İstanbul Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Açılış Töreni, iki tören programı çerçevesinde 15 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirildi.

[videofile width="600" height="400"]http://www3.istanbul.edu.tr/genel/idari/basinhalk/2015_2016_Acilis_Toreni_Filmi.mpg[/videofile]

İlk tören İÜ Merkez Bahçe Atatürk ve Gençlik Anıtı önünde yapıldı. İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi adına anıta çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğretim üyeleri ve öğrenciler ikinci tören için İÜ Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’na geçti.

2015_Acilis_Toreni (13)

İkinci tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan İstanbul Üniversitesi 2015 Tanıtım Filmi ile başladı. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere kürsüye İstanbul Üniversitesi Öğrencilerini temsilen İÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Sait Berber ve Araştırma Görevlilerini temsilen İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi Emine Aktaş çıktı.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak açılış konuşmasına, 2015-2016 Akademik Yılı’nda da yönetim anlayışında “akademik özgürlük”, “tüm paydaşlarla işbirliğine açık bir yönetim anlayışı”, “araştırma-geliştirme faaliyetleri ve inovasyon”, “üniversite-sanayi işbirliği”, “uluslararasılaşma”, “e-dönüşüm”, “öğrenen odaklı eğitim çalışmaları”, “toplumla bütünleşme”, “fiziksel alt yapının yenilenmesi”, “akademik ve idari personelin yaşam standartlarının yükseltilmesi ilkelerinden asla taviz verilmeyeceğini ifade ederek başladı.

“Köklü Bir Geçmiş ve Değerli Bir Geleneğe Sahibiz”

“İstanbul Üniversitesi köklerini 1453’ten alan ve dünya üniversiteleri arasındaki yerini ortaya koyabilmiş bir bilim kurumu. Gücünü bilimsel niteliğinden alan bir kurum. Geçtiğimiz günlerde İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Mezunlarımızdan Prof. Dr. Aziz Sancar, Kimya alanında Nobel Ödülü alarak hepimizi gururlandırdı. Ülkemizde eğitim görüp Nobel ödülü alan iki kişi de İstanbul Üniversitesi mezunu. Bu bile başlı başına üniversitemizin ne kadar değerli bir geleneğe sahip olduğunu gösteriyor.

2015_Acilis_Toreni (20)

İstanbul Üniversitemizde görev yapan bilim insanlarımızın, büyük bir özveriyle içinde yaşadıkları toplumu daha iyi noktalara götürecek çalışmalar yaptıklarını görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum.   Makaleler, kitaplar, kuramlar, patentler, buluşlar gibi gelecek kuşağa bırakacağımız önemli eserlerden bir diğeri genç akademisyen evlatlarımıza kazandırdığımız bilimsel gelenek, bilgi ve araştırma azmi. Bu nedenle genç akademisyenlerin bizlerden bilimsel açıdan daha ileriye gitmelerini, kurumumuzun bilimsel geleneğini geliştirerek sürdürmelerini ve böylece gelecekte memleketimizin daha ileride bir seviyelere ulaşmasını sağlamak için biz hocalara büyük görevler düşüyor.

“Araştırma Üniversitesi Olmak Zorundayız”

Üniversitemizin araştırma üniversitesi olarak da dünya çapında ön plana çıkmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık hızla değişen ve dönüşen teknoloji, yeni iş alanları, yeryüzündeki yeni keşifler, yeni meslek kolları, sağlık alanı gibi birçok farklı alandaki değişim süreci eski bilgilerin hızla yok olup gitmesine neden olmaktadır. Yeni bilgiye ihtiyaç vardır. Bu durum yeni araştırmaları beraberinde getirmektedir. Bu araştırmaların sonuçlarıyla yeni bilgilerin üretildiğini gözlemlemekteyiz.

2015_Acilis_Toreni (43)

“İÜ En Çok Patent Başvurusu Yapan Üniversite”

Araştırma çalışmalarına verdiğimiz destek ve araştırmacılar için ortaya çıkarttığımız yapısal düzenlemeler ile üniversitemiz araştırma üniversitesi olma yolunda çok büyük ve hızlı adımlar atmaktadır. Ülkemizde 2014 yılında en fazla patent başvurusu yapan üniversite İstanbul Üniversitesi olmuştur. Türkiye’de üniversiteler arasında en çok patent başvurusu yapan ve bu konudaki başarısından ötürü Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödül alan üniversitemizin patent ile ilgili yaptığı çalışmalar ile ilgili verileri de sizlerle paylaşmak istiyorum.

