinde Sanayide Çalışan Çocukların Karşılaştıkları İstismar ve İhmaller”, İstanbul Üniversitesi, 2002

·        Aydın.D.. “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Prematürelere Dinletilen Klasik Müziğin Stress Belirtileri, Büyümesi, Oksijen Satürasyon Düzeyi ve Hastanede Kalış Süresine Etkisi”, İstanbul Üniversitesi,  2006

·        Çağlar. S.. “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının El Yıkama Durumları”, İstanbul Üniversitesi,  2007

6.2 Doktora Tezleri

·        Geçkil, A.E.. “Malatya İlindeki Adölesanların Sağlık Davranışlarının ve Sorunlarının Tanımlanması, Beslenme ve Stresle Başetme Eğitiminin Sağlığı Geliştirmeye Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 2002.

·        Alparslan, Ö.. “Kronik Hematolojik-Onkolojik Hastalığı Olan Çocukların Kardeşleri ve Annelerine Verilen Hemşirelik desteğinin Kaygı Düzeylerine Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 2003.

·        Bozkurt, G.. “Astımlı okul çocuklarına hastalığın yönetimi konusunda verilen eğitimin yaşam kalitesine etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 2003.

·        İnal, S.. “Sağlıklı term bebeklerde düzenli bebek masajının bebeğin büyüme ve mental motor gelişimin etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 2003.

·        Arça, S.G.. “Ampiyem nedeniyle toraks tüpü takılan çocuklara uygulanan bakımın iyileşme sürecine etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 2004.

·        Varol, D.. “Doğum sonrası 6 ay boyunca sürdürülen emzirme eğitiminin tek başına anne sütüyle beslenme süresine ve büyümeye etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 2004.

·        Balcı, S.. “Prematüre Bebeğin Evdeki Bakımına Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Bebeğin Büyüme – Gelişmesine ve Annelerin Bakım Sorunlarını Çözme Becerilerine Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 2006.

 

 

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

·        Yıldız. S., “Paediatric intensive care nursing in Turkey”, CONNECT, Critical Care Nursing in Europe, 4, 134-136, (2001)

·        Yıldız. S., Savaşer.S. ve Tatlıoğlu. G.S. “Evaluation of internal behaviours of children with congenital hearth disease”, Journal of Pediatric Nursing, 6, 449-452. (2001)

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler

·        Yıldız, S. “Nursing care of a patient with shock”. XXII.International Congress of Pediatrics Fırst International Congress on Pediatric Nursing. 443, Amsterdam, 1998.

·        Yıldız, S. Savaşer, S. ve  Tatlıoğlu, G.S. “Evaluation of internal behaviours of children with congenital hearth disease”. XXII.International Congress of Pediatrics First International Congress of Pediatric Nursing, 455, Amsterdam, 1998.

·        Yıldız, S. “Current situation of pediatric intensive care units and nursing in Turkey”.In European perspectives. 6 th. Symposium of ESPNIC-NURSING, 5, Zürich Switzerland, 1998.

·        Yıldız, S. “Shock management”, 6 th. Symposium of ESPNIC-NURSING, 19,  Zürich, Switzerland, 1998.

·        Enç, N.ve Yıldız, S. “Evaluation of research potential of  critical care nurses”, 11 th Annual Congress European Society of Intensive Care Medicine, 9 th Annual Congress European Society of Pediatric Intensive Care, 10-11, Stockholm Sweden, 1998.

·        Tokyay, E. ve Yıldız, S. “The effect of nurse education for families on problem experienced by children related to teething”, 1 st. International & 8 th. National Nursing Congress. 41, Antalya, Türkiye, 2000.

·        Yıldız,S. “Yenidoğan hemşireliği eğitimi”. (Education of newborn nurse) I.Uluslararası V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi  (1 st International & 5 th. National Nursing Education Congress), Kongre Kitabı, 49, Kapadokya, Türkiye, 2001.

·        Yıldız,S. “Infant care after the first 24 hours and getting ready for discharge”. IX th. ESPID Congress (Prenatal Health Care and Postnatal Development), Journal of Perinatal Medicine, 2, İstanbul, Türkiye, 2001.

·        Yıldız,S. “Comparison of the anxiety levels of mothers who with and without lactation crisis in the neonatal intensive care unit”. IX th. ESPID Congress (Prenatal Health Care and Posnatal Development), Journal of Perinatal Medicine, 70, İstanbul, Türkiye, 2001.

 

·        Alparslan, Ö. ve Yıldız,S.  “Kronik hematolojik-onkolojik hastalığı olan çocukların kardeşleri ve annelerine verilen hemşirelik desteğinin kaygı düzeylerine etkisi”. (The effect to the anxiety levels of nursing support whose given to the siblings and mothers of children with the chronic hematologic-oncologic illness) 2. Uluslar arası–9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 161, Antalya, Türkiye, 2003.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

    Yok

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

·        Yıldız, S. “Çocuklarda akut astım atağı ve hemşirelik bakımı”, Yoğun Bakım, 1(1), 32-41, 1997.

·        Yıldız, S. “Çocuklarda Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) ve hemşirelik bakımı”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(2), 24-32,1998.

·        Yıldız, S. “Kemoterapiye bağlı gastrointestinal fonksiyon bozuklukları ve hemşirelik bakımı”. Hemşirelik Forumu, 1(6), 258-263,1998.

·        Yıldız, S. “Türkiye’deki neonatal ve pediatrik yoğun bakım ünitelerinin ve hemşireliğinin  durumu”. Hemşirelik Bülteni, X (42), 33-45, 1998.

·        Yıldız, S. “Ameliyat olacak çocuklarla ailelerinin eğitsel ve sosyal sorunları ve hemşirelik yaklaşımları”, Hemşirelik Forumu,3(1), 16-22, 2000.

·        Yıldız, S. “Sağlık çalışanları ve hemşirelerin hastane enfeksiyonlarından korunması”. Hemşirelik Forumu, 3 (5), 1-7, 2000.

·        Yıldız, S. Savaşer, S. ve Tatlıoğlu, GS. “Konjenital kalp hastalığının aile etkileşimine etkisi. Hemşirelik Forumu”, 3(3), 1-7, 2000.

·        Yıldız, S. Savaşer, S. ve Tatlıoğlu, G.S. “Konjenital kalp hastalığı  olan çocukların içe yönelim davranışlarının  değerlendirilmesi”, Hemşirelik Bülteni,  XII(46), 105-113, 2000.

·        Esentürk,  N. ve Yıldız, S. “Mitrofanoff ameliyatı geçiren çocuklara  verilen eğitimin benlik saygısına etkisi”, Hemşirelik Forumu, 38(1), 26-29, 2000.

·        Tatlıoğlu, G.S. ve Yıldız, S. “Pediatrik kalp kateterizasyonu ve hemşirelik bakımı”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4(1), 25-32, Ocak-Haziran 2001.

·        Tatlıoğlu, G.S. ve Yıldız, S. “Fallot tetralojisi ameliyatından sonra hastaya verilen pozisyonların parsiyel oksijen basıncı üzerine etkisi”, Yoğun Bakım, 5(2), 103-109, 2001.

·                    Yıldız, S. “Bebekleri yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan normal laktasyonlu ve laktasyon krizindeki annelerin anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması”. Hemşirelik Forumu, 5(2), 1-4,2002.

·        Yıldız, S. “Profesyonel hemşirenin rol ve işlevleri”. Modern Hastane Yönetimi. Nisan-Mayıs-Haziran, 7(2), 35-40, 2003.

·        Demirkaya, N. ve Yıldız, S. “Çocuklardaki travmatik kazalar ile ailelerin çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişki”, Hemşirelik Bülteni, XIII (51), 15-24, 2003.

·        Yıldız, S. “Yaralanmaların epidemiyolojisi, Hemşirenin bakışı”. Klinik Çocuk Forumu, Mart-Nisan; 4(2), 1-5, 2004.

·        Bozkurt, G. ve Yıldız, S. “Astımlı okul çocuklarına hastalığın yönetimi konusunda verilen eğitimin yaşam kalitesine etkisi”. Hemşirelik Bülteni, XIII (53), 101-113, 2004.

·        İnal, S. ve Yıldız, S. “Sağlıklı term bebeklerde düzenli bebek masajının büyüme ve mental-motor gelişime etkisi”. Hemşirelik Bülteni,  XIII (54), 35–52, 2005.

·        Yıldız, S. Balcı, S. ve Görak, G. “Guthrie testi için örnek alma uygulamalarının ve test sonuçlarının değerlendirilmesi”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, IX (1), 17-29, 2006.

·        İnal, S. ve Yıldız, S. “İlköğretim öğrencilerinin sigaraya ilişkin bilgi ve inançları ile aile bireyleri ve öğretmenlerin sigara içme durumunun incelenmesi”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, IX (1), 1-10, 2006.

·        Geçkil, E. ve Yıldız, S. “Adölesanlara Yönelik Beslenme ve Stresle Baş etme Eğitiminin Sağlığı Geliştirmeye Etkisi”. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 19-29, 2006.

·        Geçkil, E. ve Yıldız, S. “Adolescent Health Behaviors and Problem”. H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 13(1), 26-35, 2006.

·        Yıldız, S. “Acile Başvuran Çocuk ve Aileye Psikososyal Yaklaşım”. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9 (3), 69-77, 2006.

·        Varol, D. ve Yıldız, S. “Doğum Sonrası 6 Ay Boyunca Sürdürülen Emzirme Eğitiminin Tek Başına Anne Sütüyle Beslenme Süresine Ve Büyümeye Etkisi”. İ.Ü. F.N.H.Y.O Dergisi, 14(56), 27-41, 2006.

 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

·          Ekizler, H. Yıldız, S. Ecevit, S. ve Adaylar, M. “Hemşirelik yüksekokullarında uygulanan    eğitim modellerinin öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından değerlendirilmesi”. II. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, 88-95, İstanbul, 1988.

·          Ekizler, H. Ecevit, Ş. Adaylar, M. ve Yıldız, S. “İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulunda iki farklı eğitim modeliyle öğrenim gören öğrenci gruplarının başarı durumlarının karşılaştırılması”. II. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, 96-102, İstanbul, 1988.

·          Çakıroğlu S. Yıldız S. ve Erkal S. “İ.Ü.F.N.H. Yüksekokulu öğrencilerinin sigara içme alışkanlıkları ve sigaranın bebek üzerindeki etkileri konusunda bilinçli olup olmadıklarına ilişkin bir çalışma”. II.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, 176-181, İstanbul, 1988.

·          Yıldız S. “Son 3 yılda İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğine gelen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi”. I.Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, 161-167, İstanbul, 1989.

·          Yıldız, S. ve Çakmak, M. “Hastaneye geç başvuran Doğumsal Kalça Çıkığı (DKÇ) vakalarının geç kalma nedenlerinin araştırılması”, Uluslararası Cerrahi Kongresi’90, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Konuşma ve Bildirileri Kitabı, 11-120. İstanbul, 1990. 

·          Görak G. ve Yıldız S. “Hemşirelikteki deneyimin anksiyete düzeyine etkisi”. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı, 488-494, Sivas, 1992.

·          Kavaklı, A. ve Yıldız, S. “Ebeveynlerin sigara içme alışkanlığı ile çocuklarında görülebilecek sorunların ilişkisi”. Sigara İle Savaş I.Ulusal Hemşirelik Sempozyumu Kitabı, 27, İzmir, 1993.

·          Yıldız, S. “Amiloidozis ve Hemşirelik yaklaşımı”. X.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Kitabı, 194, Bursa, 1993.

