Dersin Adı: Siyaset Bilimine Giriş 1 

Dersin Kodu:

ECTS Kredisi:  5

Program adı :              Uluslararası İlişkiler

Lisans

Zorunlu / Seçimlik:  Zorunlu

Haftalık Ders Saati: 3

Yarıyıl: 1

Öğretim Dili:            Türkçe

 Dersin Sorumlusu:

Yrd. Doç. Dr. İnci Kerestecioğlu

       

         

Dersin Amacı ve Öğrenme Çıktıları  

  Bu dersin amacı öğrencileri temel siyaset bilimi konuları hakkında bilgilendirmektir. Bu amaçla siyaset bilimi disiplinine giren kavramlar, bu kavramlara dair farklı anlamlandırmalar, siyaset bilimindeki farklı yaklaşımlar dersin kapsamını oluşturmaktadır.                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                      

Dersin İçeriği:

 

   - Siyaset nedir?

   - Siyaset Biliminin bir disiplin olarak ortaya çıkışı ve gelişimi

   - Siyasetin incelenmesinde farklı yaklaşımlar

   - Siyasi analizin araçları olarak kavramlar, modeller ve teoriler: İktidar/ Otorite/ Meşruiyet

   - Siyasal Sistemlerin Sınıflandırılması

    

  

Değerlendirme Yöntemi:

İÜ SBF Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

Dersin Önkoşulları: Derse %70 devam zorunluluğu vardır. Haftalık okumalara yanıtlar vermek gerekmektedir.

 

 

Önerilen Kaynaklar:  Temel metinler: Cemil Oktay, Siyaset Bilimi İncelemeleri, Alfa, 2007 ve Andrew Heywood, Siyaset, Liberte, 2006. Ayrıca haftalık okumalar verilecektir.

 

 


İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Beyazıt 34116 İSTANBUL
Telefon: (0212) 440 00 00
Faks: (0212) 440 02 03-04Bu sayfa en iyi biçimde 1024*768 ekran çözünürlüğünde, 16K renk ve Internet Explorer 5.0 ve üzeri tarayıcıları ile görüntülenir.

Webmasters: Selim YAZICI & Emre AYKOÇ & Bulut GÜRPINAR © 2008