2014 yılında en fazla patent başvurusu yapan üniversite sıralamasında 1., tüm özel ve kamu kuruluşları arasında ise 9. sırada yer aldık. 2015 yılının ilk 6 ayında en fazla patent başvurusu yapan üniversite sıralamasında 13 patent ile yine birinci olurken, tüm özel ve kamu kuruluşları arasında ise 8. sıraya yükseldik. Patent çalışmalarındaki başarılarımızın yanı sıra 2014 yılına ait kabul olan 74 adet TÜBİTAK Projemiz var. 2015 yılında da gerçekleştirdiğimiz 465 başvurudan şu ana kadar 28'i kabul oldu. Yılsonuna kadar da bu sayı artacaktır. Son yıllara baktığımızda üniversite olarak araştırma alanında ciddi atılım yaptığımız görülmekte. Araştırma birimlerimizi ve araştırmacılarımızı da desteklemeye devam ediyoruz.

2015_Acilis_Toreni (57)

“Gençlerimizin Enerjisi ve Yaratıcılığından Yararlanmalıyız”

Bilimsel araştırmalarda bu denli başarılı olan bir üniversite olarak lisans düzeyindeki öğrencilerimizi de araştırma yapmaya teşvik etmek için “Yenilikçi Öğrenciler Araştırma” projesini başlatıyoruz. Artık öğrencilerimizin de belli oranda BAP desteğinden yararlanmalarını sağlayacağız. Bu bizi çok heyecanlandıran projelerimizden biri.

Ülkemizde gençleri genellikle “sadece öğrenci” olarak konumlandırıyoruz. Oysa ki öğrenciliğinin yanı sıra “proje üreten”, “yeni fikirler ortaya koyan”, “bilimsel araştırmalar yapan”, “düşüncelerini hayata geçiren” ve “toplum için katma değer üreten” gençlere ihtiyacımız var. Gençlerimizin enerjisinden, yaratıcılığından ve hayallerinden daha fazla yararlanmamız gerekiyor.

“Üniversite-Sanayi İşbirliklerimiz Devam Ediyor”

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin o ülke üniversitelerinin, sanayi ile yapmış olduğu iş birliği çalışmalarının fazlalığı ile belli olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde üniversite sanayi işbirliğini yoğun bir biçimde görüyoruz. İstanbul Üniversitesi olarak da İstanbul Sanayi Odası ile birlikte karşılıklı çalışmalara başladık. Patentlerin ürüne dönüşmesi, ülke ekonomisine ve İstanbul Üniversitesi’ne kaynak sağlaması amacıyla İSO’ya patent almış olan ürünleri gösteren bir sunum yapıldı. İSO’nun hedefleri doğrultusunda iş birliği çalışmaları başlatıldı.

İÜ Teknokent geçen yıla göre 16 sıra yükselme göstererek “En İyi Gelişme Gösteren 3. Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ödülünü aldı. Teknoloji Transfer Merkezimizde ise üniversite, sanayi, toplum işbirliği ile büyük adımlar atmaya başladık. Tematik teknokentler oluşturma konusunda da üniversitemiz girişimlere başlamıştır. İlk etapta sağlık alanında üniversitemizin potansiyeli dikkate alınarak “Sağlık Teknokenti” nin kurulmasına yönelik çalışmalar başladı.

2015_Acilis_Toreni (75)

“Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Parametresi İle Projeler Gerçekleştiriyoruz”

Yükseköğretimde uluslararasılaşma birçok açıdan üniversiteler arasındaki iletişimi ve işbirliği olanaklarını arttırmış olsa da, önemli olan eğitim ve araştırma alanında ortak projelerle bu süreci kalıcı kılmak ve geleceğe taşıyabilmek. Türkiye’nin çok kültürlü yapısını bünyesinde barındıran İstanbul Üniversitesi’nin sahip olduğu çok yönlü bakış açısı tüm bu ortaklıkların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve iletişimin sağlanabilmesi açısından önemli. Üniversitemiz içindeki çeşitliliği,  barışçıl, hoşgörülü ve özgür bir çalışma ortamı içinde verimli kılmak için çabalıyoruz ve bu çabamızın üyesi olduğumuz tüm platformlar için de bir artı değer olması gerektiğini düşünüyoruz.

