ÖZGEÇMİŞ

1.      GENEL:

ÜNVANI ADI SOYADI

Kimya Mühendisi, Bayram KIRAN, MSc, PhD

KARIYER ÜNVANI

İmmünoloji Doktoru

GÖREV ÜNVANI

İmmünoloji Uzmanlığı

GÖREV YERİ

 

 

     İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji

         ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Viroloj ve Temel İmmünoloji Bilim

Dalı

DOĞUM TARİHİ

01/03/1959

E-mail

          Baykiran@istanbul.edu.tr, Baykiran@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM:

 

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

1999-2004

Doktora(PhD)

İ.Ü. Sağlık Bil. En.

İmmünoloji

1992-1997

Master(MSc)

İ.Ü. Sağlık Bil. En.

İmmünoloji

1976-1980

Mühendislik

Yıldız Üniversitesi

Kimya

 

2.      AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM :

 

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

2004----

Bilim Uzmanı

İstanbul  Üniversitesi

İmmünoloji BD

1999-2004

Bilim Asistanı

İstanbul  Üniversitesi

DETAE, İmmünoloji ABD

1992-1999

Bilim Asistanı

İstanbul  Üniversitesi

İmmünoloji

 

3.      YAYIN BİLGİLERİ :

 

ISI indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan

9

Diğer indexlere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan

2

Indexlere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan

11

Diğer yayınlar

14

TOPLAM

36

 

5. YAYINLARINIZA ALDIĞINIZ TOPLAM ATIF SAYISI (Web of Science‘a göre) :  3

 

6.  PROJE DENEYİMİ

 

YER ALDIĞINIZ PROJE SAYISI

       Proje yürütücüsü olarak

              Araştırmacı olarak 

Kurumsal (BAP vb.)

2

3

Kurum Dışı Bilimsel Proje

1

2