·          Yıldız, S. ve Kavaklı, A. “Toplumumuzda 3-20 yaş arası çocuklarda altını ıslatma oranı ve neden olan etmenlerin araştırılması”. XI.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Kitabı, 223, Samsun, 1994.

·          Yıldız, S. ve Enç, N. “Hemodiyaliz hastalarına karşı hasta yakınlarının yaklaşımları”. XI.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Kitabı, 230, Samsun, 1994.

·          Bahçecik, N. ve Yıldız, S. “Travmatik kazaya uğrayan çocukların sağlık kuruluşuna getiriliş süresini etkileyen faktörler”. I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)  Kitabı, 210, İstanbul, 1995.

·          Tatlıoğlu, GS. ve Yıldız, S. “Pediatrik kalp kateterizasyonu ve hemşirelik bakımı”. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, III.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, 412, Antalya, 1996.

·          Yıldız S. “Sağlıklı ve kalp hastalığı olan adolesanlarda aile tutumu ile benlik saygısı ilişkisi”. XII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, III. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, 400, Antalya, 1996.

·          Enç N. ve Yıldız S. “Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin araştırıcı potansiyelinin değerlendirilmesi”. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,  IV. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, 196, İzmir, 1997.

·          Yıldız S. Savaşer S. ve Tatlıoğlu, G.S. “Konjenital kalp hastalığının aile etkileşimine etkisi”. XIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, IV. Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, 203, İzmir, 1997.

·          Yıldız S. ve Görak, G.  “Hemşirelikte çalışma şekillerinin anksiyete düzeyine etkisi”. III. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Kitabı, 472-480, İstanbul, 1997.

·          Savaşer, S. Yıldız, S. Bahçecik, N. ve Pek, H. “Hemşirelerin Mesleğe Erkek Üyelerin Alınmasına Yönelik Düşünceleri”. III. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası katılımlı) Kitabı,  170-177, İstanbul, 1997.

·          Yıldız, S. “Kemoterapiye bağlı gastrointestinal fonksiyon bozuklukları ve hemşirelik bakımı”. I.Ulusal Pediyatrik Hematoloji Onkoloji Hemşireliği Kongresi Kitabı, 48, İstanbul, 1997.

·          Enç, N, ve Yıldız, S. “Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin uyumlu olma ve bağımsız olma durumları ile başarıları arasındaki ilişki”. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)  Kitabı, 195-198, Kıbrıs, 1997.

·        Yıldız, S. ve Erdem, L. “Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin ilk-orta öğrenim deneyimlerinin sınav kaygıları ve benlik saygıları ile ilişkisi”. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı) Kitabı, 229-233, Kıbrıs, 1997.

·        Yıldız, S. “Pediyatrik nefroloji hemşireliğinde kalite güvenliği”. XIV.Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Kitabı, 77, Antalya, 1997.

·        Yıldız, S. ve Enç, N. “Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin araştırıcı potansiyellerini etkileyen faktörler”. VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Kitabı, 190-194, Ankara, 1998.

·        Yıldız, S. Savaşer, S. ve Tatlıoğlu GS. “Konjenital kalp hastalığı olan çocukların içe yönelim davranışlarının değerlendirilmesi”. XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, V.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, 273, Antalya, 1998.

·        Esentürk, N. ve Yıldız, S. “Mitrofanoff ameliyatı geçiren çocuklara verilen eğitimin benlik saygısına etkisi”. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, III. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi-Uluslar arası Katılımlı Kitabı, 261, Antalya, 1999.

·        Yıldız, S. “Kanamaya eğilimli çocuğun bakımı”. 21.Pediatri Günleri kapsamında 1.Çocuk Hemşireliği Günleri Kitabı, 175, İstanbul, 1999.

·        Yıldız, S. “Yenidoğanlarda transport ve hemşirenin rolü”. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kitabı, 228-232, Antalya, 2000.

·        Yıldız, S. “Crush sendromlu çocukta hemşirelik bakımı”. 22.Pediatri Günleri ve 2.Pediatri Hemşireliği Günleri Kitabı, 314-323, İstanbul, 2000.

·        Tokyay, E. ve Yıldız ,S. “İlk süt dişinin sürümü sürecinde çocukların yaşadıkları sorunlara ailelere verilen hemşirelik eğitiminin etkisi”. 22.Pediatri Günleri ve 2.Pediatri Hemşireliği Günleri Kitabı, 380, İstanbul, 2000.

·        Altınsoy, Y. ve Yıldız, S. “Aile ortamında ve yetiştirme yurtlarında yetişen 9-16 yaş grubu çocukların öz-kavramlarının karşılaştırılması”. 22.Pediatri Günleri ve 2. Pediatri Hemşireliği Günleri Kitabı, 381, İstanbul, 2000.

·        Yıldız, S. “Çocuk ve aile ile iletişim”. 23.Pediatri Günleri ve 3.Pediatri Hemşireliği Günleri Kitabı, 356-357, İstanbul, 2001.

·        Yıldız, S. “Anne sütü ile beslenmede hemşirenin sorumluluğu”. XI. Ulusal Neonatoloji Kongresi ve Neonatolojide Yenilikler Kursu Kitabı, 247-252, Samsun, 2001.

·        Kaynar, N.D. ve Yıldız, S. “Çocuklardaki travmatik kazalar ile annelerin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişki”. 24.Pediatri Günleri ve 4.Pediatri Hemşireliği Günleri Kitabı, 38, İstanbul, 2002.

·        Tural, E. ve Yıldız, S. “Ateş düşürmede uygulanan dört farklı yöntemin etkinliği”. 46.Milli Pediatri, 20.Ulusal Çocuk Cerrahisi, 6.Çocuk Cerrahisi Hemşireliği, 2.Milli Çocuk Hemşireliği, 1.Pediatri Asistanları Kongreleri Kitabı, 223, Mersin, 2002.

·        Balcı, S. ve Yıldız, S. “5.sınıf öğrencilerine büyüme ve gelişme konusunda verilen eğitimin Etkinliği”. II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Kitabı, 193, İstanbul, 2003.

·        Bozkurt, G. ve Yıldız, S. “Astımlı okul çocuklarına hastalığın yönetimi konusunda verilen eğitimin yaşam kalitesine etkisi”. 47. Milli Pediatri Kongresi - 3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi - 2.Pediatri Asistanları Kongresi Kitabı, 265, İstanbul, 2003.

·        İnal, S. ve Yıldız, S. “Sağlıklı term bebeklerde düzenli bebek masajının büyüme ve mental motor gelişime etkisi”. 47. Milli Pediatri Kongresi - 3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi -2.Pediatri Asistanları Kongresi Kitabı, 267, İstanbul, 2003.

·        Çağdaş, S. ve Yıldız, S. “İstanbul ilinde sanayide çalışan çocukların karşılaştıkları istismar ve ihmaller”. 47. Milli Pediatri Kongresi-3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi-2.Pediatri Asistanları Kongresi Kitabı, 267, İstanbul, 2003.

·        Yıldız, S. Balcı, S. ve Görak, G. “İstanbul ilinde Guthrie tarama testinin alınma ve gönderilmesine yönelik uygulamaların değerlendirilmesi ve bu uygulamaların test sonucuna etkisi”. 47. Milli Pediatri Kongresi - 3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi - 2.Pediatri Asistanları Kongresi Kitabı, 267, İstanbul, 2003.

·        Yıldız, S “Yenidoğan taramasında hemşirenin rolü”. 47. Milli Pediatri Kongresi-3. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi-2.Pediatri Asistanları Kongresi Kitabı, 166-167, İstanbul, 2003.

·        İnal, S. ve Yıldız, S. “İlköğretim okullarındaki öğrencilerin sigaraya ilişkin bilgi ve inanışları ile aile büyükleri ve öğretmenlerinin sigara içme durumunun incelenmesi”. 26. Pediatri Günleri–5. Çocuk Hemşireliği Günleri Kitabı, 194, İstanbul, 2004.

·        Bozkurt, G. Yıldız S. ve Çokuğraş H. “Astımlı çocukların klinik özelliklerinin incelenmesi”.48. Milli Pediatri Kongresi - 4. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi–3.Pediatri Asistanları Kongresi ve Pediatrik Aciller Kursu Kitabı, 480-481, Samsun, 2004.

·        Savaşer, S. Çimen S. ve Yıldız, S. “Flakon şeklindeki antibiyotiklerde kuru toz hacminin uygulanacak doz üzerine etkisi”. SSK Bakırköy 1. Çocuk Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, 4, İstanbul, 2004.

·        Yıldız, S. “Yenidoğanda nazokomiyal enfeksiyonlar”. 13.Ulusal Neonataloji Kongresi (UNEKO-13) ve Yenidoğan Hemşireliği Kongresi Kitabı, 455-456, Kayseri, 2005.

·        Yıldız, S. “Okul çocukluğu ve adölesan döneminde sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi”. 29th UMEMPS of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Pediatri Hemşireliği Kongre Kitabı, 428-429, İstanbul, 2005.

·        Varol, D. ve Yıldız, S. “Doğum Sonrası 6 Ay Boyunca Sürdürülen Emzirme Eğitiminin Tek Başına Anne Sütüyle Beslenme Süresine ve Büyümeye Etkisi”.  29th UMEMPS of Middle  Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Pediatri Hemşireliği Kongre Kitabı. 440, İstanbul, Türkiye, 2005.

·        Tatlıoğlu, G.S. ve Yıldız, S. “Fallot tetralojisi ameliyatından sonra hastaya verilen pozisyonların parsiyel oksijen basıncı üzerine etkisi”, 29th UMEMPS of Middle  Eastern and Mediterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Pediatri Hemşireliği Kongre Kitabı, 285, İstanbul, 2005.

·        Yıldız, S. “Ülkemizde pediyatrik yoğun bakım ünitelerinin ve hemşireliğinin durumu”. Pediatrik Yoğun bakım Hemşireliği Sempozyumu Kitabı, 6-19, Gölcük, Kocaeli, 2005.

·        Yıldız, S. Balcı, S. ve Görak, G. “İstanbul ilinde Guthrie tarama testinin alınma ve gönderilmesine yönelik uygulamaların değerlendirilmesi ve bu uygulamaların test sonucuna etkisi”. IX. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi Kitabı, 255–265,  İstanbul, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Diğer Yayınlar

Kitap bölüm yazarlığı

·        Algıer, L. Conk, Z. Çavuşoğlu, H. Erdemir, F. Pek, H. Savaşer, S. ve Yıldız, S. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı. Editör: Z.Conk. Vehbi Koç Vakfı Yayınları. Birlik Ofset Ltd. Şti., İstanbul, 1997.

·        Yıldız, S. “Pediatrik onkoloji bakım ilkeleri”. Klinik Onkoloji. Temel İlkeler ve Hemşirelik Bakımı. Editör: E.Topuz, A.Aydıner, İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü Yayınları, No:4. Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vakfı, İstanbul, 1997.

·        Yıldız, S. Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıklarında Hipoksik Nöbet ve Hemşirelik Bakımı. Doğu İlaç Fabrikası A.Ş. Sanofi Pharma Desteği ile, İstanbul, 1998.

·        Yıldız, S. “Çocuklarda Kronik Böbrek Yetmezliği”. Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Eğitim Programları Kitabı. Editör: B.Yürügen. II. Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği Yayını. Mat Yapım, İstanbul, 2002.

·        Coşkun, A. Dağoğlu, T. Görak, G. Ovalı, F. Samancı, N. Savaşer, S. Üçsel, R. ve Yıldız, S. Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. Editör. T.Dağoğlu, G.Görak. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2002.

