Program Hakkında
Başvuru Koşulları
Program Adaylarına
Tezli YLP
Tezsiz YLP
Ders Programları
Akademik Takvim
Yönetmelikler
İletişim Bilgileri

    Veri Analizi ve Kantitatif Karar Alma Teknikleri

Dersin Amacı:  

Tedarik zinciri ve lojistik sektöründeki firmaların benzer seçenekler sundukları, birbirlerine denk teknolojiler kullandıkları günümüzün  rekabetçi ortamında, firma karar alıcılarının veri biriktirme ve uygun istatistik/ekonometrik tekniklerle bu verileri analiz etme  konusundaki becerilerini artırmaları hayati önem taşımaktadır.  Dersin amacı bu becerilerin alt yapısını sağlayacak bilgileri   tedarik zinciri süreçlerinin somut problemleriyle öğretmektir. 

Dersin İçeriği:

 • Verilerin doğası, düzenlenme ve özetlenmesi

 • Temel olasılık modelleri
 • Olasılık modellerinin  tedarik zincirlerine uygulanma olanakları
 • Tahmin ve Hipotez testleri
 • Regresyon ve Korelasyon
 • Varyans Analizi
 • Karar teorisinin temelleri
 • Deney gerektiren karar süreçleri
 • Deney gerektirmeyen  karar süreçleri
 • Tek ve Çok değişkenli duyarlılık analizleri
 • Rastlantısal sayılar ve Monte Carlo simülasyonun temel kavramları
 • Dönemin değerlendirilmesi ve tartışma