İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

İstanbul Üniversitesi logosu için tıklayınız... İnşaat Mühendisliği Bölümü ana sayfasına gitmek için tıklayınız...

 
AKADEMİK KADRO


 Prof. Dr. M. Fahriye KILINÇKALE

Yabancı dil : İngilizce, Almanca (Orta)

E-posta : fkilinc@istanbul.edu.tr

Telefon: +90 212 473 70 70 /

Eğitim Özgeçmişi
 Lise Erenköy Kız Lisesi (İstanbul) 1964 - 1970
 Lisans İstanbul Üniversitesi, (Kim. Yük. Müh.) 1971 - 1976
 Doktora İTÜ İnşaat Fak. İnşaat Müh. Bölümü 1983 - 1989
 Doçent İÜ Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Bölümü 1999 Kasım
 
Profesyonel Özgeçmişi
 Nuh ÇimentoSan. A.Ş. Lab. Şefi 1977 - 1982
 İTÜ İnş. Fak. İnş. Müh. Böl. Araş. Gör. 1982 - 1993
 İÜ Müh. Fak. İnş. Müh. Böl. Yrd. Doç.Dr. 1993 - 2000
 İÜ  Müh. Fak. İnş. Müh. Böl. Doç. Dr. 2000 - .......
 
Akademik ve İdari Görevler
 İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu (Yrd. Doç.Dr.) Üyeliği 1994 - 1997
 İ.Ü. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı 1996 - 2001
 İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu (Doç.Dr.) Üyeliği 2006 - .......
 
Üyelikleri
 Kimya Mühendisleri Odası
 
Çalışma Konuları
 Çimento
 Çimento katkı maddeleri
 Puzolanlar
 Doğal (tras, diatome) ve yapay puzolanlar (yüksek fırın curufu. uçucu kül, silis dumanı, pirinç kabuğu külü)
 Endüstriyel atıklar
 Kırmızı çamur
 Prit curufu
 Harç
 Beton
 Beton katkı maddeleri
 Betonun işlenebilmesi
 Betonu dayanım ve dayanıklılığı
 Kimyasal ortam (sülfat ve klorürlü ortam) etkisinde harçların dayanıklılığı
 Puzolanlı harçlarda donma çözülme
 Islanma kuruma etkisinin puzolanın cinsi, miktarı ile değişimi
 
Verdiği Dersler
No Öğretim Türü Dersin Adı Yarı Yılı Kredisi
1 Lisans (İnşaat Müh.)  Malzeme Güz (3-1-0)
2 Lisans (Çevre Müh.)  Malzeme Güz (3-0-0)
3 Lisans (İnşaat Müh.)  Yapı Malzemesi Bahar (2-2-0)
4 Lisans  Bitirme Ödevi I Güz 2
5 Lisans  Bitirme Ödevi II Bahar 2
6 Lisansüstü  Zararlı Ortamda Betonun ve Metallerin Korozyonu Bahar (3-0-0)
7 Lisansüstü  Kompozit Malzemeler Güz (3-0-0)
 
Uluslararası Yayınlar
1 "Effect of Pozzolanic Materials on the Durability of Blended Cements", The First International Conference on Recent Advances in Concrete Technology (RAC07), Washington D.C., USA 2007 (K. ÇELİK, F. M. KILINÇKALE)
2 "Comparison Between Properties of Separately Grinded and Intergrinded Blended Cements" Ninth CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete, Warsow, Poland 2007 pp. 355-366 (F. M. KILINÇKALE, K. ÇELİK)
3 "Solidification-stabilization of heavy metal-loaded red muds and fly ashes" Journal of Chemical Technology and Biotechnology V.69 pp.240-246.1997 (F. KILINÇKALE, S. AYHAN, R.APAK)
4 "Influence of Na2SO4 solutions on the capillary absorption and shrinkage of mortars made with cement containing silica fume" Cement and Concrete Research, Vol.27, No:11 pp 1659-1665, 1997. (Fahriye MAZLUM KILINÇKALE)
5 "The Effect of MgSO4 and HCI solutions on the strength and durability of pozzolan cement mortars" Cement and Concrete Research, Vol.27, No:12 pp 1911-1918, 1997 (F.M. KILINÇKALE)
6 "A Comparative study of natural pozzolans used in blended cement production" Fourth CANMET/ACI Int. Conf. on fly ash, silica fume, slag and natural pozzolans in concrete, Istanbul, Turkey 1992 V. 1. pp. 471-494 (M. S. AKMAN, F. MAZLUM, F.ESENLİ )
7 "Strength of mortar made with cement containing rice hus ash and cured in sodium sulphate solution" CANMET/ACI Int. Conf. on fly ash, silica fume, slag and natural pozzolans in concrete, Istanbul, Turkey 1992 V. 1. pp. 513-532 (F. MAZLUM, M. UYAN)
8 "Pozzolanic properties of diatomite and durability of cement diatomite mortar in sulphate solutions" CANMET/ACI Int. Conf. on fly ash, silica fume, slag and natural pozzolans in concrete, Istanbul, Turkey 1992 Supplementary papers pp. 917-934 (F. MAZLUM, F.AKÖZ)
9 "Performance of concretes produced with superplasticizers", Journal of Applied Polymer Science, 2006, F.M. KILINÇKALE, G.G. DOĞAN
 