 

Yurt içi hakemli olmayan dergilerdeki yayınlar 

·        Çakıroğlu, S. ve Yıldız, S. “Sosyo-ekonomik faktörlerin çocukluk çağı anemilerinin  oluşumuna etkileri”. Hemşirelik Bülteni, 1(4), 69-83, 1984.

·        Erdoğan, S. Savaşer, S. ve Yıldız, S. “0-3 yaş grubundaki çocuklarda rektal ve aksiller ısının karşılaştırılması”. Hemşirelik Bülteni, 3 (11), 39-47, 1988.

·        Yıldız,  S. “0-2 yaş grubu konjenital kalp hastalarında, beslenme eğitiminin çocukların büyüme ve gelişmelerine etkisi”. Hemşirelik Bülteni, 4-16, 1990.

·        Yıldız, S. “Onkolojik hastalığı olan çocukların beslenmesinde hemşirelik yaklaşımı”. Hemşirelik Bülteni, 6(23), 45-52, 1992.

·        Yıldız,  S. “Çocuklarda peritoneal diyaliz uygulaması ve hemşirelik bakımı”. Hemşirelik Bülteni, 7(28), 39-44, 1993.

·        Kavaklı, A. Yıldız, S. Pek, H. Gülçiçek, S. ve Boyraz, S. “Toplumumuzda ortopedik özürlülerin durumunun değerlendirilmesi ve hemşirelik yaklaşımı”. Hemşirelik Bülteni, 6(27), 1-18, 1993.

·        Görak, G. Bahçecik, N. Yıldız, S. ve Gülçicek, S. “Cinsel istismarlar I: Üniversite öğrencilerinin çocukluk dönemlerinde karşılaştıkları çeşitli cinsel istismarlar”.  İstanbul Barosu Dergisi, 576-586, 1995.

·        Görak, G. Yıldız, S. Bahçecik, N. ve Gülçiçek, S. “Cinsel istismarlar II: Üniversite öğrencilerinin karşılaştıkları cinsel istismar türlerinin aile yapısı ile ilişkisi”. İstanbul Barosu Dergisi, 587-595, 1995.

·          Yıldız, S. ve Bahçecik, N. “İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına getirilen çocukların travmatik kazalar yönünden epidemiyolojik incelenmesi”. Hemşirelik Bülteni, 99-113, 1995.

·          Yıldız, S. Gülçiçek, S. ve Akkaya,  S. Yüksek lisans öğrencileri. “İstanbul, Kocaeli ve Edirne bölgesinde sokak çocuklarının durumunun değerlendirilmesi ve hemşirelik yaklaşımı”.  İstanbul Barosu Dergisi, 69:10-11-12, 596-611, 1995.

·          Yıldız, S. ve Kavaklı, A. “Çocuklarda psikolojik sorunlar ve etkileyen faktörler”. Hemşirelik Bülteni, IX:35, 67-76, 1995.

·          Yıldız, S. “Doğumsal kalp hastalıklarından korunmada ailenin ve hemşirenin rolü”. Hemşirelik Bülteni, IX:38, 105-118, 1995.

·        Yıldız, S. “Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları (İYE)- Vezikoureteral reflü (VUR) ve koruyucu  yaklaşımlar”. Çınar, 5(3-4), 43-48, 1999.

8. Projeler:

·        Proje: İstanbul İlinde Guthrie Tarama Testinin Alınma ve Gönderilmesine Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi ve Bu Uygulamaların Test Sonucuna Etkisi

     Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Suzan YILDIZ

                                   MSc. Serap BALCI

                                   Prof. Dr. Gülay GÖRAK

      İ.Ü.Araştırma Fonu. Proje No: 1666/30042001

·      Proje: Flakon Şeklindeki Antibiyotiklerde Kuru Toz Hacminin Uygulanacak Doz Üzerine Etkisi (Bitti. Yayınlanma aşamasında)

     Proje Yürütücüsü:            Prof. Dr. Sevim SAVAŞER

                                               MSc. Saniye ÇİMEN

                                               Doç. Dr. Suzan YILDIZ

     İ.Ü.Araştırma Fonu. Proje No: 1580/16012001

 

 

 

 

 

 

 

9. İdari Görevler

Görevi           

Kurum        

Yıl

Öğrenim Kaynaklarını Geliştirme Komisyonu Üyesi        

İÜ. FNHYO 

1993-1994

Araştırmaları Düzenleme ve Planlama Komisyonu Üyesi 

İÜ. FNHYO 

1994-1995

Eğitim Komisyonu Üyesi                                         

İÜ. FNHYO 

1996 (Devam ediyor)

Akademik Genel Kurul / Akademik Bölüm Kurulu Sekreteri                 

İÜ. FNHYO 

1998-2000

İ.Ü.12 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinliklerini Düzenleme Komisyonu Üyesi

İÜ. FNHYO  

1999

İ.Ü.Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesinin Uygulanması Komitesi Üyesi

İÜ. FNHYO 

1999

 

Bağıl Değerlendirme Komisyonu Üyesi

İÜ. FNHYO 

1999-2000

Öğrenci Temsilciliği Seçim Kurulu üyesi

İÜ. FNHYO 

2000-2003

Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi

İÜ. FNHYO 

2000-2007

İstanbul’un Fethi ve İstanbul Üniversitesinin Kuruluşunun 550.Yıldönümünün Kutlanması Komisyonu Üyesi

İÜ. FNHYO 

2001

Anabilim Dalı Başkanlığı

 

İÜ. FNHYO 

2007 (Devam ediyor)

 

 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Derneği

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği

HEMAR-G Derneği

Türk Hemşireler Derneği

Çocuk Hemşireleri Derneği

İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği

11. Ödüller

·        Kaynar, N. ve Yıldız, S. “Çocuklardaki travmatik kazalar ile annelerin çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişki”. 24. Pediatri Günleri 2002 kapsamında Gürson Çocuk Sağlığı Vakfının “Prof.Dr. Cihat Tahsin Gürson En İyi Poster Yarışması” ödülü.

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

12.1. Verilen doktora dersleri

Akademik  Yıl

Dönem

Dersin adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2005-2006

Güz

 

Seminer

-

-

1

Çocuk Sağlığı Hemşireliği

2

4

1

Çocuk Hastalıkları Hemşireliği

2

4

1

 

Bahar

Yenidoğan Hemşireliği

2

4

1

Çocukta Sağlık Tanılaması

2

2

1

2006-2007

 

Bahar

 

Seminer

-

-

2

Çocuk Sağlığı Hemşireliği

2

4

2

Çocukta Sağlık Tanılaması

2

2

2

 

 

12.2. Verilen yüksek lisans dersleri

Akademik  Yıl

Dönem

Dersin adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2006-2007

Güz

Çocuk Sağlığı Hemşireliği

2

4

1

Çocuk Hastalıkları Hemşireliği

2

4

1

Çocukta Büyüme Gelişme

2

4

1

 

 

Bahar

 

 

Çocukta Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği

2

4

1

Çocukta Bulaşıcı Hastalıklar

2

-

1

Seminer

-

-

1

 

 

12.3. Verilen lisans dersleri

Akademik  Yıl

Dönem

Dersin adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2005-2006

Güz

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

16

51

Cinsel Sağlık Dersi

2

-

40

 

Bahar

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

16

53

Epidemiyoloji

2

-

105

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

2

-

126

2006-2007

Güz

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

16

63

Cinsel Sağlık Dersi

2

-

41

 

 

Bahar

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6

16

56

Epidemiyoloji

2

-

117

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

2

-

110

 

ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı – Soyadı: Nezihe KIZILKAYA BEJİ
 2. Doğum Tarihi: 20.10.1964
 3. Ünvanı: Profesör
 4. Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

İstanbul  Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

İstanbul  Üniversitesi

1987

Doktora

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

İstanbul  Üniversitesi

1994

 

 1. Akademik Ünvanlar

Yardımcı Doçent       Doğum ve Kadın Hastalıkları Hem.     İstanbul  Üniv.      1996-1999

Doçent                       Doğum ve Kadın Hastalıkları Hem.     İstanbul  Üniv.      1999-2005

Profesör                     Doğum ve Kadın Hastalıkları Hem.    İstanbul  Üniv.      2005-Halen

 

Doçent Ünvanını Aldığı Tarih: 1999

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

Uysal. M.."Antenatal Bakım Hizmetleri ve Bu Hizmetlerde Hemşirenin Rolünün İrdelenmesi", İstanbul Üniversitesi, 1997.

 

Çayır.G.."Üriner İnkontinans Operasyonu Geçiren Kadınlarda Post-Operatif Dönemde Ortaya Çıkan Sorunlara Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Etkinliği", İstanbul Üniversitesi,1999.

 

Aslan. E.."Stres Üriner İnkontinasta Ped Testin Önemi ve Bu Sorunun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi", İstanbul Üniversitesi, 1999.

 

Yavan.T.."Şırnak İlindeki Cinsel Olgunluk Dönemindeki (15-49* Yaş) Kadınların Üreme Sağlığı Sorunlarının Belirlenmesi", İstanbul Üniversitesi, 2000.

 

Gökyıldız. Ş.."Gebeliğin Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri", İstanbul Üniversitesi, 2001.

 

Güngör. İ.."Babaların Doğuma Katılmasının Doğum Deneyimi Üzerine Etkisi"  İstanbul Üniversitesi, 2004.

 

Akın. S..“Tıbbi Abortus Yapan Kadınların Yaşadığı Psiko-sosyal Sorunların Belirlenmesi” İstanbul Üniversitesi, 2006.

 

6.2.  Doktora Tezleri

Özerdoğan N..“Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya İllerinde 20 yaş ve üstü Kadınlarda Üriner  İnkontinansın Prevelansı, Risk Faktörleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, 2003.

 

Reis N..''Jinekolojik Kanserlerde Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Faktörler'' İstanbul Üniversitesi, 2003.

 

Dinç A..“Üriner İnkontinans Şikayeti Olan Gebelerde Gebelik ve Postpartum Dönemde Uygulanan Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Bu Şikayetin Giderilmesindeki Etkinliği”, İstanbul Üniversitesi, 2004.

 

Yıldırım G.."Doğum Eyleminde Ikınma Tekniğinin Anne ve Fetus Üzerine Etkileri" İstanbul Üniversitesi, 2005.

