Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesi’nde Hedef: 2017’de Temel Atmak

Türkiye’nin en büyük sağlık projeleri arasında yer alan Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesi için 6 yıldır çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Yerleşkelerin Tapularının alınması, Avan Projesinin hazırlanması ve Kurul Onaylarının alınmasıyla proje, büyük bir yol kat etmiş oldu. İstanbul’a içinde üniversite hastanesi ve tıp fakültesi de bulunan dünya standartlarında iki sağlık yerleşkesi kazandıracak olan projenin temellerinin 2017 yılında atılması hedefleniyor.

Yunus_Hoca

Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesini başlatan İÜ Rektörü (2009-2015) Prof. Dr. Yunus Söylet, proje kapsamında şimdiye kadar neler yapıldığını anlatarak projenin 2017 yılında temelinin atılacak şekilde ilerlediğini dile getirdi.


Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar emin adımlarla yürüyor. 2009 yılında başlatılan projenin önündeki en önemli engel Çapa’nın sadece %50, Cerrahpaşa’nın ise %75’inin tapusunun İstanbul Üniversitesi’ne ait olmasıydı. Bu nedenle öncelikle yerleşkelerin tapudaki parçalı yapısının giderilmesi ve yerleşkelerin tamamının tapularının alınması için çalışıldı.

proje_genel

Tapular artık İstanbul Üniversitesi’nin

Yoğun bir çalışma, bürokratik süreçlerin sıkı bir şekilde takip edilmesi ve atılan binlerce imzanın sonunda hem Çapa hem de Cerrahpaşa Yerleşkeleri’nin tapuları 3 Aralık 2013’de İstanbul Üniversitesi’nin oldu.

Tapu_1 Tapu_2 Tapu_3.

Tapu_Teslim

İÜ Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkelerinin tapuları 3 Aralık 2013’de İstanbul Üniversitesi’nin oldu. Gerçekleştirilen törende dönemin İÜ Rektörü (2009-2015) Prof. Dr. Yunus SÖYLET, Prof. Dr. Oğuz ÇETİNKALE ve dönemin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut AK da yer aldı.


İBB Planlarındaki “İl Dışına Çıkarılma” kararı kaldırıldı,
“Yerinde Yapılanma” kararının alınması sağlandı.

Projenin gerçekleştirilmesindeki ikinci önemli engel ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) planlarına İÜ Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkelerinin “İl Dışına Çıkarılma” kararının işlenmiş olmasıydı. Yapılan yoğun çalışmalar ve çok sayıda görüşmenin sonucunda bu engel de aşılarak planlara “İÜ Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkelerinin Yerinde Yapılanması” kararının işlenmesi sağlandı.

Tüm bunlar yapılırken diğer taraftan da resmi prosedürlerin yerine getirilmesi, projelerin hazırlanması ve finansmanın bulunması için büyük çaba harcandı. Gerekli izin ve desteklerin alınabilmesi için Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, YÖK, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İBB ve Fatih Belediyesi ile görüşmeler yapıldı. 2012 yılında dünya çapındaki büyük hastanelerin nasıl yapılandığını yerinde görmek için ABD, Dubai, İtalya ve Almanya’ya gidilerek incelemelerde bulunuldu. Hazırlanan projeler İÜ öğretim üyelerinin dikkatine sunularak fikirleri alındı ve talepler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldı.

Toki_imza

2013 yılında TOKİ ile ön protokol imzalandı. Protokol, bir ay içinde Başbakanlık tarafından onaylandı.


İnşaatların yapımı için görüşmeler yapılan TOKİ ile 2013 yılında ön protokol imzalandı. 2014 yılında Çapa ve Cerrahpaşa Yerleşkelerinin Avan Projeleri tamamlandı. 2014 yılında ayrıca Uygulama Projeleri ihalesi de tamamlanarak 28 Kasım 2014 tarihinde Uygulama Projeleri için işe başlandı. 1 yıl içinde Uygulama Projesinin tamamlanması hedefleniyor.

Temel 2017 yılında atılacak
İnşaatlar 3-4 yıl içinde tamamlanacak

Projelerin temelinin 2017 yılında atılması hedefleniyor. Tüm çalışmalar bu hedefi gerçekleştirecek şekilde yürütülüyor. İnşaatların, başladıktan sonra 3-4 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Tüm bu çalışmalar yürütülürken yerleşkelerdeki tarihi binaların restorasyonu için de gerekli işlemler yapıldı. Cerrahpaşa Yerleşkesi’nde 4, Çapa Yerleşkesi’nde 8 tarihi binanın koruma ve restorasyonu için çalışmalar devam ediyor.

 

Modern, Depreme Dayanıklı ve
Sürdürülebilir Binalar Yapılacak


2

“Tarihi mirası korumak, geleceği tasarlamak” prensibiyle oluşturulan Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesi’nde modern ve tarihi binalar sürdürülebilir bir anlayışla bir araya getirildi. Master Planın kalbi olan tarihi binalar, idari ve sosyal amaçlara hizmet için düzenlendi.

1

Yeni Çapa ve Cerrahpaşa Projesi’nde etkili bir erişim sistemi planlaması yapıldı. Yeraltı otoparklarının kullanıldığı projede yerleşkeler arabasız bölgelere dönüşüyor.

3

Yerleşkeler içindeki araç dolaşımı ise sadece acil durum araçları ve itfaiye araçları için öngörülüyor.

9

Öğrenciler, öğretim görevlileri, hastane ziyaretçileri ve çalışanların dolaşımı, ayrı noktalardan girişler ve kendileri için ayrılmış yatay ve düşey bağlantıları kullanarak sağlanıyor. Bu amaçla anlaşılabilir bir yön bulma sistemi tasarlandı.

10

Yaya dolaşımı, ana binaları bağlayan bir dizi köprü sayesinde yerleşkeler içerisinde farklı katmanlarda gerçekleşiyor. Bina girişleri farklı kullanıcı tipleri arasında ayrıştırılıp düzenleniyor.

7

Yerleşkelerde acil durumlarda kullanılmak üzere helikopter pistleri yer alıyor.

6

Sonuç: araçsız ve yayalar için yeniden tasarlanmış, erişimin kolay olduğu, kullanıcıların özgürce hareket ettiği, güvenli bir alan.

5

Güneş kuyuları, doğal aydınlatma ve güneş ısısının kullanılması, enerji üretimi için yüksek verimlilikli teknolojilerin ve yenilenebilir kaynakların kullanımı gibi sürdürülebilir tasarımın doğru uygulamalarından yerleşkeler faydalanacak.

4

Yapılar deprem halinde stratejik antisismik izolatörlerin kullanımıyla en yüksek güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandı.

8

Akıllı teknolojilerin en yüksek standartlarının kullanılacağı yerleşkeler, kullanıcı merkezli tasarım anlayışıyla oluşturuldu.

 İÜ Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüÖne Çıkan Haberler

Hayalleri Çalınan Kadın Sempozyumu Gerçekleştirildi

Üniversitelerde Kadın Araştırmaları Paneli Gerçekleştirildi

İÜ Vakfı Adıgüzel Okulları Vekil Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak’ı Ziyaret Etti

Endonezya Savunma Üniversitesi Rektörü TBMYO Ziyaret Etti

Büyük Usta Yaşar Kemâl Son Yolculuğuna Uğurlandı

Medyada İÜ’de Yangın Adı Altında Çıkan Yalan Haberler İle İlgili Açıklama