Ulusal Yayınlar
1 " Süper Akışkanlaştırıcılar" Hazır Beton Dergisi, Haziran 2005, Sayı, Sayfa (T. B.İYİM, I. ACAR, F.KILINÇKALE, S. PABUÇCUOĞLU )
2 "Betonun Dayanıklılığı", İMO Türkiye Mühendislik Haberleri, Yapı Malzemeleri 2, 2003, Sayı 427 Sayfa 32-33, F.M.KILINÇKALE
3 "Alkali-agrega reaksiyonları" Kimya ve Sanayi Haziran 1999, Sayı 193-200, Sayfa 54-58 (B. YENİER, F. KILINÇKALE, G. ÖZIŞIK, H. GÜLENSOY)
4 "Tras katkılı çimentolu harçların dayanım ve dayanıklılığına sülfatlı çözeltilerin etkisi" IMO Teknik Dergi, 1996 1231-1229 (F. KILINÇKALE, M. UYAN )
5 "Çeşitli puzolanların puzolanik aktivitesi ve puzolanlarla üretilen harçların dayanımı" IMO Teknik Dergi, 1996 1217-1229 (F. KILINÇKALE)
6 "Silis dumanı içeren harçlara Na2SO4 çözeltisinin etkisi" Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Çimento Bülteni, Cilt 32, Sayı 339,1 Eylül 1995 Sayfa 1-18 (F. KILINÇKALE)
7 "Donma-çözünmede kimyasal tuzların temparatür şoku etkisi" Malzeme Seminerleri, İ.T.Ü. İnşaat Fak, 1984, sayfa 155-69 (F. MAZLUM)
8 "Çimentonun kimyasal analizinde kompleksometrik yöntemin TS 687 ile karşılaştırılarak uygulanması" Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Çimento Bülteni, Cilt 20, Sayı 87, Ocak 1983, Sayfa 3-11 (Fahriye MAZLUM)
9 2005 Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu 24-26 Mart 2005 Ankara "Suda Çözünebilen Sülfone Polimerlerin Çimento Özeliklerine Etkisi" (F. KILINÇKALE, T. B. İYİM, I. ACAR, S. PABUÇCUOĞLU )
10 "Atık sulardaki Cu2+, Ca2+, Pb2+" nun katı bir kütlede tutulmasında kullanılan uçucu kül ve kırmızı çamur ile harç üretimi" Endüstriyel atıkların inşaat sektöründe kullanılması sempozyumu 1995, sayfa 171-184 (F. KILINÇKALE, S. AYHAN, R.APAK)
11 "Uçucu küllü çimento üretiminde, uçucu külün öğütme şeklinin çimento özelliklerine etkisi" Endüstriyel atıkların inşaat sektöründe kullanılması sempozyumu TMMOB İMO Ankara, 29-30 Kasım 1995, sayfa 33-34 (F.KILINÇKALE)
12 "Pirit cürufunun çimento endüstrisinde kullanımı" Endüstriyel atıkların inşaat sektöründe kullanılması sempozyumu TMMOB İMO Ankara, 18-19 Kasım, 1993, sayfa 303-312 (F.KILINÇKALE)
13 "Başlangıç aşamasında çimento su karışımlarında sıvı fazın iyon bileşimindeki değişmeler" 5. Mühendislik Haftası, Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi Dergisi, Sayı 4, 1989, sayfa 277-86, (F.TÜRKER, G. ÖZKAN, F. MAZLUM)
14 "Katkı Miktarı, Türü ve Öğütmenin Çimentonun Dayanım Performansına Etkileri", K.ÇELİK, F. M. KILINÇKALE, II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, 17-19 Kasım 2005 İstanbul
15 XVII Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul "Çelik Donatının Beton İçindeki Korozyonu" Eylül 2003, KM-S23, Sayfa 528 (F. KILINÇKALE, A. ULAŞ)
16 XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır "Akrilik, Epoksi ve Lateks Polimerleri ile Üretilen Harçlarda Dayanım" Eylül 2000, KS-S26, Sayfa 213 (Tansel TONYALI, Fahriye KILINÇKALE)
17 "Çimento Prizini etkileyen katkı maddelerinin oluşturduğu kimyasal ürünler" Malzeme Seminerleri, İ.T.Ü. İnşaat Fak, 1983, sayfa 99-114 (F. MAZLUM)
18 "Polikarboksilat Esaslı Akışkanlaştırıcıların Çimento Hamurunun Özelliklerine Etkisi", F. M. KILINÇKALE, K.ÇELİK, A.MADAK ile birlikte, XX. Ulusal Kimya Kongresi, 4-8 Eylül 2006 Kayseri
19 2004 Kimya Kongresi 5-10 Temmuz 2004 Kars "Mineral Katkı Maddelerinin Çimento Harcının Özelliklerine Etkisi"( Poster bildiri F. KILINÇKALE, K.ÇELİK, H.KAYA
 