Coimbra Grubun eğitim, araştırma ve geleceğe erişim (research, education and outreach) olarak somutlaştırdığı, üniversitelerin üçlü misyonu, bu bağlamda önümüzde çok önemli bir rehber olarak durmakta. Yönetim Kurulu, Rektörler Danışma Kurulu ve İdari ofisiyle birlikte, Coimbra Grup bünyesinde şekillenmiş olan çalışma grupları, bu misyonu gerçeğe dönüştüren temel araçlar.  Avrupa Birliği Komisyonu başta olmak üzere yükseköğretim alanında etkili birçok kurum ve kuruluş ile istişarelerde bulunabilen Coimbra Grup, diğer yandan verdiği burslar ve ödüllerle de elini öğrencilere uzatabilen özel bir yapı. 2015 yılı toplantısına ev sahipliği yapma şansını yakaladığımız Coimbra Grubun bu özel altyapısının en belirgin gücü olduğunu görüyorum. Dünyanın farklı bölgelerindeki üniversitelerle de işbirliğine açık olan bu yapı, uluslararasılaşmanın temel yapıtaşlarını da bünyesinde barındırıyor.

“Lisans Üstü Merkezli Eğitim”

2015 yılı öğrenci kontenjanlarımızda azaltmaya gittik. Bu, her yıl devam edecek. Amacımız lisansüstü merkezli eğitim veren, ülkemizdeki üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını ve iş dünyasının nitelikli insan kaynağını temin eden bir yapıya dönüştürmek.

Lisansüstü öğrencilerimizin hem sayısını hem de nitelikli çalışmalarını arttıracağız. Lisansüstü öğrencilerimizi çağın ihtiyaçlarını karşılayıp geleceğin ihtiyaçlarını tasarlayabilen;  ülkemizin ve tüm dünyanın sorunlarını bilimsel bakış açıları ve geliştirdikleri projeler ile çözecek nitelikte bilim insanları olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla doktora öğrencilerimiz artık mutlaka doktora çalışması süresince zorunlu olarak en az bir nitelikli bilimsel makale üretmesini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapacağız.

2015_Acilis_Toreni (63)

“7+1 Yarıyıl Sistemi”

Öğrencilerimizi kendi alanlarındaki bilgilerinin dışında, değişen teknolojilere uyum gösterebilmek ve yükselen sektörlerdeki değişimleri hızlı benimseyebilmek, kendi disiplinlerinin sınırları dışına taşabilmek onları başarılı kılacak. Üniversitemizin sunduğu çift ana dal ve yan dal gibi programların yanı sıra, güçlü akademik kadroları ve mesleki birikimi destekleyecek staj imkânları, öğrenciler için önemli bir fırsatı ifade etmekte. Özellikle zamanlarını boşa geçirmeden, yapacakları stajlarla edindikleri teorik bilgileri pratiğe aktarmaları gerekiyor. Son yarıyıllarında gerçek iş hayatında uygulama olanakları edinmeleri için okulumuzun imkân sağlaması da bu sene tasarladığımız yeni projelerden.

İşte bu doğrultuda üniversitenin sanayi ile entegrasyonu ve kuramın uygulama ile etkileşim içinde olması için Mühendislik ve Orman Fakültesi öğrencilerimiz için bir eğitim programı çalışması yapıyoruz.  Bu fakültelerimizdeki eğitimin kalitesini arttırmak ve öğrencilerimize iş olanakları sağlamak amacıyla 1 dönem sanayide geçirilerek eğitimini tamamladığı bir çalışmayı da yürütüyoruz. 7 yarıyıl okulda 1 yarıyıl sanayide eğitim alan öğrenci mezun olacak. Buna ek olarak eğitim veya çalışma hayatlarına yurtdışında devam edecek öğrencilerimizin diplomalarını çift dilli vererek uluslararası saygınlığı olan diplomamızın çevirisinin değil aslının kullanılmasını sağlamak da yeni dönem için yürüttüğümüz projelerimizden biri. Ayrıca teknolojinin gelişimiyle birlikte eğitim sistemlerinde de ciddi değişimler ortaya çıkmakta. Böyle bir ortamda bu öğrencilerimize bilgiyi nasıl aktaracağımız ve bu bilgiyi nasıl sınayabileceğimizin yöntemlerimi biz öğretim üyeleri olarak düşünmeliyiz.

2015_Acilis_Toreni (58)

“Fakülte Sayımız 22’ye Yükseldi”

İstanbul Üniversitesi’nde İÜ Spor Bilimleri ve İÜ Ulaştırma ve Lojistik Fakülteleri 2015 yılı içerisinde kuruldu. Bu yeni 2 fakülte ülkemizin önemli ihtiyaçlarını da karşılayacak. Bilimsel gücümüzü sektörel alana aktararak ülkemizi daha da ilerilere taşıyacak. Ülkelerin kalkınmasında ve uluslararasılaşmasında önemli iki sektör olan spor ve lojistiği akademik olarak daha iyi bir biçimde yapılandırıp, ilgili alanlardaki tecrübemizi fakülte bünyesinde daha kapsamlı bir şekilde gençlerimize aktaracağız.

