Button Text
 

 

MERKEZ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER

"Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sözel Tarih Projesi, 1994-1996


Kadınların tarihine ilişkin yazılı kaynak bulmanın güçlüğü nedeniyle özellikle 1980’den itibaren başvurulan “sözel tarih” yöntemiyle, hem bireysel tarih hem de dönemsel olayların öğrenilmesi mümkün olmaktadır. Sözel Tarih yönteminde geçmişe ait bilgilerin edinilmesi için ilgili kişinin anlattıkları kasete alınırken aynı zamanda video kayıtları da yapılmaktadır. İ.ü.Kadın sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yürüttüğü “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sözel Tarih Projesi” çerçevesinde her meslekten 28 öncü kadın ile yapılan görüşmeler derlenmiş ve basıma hazırlanmıştır. Görüşme yapılan Cumhuriyetin öncü kadınları:

Nermin Abadan Unat, Bedia Akarsu, Fahire Akman, Sabiha Altuğ, Safiye Ayla, Nezihe Araz, Suat Berk, Semiha Berksoy, Muazzez İlmiye Çığ, Rena Duran, Zahide Gökberk, Nükhet Gökdoğan, Hasene Ilgaz, Jale İnan, Fatma Hikmet İşmen, Nasip İyem, Müheyya İzer, Mübeccel Kıray, Füreyya Koral, Neriman Köksal, İsmet Kür, Nezihe Meriç, Bediha Muvahhit, Ebrin Nadi, Yıldız Sertel, Cahit Uçuk, Melahat Toygar, Türkan Yalçın.

"Türkiye’de Yeni Kadın Profili, 1995 Anket Çalışması"

Merkez’in İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Adana olmak üzere beş ilde yaptırdığı anket çalışmasının sonuçları Türkiye’de kadının değişen statüsü, saygınlığı ve ulaştığı bilinç düzeyi konusunda çok önemli göstergeler içeriyor.

Bu Proje çerçevesinde yapılan anket çalışması sonucuna göre;

·    Toplumumuzda kadının statüsü ve saygınlığı giderek yükseliyor.

·   Evlilik kurumu hala güçlü bir kurum

·  Kadının ev dışında çalışması artık doğal bir olay olarak kabul ediliyor.

· Her yaştan ve her kesimden kadın “mal ortaklığı” rejiminin yasal mal rejimi olmasını istiyor.

"Kadının Toplumsal Konumu ve Kadınlık Bilinci Eğitimi Projesi 1995-96”

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı çerçevesinde yürütülen bu Proje ile, Siyasal Partilerde ve sivil toplum kuruluşlarında liderlik konumuna ulaşacak kadınların donanımlarının ve özgüvenlerinin artırılarak karar süreçlerinde yer almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin siyasal partilere yönelik Eğitim Programı, CHP, ANAP ve DYP il ve ilçe teşkilatlarında görevli 30-50 yaş grubundaki partiye kayıtlı kadınlara uygulanmıştır. “Diksiyon” derslerinin de verildiği Eğitim Programında yer alan diğer dersler “Kadının Siyasal Yaşamdaki Konumu”; “Yasal Haklar”; “Örgütlenmenin Önemi”; “Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları”; “Kadın Hakları”dır.

Projenin sivil toplum kuruluşlarına yönelik Eğitim Programı, Ümraniye, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Bakırköy- Osmaniye gibi alanlarda eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamış ve genç yaşta evlenen ve çocuk sahibi olan, bu nedenle de genellikle toplumsal yaşamın dışında kalan kadınlara uygulanmıştır. Proje çerçevesinde 344 kadın eğitim almıştır. Eğitim Programını tamamlayan kadınlara Kadından Sorunlu Devlet Bakanlığı ile İ.Ü. Kadın Sorunları Araştırma  ve Uygulama Merkezi’nce hazırlanan Sertifika’lar verilmiştir.


"Kadına Yönelik Ev Dışında Gelir Getirici Beceri Kazandırma Pilot Projesi”

İ.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, UNDP Kadının Kalkınmaya Katılımını Güçlendirme Ulusal Programı çerçevesinde T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Kadın Araştırmaları Derneği ile birlikte yürüttüğü projenin amacı: Eğitim görmemiş ya da yarıda bırakmış ve gelir getirici bir beceriden yoksun genç kız ve kadınları kentlileşme sürecinde dinamik ve üretken öğeleri olacak şekilde donatarak üretici kılmak ve onlara sürekli gelir sağlayabilecekleri formasyonu kazandırmak ve onların toplumsal yaşamda, iş yaşamında kendi kimliklerine sahip, bilinçli yurttaşlar olarak yer almalarını sağlamaktır.

Proje kapsamında kazandırılması amaçlanan becerinin seçiminde, iş gücü piyasasındaki ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmuş ve konfeksiyon makinelerini kullanmayı öğretmek hedeflenmiştir. Kursiyerler,  beceri eğitiminin yanı sıra  çalışma isteği,  iş disiplini ve kendine güven kazanma, iyi ilişkiler kurabilme konusunda; ayrıca kendilerini hem bireysel, hem toplumsal-siyasal  anlamda geliştirebilmeleri  için, sağlık, beslenme, evlilik, aile planlaması, görgü kuralları, tüketim, insan hakları, kadın hakları, yurttaşlık bilinci, Cumhuriyet’in kazanımları ve bunun gibi konularda uzmanlarca bilgilendirilmektedirler. Kursu bitiren 188 kadına Devlet Bakanlığı ile müşterek hazırlatılan Sertifikalar verilmiştir.     Kursta üretilmiş olan eşofman,  tişört vb. gibi 770 parça eşya Güneydoğu’ya  ve 17 Ağustos 1999 tarihinden itibaren depremde zarar gören çocuklara gönderilmiştir.

Mart 2002 ve Ocak 2003 tarihleri arasında ise proje Hollanda Başkonsolosluğunun Matrakap programı çerçevesinde yürütülmüş, 104 kadın eğitim programına katılmıştır. 2004-2008 yılları arasında projeye, pilot bölge olarak seçilen Esenyurt’ta devam edilmiştir.

 

İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bozdoğan Kemeri Cad. No:1 Vezneciler / Beyazıt İSTANBUL
Tel: 0212 440 00 00 / 10486
E-posta:
kaum@istanbul.edu.tr