 

 1. Yayınlar

 

7.1.  Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Gungor. I. ve  N.K. Beji. “Effects of Father’s Attendance to Labor and Delivery or the Experience of Childbirth in Turkey”. Western Journal of Nursing Research. 29, (2007)

 

Beji Kızılkaya. N. ve N. Reis. “Risk factors for  breast cancerin Turkish women: a hospital based case-control study”. European Journal of Cancer Care. March, (2007)

 

Beji Kızılkaya. N., O. Yalcin, H. Erkan Ayyıldız ve A. Kayir.  “The effect of urinary leakage on sexual function during sexual intercourse”. Urologia Internationalis. 74, 250-255 (2005)

 

Beji Kızılkaya. N., N. Reis ve B. Bag. “Views of patients with gynecologic cancer about the end-of-life”. Supportive Care in Cancer. 13,658-662 (2005)

 

Yeşiltepe Oskay. U, N. Beji Kızılkaya ve O. Yalcin. “A study on urogenital complaints of postmenapausal women aged 50 and over”. Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica 84, 72-78 (2005)

 

Gökyıldız. Ş ve N. Beji Kızılkaya. “The effects of pregnancy on sexual life”. Journal of Sex & Marital Therapy. 31, 201-215 (2005)

 

Özerdoğan. N., N.K. Beji ve O. Yalçın. “Urinary Incontinence: Its Prevalence, Risk Factors and Effects on the Quality of Life of Women Living in a Region of Turkey”. Gynecologic Obstetric Investigation. 58,145-150 (2004)

 

Beji Kızılkaya. N., O. Yalcın ve H. Erkan Ayyıldız. “The Effect of Pelvic Floor Training on Sexual Function of Treated Patient”. International Urogynecology  Journal and Pelvic  Floor   Dysfunction. 14, 234-238 (2003)

 

Aslan. E., N. Beji Kızılkaya, A. Coskun ve O. Yalcın. “An Assessment of the Importance of Pad Test in Stress Urinary Incontinence on the Life Quality of Women”. International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction. 14, 316-320 (2003)

 

Cayir. G., N. Beji Kızılkaya ve O. Yalcın. “Effectiveness of Nursing Care After Surgery for Stress Urinary Incontinence”. Urologic Nursing, March, (2007)

 

Yalcin. O., M. Işıkoğlu ve N. Beji Kızılkaya. “Results of TVT Operations Alone and Combined with Other Vaginal Surgical Procedures”. Archieves of Gynecology and Obstetric, 269, 96-98 (2004)

 

Beji Kızılkaya. N., O. Yalcın ve  H. Erkan Ayyıldız. “The Effect of Pelvic Floor Training on Sexual Function of Treated Patient”. Nursing Standard, 16:19, January 23-29, 33-36 (2002)

 

 

Beji Kızılkaya. N., O. Yalcın ve G. Yazıcı. “Effects of Pelvic Organ Prolapse on the Sexual Function of Women”. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty, 34, 154-159 (2001)

 

 

7.2.  Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedins) basılan bildiriler

 

Küçük Dikencik, B., I, Aslay,  N,Beji Kızılkaya ve S, Küçücük, “Late term changs of vaginal and sexual function of women with gynaecologic cancer who have received radiotherapy,” 6th. Congress of the Europeon Society For Sexual Medicine, Istanbul, Turkey, November 16-19, 2003.

 

Gökyıldız, Ş. ve N,Beji Kızılkaya, “The effects of pregnancy on sexual life,” 6th. Congress of  the Europeon Society For Sexual Medicine, Istanbul, Turkey, November 16-19, 2003.

 

Cayır, G., N, Beji Kızılkaya, A, Coskun ve O,Yalcın, “Effectiveness of the Nursing Care on the Post-operative Problems of Women with Urinary Incontinence Surgery,”   International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 11: Suppl 1, Abstracts, Sprinter, p. FDP 43, 2000 (25th Annual Meeting of the International Urogynecological Association, Rome, Italy, 2000).

 

7.3.  Yazılan uluslar arası kitaplar ve kitaplarda bölümler

        yok

7.4.  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 

Oskay, Ü.,  N, Beji Kızılkaya ve O. Yalçın, “Cinsel Aktivite Sırasında İdrar Kaçıran Kadınlara İlişkin Nitel Bir Çalışma”, Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, Haziran, (2006).

 

Öztaç Erdoğan, N.,ve N, Beji Kızılkaya, “Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya İllerinde 20 Yaş ve Üstü Kadınlarda Üriner İnkontinans Prevelansı, Risk Faktörleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi”, Hemşirelik Dergisi, 13, 37-50, (2003).

 

Beji Kızılkaya, N., A. Coşkun ve G. Yıldırım, “Doğum Olayının Kadının Fonksiyonel Durumu Üzerine Etkisi” , Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 5, 22-29 (2003).

 

Coşkun, A., N. Beji Kızılkaya, E. Aslan, G. Yıldırım, Ü. Oskay, B.K. Dikencik ve H. Demirci, “Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi’nde İnteraktif Eğitim Yöntemlerinin Kullanılmasına Yönelik Deneyimler”, Tıp Eğitimi Dünyası, 7, 18-26 (2002).

 

 

Yavan,T. ve N. Beji Kızılkaya, “Şırnak İlinde Yaşayan 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Demografik Özellikleri ve Üreme Sağlığı”, Hemşirelik Forumu, 4, 44-50 (2001).

 

Coşkun, A., N. Şahin, N. Kızılkaya ve A. Yıldız, “Kuştepe Mahallesi Kadınlarının Demografik Özellikleri İle Üreme Sağlığı Sorunlarını Belirleyen Epidemiyolojik Bir Çalışma”, Sağlık ve Toplum, 10, 22-30 (2000).

 

Karan, A., H. Ayyıldız, B. Aksaç, M. Işıkoğlu, N. Beji Kızılkaya,  N. Eskiyurt  ve Ö. Yalçın, “Üriner İnkontinansta Elektrik Stimülasyonu ve Egzersiz Tedavisinin Altı Aylık Kontrol Sonuçları”, İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi , 3, 187-190 (1999).

 

Kızılkaya, N., A. Coşkun, H. Sabuncu ve S. Kuru, “Sigara İçmenin Servikal Neoplazi Oluşumuna Etkisi”, İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 3, 33-38 (1999).

 

Kızılkaya., N., “Kadınların Doğum Eylemindeki Destekleyici Hemşirelik Davranışlarına İlişkin Görüşleri”,  Perinatoloji Dergisi, 5, 113-116 (1997).

 

Kızılkaya, N., Ö. Yalçın ve E. Döver Koyuncu, “Pelvik Kas Gücünün Değerlendirilmesinde Dijital Test ve İdrar Akışını İstemli Olarak Durdurma Testinin Yeri”, İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1, 137-142 (1997).

 

Kızılkaya, N., “Annelerin Erken Lohusalık Dönemindeki İlgilerinin Belirlenmesi”, Perinatoloji Dergisi, 4, 245-248 (1996).

 

Coşkun, A. ve N. Kızılkaya, “750 Üreme Çağı Kadınında Saptanan Perimenstrual Şikayetlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı”, Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 21, 289-294 (1996).

 

Kızılkaya, N. ve A. Coşkun, “Perimenstrual Şikayetlerin Egzersiz, Progressif Gevşeme ve Diyet Yöntemleriyle Hafifletilmesi Durumunun İrdelenmesi ve Yöntemlerin Etkinlik Durumunun Değerlendirilmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3, (1994).

 

Sabuncu, H., N. Kızılkaya ve B. Küçük, “Kırsal Kesimde Sigara İçme Alışkanlıkları”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10, 93-100 (1994).

 

Sabuncu, H., N. Kızılkaya  ve S. Zeytinoğlu, “Sigara, Karboksihemoglobin ve Meslek”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10, 83 -87 (1994). 

 

Kızılkaya, N., “İnfertil Çiftlerin infertilitenin Sonlanmasına İlişkin Uygulamaları ve İnfertilitenin Psiko-Sosyal yönden Değerlendirilmesi”, Fırat Üniversitesi Dergisi Sağlık Bilimleri, 3, 95-102 (1989).

 

 

Kızılkaya Beji, N., “Ürojinekolojide Hemşirelik Yaklaşımı”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri, Ürojinekolojik Rehabilitasyon Özel Sayısı, 1, 52-55  (2005).

 

Reis, N. ve N, Beji Kızılkaya, “Jinekolojik Kanserli Hastalarda Yaşam Sonu Dönem Bakımı”, Hemşirelik Dergisi, 13, 77-85 (2003).

 

Beji Kızılkaya, N., “Üriner İnkontinans Sorunu, Epidemiyolojisi ve İnkontinanslı Hastanın Tanı Amacıyla Değerlendirilmesi”, Hemşirelik Dergisi, 13, 29-43 (2003).

 

Beji Kızılkaya, N., “Ebeveyn Eğitim Programları Çerçevesinde Gebelik  Dönemine İlişkin Bir Eğitim Oturumu”, Hemşirelik Bülteni , 11, 43-44, 325-338 (1999).

 

Oskay, Ü. Ve N, Beji Kızılkaya, “İnfertilite Hemşiresinin Danışman ve Hasta Hakları     Savunucusu Olarak Rolü", Hemşirelik Bülteni, 11, 165-174 (1999).

 

Dinç, A. ve N, Beji Kızılkaya, “Üriner İnkontinans Tanılaması ve Hemşirenin Rolü”,     Hemşirelik Bülteni, 11, 375-385 (1999).

 

Dikencik, K.B. ve N. Beji Kızılkaya, “Loğusa Kadın ve Ailesine Yönelik Standart Bakım Planı”, Hemşirelik Bülteni, 11, 267-278 (1999).

 

Dikencik, K.B., ve N, Beji Kızılkaya, “Loğusalık Bakım Modelleri”, Perinatoloji Dergisi, 7, 233-237 (1999).

 

Demirci, H. ve N, Beji Kızılkaya, “Üriner İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Konservatif Tedavi Yöntemleri”, Hemşirelik Forumu, 2, 102-108 (1999).

 

Karan,  A., N, Eskiyurt,  N, Kızılkaya ve Ö. Yalçın, “Üriner İnkontinansta Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon”, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 3, 36-40 (1998).

 

Kızılkaya, N., “Dünyada ve Ülkemizde Kadın Hareketleri”, Şişli Etfal Hastanesi  Hemşirelik Dergisi, 1, 68 -74 (1996).

 

Kızılkaya, N., “Perinatal Hemşirelik Yaklaşımı”, Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Dergisi, 21, 420-425 (1996).

 

Coşkun, A. ve  N, Kızılkaya, “Sigara İçme ve Servikal Kanser”, Ege Üniversitesi        Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9, 89-97 (1993).

 

7.5.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

      Coşkun, A., N, Kızılkaya ve E, Aslan, “Lise Öğrencilerine Yönelik Üreme Sağlığı Eğitim Programı Modeli”, IV.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu "Uluslararası Katılımlı", İstanbul, 126-133, Yüce Reklam Yayın Dağıtım A.Ş., 1999.

 

      Kızılkaya, N. ve Ö. Yalçın, “Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon ve Kegel Egzersizinin Pelvik Kas Gücü Üzerine Etkisinin Belirlenmesi”, VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi Uluslararası Katılımlı Bildiri Kitabı, Ankara, 84–87, Damla Matbaacılık, 1998.

 

Beji Kızılkaya, N,  “İnfertilite Hemşirelerinin Değişen Rolleri ve Eğitim Gereksinimleri”, 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 2006.

 

Beji Kızılkaya, N, “Düşüğe Bağlı Kanamalar”, Acil Hemşireliği Sertifika Programı 1.Dönem 1. Grup, İstanbul, 30 Ekim -1 aralık 2006.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Diyabet ve Gebelik”, Diyabet Hemşireliği Derneği Sürekli Eğitim Programı “Temel Diyabet Bilgisi”, İstanbul,11-16 Aralık 2006.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Diyabet ve Gebelik”, Diyabet Hemşireliği Derneği Sürekli Eğitim Programı “Temel Diyabet Bilgisi”, İstanbul, 24 Nisan-5 Mayıs 2006.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Diyabet ve Gebelik”, Diyabet Hemşireliği Derneği Sürekli Eğitim Programı “Temel Diyabet Bilgisi”, İstanbul, 22 Mayıs- 16 Haziran 2006.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Üriner Inkontinans Davranışsal Tedavi Yöntemleri”, 19. Ulusal Uroloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), Antalya, 10 – 15 Haziran 2006.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Pelvik Taban Kas Ölçümü”, 3. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, 2005.