“Yeni Projeler Hayata Geçirilecek”

“Nadir Eserler Sayısallaştırma Projesi” ile Nadir Eserler Kütüphanesi’nin arşivlerinin sayısallaştırılmasına başlanılmış olup, kurum içi ve dışına mülkiyet hakları muhafaza edilerek internet ortamında yayınlanması ile ilgili projemiz 2016 yılı içerisinde kullanıma açılacaktır. Mezun Takip Projesi, akademisyenlerimiz ile birlikte öğrencilerimiz, mezunlarımız ve mensuplarımızı ortak bir platformda buluşturmayı ve sosyalleşmelerini hedeflemektedir. 2016 yılı içerisinde kullanıma açacağız.

Kurumsal İletişim Projesi ile tek bir hamlede tüm mensuplarımıza E-Posta ve SMS kanalları ile erişebilmemizi sağlayacaktır. Kurumsal İletişim Projesi neticelendirilmiş bulunmaktadır, merkez dışında yer alan birimlerimizde de kullanımına geçilecektir. E-Posta hizmeti Google Mail (GMail) ile sağlanacaktır. E-Posta hizmetlerini hızlı, güvenli ve kesintisiz sağlayabilmek adına astronomik maliyetler ile boğuşmadan Google’ın eğitim kurumlarına ücretsiz sunduğu e-posta servislerine öğrenci e-postalarından başlayarak 2016 yılı içerisinde geçiş yapılacaktır.

2015_Acilis_Toreni (56)

“Binalarımızda İnşaat, Yenileme ve Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor”

İstanbul Üniversitesi’nin tarihi binasının büyük bir kısmının restorasyon çalışmaları tamamlandı. Biyoloji binamızda yıkım çalışmaları başladı. Kısa bir süre içinde bu binamız çağın gereklerine uygun bir biçimde yeniden yapılacak.

Türkiye’nin en büyük sağlık projeleri arasında yer alan Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesi için çalışmalar devam ediyor. İstanbul’a içinde üniversite hastanesi ve tıp fakültesi de bulunan dünya standartlarında iki sağlık yerleşkesi kazandıracak olan projenin temellerinin 2017 yılında atılması hedefleniyor. İnşaatların, başladıktan sonra 3-4 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor. Tüm bu çalışmalar yürütülürken yerleşkelerdeki tarihi binaların restorasyonu için de gerekli işlemler yapıldı. Cerrahpaşa Yerleşkesi’nde 4, Çapa Yerleşkesi’nde 8 tarihi binanın koruma ve restorasyonu için çalışmalar devam ediyor.

2015_Acilis_Toreni (54)

Avcılar Yerleşkemizin “Öğrenci Kenti” hâline gelmesi de hedeflerimizden birisi. Mühendislik Fakültesi’nin binası tamamlandı. İşletme Fakültesi’nin yeni binası tamamlamak üzere. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Kuyucu Murat Paşa Medresesi binalarını da restorasyonları devam ediyor. Bütün bu projelerin ve çalışmaların sürdürülmesi göreve başladığımızdan beri temel prensibimiz olan değerlerin bir parçası. Türkiye’nin en köklü eğitim kurumu İstanbul Üniversitesi olarak hedeflerimize birlikte ulaşmak dileklerimle, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

2015-2016 Akademik Yıl Açılış Töreni, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın konuşması ile son buldu. İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen törende yaklaşık 100 kişi görev aldı.

Rektör Prof. Dr. Mahmut AK'ın konuşmasının tam metni

2015-2016_Acilis_Konusma

İstanbul Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan tüm katılımcılara, İstanbul Üniversitesi için özel tasarlanmış bardak ve İÜ rozeti hediye edildi.

Haber: Mert TÜRKMEN

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


Atatürk ve Gençlik Anıtı'na Çelenk Konulması Töreni


[nggallery id=1294]


2015-2016 Akademik Yılı Açılış Töreni

[nggallery id=1293]


Tören Öncesi Hazırlık

[nggallery id=1295]


Öne Çıkan Haberler

Acil Müdahale Hayati Önem Taşıyor

İÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 18. Uluslararası İntermob 2015 Fuarı’nda Yer Aldı

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak Turquality Yönetici Geliştirme Programı Açılış ve Sertifika Töreni’ne Katıldı

Karabük Üniversitesi Rektörü İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ı Ziyaret Etti

Türkiye’de Urdu Dili Eğitiminin 100. Yılı Sempozyumu İÜ’de Düzenlendi

İÜ’de “Kariyerime Giden Yol: Staj” Etkinliği Gerçekleştirildi