Untitled Document  

 

>> 2012 Mali Yılı Performans Bütçesi

>> 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu

>> 2011 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

>> 2011 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

>> 2012 Bütçe Çağrısı

>> 2012-2014 Mali Yılı Bütçe Çağrısı (BUMKO)

>> 2011 Yatırım Programı

>> 2011 Giyecek Yardımı Programı

>> Aile Yardımı Ödeneği

>> Sayıştay Başkanlığı 3. Daire Kararı

>> 2010 Faaliyet Raporu

>> Alacakların yeniden yapılandırılması

>> Tebliğ ve Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılması

>> Tüm Harcama Birimlerine (6111 Sayılı Kanun-Torba Yasa hk)

>> Yönetim Kurulu Üyelerimize 5018 ve 4734 Sayılı Kanun hk.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından Bilgilendirme Sunumu Yapılmıştır

>> İç Kontrol Standartları Hk.

>> 2011 Mali Yılı Performans Bütçesi

>> İstanbul Üniversitesi 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna İlişkin Basın Açıklaması

>> 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu

>> Tüm Personelin Dikkatine!

>> Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ

>> Genel Sağlık Sigortası İşlemleri ve IBAN Uygulaması

>> 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Bilgilendirme Toplantısı

>> Reçete Kontrol Sistemine Geçiş Süreci

>> İstanbul Üniversitesi 2009-2013 Stratejik Planı Sürüm 1.1
Halil AKDAŞ Online: 1 | Bugün :19|Toplam:18699