 

Beji Kızılkaya, N,  Kadın/ Erkek Cinsel Disfonksiyon Sınıflandırmaları”, Kadın Uyarılma ve Orgazm Fizyolojisi ve Patofizyolojisi Kursu, İstanbul, 2004.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Menstruel Siklus ve Fertilite Belirtileri”, Doğal Aile Planlaması ve Billings Ovulasyon Metodu Danışmanlığı Kursu- Özel Durumlar Eğitimi, İstanbul, 2004.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Jinekolojik Kanserler Epidemiyoloji ve Risk Faktörleri”, IX Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2004.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Servikal Mukus Tipleri ve Fonksiyonları”, Doğal Aile Planlaması ve Billings Ovulasyon Metodu Danışmanlığı Kursu, İstanbul, 2004.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Üriner İnkontinans ve Cinsel Fonksiyon”, 2. Uluslararası 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kadın ve Erkek Cinsel Sağlığı Kursu, Antalya, 2003.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Üriner İnkontinans Epidemiyolojisi, Risk Faktörleri ve Önlenmesi”, 2. Uluslararası 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Üriner İnkontinans ve Hemşirelik Yaklaşımı Kursu, Antalya, 2003.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Üriner İnkontinanslı Hastanın Değerlendirilmesi”, 2. Uluslararası 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Üriner İnkontinans ve Hemşirelik Yaklaşımı Kursu, Antalya, 2003.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Üriner İnkontinans Sınıflandırılması”, 2. Uluslararası 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Üriner İnkontinans ve Hemşirelik Yaklaşımı Kursu, Antalya, 2003.

 

Beji Kızılkaya, N, “Ürojinekolojide Hemşirenin Rolü”, 2. Uluslararası 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Üriner İnkontinans ve Hemşirelik Yaklaşımı Kursu, Antalya, 2003.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Gestasyonel Diyabet ve Diyabetik Anne Çocuğu”, Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı, Diyabet Hemşireleri Derneği, İstanbul, 2002.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Ürojinekolojide Hemşirenin Rolü”, 2. Ulusal Üro-Jinekoloji Kongresi, İ.Ü.İ.T.F.K.H.D.A., Üro-Jinekoloji Derneği, İstanbul, 2002.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Ürojinekolojide Ekip Çalışması ve Hemşirenin Rolü”, Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, 2001.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Üriner İnkontinans Sorunu ve Epidemiyolojisi”, 3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Türk Jinekoloji Derneği, İstanbul, 2001.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Ürojinekolojide Yaşam Kalitesi Testleri ve Mesane Eğitimi”, III. Üro-Jinekoloji i Mezuniyet Sonrası Kurs Programı, İ.Ü.İ.T.F.K.H.D.A., Üro-Jinekoloji Derneği, İstanbul, 2001.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Üriner İnkontinans Tedavisinde Hemşirelik Yaklaşımı”, Üro-Jinekoloji Hemşireliği Mezuniyet Sonrası Kurs Programı, İ.Ü.İ.T.F.K.H.D.A., Üro-Jinekoloji Derneği, İstanbul, 1999.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Üriner İnkontinans Sınıflandırmaları ve Hasta Değerlendirme”, Üro-Jinekoloji Hemşireliği Mezuniyet Sonrası Kurs Programı, İ.Ü.İ.T.F.K.H.D.A., Üro-Jinekoloji Derneği, İstanbul, 1999.

 

Beji Kızılkaya, N,  “Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliğine Bakış “Jinekoloji Bilim Dalı  Ve Hemşirelik”, Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, İstanbul Jinekoloji Derneği, İstanbul, 1997.

 

7.6.  Diğer Yayınlar

 

Kitap Yazarlığı

Coşkun A, Kızılkaya Beji N, Hotun Şahin N, Yeşiltepe Oskay Ü, Küçük Dikencik B, Yıldırım G, Aslan E, Reis N, Demirci H, Güngör İ, “Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Dersi Uygulama Rehberi”, Istanbul Universitesi, Yayin No:4504, Florence Nightingale Hemsirelik Yuksekokulu Yayin No:11, ISBN No. 975-404-724-3, Dilek Ofset beriskay Ü, Küçük Dikencik B, Yıldırım G, Aslan E, Reis N, Demirci H, Güngör İ: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Dersi Uy, Istanbul, 2002.

 

Coşkun A., Kızılkaya N, Yüksel A, Hotun N, “Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması”, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Yayın No: 8, Ak basım Matbaacılık, p.47-50, 83-99, İstanbul, 1996.

 

 

Kitap Bölüm Yazarlığı

 

Beji Kızılkaya, N. “Üriner İnkontinans Tipleri ve Hasta Değerlendirmesi, Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Hemşirelik Yaklaşımı”, Ed. Nezihe Kızılkaya Beji, Istanbul Universitesi Yayinlari, Rektorluk No:4338, Florence Nightingale Hemsirelik Yuksekokulu Yayin No.5, ISBN No. 975-404-653-0, Emek Matbaacilik, Istanbul,2002.

 

Beji Kızılkaya, N. “Üriner İnkontinansa Yönelik Hemşirelik Tanıları ve Girişimleri, Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Hemşirelik Yaklaşımı”, Ed. Nezihe Kızılkaya Beji, Istanbul Universitesi Yayinlari, Rektorluk No: 4338, Florence Nightingale Hemsirelik Yuksekokulu Yayin No.5, ISBN No: 975-404-653-0, Emek Matbaacilik, Istanbul, 2002.

 

Beji Kızılkaya, N. “Doğurganlıkla İlgili Sorunlar ve Hemşirenin Değişen Rolü, İnfertilite Sorunu, Yardımcı Üreme Teknikleri ve Hemşirelik Yaklaşımı”, Ed. Nezihe Kızılkaya Beji, Istanbul Universitesi Yayinlari, Rektorluk No: 4274, Florence Nightingale Hemsirelik Yuksekokulu Yayin No: 4, ISBN No. 975-404-604-2, Emek Matbaacilik, Istanbul, 2001.

 

 

 

Kitap/ Kitap Bölüm Çevirisi

 

Lue TF, Basson R, Rosen R, Giuliano F, Khoury S, Montorsi F. Seksüel Tıp Erkek ve Kadında Seksüel Fonksiyon Bozuklukları. Çeviri: Çayan S, Beji NK, Tek M. Seksüel Disfonksiyon Tanımı, Sınıflaması ve Epidemiyolojisi (s.37-72), Türk Androloji Derneği Yayını.  İstanbul Medikal Yayıncılık. 2006.

 

Hasta El  Kitapçıkları

 

Yalçın Ö, Kızılkaya Beji N, Aslan E: Kadında Alt Üreme Sistemi ve İdrar Yolu Sorunları. Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul,2004.

 

Küçük Dikencik B, Kızılkaya Beji N: Gebelik ve Şeker Hastalığı El Kitapçığı. Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul,2000.

 

Kızılkaya Beji N, Çayır G: Üriner İnkontinans ve Pelvik Relaksasyon Problemleri Nedeniyle Ameliyat Olan Hastalara Yönelik El Kitapçığı. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, 1998.

 

Yalçın Ö, Kızılkaya Beji N: Üriner İnkontinans El Kitapçığı. Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul,1997

 

Yalçın Ö, Kızılkaya Beji N: Üriner İnkontinans El Kitapçığı (II) Pelvik Taban Egzersizleri II, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul, 1997

 

Kızılkaya Beji N, Yalçın Ö: Ameliyat ve/veya Işın Tedavisi Sonrası Ortaya Çıkabilecek İdrar Yolları Problemleri ve Bunların Tedavisi, İstanbul Üniversitesi Hasta Okulu Yayınları, İstanbul.

 

 

 

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Tam Metni Veya Özeti Yayınlanan Poster

 

      Yıldırım G, Kızılkaya Beji N, Cömert N, Küçük Dikencik B, Tekirdağ Aİ, Kadıoğlu A: The Effects of Vaginal Birth on Postpartum Sexual Function. 9th   Congress of The European Society for Sexual Medicine 3-6 December, Vienna, Austria, 2006 .

 

      Aslan E, Kızılkaya Beji N, Güngör I, Kadıoğlu A, Küçük Dikencik B: Prevelance of Sexual Dysfunction in Women over 20 Years of age in Istanbul. 9th   Congress of The European Society for Sexual Medicine 3-6 December,    Vienna, Austria, 2006.

 

      Ayyıldız Erkan H, Arslan H, Kızılkaya Beji N: Determination of The Bladder Training Efficacy on women with Urge Incontinence and Frequency Problems. 31st Annual Meeting of the International Urogynecological Association, 6-9 September, Athens, Greece, 2006.

 

      Kızılkaya Beji N, Aslan E, Ayyıldız Erkan H, Yalçın Ö. Effects of Aging on Bladder Functions, 31st Annual Meeting of the International Urogynecological Association, 6-9 September, Athens, Greece, 2006. 

 

      Aslan E, Ayyıldız Erkan H, Yalçın Ö, Kızılkaya Beji N: Effects of Urinary Incontinence During Intercourse on Quality of Life of Women,  31st Annual Meeting of the International Urogynecological Association, 6-9 September, Athens, Greece, 2006.

 

      Dinç A, Kızılkaya Beji N, Yalçın Ö: Efficiency of Pelvic Floor Muscle Exercises in Treatment and Prevention of Urinary Incontinence During Pregnency and Postpartum Period. 31st Annual Meeting of the International Urogynecological Association, 6-9 September, Athens, Greece, 2006.

 

      Aslan E, Yilmaz S, Tufek F, Dikencik B, Soydemir E, Kizilkaya Beji N: Effects of contraceptive  methods on women’s sexual health, The 9th Congress of the European Society of Contraception, 3-6 May 2006, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, vol.11 suppl.1, p.143, 2006.

 

      Aslan E, Komurcu N, Kizilkaya Beji N, Yalcin O: Bladder Training and Kegel Exercises for Women with Urinary Complaints Living in a Rest Home. Geriatrics 2006 International Congress of Elderly Health, 2-6 April, Istanbul, 2006.

 

     Aslan E, Beji Kızılkaya N, Erkan Ayyıldız H, Yalcın O: Incontinence and İts Effects on Quality of Life of Older People Living İn Residential and Nursing Homes, Joint Meeting of the International Continence Society and the  International Urogynecological Association, 23-27 August, Paris, p:428, 2004.

 

      Özerdoğan N , Kızılkaya Beji N : The Prevalence, Risk Factors of Urinary Incontinence and Its Influence on the Quality of Life in 20 Years or Older of Women in Eskişehir, Afyon, Kütahya , Bilecik Cities of Turkey. 33th Annual Meeting International Continence Society, October 5-9 Florence, Italy, p: 251, 2003.

 

      Erkan Ayyıldız H, Beji Kızılkaya N, Yalcın O: The effects of Incontinence on the Life Quality of Women with Overactive Bladder. 2. International 9. National Nursing Congress, Proceedings, September 7-11, Antalya, Turkey, p.145, 2003.

 

      Küçük Dikencik B, Küçücük S, Kızılkaya Beji N, Aslay A: Late Term Changes of Vaginal and Sexual Function of Women with Gynecologic Cancer Who Have Received Radiotherapy. 2. International 9. National Nursing Congress, Proceedings, September 7-11, Antalya, Turkey, p.165, 2003.

 

      Reis N, Beji Kızılkaya N: Views of Patients with Gynecologic Cancer about End of Life. 2. International 9. National Nursing Congress, Proceedings, September 7-11, Antalya, Turkey, p.168, 2003.

 

      Dinç D, Beji Kızılkaya N, Yalcın O: Urinary İncontinence in Pregnancy. 27.th Annual Meeting of the International Urogynecological Association, Abstract Book, August 21-24 Prague, Czech Republic, p. 46, 2002.

 

      Oskay Ü, Beji Kızılkaya N, Yalcın O: Determining Urogenital Complaints of 50 Years and Older Postmenapausal Women. 27.th Annual Meeting of the International Urogynecological Association, Abstract Book, August 21-24 Prague, Czech Republic, p. 50, 2002.

