Dersin Adı

İnşaat Mühendisliğinde Statik

Kodu

00202

Dönemi

3

Kredisi

3.5

Teorik

 (saat / hafta)

Uygulama

 (saat / hafta)

Laboratuar (saat / hafta)

3

1

-

ECTS Kredisi

5.5

Dili

Türkçe

Tipi / Kategorisi

Lisans / Zorunlu

Önkoşul / lar

Matematik I, II, Fizik I, II

Amaçları

İnşaat mühendisliği ve yapı mühendisliği formasyonu için ana kuralların teorik bazını içerir.

 

Tanımı / İçeriği

Mekaniğin rijit cisimler ile uğraşan bölümüdür. 

Referanslar

Beer, Ferdinand, P., Johnston, Jr, Russell E., Statik, 6. Baskıdan Çeviri, Editorler: Volkan Akkoç ve Antoine Hanna, Beta Yayınevi, İstanbul, 2004. ISBN: 975-295-391

Öğretim Üyesi  / Elemanı

Yrd. Doç. Dr. Cenk Alhan

Öğretim Üyesi / Elemanı İletişim bilgileri

cenkalhan@istanbul.edu.tr

Ders için Ofis Saatleri

Pazartesi 10:30-12:30

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme

 

Sayı

Yüzdesi (%)

  Bitirme Sınavı

( Telafi Sınavı )

1

%  50

Yıliçi Etkinlikler

Arasınav

1

%  35

Kısa sınav

2

%  ….

Ödev

5

%  15

Proje

 

%  ……

Rapor

 

%  ……

Diğer

 

%  ……

Devam Zorunluluğu

%  70

Ders Kredisinin Bölünmesi (%)

Matematik ve Temel Bilimler

%  ……

Mühendislik Bilimi

%  100

Mühendislik Tasarım

%  ……

Sosyal Bilimler

%  ……

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

PROGRAM ÇIKTILARI

Evet

Hayır

1

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini İnşaat Mühendisliği alanında uygulama becerisi

X

 

2

Deney tasarlama ve sonuçları yorumlama becerisi

 

X

3

Proses tasarlama becerisi

 

X

4

Sistemi irdeleme ve sonuç olarak geliştirme becerisi

X

 

5

Disiplinlerarası çalışma yürütebilme becerisi

 

X

6

Mühendislik problemlerini  belirleme becerisi

X

 

7

Etik sorumlulukları kavrama becerisi

X

 

8

Türkçe iletişim kurabilme becerisi

 

X

9

Mühendislik alanında geniş kapsamlı eğitime sahip olma becerisi

X

 

10

Yaşam   boyu   öğrenme   becerisi

X

 

11

Kendi kendine öğrenme   becerisi

X

 

12

Güncel konularda bilgilendirme becerisi

X

 

13

Mühendislik tekniklerini ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

14

Değişen koşullara uyum sağlama becerisi

X

 

 

 

 

 

 

HAFTALIK DERS PLANI

Hafta

Konu

1

Giriş

2

Mekaniğin prensipleri

3

Parçacıkların statiği

4

Katı (rijit) cisimler: Eşdeğer kuvvet sistemleri

5

Katı (rijit) cisimler: Eşdeğer kuvvet sistemleri

6

Katı (rijit) cisimlerin dengesi

7

Ara sınav

8

Dağılmış kuvvetler: Şekil ve ağırlık merkezleri

9

Yapıların (taşıyıcı sistemlerin) analizi

10

Kiriş ve kablolardaki kuvvetler: Kirişler

11

Kiriş ve kablolardaki kuvvetler: Kirişler

12

Kiriş ve kablolardaki kuvvetler: Kablolar

13

 Sürtünme

14

Dersin özeti ve örnek problemler