İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Programı)

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Programına 2012-2013 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile 30 (otuz) öğrenci alınacaktır. Şahsen yapılması gereken başvurularda, adaylardan 2012 yılı YGS (1.Basamak) sınavlarının herhangi birinden YGS (1.Basamak)  ham puanının 230 ve daha yukarısı olması koşulları aranmaktadır.

Adaylardan istenen belgeler:
1-YGS Sonuç Belgesi İnternet Çıktısı
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- İki (2) adet vesikalık fotoğraf
4-Lise veya dengi okul diplomasının onaylı örneği
5-Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Programı Başvuru Formu (İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilecektir.)

Sınav iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir:
1. Aşama Yazılı Sınav: 13 Ağustos 2012, saat: 10:00
2. Aşama Yazılı Sınav: 15 Ağustos 2012, saat: 10:00
3. Sözlü Sınav: 16-17 Ağustos 2012, saat: 10:30

Özel Yetenek Sınavı aşağıdaki biçimde uygulanır.
      a) 1.  aşama: Özel Yetenek Sınavı’nın 1. aşamasında; adaylar yazılı bir sınava tabi tutulur. Yazılı sınav bir gün içinde, tek oturum olarak bölümümüz tarafından belirlenecek yer ve saatlerde yapılır. 1. aşama yazılı sınav; adayların genel kültür, genel tiyatro bilgisi, anlamlandırma, muhakeme, yorumlama, yaratıcılık, yazılı ifade, vs. gibi temel bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. 1. aşama yazılı sınavın baraj notu 50 (elli) puandır, bu puanın altında not alan adaylar Özel Yetenek Sınavı’nın 2. aşamasına katılamazlar.
     b) 2.  aşama: Özel Yetenek Sınavı’nın 2. aşamasına, 1. aşamada 50’nin üstünde bir puan alarak başarılı olan adaylar katılabilirler. 2. aşamada adaylar, bir yazılı, bir de sözlü olmak üzere iki ayrı sınava tabi tutulurlar. 1. aşamada başarılı olarak 2. aşamaya katılmaya hak kazanan tüm adaylar, 2. aşama yazılı ve sözlü sınavların her ikisine de katılırlar. 2. aşama yazılı sınav; adayların yazma, yaratıcılık, metin kurgulama, genel dilbilgisi, vs. gibi uygulamaya dönük bilgi ve yeteneklerini ölçmeye yönelik bir metnin yazılmasından oluşur. Sözlü sınavda ise; adaylar bölümümüz tarafından oluşturulacak olan sınav komisyonu önünde mülakata tabi tutulurlar. 2. aşamada gerçekleştirilecek olan yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir; her iki sınavdan alınan notların toplanması ve oluşan puanın ikiye bölünmesi sonucu adayın nihai başarı notu belirlenir.

BAŞVURU TARİHİ
Başvurular 30 Temmuz – 10 Ağustos 2012 tarihleri arasında mesai saatleri içinde şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU ADRESİ
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu
İ.Ü. Laleli Yerleşkesi
Laleli, Fatih/İSTANBUL

Telefon: 0212 440 00 00 Dahili: 16005-16006 / 0212 455 57 97