İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ PROGRAMI)

BAŞVURU KOŞULLARI:

2011-2012 eğitim-öğretim yılında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Programına yetenek sınavı ile 30 öğrenci alınacaktır. Şahsen yapılması gereken başvurularda, adaylardan 2011 yılı YGS sınavı, Sayısal, Eşit Ağırlık veya Sözel alanlarının herhangi birinden YGS (1. Basamak) ham puanının 250 ve daha yukarısı olması koşulları aranmaktadır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. YGS sonuç belgesi veya internet çıktısı
  2. Nüfus cüzdanı örneği
  3. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
  4. Lise veya dengi okul diploması örneği
  5. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Programı Başvuru Formu ( İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilecektir.)

 

Sınav iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.
1. Aşama Yazılı Sınav: 15 Ağustos 2011, saat: 10:00
2. Aşama Yazılı Sınav: 17 Ağustos 2011, saat: 10:00
Sözlü Sınav: 18-19 Ağustos 2011, saat: 10:30

Özel Yetenek Sınavı aşağıdaki biçimde uygulanır.
         a)     1.  aşama: Özel Yetenek Sınavı’nın 1. aşamasında; adaylar yazılı bir sınava tabi tutulur. Yazılı sınav bir gün içinde, tek oturum olarak bölümümüz tarafından belirlenecek yer ve saatlerde yapılır. 1. aşama yazılı sınav; adayların genel kültür, genel tiyatro bilgisi, anlamlandırma, muhakeme, yorumlama, yaratıcılık, yazılı ifade, vs. gibi temel bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. 1. aşama yazılı sınavın baraj notu 50 (elli) puandır, bu puanın altında not alan adaylar Özel Yetenek Sınavı’nın 2. aşamasına katılamazlar.
        b)     2.  aşama: Özel Yetenek Sınavı’nın 2. aşamasına, 1. aşamada 50’nin üstünde bir puan alarak başarılı olan adaylar katılabilirler. 2. aşamada adaylar, bir yazılı, bir de sözlü olmak üzere iki ayrı sınava tabi tutulurlar. 1. aşamada başarılı olarak 2. aşamaya katılmaya hak kazanan tüm adaylar, 2. aşama yazılı ve sözlü sınavların her ikisine de katılırlar. 2. aşama yazılı sınav; adayların yazma, yaratıcılık, metin kurgulama, genel dilbilgisi, vs. gibi uygulamaya dönük bilgi ve yeteneklerini ölçmeye yönelik bir metnin yazılmasından oluşur. Sözlü sınavda ise; adaylar üniversitemiz tarafından oluşturulacak olan sınav komisyonu önünde mülakata tabi tutulurlar. 2. aşamada gerçekleştirilecek olan yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir; her iki sınavdan alınan notların toplanması ve oluşan puanın ikiye bölünmesi sonucu adayın nihai başarı notu belirlenir.

BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 01 Ağustos 2011 – 12 Ağustos 2011 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu
Laleli-İSTANBUL Tel: 0 212 455 57 97 ve 0 212 455 57 00 / 16004 -5 - 6 -7