Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi


 • 01-22 Ocak 2016: YÖKSİS üzerinden Akademik Teşvik Ödeneği Başvuruları yapılarak Ön İnceleme Heyetlerine Dosya halinde gerekli belgelerle birlikte iletilmesi • 23-31 Ocak 2016: Ön İnceleme Heyetlerinin Değerlendirmesi • 1-7 Şubat 2016: Akademik Teşvik Komisyonunun nihai değerlendirmesi ve Teşvik Ödeneği listesinin ilanı • 8-12 Şubat 2016: İtiraz Süresi • 15-19 Şubat 2016: Üniversite Senatosu tarafından itirazların kesin karara bağlanması • 20 Şubat 2016: İlan


AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

 1. Akademik teşvik ödemesi 1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.

 2. Akademik teşvik ödeneği başvuruları Ön İnceleme Heyetlerine yapılır.

 3. Akademik teşvik ödeneği başvuruları YÖKSİS üzerinden yapılır.

 4. YÖKSİS çıktısı ile birlikte her bir faaliyet türü için hesaplamaya dayanak olacak olan bilgi ve belgeler bir dosya halinde Ön İnceleme Heyetine sunulur.

 5. Puan hesaplanmasında, öğretim elemanının faaliyetin gerçekleştiği tarihteki kadro unvanı esas alınır.


Başvurular 18.12.2015 tarihinde yayınlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalıdır.

Akademik Teşvik Ödülü Yönetmeliği