 

      Aslan E, Beji Kızılkaya N, Erkan Ayyıldız H, Yalcın O: Prevalence of Urinary and Faecal İnkontinence and İts Effects on Quality of Life Of Older People Living in Residential and Nursing Homes, 32th Annual Meeting International Continence Society Abstract Book, 28-30 August , Heidelberg, Germany, p: 149, 2002.

 

      Beji Kızılkaya N, Erkan Ayyıldız H, Yalcın O: The Importance of the Bladder Training the Management of Voiding Dysfunction in Women. 1st. International & 5th National Nursing Education Congress, Abstract Book, September, Nevsehir, Turkey, p.12, 2001.

 

      Aslan E, Beji Kızılkaya N, Coşkun A : Effect of Urinary Incontinence on Women’s Quality of Life and Depression Levels, I. International l VIII. National Nursing Congress Program and Abstract Book, Antalya , Turkey,  p.113-114, 2000.

 

     

 

 

 

 

 

 Yurt İçi Hakemli Olmayan Dergilerdeki Yayınlar

       

               Araştırmalar

Kızılkaya N. “Seksiyo Sezaryanla Doğum Yapan Kadınların  Bu Yönteme Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi”, Hemşirelik Bülteni, 9:36, s.41-48, 1995 ( I. Ulusal Perinatoloji Hemşireliği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, 1996).

 

Coşkun A, Kızılkaya N. “İstanbul İlinde Yaşayan Doğurgan Çağı Kadınlarda Görülen Perimenstrual Şikayet Durumunun Yaş Grupları Açısından Değerlendirilmesi”, Hemşirelik Bülteni, 9 : 35 , s.35-44, 1995 ( IV. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, (1995).

 

Kızılkaya N, Tuncel N”.Perimenstrual Şikayetlerin Hafifletilmesinde Hemşirelik Girişimlerinin Etkinliğ”i, Hemşirelik Bülteni, 8:32, s.66-79, 1994 (Doktora Tezi).

 

Karanisoğlu H, Kızılkaya N, Yıldız A.  “Yüksek Öğrenimde Bulunan Kız  Öğrencilerin Hijyenik  Alışkanlıkları ve Jinekolojik sorunlarının Belirlenmesi”, Hemşirelik Bülteni, 7:30, s. 73-81, 1993 (Ulusal Cerrahi Kongresi 92, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu, İstanbul, 1992).

 

 1. Projeler

 

Coşkun, A., Şahin, N., Kızılkaya, N., Yıldız, A. “Kuştepe Mahalesi Kadınlarının Demografik Özellikleri İle Üreme Sağlığı Sorunlarını Belirleyen Epidemiyolojik Bir Çalışma”, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 774/131295. İstanbul, 1997.

 

Çayır G, Kızılkaya N.”Üriner İnkontinans Operasyonu Geçiren Kadınlarda Post-Operatif Dönemde Ortaya Çıkan Sorunlara Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Etkinliği”, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: T-517/180398. İstanbul, 1999.

 

Pektekin Ç ve diğerleri”.İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde Ekip Yaklaşımı Kapsamında Hemşirelik Hizmetlerini İnceleme ve Geliştirme Çabası”, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 1035/250897, Istanbul, 2001.

 

Yalçın Ö, Kızılkaya N. “Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Biofeedback uygulaması ve Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi”, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 1164/070998, İstanbul, 2002.

 

Dinç A A, Kızılkaya Beji N. “Üriner İnkontinans Şikayeti Olan Gebelerde Gebelik ve Postpartum Dönemde Uygulanan Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Bu Şikayetin Giderilmesindeki Etkinliği”, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: T-126/11112002, İstanbul, 2004.

 

Yıldırım G, Kızılkaya Beji N.” Doğum eyleminde uygulanan ıkınma tekniklerinin anne ve bebek üzerindeki etkisi”, İ.Ü. Araştırma Fonu, Proje No. T-383/ 08032004, İstanbul, 2005.

 

Kızılkaya Beji N. ‘’An assesment of the importance of pad testing in stress urinary incontinence and the effects of incontinence on the life quality of women’’. İ.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: BYP-297/0512003, İstanbul, 2003, (Uluslar arası yayın yapan araştırmacılara destek projesi).

 

Kızılkaya Beji N. ‘’The effect of pelvic floor training on sexual function of treated patients’,’ İ.Ü. Araştırma Fonu, Proje No: BYP-358/16012004, İstanbul, 2003, (Uluslar arası yayın yapan araştırmacılara destek projesi).

 

Kızılkaya Beji, Aslan E, Önal M, Ayyıldız Erkan H, Alper N. “Aşırı Aktif Mesane Şikâyeti Olan Kadınlarda Elektriksel Stimülasyon ve Tibial Sinir Uyarısı (Nöromodülasyon) Tedavilerinin Etkinliğinin Belirlenmesi”, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: Yeni Sağlık Kod 551/14082006. Devam ediyor.

 

9.      İdari Görevler

Müdür Yardımcısı                       İstanbul Üniversitesi            Aralık 2003-Ekim 2006

      Anabilim Dalı Başkanlığı            İstanbul Üniversitesi            Ekim 2002-Halen

 1. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

1986 – 1988     Türk Hemşireler Derneği, İstanbul Şubesi

1997 - Halen    Türk Hemşireler Derneği

1995 – Halen    Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği

1995 - 1996     Türkiye Aile Planlaması Derneği İstanbul Şubesi

1999 - Halen    Türkiye Aile Planlaması Derneği İstanbul Şubesi

1995 - 1996     Araştırma Görevlileri Derneği

1997 - Halen   Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği

1997 – Halen   Üro - Jinekoloji Derneği, Kurucu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi

(Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği olarak isimi 2005   tarihinde değişti)

1999 - Halen    Hemşirelikte Araştırma - Geliştirme Derneği HEMAR – G

 

 1. Ödüller

 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde 2005 yılında yaptığı uluslararası yayınlar nedeniyle '' Başarılı Araştırıcı Belgesi'', 14.04.2006. 

 

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri çerçevesinde 2003 yılında yaptığı uluslararası yayınlar nedeniyle '' Başarılı Araştırıcı Belgesi'', 28.01.2004. 

 

Yalçın Ö, Beji Kızılkaya N, Eskiyurt N, Erkan Ayyıldız H, Aksaç B, Karan A: Pelvik Taban Kas Egzersizlerine Biofeedback Tedavisinin Katkısı, 2. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, 2002 (Poster Bildiri, 1.lik Ödülü)

 

Kızılkaya N, Yalçın Ö: Stres Üriner İnkontinans Tedavisinde Uygulanan Elektriksel Stimülasyon ve Kegel Egzersizinin Pelvik Kas Gücü Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, 1998 (Sözel Bildiri, 1.lik Ödülü).

 

British Council Finansman Desteği: Southern General Hospital NHS Trust, Continence Resource Center and Helpline for Scotland, “İnkontinans Sorunu Olan Hastaların Cerrahi Olmayan Tedavi ve Bakım Yöntemleri”, 28.07.1997-29.08.1997, Glasgow-Scotland.

 

 

 

 

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Doktora ve Yüksek Lisans

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2005-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Güz

Seminer Dersi

2

 

 

İleri Jinekoloji Hemşireliği Bilgi ve Uygulaması 

2

4

4

Üro-jinekoloji Hemşireliği

2

4

4

Bahar

İleri Perinatoloji Hemşireliği Bilgi ve Uygulaması

2

4

4

2006-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Seminer Dersi

2

 

 

İleri Jinekoloji Hemşireliği Bilgi ve Uygulaması 

2

4

4

Üro-jinekoloji Hemşireliği

 

 

4

Bahar

Cinsellik ve Cinsel Sağlık

2

4

4

İleri Perinatoloji Hemşireliği Bilgi ve Uygulaması

2

4

4

 

 

 Lisans

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

 

 

 

 

2005-2006

 

 

Güz

 

Bahar

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

6

16

 

70

Aile Planlamasında Temel Bilgiler

2

 

 

70

 

 

 

2006-2007

 

Güz

 

Bahar

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

6

16

 

70

Aile Planlamasında Temel Bilgiler

2

 

 

70

 

 

ÖZGEÇMİŞ

1.   Adı Soyadı: :  Saadet YAZICI

2.   Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959      

3.   Unvanı: Yrd.Doç.Dr.

4.   Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

H.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu

1985

Y. Lisans

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1988

Doktora

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1994

 

5.Akademik Unvanlar

Uzman Hemşire (MSc.)

H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.

1988

Doktor (Ph.D.)

H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.

1994

Yrd. Doç. Dr.

 

İstanbul Üniversitesi

Bakırköy Sağlık Yüksekokulu

2001

 6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 

6.1  Yüksek Lisans Tezleri

Yok

6.2  Doktora Tezleri

Yok

7.  Yayınlar

7.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yok

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 Yok

7.3  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 Yok

7.4  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  Yazıcı, S. “Serviks Kanserinde Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Korunmada Ebe /Ebe-Hemşirelerin Etkinliği”, Hemşirelik Bülteni, X1( 43-44): 96-105,  1999. 

  Yazıcı, S. “Emzirme ve Çalışan Anneler”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi sayı 2,cilt. 9,s:155-161, 1999.

  Yazıcı, S. “15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların AIDS Konusundaki Bilgi düzeylerinin saptanması” Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3( 1): 48-55, 1999.

  Yazıcı, S. ve Nural, N. “ Hemşirelik /Ebelik Öğrencilerinin Son Sınıfın Tamamının Uygulama Olmasına ilişkin Görüşleri”, İbn-i Sina Tıp Dergisi, sayı1, cilt6 s: 43-48 , 2000      

  Yazıcı, S. “Hastanede Doğum yapan Kadınların Eyleme Katılan Yakınlarına Ve Eşlerine İlişkin Görüşleri “,Hemşirelik Dergisi,sayı :52, s: 49-58, 2004.  

   Ertem, Ü.ve Yazıcı, S.” Ergenlik Döneminde Psiko-Sosyal Sorunlar Ve Depresyon “, Aile Ve Toplum, Sayı 9, cilt: 3, s: 7-12, 2006.

  Yazıcı, S.” Gebelikte  üriner sistem  enfeksiyonu”,  Nefroloji hemşireliği  Dergisi Mart-Haziran 2007  s: 53-55, 2007.  

7.5  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 Özcan, A., Yazıcı, S. “Beşer. A., “Trabzon Huzurevi Ve Aileyle Kalan Yaşlıların Psikolojik Durumlarının Değerlendirilmesi,” “Sağlıklı Yaşlanma” Uluslararası  Hemşireler Birliği1992 teması sempozyum kitabı,  s: 264-267. Ankara 1992.

  Yazıcı, S. ve Köksal,İ. ve Özcan,A. “Çocuklarda Düşük Sosyo- Ekonomik Düzeyin Barsak Parazitlerine Etkisi”, 8.Ulusal Parazitoloji Kongresi Kitabı , s: 9.Trabzon 1993.

  Karataş, B., Yazıcı, S. ve  Özcan, A.“Hastane uygulamaları sırasında öğrenci ve mezun hemşirelerin yaşadıkları anlaşmazlıklar ve çözüm önerileri”, III.Hemşirelik Eğitim Sempozyumu Kitabı, s:17. İstanbul 1993.   

  Yazıcı, S., Güzelcik,M. ve Kobya,H. “İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Servise Uyumlarında Servis Sorumlu Hemşirelerinin Rolü” IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu  Kitabı “Uluslararası   Katılımlı”, s: 77 .Kıbrıs 1997.

  Yazıcı, S. Ve Kobya. H., “KTÜ Merkez Öğrenci Yurtlarında Kalan Kız Öğrencilerin Menstruasyonu Algılayışları ve Menstrual hijyene ilişkin Tutumları”. 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s: 263 .Erzurum 1999.

