AB Eğitim Programları
İstanbul Üniversitesi Ana Sayfa
Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu
AB Eğitim Programları
Ulusal Ajans

AB Eğitim Programları
Ana Sayfa


ERASMUS
Erasmus Koordinatörlüğü
Birim Koordinatörleri
İkili Anlaşmalar
Diğer Anlaşmalar
Öğrenim Hareketliliği
Staj Hareketliliği
Ders Verme Hareketliliği
Koordinatör Yol Haritası
Formlar/Belgeler
Sunumlar
Erasmus Sayıları
Konsolosluklar
Diploma Eki
AKTS (ECTS)
Etkinlikler
İzlenimler
Türkçe Dil Eğitimi - EYDK
Üniversite Beyannamesi (Charter)

AB Eğitim ve
Gençlik Programları (LLP)

Farabi Değişim Programı

UAİK - Diğer Anlaşmalar

Faydalı Bağlantılar

 

  GİDEN ÖĞRENCİ İÇİN ERASMUS TAKVİMİ  
Güz Dönemi
 • Ekim ayından itibaren:

Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Erasmus koordinatörlerinin öğrencileri Yaşam Boyu Öğrenme/ Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, programa ilişkin başvuru tarihleri ve başvuru süreçleri hakkında afiş ve toplantılarla bilgilendirmeleri.

 • Şubat ortası-Mart ortası:

Öğrencilerin Fakülte/Bölüm/Yüksekokul koordinatörlerine başvurmaları ve “Ön Başvuru Formlarını” doldurmaları.

 • Mart sonu:

Fakülte/Bölüm/Yüksekokul'larda Yabancı Dil Sınav tarihlerinin ilan edilmesi.

Yabancı dil sınavına katılacak aday öğrencilerin (isimlerinin, öğr.no.'larının, AGNO'larının, iletişim bilgilerinin ve hangi yabancı dilden sınava katılacaklarının) Dekanlık üst yazısı ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na bildirilmesi.

 • Mart'ın son haftası-Nisan'ın ilk/ikinci haftası:

Yabancı Dil Sınavının İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılması.

Yabancı Dil Sınav sonuçlarının İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na iletilmesi

Yabancı Dil Sınav sonuçlarının İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Erasmus Koordinatörlerine bildirilmesi.

 • Nisan'ın üçüncü haftası-Mayıs'ın ilk haftası:

Nihai sonuçların (AGNO ve Dil Puanı) Dekanlık üst yazısı ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na (Erasmus Koordinasyon Komisyonu'na) iletilmesi

Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde Fakülte/Bölüm/Yüksekokul'ların ilan panolarında ve internet sayfasında ilan edilmesi

Gidecek olan öğrencilerin isimleri ile gidecekleri üniversitelerin isimleri, hangi dönem gidecekleri ve ne kadar süre ile kalacaklarının Dekanlık üst yazısı ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na iletilmesi

 • Mayıs ayı içerisinde:

Erasmus programı ile Güz döneminde yurt dışına gidecek olan öğrencilerin yurt dışındaki üniversite/fakülte koordinatörlerine “Öğrenci Başvuru Formu (Student Application Form)" ile bildirilmesi ve gerekli başvuru işlemlerinin yapılması.

 • Haziran ayı içersinde:

Erasmus programı ile Güz döneminde yurt dışına gidecek olan öğrencilerin İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na yönlendirilmesi. Buradan alınacak olan evraklar şunlardır: “öğrenci pasaportu çıkartmak için yazı” ve “vize başvuru” yazısıdır.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından giden öğrenciler için düzenlenen oryantasyon toplantı tarihinin Fakülte/Bölüm/Yüksekokul'larda ilan edilmesi ve koordinatörler tarafından katılımın sağlanması.

 • Haziran-Temmuz ayları:

Güz döneminde gidecek olan öğrencilerin gitmeden önce İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na gelerek kendilerine verilen ve doldurmaları gereken evraklar şunlardır: "Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi”, “Öğrenim Sözleşmesi/Anlaşması” (Learning Agreement)", “Erasmus Öğrenci Faaliyet Raporu Formu”, “Öğrenciler İçin İstenen Bilgiler Formu”.

