Dersin Adı

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği

Kodu

00305

Dönemi

5

Kredisi

3.5

Teorik

 (saat / hafta)

Uygulama

 (saat / hafta)

Laboratuar (saat / hafta)

3

1

0

ECTS Kredisi

4.5

Dili

Türkçe

Tipi / Kategorisi

Lisans / Zorunlu

Önkoşul / lar

Yok

Amaçları

İnşaat Mühendisliğinde toprak işlerine ait hesaplar, kavramlar ve demiryolu mühendisliğine ait kavramlar.

Tanımı / İçeriği

Tanımlar. Enkesitler ve alanlarının hesaplanması. Enkesitlerinin arasındaki hacimler. Hacimler ve toprak kitleleri. Kitleler diyagramının dengelenmesi. Demiryolunun genel özellikleri. Demiryolu taşıtları ve hareket koşulları. Demiryolunun geometrik özellikleri. Geçki ve plan. Boykesit ve düşey kurbalar.

Referanslar

Toprak İşleri Ders Notları, Evren G., Toprak İşleri Problemleri, Seçkin T, Demiryolu, İTÜ Matbaası Evren G.

 

Öğretim Üyesi  / Elemanı

Prof. Dr. Mete Sümer

Öğretim Üyesi / Elemanı İletişim bilgileri

Tel: 0212 473 50 56
Tel: 0542 421 62 56

Ders için Ofis Saatleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme

 

Sayı

Yüzdesi (%)

  Bitirme Sınavı

( Telafi Sınavı )

1

%  50

Yıliçi Etkinlikler

Arasınav

1

%  50

Kısa sınav

 

%  ……

Ödev

 

%  ……

Proje

 

%  ……

Rapor

 

%  ……

Diğer

 

%  ……

Devam Zorunluluğu

%  ……

Ders Kredisinin Bölünmesi (%)

Matematik ve Temel Bilimler

%  ……

Mühendislik Bilimi

%  ……

Mühendislik Tasarım

%  ……

Sosyal Bilimler

%  ……

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

PROGRAM ÇIKTILARI

Evet

Hayır

1

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini İnşaat Mühendisliği alanında uygulama becerisi

X

 

2

Deney tasarlama ve sonuçları yorumlama becerisi

X

 

3

Proses tasarlama becerisi

X

 

4

Sistemi irdeleme ve sonuç olarak geliştirme becerisi

X

 

5

Disiplinlerarası çalışma yürütebilme becerisi

X

 

6

Mühendislik problemlerini  belirleme becerisi

X

 

7

Etik sorumlulukları kavrama becerisi

X

 

8

Türkçe iletişim kurabilme becerisi

 

X

9

Mühendislik alanında geniş kapsamlı eğitime sahip olma becerisi

X

 

10

Yaşam boyu öğrenme becerisi

X

 

11

Kendi kendine öğrenme becerisi

X

 

12

Güncel konularda bilgilendirme becerisi

X

 

13

Mühendislik tekniklerini ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

14

Değişen koşullara uyum sağlama becerisi

X

 

 

 

 

 

 

HAFTALIK DERS PLANI

Hafta

Konu

1

Genel bilgiler, tanımlar, teknik sorunlar, toprak işleri türleri.

2

Toprak işleri yönünden zemin tür ve özellikleri.

3

Enkesit alanlarının belirlenmesi, hesaplama yolu, cebrik yöntem, cross yöntemi, Garceau yöntemi, planimetre.

4

Hacim hesapları, geçit yerlerindeki hacimler, yaklaşık ve hızlı yöntemler.

5

Toprak dağıtımı, kütleler diyagramı, depo ödünç maliyetleri, Brückner yöntemi, 2. derece dağıtımı.

6

Toprak işlerinde kullanılan mekanik araçlar, ekskavatörler, dozerler, skrayperler, diğerleri, verim denklemi.

7

Kazın yöntemleri.

8

Demiryollarının tarihçesi, sınıflandırılması.

9

Demiryolu araçlarının özellikleri, koniklik.

10

Katar hareket denklemi ve özellikleri.

11

Geçkinin geometrik özellikleri, eğimler, kurbalar, parabolik rakordman.

12

Üst yapı elemanları, ray, travers, ballast, birleştirme elemanları.

13

Üst yapı sistemleri, makaslar, kruvazmanlar.

14

İstasyonlar, yük ve yolcu tesisleri, işletme tesisleri, triyaj istasyonları.