Teknik Rapor
1   "Zonguldak merkez lavvarı atıklarının deniz kirlenmesine etkisi ve alınacak tedbirlerin araştırılması", 1989, İTÜ İnşaat Fak. Çevre Müh. Bölümü, M. KARPUZCU ve grubu, F.Mazlum
2   "Traslı çimentoların kullanım alanları", Teknik Rapor, İTÜ İnşaat Fak. No.46, 1987, B.Postacıoğlu, M.UYAN ve F. Mazlum
 
Citation Index'te Yayınlarına Yapılan Atıfları
No Atıf Yapılan Yayın Atıf Sayısı
1 "Solidification-stabilization of heavy metal-loaded red muds and fly ashes" Journal of Chemical Technology and Biotechnology V.69 pp.240-246.1997 (F.M. KILINÇKALE, S. AYHAN, R.APAK) 7
2 "The Effect of MgSO4 and HCI solutions on the strength and durability of pozzolan cement mortars" Cement and Concrete Research, Vol.27, No:12 pp 1911-1918, 1997 (F.M. KILINÇKALE) 9
3 "Strength of mortar made with cement containing rice husk ash and cured in sodium sulphate solution" Fourth CANMET/ACI Int. Conf. Istanbul TURKEY V.1, pp. 513-532,1992 (F. MAZLUM, M. UYAN) 3
 
Araştırma Projeleri
1 Tübitak Projesi "Sulardan Ağır Metal Giderilmesinde Kullanılan Metalürjik Katı Atıkların Kararlılaştırma-Katılaştırma Teknolojisiyle Bertaraf edilmesi" Tübitak Projesi YDABÇAG-207 ( Proje Yürütücüsü. R.APAK ile birlikte) Mart 2000 İstanbul 1999 - 2003
2 İ.Ü. Araştırma Fonu "Farklı Çimento ve Agregalarla Üretilen Harç ve Betonların Alkali-Agrega Yönünden İncelenmesi" (Proje Yürütücüsü: F.KILINÇKALE) 2005 - .....
3 İ.Ü. Araştırma Fonu " Aynı Mukavemet Sınıfındaki Uçucu Küllü, Yüksek Fırın Cüruflu ve Traslı Çimentoların Dayanım ve Dayanıklılık Özelliklerinin İncelenmesi" ( Danışman: F.KILINÇKALE) Kemal ÇELİK" in yüksek lisans tezi 2003 - 2005
 
Yönettiği Tezler
1 Yüksek Lisans Cem ÖZMEN " Hafif ve Yarı Hafif Betonlara Çelik Lif Katkısının Etkisi" Ekim 2000
2 Yüksek Lisans Tansel TONYALI "Polimer Modifiye Betonların İç Yapısı ve Özellikleri" Ocak 2001
3 Yüksek Lisans Gözde GÜRSOY "Farklı Akışkanlaştırıcı Katkı Maddelerinin Betonun Özelliklerine Etkisi" Haziran 2003
4 Yüksek Lisans Kemal ÇELİK "Aynı Mukavemet Sınıfındaki Uçucu Küllü, Yüksek Fırın Cüruflu ve Traslı Çimentoların Dayanım ve Dayanıklılık Özelliklerinin İncelenmesi" Haziran 2005
5 Yüksek Lisans

Nurullah MERCAN "Uçucu Küllü Çimento ile Üretilen Harçların Dayanıklılığının Araştırılması"

Temmuz 2007

 
Aldığı Ödüller
1  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik The Effect of MgSO4 Nisan 1999
2  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Solidif-Stabil Nisan 1998
3  TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik İnfluence of Na2SO4 Ağustos 1998
4  İ.Ü. Rektörlük Kasım 1998
5  İ.Ü. Araştırma Fonu Aralık 1998
6  İ.Ü. Rektörlük Ocak 2000
 
 
 


İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü 34320 Avcılar/İstanbul

Tel: 0212 473 70 70 /17920
Faks: 0212 473 71 76
© 2013 İÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
http://www.istanbul.edu.tr/muh/insaat
e-posta: webins@istanbul.edu.tr
Hazırlayan: Rasim TEMUR