   Kobya. H. ve Yazıcı. S. “Trabzon 3 Nolu Sağlık Ocağına Kayıtlı 0-14 Yaş erkek Çocuğa Sahip Ailelerin Sünnet Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları”, 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi  Kitabı, s:267. Erzurum  1999. 

  Yazıcı, S. Gündüz, G. Yedek. S., Karanisoğlu. H., “ Pelvik taban yetersizliği nedeni ile cerrahi operasyon geçiren kadınlarda etiyolojik nedenler” (poster) . Ürojinekoloji Konresi, Kitabı, s:52 . İstanbul  2002.

Yazıcı, S., Şekerci. N. ve Karanisoğlu, H. “İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu’ndaki Uygulamalı Meslek Derslerine Ve Öğretim Elemanlarına  İlişkin Öğrenci Görüşleri”. 2nd International & 9 th National Nursing Congress  Book , p:6. Antalya / Turkey 2003.

● Yazıcı, S., Şekerci, N. Ve Karanisoğlu, H. “İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu’ndaki Uygulamalı Meslek Dersleri Dışındaki Derslere Ve Öğretim Elemanlarına  İlişkin Öğrenci Görüşleri”.  2nd International & 9 th National Nursing Congress Book, p: 7. Antalya / Turkey  2003.

  Rojin, M. ve Yazıcı, S. “Ebe/ Hemşire Ve Sağlık Memurlarının Kadına Yönelik Şiddete Yaklaşımları”III.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı . s: 97. Edirne 2004.

   Erol, N., Can. S., ve Yazıcı, S. “Hormon Replasman Tedavisi Uygulanan Kadınlarınbilgi Düzeyleri Ve Tedaviyi Bırakmak İsteme Nedenleri” III.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı ,s: 110. Edirne 2004.

 

7.6  Diğer yayınlar

  Yılmaz Yazıcı, S. “15-49 yaş grubu evli kadınların jinekolojik sorunları ve bu sorunları çözümlemedeki   davranışları “.Hemşirelik Bülteni sayı:22,cilt:5 ss.51-56,1991.

   Yazıcı, S. “  Premenstrual sendrom”. Türk Hemşireler Dergisi, 42 (4):27-29,1992.

  Özcan, A. Yazıcı, S., Beşer, A. ve  Akkaş,A.” KTÜ Tıp Fakültesi öğrencilerini sigara içmeye yönelten faktörler ve mücadelede öncelikli durumların saptanması”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi,9(2):155-161,1993.

Yazıcı, S. “Serviks kanserinde risk faktörleri ve erken tanı.”Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,3 (2):43-49,1996.

  Yazıcı, S. “Uygulamalı Meslek Derslerindeki Blok ve Entegre Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci tarafından değerlendirilmesi “ Tıp Eğitim Dünyası,sayı:13,s:8-12, 2004.

 

8.                   Projeler

        Yok

 

9.                   İdari Görevler

  Karadeniz Teknik Üniversitesi  Trabzon Sağlık  Yüksek Okulu Ebelik Bölüm Başkanı (1998 –2001)

İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Müdür yardımcısı (19.02.2002-5.3.2007)

İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği (19.02.2002....devam ediyor.)

  İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkan yardımcısı (18 nisan2003-5.3.2007)

İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölüm Başkanı (26.032007...  devam ediyor)

 

10.               Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Hemşireler Derneği

HEMAR-GE (Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği)

 

11.               Ödüller

Yok

 

 

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

 

2005-2006

Dönem

 

Güz

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

Kadın sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği                              

8

16

65

Doğum Bilgisi I

3

8

60

Doğum Bilgisi III         

3

8

60

Ebelikte Entegre Uygulamaları I 

2

32

52

İlkbahar

Doğum Bilgisi II

4

8

65

Doğum Bilgisi IV 

3

8

65

Ebelikte Entegre Uygulamaları II

2

32

60

Kadın Hastalıkları 

2

4

65

 

 

2006-2007

 

Güz

Kadın sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği                               

8

16

65

Doğum Bilgisi I

3

8

60

Doğum Bilgisi III         

3

8

60

Ebelikte Entegre Uygulamaları I 

2

32

52

İlkbahar

Doğum Bilgisi II

4

8

65

Doğum Bilgisi IV 

3

8

65

Ebelikte Entegre Uygulamaları II

2

32

52

Cinsel sağlık üreme sağlığı

2

-

55

Kadın Hastalıkları 

2

4

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Meral MADENOĞLU KIVANÇ   

2.      Doğum Tarihi: 11 Mayıs 1955  

3.      Unvanı: Yard.Doç.Dr. 

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik 

İstanbul  Üniversitesi

1977

Y. Lisans

Hemşirelik

İstanbul  Universitesi

1988

Doktora

Yönetim

İstanbul  Üniversitesi

1998

 

 

5.          Akademik Unvan:  

Uzman Hemşire (MSc.)

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İÜ. Florence Nightingale H.Y.O. Hemşirelik Esasları A.B.D.

1988

Doktor (Ph.D.)

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hastanelerde ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim B.D.

1998

Yardımcı Doçent              

İstanbul Üniversitesi

Bakırköy Sağlık Yüksekokulu

2000

 

6.          Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 6.1. Yüksek Lisans Tezleri

  Yok

6.2. Doktora Tezleri

Yok

7.  Yayınlar

7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Yok

 7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında Proceedins) basılan     

 bildiriler

  Yok

7.3. Yazılan uluslar arası kitaplar ve kitaplarda bölümler

Yok

 

 

 

7.4.   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

·        Madenoğlu Kıvanç, M. “ Koroner Yoğun Bakım Ünitesindeki Enfarktüslü Hastalarda Kan Basıncı ve Kalb Hızı Üzerine Etkisi”, Hemşirelik Bülteni, 6- 25. s:5, 1992.

·        Madenoğlu Kıvanç, M.  “ Hastanelerde Matris Organizasyon Uygulamaları ve Bir Üniversite Hastanesinde Matris Yapının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Hemşirelik Bülteni, 9,44. s: 38-48, 1999.

·        Madenoğlu Kıvanç, M. “Hastanelerde Matris Organizasyonun Önemi”, Hastane Yönetimi Dergisi, 3,5. s:16-17, 1999.

·        Madenoğlu Kıvanç, M., Bozkurt, G., Erdem, S., ve Özer, Y. “Kardiyak Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Rehabilitasyon Uygulamalarının İncelenmesi”, Yoğun Bakım Hemşireleri Dergisi, 4,2. s:74-79, 2000.

·        Madenoğlu Kıvanç, M. “ Evde İntravenöz Antibiyotik Tedavi Uygulaması ”  Hemşirelik Bülteni, 12,46. s:89-94, 2000.

·        Bozkurt, G., Madenoğlu Kıvanç, M., Mishal. A.ve Karanisoğlu,H. “ İstanbul Üniversitesi  Bakırköy  Sağlık Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Hepatit B Virüsü İle Karşılaşma Durumlarının İncelenmesi”, Viral Hepatit Dergisi, 7,3. s:397-399, 2001.

·        Madenoğlu Kıvanç, M. “Hemşirelikte Matris Yapılanma”, Modern Hastane Yönetimi      Dergisi, 5,1.s:24-26, 2001.

·        Madenoğlu Kıvanç, M. ve Bozkurt, G., “ Miyokard İnfarktüsü Sonrasında Hastaların     Cinsel Yaşam Aktiviteleri İle İlgili Endişeleri ve Hemşirelik Yaklaşımı”, Yoğun Bakım    Dergisi, 6,2. s: 90-93, 2002.

·        Aştı.,T. ve Madenoğlu Kıvanç, M.“ Ağız Yolu ile İlaç Verilmesine İlişkin Hemşirelerin Bilgi ve  Uygulamaları”,Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6,3.s:1-9, 2003.

·        Acaroğlu. R., Şendir,  M.  ve Madenoğlu Kıvanç,M. “ Öğrencilerin İlk Bireysel Hijyen   Uygulaması Deneyimlerine İlişkin Duygu ve Düşünceleri”, Hemşirelik Forumu Dergisi,          6,2. s:32-35, 2003.

·        Madenoğlu Kıvanç, M. “ Hemşirelikte Etik”, Hemşirelik Dergisi,13,50. s:119-125, 2003.    Madenoğlu Kıvanç, M. “Hemşirelikte Etik Karar Verme”, Hemşirelik Dergisi,13,55.s:63       2005.

 

 

 

7.5.Ulusal  bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler.

·        Sarı,  F., Madenoğlu Kıvanç,  M., Temel, İ., Sever, F., Tokaç,  N., ve Cesur. F.  “AIDS’li    Hastada Hemşirelik Yaklaşımı”, 1.Türk Hastane Enfeksiyonu Kongresi  Kitabı, s: 180.  İstanbul 1992.

·        Madenoğlu Kıvanç, M., Keskin, G., ve Arça, G. “ Öğrencilerin Hemşirelikte Yönetim Dersi   Uygulamasından Beklentilerinin Değerlendirilmesi”, 2.Uluslararası & 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s:12. Antalya  2003.

·        Keskin, G., ve Madenoğlu Kıvanç, M. “ Değişimde Liderlik”, 2. Uluslararası & 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s: 6. Antalya 2003.

·        Keskin,  G.,  Madenoğlu Kıvanç, M.,ve  Mishal, A. “İÜ Bakırköy Sağlık Yüksekokulu  Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri”, 2.Uluslararası  & 9. Ulusal Hemşirelik  Kongresi Kitabı, s:14-17. Antalya  2003.

·        Saydanlı, Ş., Madenoğlu Kıvanç, M., ve Badır, A.” Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği’nin Amacı ve Çalışmaları”, 2.Uluslararası  & 9. Ulusal Hemşirelik  Kongresi  Kitabı, s:14-17. Antalya  2003.

·        Söyük,  S., Madenoğlu Kıvanç, M., ve Keskin,  G. “ İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelikte Yönetim Dersini Değerlendirme Sonuçları”,  II.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Kitabı, s:176-180. Denizli 2004.

·        Madenoğlu Kıvanç, M. “ Yoğun Bakım Ekibinde Hekim Ve Hemşirelerin  Karşılıklı        Beklentileri”  XII. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi Kitabı, s:91-98. Selçuk 2004.

·        Madenoğlu Kıvanç, M. Keskin, G. ve Söyük, S.“ Yönetici Hemşirelerin İşlevlerine Yönelik Yapılan Bir Araştırma”, II.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Kitabı, s:191-195. Denizli 2004.

·        Keskin, G., ve Kıvanç Madenoğlu, M.” İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu 2005-2006 Yılı Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri”, IV.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Kitabı, s:67-70. Kapadokya  2006.

·        Madenoğlu Kıvanç, M., Tepehan, S., Özkara, E., Mayda Senih, A, ve Alkan, N.  “Yoğun    Bakım Hemşirelerinin Bakış Açısıyla Hemşire-Hekim İletişimi ”, III.Ulusal Yoğun  Bakım Hemşireleri Kongresi  Kitabı, s: 59. Antalya  2007.

 

 

 

 

 

7.6.Diğer Yayınlar :

·        Madenoğlu Kıvanç, M., ve Bozkurt. G. “Hemşireliğe Bakış”, Hemşire Dergisi.49:1-2-3. s:79.1999.

·        Madenoğlu Kıvanç, M. “Hemşireliğin Rolleri Üzerine”, Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi,   

      8:929.2005.

