Deneme Veritabanı : MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veritabanı

Erişim Adresi : https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/kurumsal-abone/istanbuluni

Son Erişim Tarihi : 25 Aralık 2018
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi
BİLGİLER : Lebib Yalkın Mevzuat Yayınları, Vergi, Sosyal Güvenlik, Ticaret ve Finans, Dış Ticaret, Gümrük, Hukuk, Yönetim Sistemleri ve Sektörel ana kategorileri altında 64 konu başlığında kapsamlı mevzuat, içtihat ve uzman makalelerinden oluşmaktadır.

MEVBANK Mevzuat ve İçtihat Veritabanı : Mevzuat araştırmaları için en güncel İçtihat ve Mevzuat ile yorumlu uzman makalelerini içerir. MEVBANK Resmi Gazete’de yayınlanan tüm kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler 64 konu başlığı altında, emsal teşkil edecek içtihat, makaleler ve hukuk literatürü ile ilişkilendirilmiş olarak sunulmaktadır. Üniversiteler için özel hazırlanan Yükseköğretim Mevzuatı’na da veritabanından ulaşılabilir.