İLEDAK’ın Eğitici ve Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı’nın 5.’si İstanbul Üniversitesi’nde Gerçekleştirildi

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından yükseköğretimdeki iletişim eğitimi programlarını dış değerlendirme ile akredite etme yolundaki çalışmalar çerçevesinde düzenlenen “İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) 5. Eğitici ve Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı”, 26 Haziran Salı günü İÜ Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Salonu’nda gerçekleştirildi.
Çalıştaya İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz ve İLEDAK Başkan Prof. Dr. Hülya Yenğin de katıldılar.
“Çalıştay İletişim Fakülteleri’ni Daha Kaliteli Hale Getirmeyi Amaçlıyor”
İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasında çalıştayın İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu çalıştayın iletişim fakültelerini daha nitelikli, kaliteli hale getirmeyi amaçladığını öğrenmek bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Biz üniversitenin genelinde kalite, akreditasyon ve diğer süreçleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca FEDEK, VEDEK, ECZAK, MÜDEK ve bunun gibi daha başka akreditasyon kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Verimli iş birliklerimiz var. Özellikle lisans programları bakımından biz akreditasyonu önemsiyoruz. İşletme alanında hem ulusal hem uluslararası birçok akreditasyondan geçtik. Aynı şekilde diğer birçok fakültemiz de akredite edildi. Bu itibarla gerçekten üniversitemiz kendi kapasitesini daha doğru planlayarak ülke adına ve belki tüm dünya, insanlık, kamuoyu adına daha verimli bir bilgi üretme, iş akışını sağlama, etkin bir akademik ortam hazırlama bakımından bir kararlılık içerisinde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.
İstanbul Üniversitesi’nde kurulan Kalite Kurulu’ndan da bahseden İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasına şu şekilde devam etti: “Üniversitemiz Kalite Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Bizim kalite komisyonumuz çok yetkin insanlardan oluşuyor ancak bunlarla da yetinmeyip bu işin sürekliliğini sağlamak amacıyla birçok branşta kendi alanına özgü akademik uzmanlar aldık. Kalite Kurulu’nun oluşma sürecinde YÖK bildiğiniz gibi bir çağrıya çıktı ve üniversitelerin gönüllülük içerisinde kalite sürecine dâhil olmasını istedi. İlk aşamada 20 üniversite bu çağrıya olumlu cevap verdi. Biliyorsunuz bunlardan birisi de bizim üniversitemizdi. Tam bir kalite disiplini içerisinde çalışma gerçekleştirildi. Öyle ki bu heyetin hazırladığı rapor daha sonraki yılda Araştırma Üniversitesi çağrısına çıkarken sunduğumuz ön değerlendirme raporunun da temel kitapçığı oldu çünkü bizim kendimizi anlatmak için söylememiz gerekenler takım tarafından raporlanmış hususlardı.” İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak konuşmasını sonlandırırken İletişim Fakültesi’nin bu genel kalite sürecinin içerisinde yer alıyor olmasının iletişim alanı için de bir şans olduğunu vurguladı.
“İLEDAK’ın Kalite Çalışmalarına Sonuna Kadar Destek Veriyoruz”
İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak İLAD ve İLEDAK’ı burada ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, “Burada fakültemizin öğretim üyelerine verecekleri bu eğitim için de kendilerine minnettarım. Biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi kalite anlamında, kalite çalışmaları anlamında çok ciddi bir ekibe sahip. Bu ekiplerin bir uzantısı da bizim fakültemizde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl üniversitelerle ilgili Yükseköğretim Kurulu’nun bir değerlendirmesi vardı. Bu değerlendirmede seçilen üç fakülteden birisi İletişim Fakültesi’ydi ve değerlendiriciler yapmış oldukları raporlarda da fakültemizi ciddi anlamda iyi bulmuşlardı. Biz de bundan güç alarak İLEDAK’ın kalite çalışmalarına sonuna kadar destek veriyoruz ve bugün öğretim üyelerimizle birlikte burada bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
“İLAD’ın Kökleri Akreditasyon Çalışmalarının Çok Öncesine Dayanıyor”
İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz konuşmasında, “Değerlendirici çalıştayını İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapmaktan çok mutluyuz ve bu güzel organizasyonu düzenlediği için başta Prof. Dr. Ergün Yolcu’ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İLAD yeni bir kuruluş değil. İLAD 1989 yılında iletişim alanı ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kurulan bir kuruluş. ‘Akreditasyon’ çalışmalarından çok uzun süre önce kurulmuş bir kuruluş. Kuruluşumuz iletişim çalışmalarına verdiği desteğe ek olarak 2015 yılından itibaren de akreditasyon çalışmalarına destek vermeye başladı” ifadelerini kullandı.
Akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi aktaran Prof. Dr. Aysel Aziz, “Akreditasyon fakültelerin, yüksekokulların, enstitülerin bir yükseköğretim kurumu tarafından uygulanmakta olan herhangi bir programın ulusal veya uluslararası düzeye kalite, verimlilik ve etkinlik gibi belirli performans standartlarına sahip olduğunun kanıtlanmasıdır. Akreditasyonun amacı ilk olarak, eğitim öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesidir. İkincisi, eğitim öğretimin niteliğinin güvence altına alınması, üçüncüsü ise yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere eğitim öğretim kalitesinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin verilmesidir” şeklinde konuştu.
Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda Prof. Dr. Sacide Vural İLEDAK’ın değerlendirme ölçütleri ve değerlendirme süreçleri hakkında bir sunum yaptı. Prof. Dr. Sacide Vural değerlendirme süreçlerinden bahsederken, “Öz değerlendirme raporunun incelenmesi sırasında değerlendirme ekibi üyelerince eksik görülen ya da yetersiz bulunan her türlü bilgi ve belgeyi, değerlendirici, kurum ziyaretini beklemeden ekip başkanının bilgisi dâhilinde kurumdan isteyebilir. Kurumlar değerlendirilecek programların her birinden değerlendiriciler tarafından incelenmek üzere rastgele bir yöntemle seçtikleri mezunların not belgelerini ziyaret öncesi değerlendirme ekibine gönderecektir” ifadelerini kullandı.
Program değerlendirme sürecinin üç aşamadan oluştuğunu belirten Prof. Dr. Sacide Vural bu aşamaların her birinin çok önemli olduğunu ve birbiriyle etkileşim halinde ilerlediklerini vurguladı. Değerlendirme sürecinin nasıl işlediğinin daha net kavranması için çalıştay katılımcılarına uygulama yapıldı.
Değerlendirmelerde tutarlılık konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Sacide Vural şunları dile getirdi: “Değerlendirmede tutarlılık, değerlendirdiğiniz programın öğretim amaçlarına ve program çıktılarına ulaşıldığının sürekli ölçüldüğü, değerlendirildiği ve elde edilen sonuçların programın etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için kullanıldığı bir sistemin ne ölçüde var olduğudur. Öğrencilere, öğretim programına, öğretim üyelerine, altyapıya, kurumsal destek ve parasal kaynaklara, yönetim yapısına sürekli iyileştirme süreçlerine ve değerlendirdiğiniz programa özgü ölçütlere ilişkin değerlendirme ölçütlerini karşılamak üzere bir sistemin ne ölçüde var olduğudur.”
Değerlendirme yapmak için kurumlara gidildiğinde gerekli tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra geriye kalan en önemli noktanın rapor yazmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sacide Vural “Değerlendirme Rapor Yazımı”nda dikkat edilmesi gereken unsurların olduğunu belirtti. Raporlama yaparken format, üslup, terminoloji, derinlik, yeterli belgeleme, Türkçe’nin ve yazım kurallarının doğru kullanımı unsurlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.
Çalıştay sonunda İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz tarafından, çalıştaya katılan öğretim üyelerine “İLEDAK Program Değerlendiricisi” olmalarına hak tanıyan katılım sertifikaları takdim edildi.
Çalıştay, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
Haber: Seray DELİGÖZ , Kübra TOKSUN
İÜ Basın ve Halkla Ilişkiler MüdürlüğüÖne Çıkan Haberler

M8 Alliance Kurucu Başkanı Prof. Dr. Detlev Ganten’e Fahri Doktora Unvanı Verildi

İÜ-Hukuk-Fakültesi-Adalet-Meslek-Yüksekokulu-Mezunlarını-Uğurladı

İÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunlarını Uğurladı

İstanbul-Üniversitesi-“Horizon-2020-Çerçeve-Programı”-Kapsamında-WESREF-IU-Projesi-ile-Desteklenmeye-Hak-Kazandı

İstanbul Üniversitesi “Horizon 2020 Çerçeve Programı” Kapsamında WESREF-IU Projesi ile Desteklenmeye Hak Kazandı

Dereceye-Giren-Sporcularımıza-Teşekkür-Belgesi-Verildi

Dereceye Giren Sporcularımıza Teşekkür Belgesi Verildi

İÜ-İşletme-Fakültesi’nin-AACSB-International-Akreditasyonu-Yeniledi

İÜ İşletme Fakültesi’nin AACSB International Akreditasyonu Yeniledi

İÜ-Rektörü-Prof.-Dr.-Mahmut-Ak-Dereceye-Giren-Tıp-Öğrencilerini-Tebrik-Etti

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak Dereceye Giren Tıp Öğrencilerini Tebrik Etti