İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

İstanbul Üniversitesi logosu için tıklayınız... İnşaat Mühendisliği Bölümü ana sayfasına gitmek için tıklayınız...

 
BİTİRME PROJESİ

stanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Proje Yazım Kılavuzu Bitirme Projesi yazım kurallarını tanımlamaktadır. Bu kurallara uygun yazılmayan projeler İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından kabul edilmeyecektir.


Sıkıştırılmış proje yazım kılavuzunu aşağıdaki dosyadan bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz

 Bitirme Projesi Danışman Bildirim Formu
 İnşaat Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu
 Bitirme Projesi Değerlendirme Formu

 


 

2013-2014 Eğitim yılı Güz döneminde Bitirme Projesi I ve II dersleri kapsamında hazırlanan projelerin değerlendirilmesi ile ilgili izlenecek prosedür aşağıda verilmiştir. İlgili tüm öğretim elemanlarına ve öğrencilere duyurulur.

  • Bitirme projelerinin son teslim tarihi Bitirme Projesi I dersi için 16.01.2014 Perşembe, Bitirme Projesi II dersi için 13.01.2014 Pazartesi günüdür.

  • Bitirme Projesi I dersini alan öğrenciler 1 nüsha ciltlenmiş olarak, Bitirme Projesi II dersini alan öğrenciler 1 nüsha ciltlenmiş olarak ve 2 nüsha CD ortamında projelerini hazırlamalı ve saat 14:00 ile 16:00 arasında bölüm sekreterliğine teslim etmelidir.

  • Proje ile birlikte "Bitirme Projesi Değerlendirme Formu" da hazırlanmalıdır. Formda proje başlığı, projeyi hazırlayan öğrencilerin adı-soyadı ve numaraları ile proje danışmanı bölümleri bilgisayar ortamında doldurularak, çıktısı alınmalı ve proje ile beraber 1 nüsha teslim edilmelidir. Bu belge not fişi olarak düzenleneceği için doldurulması zorunludur.

  • Projeler kesinlikle yazım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanmalı, karton cilt yapılarak teslim edilmelidir. Ciltlenmeyen, dosya içerisinde teslim edilen veya spiral cilt yapılan projeler kabul edilmeyecektir. Projenin formatı, öğrencinin başarı notuna etki eder.

  • Bitirme Projesi II dersini alan öğrencilerin posterlerini hazırlayarak 13.01.2014 Salı günü saat 16:00' ya kadar panolara asması gerekmektedir.

  • Bitirme Projesi II dersinin sözlü sınavları 16 Ocak 2014 tarihinde yapılacaktır.

  • Öğrencilerin bu takvimde bulunan gün ve saatlere kesinlikle uyması gerekmektedir.

Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Bitirme Projeleri Komisyonu

 


 
 


İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü 34320 Avcılar/İstanbul

Tel: 0212 473 70 70 /17920
Faks: 0212 473 71 76
© 2013 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
http://www.istanbul.edu.tr/muh/insaat
e-posta: webins@istanbul.edu.tr
Hazırlayan: Rasim TEMUR