 

8.      Projeler

Yok

 

 

9. İdari Görevler

İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu  Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcısı (2002-halen devam ediyor)

İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi (2002-halen devam ediyor)

 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Hemşireler Derneği ( Üye ) ,

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği ( Başkan ),

TKD Kardiyovasküler Hemşirelik Ve Teknisyenlik Çalışma Grubu ( Üye ),

Avrupa Kritik Bakım Hemşireleri Federasyonu ( EFCCNa -Türkiye Temsilcisi ).

 

11. Ödüller

Yok

12.Son iki yılda verdiğinim lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.  

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2005-2006

Güz

Hemşirelikte Yönetim  

  4

  8

 70 

Mesleki Temel İlke ve Kavramlar  (Ebelik Bölümü)

  4

 

 68

Mesleki Temel İlke ve Kavramlar        (Hemşirelik Bölümü)

 4

 

 74

 

İç Hastalıkları (Ebelik Bölümü) 

  2

  8

 73

Bahar

Meslek Esasları (Ebelik Bölümü) 

  4

  12

  68

Meslek Esasları ( Hemşirelik Bölümü) 

 

  12

  76

Ebelikte Yönetim

  3

  4

  68

2006-2007

Güz

Hemşirelikte Yönetim  

  4

  8

  63

Mesleki Temel İlke ve Kavramlar  (Ebelik Bölümü)       

  4

 

  64

Mesleki Temel İlke ve Kavramlar  (Hemşirelik Bölümü)      

  4

 

  62

Sağlık Bakım Teknolojileri

  2

 

  63

Bahar

Meslek Esasları (Hemş.Bölümü)

12 

  69 

Meslek Esasları ( Ebelik Bölümü)

 4

12

72

Ebelikte Yönetim

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ

1.   Adı Soyadı:  Gülbahar KESKİN  

2.  Doğum Tarihi:  01 Şubat 1948

3.  Unvanı: Yard.Doç.Dr

4.  Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik 

İstanbul  Üniversitesi

1976

Y. Lisans

Yönetim

Marmara Universitesi

1988

Doktora

Yönetim

İstanbul  Üniversitesi

1994

 

5.AkademikUnvanlar

Uzman Hemşire (MSc.)

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

İşletme A.B.D.

1988

Doktor (Ph.D.)

İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

 

Organizasyon ve İşletme Politikası B.D.

1993

Yrd. Doç. Dr.

 

İstanbul Üniversitesi

Bakırköy Sağlık Yüksekokulu

2006

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

Yok

 

6.2 Doktora Tezleri

Yok

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

·  Cimete. G., Gencalp. N. ve Keskin. G.“Quality of Life Satisfaction of Nurses”, 1.Uluslararası &V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi. Journal of  Nursing Care Quality. 18:2, 151- 158, (2003)

 

 

 

 

7.2 .Uluslararası   bilimsel toplantılarda sunulan  ve bildiri kitabında (Proceedings) 

       basılan  bildiriler

·  Keskin, G. “Education,Training and Development”, 1.International &V.National Nursing Education Congress Book, p: 63-64. Cappadocia 2001.

·  Keskin, G., Polat, Ş., ve  Kaymakçı Kaptı, H.“The Problems  Between Executiv and Nurses at İstanbul Universty İstabul Medical Faculty”, 1.International &V.National Nursing Education Congress Book, p: 99-104. Cappadocia  2001.

·  Keskin,G., Baram, Z., Eren, N., Oruç, A., ve  Özçelik, M.“ Orientation Programs was Statistically Analyzed of Nurses Who Works in Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine on Year 2001”, 1.International &V.National Nursing Education Congress Book,  s:109-111. Cappadocia  2001.

 

7.3.Yazılan uluslararası  kitaplar veya kitaplarda bölümler

Yok

 

7.4.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Yok

 

7.5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

·  Keskin,G.“Yönetici Hemşirelerin Eğitim Hemşireleri ile Yaşadıkları Sorunlar”,      1.Uluslararası ve V.Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi Kitabı, s: 63-64. Kapodokya 2001.

·  Keskin, G.“ Hemşirelikte Tükenmişlik”, Ulusal Liyezon Konsultan Psikiyatri Kongresi Kitabı, s: 1-7. İstanbul 2002.

·  Madenoğlu Kıvanç, M., Keskin, G., ve Arça, G. “Öğrencilerin Hemşirelikte Yönetim Dersi Uygulamasından Beklentilerinin Değerlendirilmesi”, 2.Uluslararası & 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s: 12. Antalya  2003.

·  Keskin, G., ve Madenoğlu Kıvanç, M. “ Değişimde Liderlik”, 2. Uluslararası & 9.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s: 6. Antalya 2003.

·  Keskin, G.,  Madenoğlu Kıvanç, M.ve  Mishal, A. “İÜ Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri”, 2. Uluslararası & 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, s: 14-17. Antalya 2003.

·  Keskin, G.“Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Hemşirelik”, II.Sağlık Yöneticileri Kongresi Kitabı, s: 28-32. Nevşehir 2003.

·  Keskin, G., Baran, Z., ve Polat, Ş.” Acil ve Travmatoloji Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri”, Sağlık Yöneticileri Kongresi Kitabı, s: 176-180. Kapadokya  2003.

·  Keskin, G. “Kanla Bulaşan Hastalıklar”, İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyum Kitabı, s: 149-154. Bursa 2003.

·  Madenoğlu Kıvanç, M., Keskin, G.,ve Arça, G.” Öğrencilerin Hemşirelikte  Yönetim Dersi Uygulamasından  Beklentilerinin Değerlendirilmesi”, I.Sağlık Yöneticileri Kongresi Kitabı, s: 12. Kapadokya 2003.

·  Keskin, G., Madenoğlu Kıvanç, M., ve .Mishal, A. “İÜ Bakırköy Sağlık Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri”. I.Sağlık Yöneticileri Kongresi Kitabı, s: 14-17. Kapadokya 2003.

·  Keskin, G., ve Madenoğlu Kıvanç, M. “Değişimde Liderlik”, I.Sağlık Yöneticileri  Kongresi Kitabı, s: 6. Kapadokya  2003.

·  Keskin, G. “Hastanelerde Hemşirelik Hizmetlerinde Etkinlik ve Verimliliğin Arttırılması”, I.Sağlık Yöneticileri Kongresi Kitabı, s: 28-37. Kapadokya 2003.

·  Keskin,G. “Ekstravazasyonda Hemşirelik Yaklaşımı”, 14.XIII.TPOG. Ulusal Pediatri Kongresi Kitabı, s: 202-205. Kayseri 2004.

·  Keskin,G.,  Madenoğlu Kıvanç, M., ve Söyük,  S. “Yönetici Hemşirelerin İşlevlerine Yönelik  Yapılan Bir Araştırma”  I1.Sağlık Yöneticileri Kongresi Kitabı,  s: 191-195.  Pamukkale 2004.

·  Keskin,G., Madenoğlu Kıvanç, M., ve Söyük, S.” İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu 4 Sınıf  ÖğrencilerininYönetim Dersini Değerlendirme Sonuçları”, II.Sağlık Yöneticileri Kongresi Kitabı, s: 176-180. Pamukkale 2004.

·  Zülfikar,B., Tüzün ,R., ve Keskin,G. “Radyosineviktomide Hemşirelik Bakımı”, Ulusal Hemofili  ve  Diğer Pıhtılaşma Bozukluğu Sempozyumu Kitabı, s:46-55.  İstanbul 2005.

·  Keskin, G.”Hemofili Cerrahisine Yaklaşım “, Ulusal Hemofili ve Diğer Pıhtılaşma Bozukluğu Sempozyumu Kitabı, s: 35-46. İstanbul 2005.

·  Uğurlu, F., Keskin, G., ve Karanisoğlu, H. “Yerel Yönetimler ve Üniversiteler İşbirliği İçinde Halk Sağlığında Hizmet İçin Bir Model “, 1.Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Kitabı, s: 63-67. Antalya 2006.

·  Keskin, G., ve Kıvanç Madenoğlu, M., “İÜ Bakırköy Sağlık Yüksekokulu 2005-2006 Yılı Birinci Sınıf Öğrencinin Hemşirelik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri”, IV.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi Kitabı, s: 67-70. Kapadokya 2006.

·  Keskin, G. “ İlaç Uygulamalarında  Hemşirenin Rolü”. Hastane Eczaneleri Yönetimi Sempozyumu Kitabı, s: 17-23. Antalya 2006.

·  Keskin, G. “Sağlık Ekip Çalışması Kavram ve Yararları”, III. Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Kitabı, s:10-11. Antalya 2007.

·  Keskin, G.“ Afetlerde Tıbbi Malzeme Yönetimi ve Komiteler” V.Ulusal Sağlık  Kuruluşları Yönetimi Kongresi Kitabı, s:74-76. Antalya 2007.

 

7.6 Diğer yayınlar

Yok

 

8.Projeler

Yok

 

9.       İdari Görevler

İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (2002-Halen

devam ediyor)

İstanbul Üniversitesi Bakırköy Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi (2002-Halen

devam ediyor)

 

 

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

HEMAR-GE Derneği

Travmatoloji Derneği

AIDS Savaşım derneği

Sağlık Yöneticileri Derneği

Hematolojik,Onkolojik.kemik İliği Transpaltasyonu  Hemşireleri Derneği

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği

Nefroloji hemşireleri Derneği

 

 

11.Ödüller

Yok

 

 

12. Son iki yılda verdiğim lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu  

      doldurunuz.  

Akademik Yıl

Dönem

 

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

2005-2006

Güz

Hemşirelikte Yönetim

4

8

70

Mesleki Temel İlke ve Kavramlar (Hem)

4

 

70

İlkbahar

Mesleki Temel İlke ve Kavramlar (Ebe)

4

 

70

Meslek Esasları (Hem)

4

12

75

Meslek Esasları (Ebe)

4

12

74

Ebelikte Yönetim

3

4

75

 

 

2006-2007

Güz

Hemşirelikte Yönetim

4

8

67

Mesleki temel İlke ve Kavramlar (Ebe)

4

 

67

Mesleki Temel İlke ve kavramları (Hem)

4

 

68

İnsan Kaynaklar (hem)

2

 

68

İlkbahar

İnsan Kaynakları (Ebe)

2

 

64

Sağlık Bakım Teknolojisi (Hem)

2

 

64

Hemşirelikte yönetim

4

8

67

Meslek Esasları(Hem)

4

12

69

Meslek Esasları (Ebe)

4

4

72

Ebelikte Yönetim

3

4

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ÖZGEÇMİŞ

1.Adı Soyadı: Gülümser Dolgun

2Doğum Tarihi:   18 Ocak 1956

3.Unvanı:  Yrd. Doç. Dr.

4.Öğrenim Durumu: 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

İstanbul Üniversitesi

1979

Y. Lisans

Hemşirelik

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

1994

Doktora

Hemşirelik

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2003

5.                  Akademik Unvanlar    

Uzman Hemşire (MSc.)

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

İ.Ü. Florence Nightingale H.Y.O. Cerrahi Hastalıkları A.B.D.

1994

Doktor (Ph.D.)

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

İ.Ü. Florence Nightingale H.Y.O. Hemşirelik A.B.D.

2003

Yrd. Doç. Dr.

 

İstanbul Üniversitesi

Bakırköy Sağlık Yüksekokulu

2007

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

Yok

6.2 Doktora Tezleri

Yok

7. Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

Yok

 

 

 

7.2  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan   bildiriler:

Yok

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

Yok

7 .4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

·        Dolgun, G., Şener, B. ve Aras, C. “Excimer Laser PRK Tedavisi Yapılan Hastaların Demografik Özellikleri”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 25(3), s: 388 – 399, 1995.

·          Özdamar, A., Aras, C., Demirkesen, C., Do