 • Ocak-Şubat ayları:

Güz döneminde yurt dışına gitmiş olan Erasmus öğrencilerin eğitim dönemleri bittiğinde İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na gelerek teslim etmeleri gereken evraklar şunlardır: “Öğrenim Sözleşmesi/Anlaşması” (Learning Agreement)", “Erasmus Öğrenci Faaliyet Raporu Formu”, “Not Dökümü (gittiği kurumdan transkript)" ve “Katılım Belgesi (Letter of Attendance) ".

Bahar Dönemi
 • Ekim ayından itibaren:

Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Erasmus koordinatörlerinin öğrencileri Yaşam Boyu Öğrenme/ Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, programa ilişkin başvuru tarihleri ve başvuru süreçleri hakkında afiş ve toplantılarla bilgilendirmeleri.

 • Şubat ortası-Mart ortası:

Öğrencilerin Fakülte/Bölüm/Yüksekokul koordinatörlerine başvurmaları ve “Ön Başvuru Formlarını” doldurmaları.

 • Mart sonu :

Fakülte/Bölüm/Yüksekokul'larda Yabancı Dil Sınav tarihlerinin ilan edilmesi.

Yabancı dil sınavına katılacak aday öğrencilerin (isimlerinin, öğr.no.'larının, AGNO'larının, iletişim bilgilerinin ve hangi yabancı dilden sınava katılacaklarının) Dekanlık üst yazısı ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na bildirilmesi.

 • Mart'ın son haftası-Nisan'ın ilk/ikinci haftası:

Yabancı Dil Sınavının İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılması.

Yabancı Dil Sınav sonuçlarının İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na iletilmesi

Yabancı Dil Sınav sonuçlarının İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Erasmus Koordinatörlerine bildirilmesi.

 • Nisan'ın üçüncü haftası-Mayıs'ın ilk haftası:
Nihai sonuçların (AGNO ve Dil Puanı) Dekanlık üst yazısı ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na (Erasmus Koordinasyon Komisyonu'na) iletilmesi

Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde Fakülte/Bölüm/Yüksekokul'ların ilan panolarında ve internet sayfasında ilan edilmesi.

Gidecek olan öğrencilerin isimleri ile gidecekleri üniversitelerin isimleri, hangi dönem gidecekleri ve ne kadar süre ile kalacaklarının Dekanlık üst yazısı ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na iletilmesi.

 • Eylül-Ekim ayları içerisinde:
Erasmus programı ile Bahar döneminde yurt dışına gidecek olan öğrencilerin yurt dışındaki üniversite/fakülte koordinatörlerine “Öğrenci Başvuru Formu (Student Application Form)" ile bildirilmesi ve gerekli başvuru işlemlerinin yapılması.
 • Kasım ayı içersinde:

Erasmus programı ile Bahar döneminde yurt dışına gidecek olan öğrencilerin İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na yönlendirilmesi. Buradan alınacak olan evraklar şunlardır: “öğrenci pasaportu çıkartmak için yazı” ve “vize başvuru” yazısıdır.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından giden öğrenciler için düzenlenen oryantasyon toplantı tarihinin Fakülte/Bölüm/Yüksekokul'larda ilan edilmesi ve koordinatörler tarafından katılımın sağlanması.

 • Aralık-Ocak-Şubat ayları:

Bahar döneminde gidecek olan öğrencilerin gitmeden önce İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na gelerek kendilerine verilen ve doldurmaları gereken evraklar şunlardır: "Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi”, “Öğrenim Sözleşmesi/Anlaşması” (Learning Agreement)", “Erasmus Öğrenci Faaliyet Raporu Formu”, “Öğrenciler İçin İstenen Bilgiler Formu”.

 • Temmuz-Ağustos ayları:
Bahar döneminde yurt dışına gitmiş olan Erasmus öğrencilerin eğitim dönemleri bittiğinde İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu'na gelerek teslim etmeleri gereken evraklar şunlardır: “Öğrenim Sözleşmesi/Anlaşması” (Learning Agreement)", “Erasmus Öğrenci Faaliyet Raporu Formu”, “Not Dökümü (gittiği kurumdan transkript)" ve “Katılım Belgesi (Letter of Attendance) ".
AB Eğitim Programları
İletişim
Copyright (c) 2006. Sitenin tasarımı İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü'ne aittir.