Dersin Adı

HİDROLOJİ

Kodu

00508

Dönemi

6

Kredisi

3.0

Teorik

 (saat / hafta)

Uygulama

 (saat / hafta)

Laboratuar (saat / hafta)

3

0

0

ECTS Kredisi

4.0

Dili

Türkçe

Tipi / Kategorisi

Lisans / Seçmeli

Önkoşul / lar

-

Amaçları

Derste öğrencinin aşağıdaki hidrolojik kavramları anlaması hedeflenmektedir:

 

o Hidrolojik süreçlerin dünya üzerindeki değiştirme gücü

o Hidrolojinin insan ve yaşam çevresi üzerindeki önemi

o Hidrolojik döngü

Tanımı / İçeriği

Ders İçeriği:  

 

o Hidrolojinin tanımı, hidrolojinin temel denklemleri.

o Yağış; meydana gelmesi, ölçülmesi, yağış kayıtlarının analizi.

o Buharlaşma;  mekanizması, terleme ve tutma, evapotranspirasyon kayıpları.

o Sızma; sızma kapasitesi, sızma hızı, sızma indisleri.

o Yeraltısuyu; yeraltındaki suyun bölgeleri, beslenmesi ve kayıplar, yeraltısuyu akımı, hidrolik iletkenliğin ölçülmesi.

o Akım ölçümleri ve verilerin analizi; seviye ve su yüzü eğimi ölçümleri, kesit ölçümleri, debi ölçümleri, anahtar eğrisi, akış kayıtlarının analizi.

o Yüzeysel akış; akarsu havzalarının özellikleri, akışın kısımlara ayrılması, akış-yağış bağıntıları, rasyonel metod, kar erimesinden meydana gelen akış.

o Hidrograf analizi; hidrografın elemanları, dolaysız akışlataban akışının ayrılması, akarsu havzasının sistem olarak incelenmesi, parametrik havza modelleri,

o Birim hidrograf teorisi, hidrografın akarsu boyunca ötelenmesi, hidrografın haznede ötelenmesi.

 

Referanslar

o Hidroloji, Mehmetçik Beyazıt,  İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi

o Applied Hydrology, Ven Te Chow, David R. Maidment, Larry W. Mays, McGrawHill International Editions, Civil Engineering Series

o Introduction to Hydrology, W. Viessman, Jr., G.L. Lewis, Prentice Hall

Öğretim Üyesi  / Elemanı

Yrd. Doç. Dr. Cevza Melek Kazezyılmaz Alhan

Öğretim Üyesi / Elemanı İletişim bilgileri

meleka@istanbul.edu.tr

Ders için Ofis Saatleri

Çarşamba 13:00-15:30

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme

 

Sayı

Yüzdesi (%)

  Bitirme Sınavı

( Telafi Sınavı )

1

%  50

Yıliçi Etkinlikler

Arasınav

1

%  15

Kısa sınav

 

%  ……

Ödev

5

%  15

Proje

1

%  20

Rapor

 

%  ……

Diğer

 

%  ……

Devam Zorunluluğu

%  …70…

Ders Kredisinin Bölünmesi (%)

Matematik ve Temel Bilimler

%  30

Mühendislik Bilimi

%  35

Mühendislik Tasarım

%  35

Sosyal Bilimler

-

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

PROGRAM ÇIKTILARI

Evet

Hayır

1

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini .............. Mühendisliği alanında uygulama becerisi

X

 

2

Deney tasarlama ve sonuçları yorumlama becerisi

X

 

3

Proses tasarlama becerisi

X

 

4

Sistemi irdeleme ve sonuç olarak geliştirme becerisi

X

 

5

Disiplinlerarası çalışma yürütebilme becerisi

 

X

6

Mühendislik problemlerini belirleme becerisi

X

 

7

Etik sorumlulukları kavrama becerisi

 

X

8

Türkçe iletişim kurabilme becerisi

 

X

9

Mühendislik alanında geniş kapsamlı eğitime sahip olma becerisi

X

 

10

Yaşam boyu öğrenme becerisi

 

X

11

Kendi kendine öğrenme becerisi

 

X

12

Güncel konularda bilgilendirme becerisi

 

X

13

Mühendislik tekniklerini ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

14

Değişen koşullara uyum sağlama becerisi

 

X

 

 

 

 

 

HAFTALIK DERS PLANI

Hafta

Konu

1

Giriş, Hidrolojik Döngü, Su Bütçesi

2

Yağış, Yağışın Ölçülmesi, Yağmur Analizi,  Hiyetograf, Yağış yüksekliği-alan-süre analizi

3

Buharlaşma, Terleme

4

Sızma, Sızma Kapasitesi, Sızma Modelleri

5

Yeraltı Suyu Hidrolojisi, Yeraltı Suyu Akımı, Darcy Kanunu

6

Yeraltı Suyu Hidrolojisi, Kuyuların Hidrolik Hesabı

7

Ara sınav

8

Akım ölçümleri ve verilerin analizi, Anahtar Eğrisi

9

Yeryüzü Suyu Hidrolojisi, Yüzeysel akış, Rasyonel metot, SCS yöntemi

10

Hidrograf Analizi, Hidrografın elemanları

11

Birim hidrograf teorisi, Hidrografın ötelenmesi

12

Proje Açıklaması

13

Olasılık teorisi ve istatistiğin hidrolojide uygulamaları

14

Proje Sunumları