İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü


ANASAYFA - HAKKIMIZDA - HİZMETLERİMİZ - ETKİNLİKLER/HABERLER - BİLGİLENDİRME - İLETİŞİM
HİZMETLERİMİZ

Mesleki Eğitim
- Oryantasyon
- Hizmet İçi Eğitim
- Kurslar
- - Yoğun Bakım Hemşireliği
- - Acil Hemşireliği
- - Diyabet Hemşireliği
- - Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
Hasta Eğitimi
Danışmanlık
Kariyer Planlama

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU


Kurs Tarihleri        :  Yılda 2 defa Sağlık Bakanlığının belirlediği tarihlerde düzenlenir.
Kurs Süresi             :  8 Hafta, Haftada 5 gün ve günde 8 saattir.
Kursun Yapıldığı   :  Teorik Bölüm (4 Hafta)  : İ.Ü., İ.T.F., Anesteziyoloji A.D. Dersanesi
Yer                              Klinik Uygulama (4 Hafta): İ.Ü., İTF Hastanesinin,
ANESTEZİYOLOJİ, KALP DAMAR CERRAHİSİ, NÖROŞİRÜRJİ  ve KARDİYOLOJİ Anabilim Dalları’nın Yoğun Bakım Üniteleri’nde yapılmaktadır.
Kursun Tanımı       : Bu kursta, Hemşirelik ile ilişkili temel konular, yoğun bakım ünitesi ile        
.                                   ilgili temel konular, yoğun bakımda en sık karşılaşılan hastalıklar ve bu 
hastalıklara yönelik tedavi ve bakımları öğretilmektedir.
Ayrıca, “Kardiyo - pulmoner Resusitasyon (CPR)” eğitimi de “Yoğun
Bakım Hemşireliği” kursu kapsamında yer almaktadır.
Katılımcı Sayısı      : 19 kişi
Başvuru                   : Baş vurular  İl Sağlık Müdürlüğüne yapılmalıdır.
Kursa Katılım        :  1. Kurstan sonra en az 2 yıl Yoğun Bakım Ünitesinde yer almak
Şartları                       (Katılımcıların kendi kurumlarının sorumluluğu altındadır.)
2.  Hizmet içi eğitim yapabilecek, düzenleyebilecek, kurslarda teorik /
klinik eğitime katkıda bulunabilecek yetenek ve arzuda olması
Eğitim Şekli            :  1. Teorik Bölüm (4 hafta): Ders anlatımı, Power-point sunumu, sorular-
Cevaplar, Demostrasyon
2. Klinik Uygulama (4 hafta): Yoğun bakım ünitelerinde eğitimcilerin
ve sorumlu hemşirelerin rehberliğinde klinik uyulama yapılmaktadır.

NOT: KLİNİK UYGULAMA İÇİN KATILIMCILARIN BEYAZ
FORMA, BEYAZ AYAKKABI ( ORTOPEDİK TERLİK/ HASTANE
TERLİĞİ) GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.


Katılımcılara           : Anlatılan konular ile ilgili ders notları verilmektedir.
Kurs Sonunda         : Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara kurs sonunda Sağlık Bakanlığı
Verilen Belge            tarafından onaylı sertifika verilmektedir. Kursun son günü İTF’ den
görevden ayrılış belgesi verilmektedir.

KONULAR:

 • HEMŞİRELİĞE GENEL BAKIŞ
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİN ÖZELLİKLERİ
 • YB. HEMŞİRELERİNİN ÖZELLİKLERİ, SORUMLULUKLARI, GÖREVLERİ
 • YOĞUN BAKIMDA GÖREV ALAN HEKİM, HEMŞİRE VE DİĞER YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ İŞ TANIMI, GÖREV VE SORUMLUKLARI
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE EKİP İLETİŞİMİ
 • YOĞUN BAKIM HASTASI VE HASTA YAKINI İLE İLETİŞİM PROBLEMLERİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
 • YOĞUN BAKIM PERSONELİNDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU
 • YB. ÜNİTELERİNDE VERİLERİN KAYDI, SAKLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTA KABULÜ, TRANSFER VE TABURCU EDİLMESİ
 • YB ÜNİTELERİNDE KULLANILAN SKORLAMA SİSTEMİ
 • HEMŞİRELİK SÜRECİ
 • ETİK VE HASTA HAKLARI
  • YOĞUN BAKIMDA ETİK AÇIDAN TARTIŞMALI KONULAR
  • HEMŞİRELİKTE ETİK VE HASTA HAKLARI
 • YOĞUN BAKIM  VE MONİTORİZASYON
  • HEMODİNAMİK MONİTÖRİZASYON VE KRİTERLERİ
  • İNSPURATUVAR GAZLARIN ISITILMASI, NEMLENDİRİLMESİ VE ISI- NEM FİLTRELİ / ISITILMALI NEMLENDİRİCİ CİHAZLARIN KULLANIMI VE SOLUNUM FİZYOTEREPİSİ
 • BÖBREK HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
  • AKUT VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI
  • AKUT VE KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI VE DİYALİZ
  • HEMOFİLTRASYON- HEMODİAFİLTRASYON
 • TEMEL EKG VE MAJÖR ARİTMİLER / HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
  • KALBİN ANATOMİSİ- FİZYOLOJİSİ
  • TEMEL EKG, EKG ÇEKİLMESİ
  • MAJÖR ARİTMİLER, KALP BLOKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
  • İSKEMİDE EKG VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
  • DEFİBRİLASYON, KARDİYOVERSİYON
 • KALP YETERSİZLİĞİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ENFEKSİYON
  • YB. ÜNİTELERİNDE ENFEKSİYON KONTROLÜ, KORUNMA ÖNLEMLERİ VE ATIK YÖNETİMİ
  • YB. ÜNİTESİNDE DEZENFEKSİYON, STERİLİZASYON VE İZOLASYON
  • YB. ÜNİTESİNDE KULLANILAN CİHAZLARIN (İNVAZİV VE NONİNVAZİV MONİTÖRİZASYON MALZEMELERİ) VE PARÇALARIN DEZENFEKSİYONU, DEĞİŞİMİ, KALİBRASYONU
 • HEMATOLOJİK HASTALIKLAR
 • KAN VE KAN ÜRÜNLERİ UYGULAMALARI VE PLAZMAFEREZ
 • HEMOSTAZİS
  • SIVI-ELEKTROLİT DENGESİ DEĞERLENDİRME VE HEMŞİRELİK BAKIMI
  • ASİT-BAZ DENGESİ VE ARTERİYAL KAN GAZI DEĞERLENDİRİLMESİ
 • ŞOK VE HEMŞİRELİK BAKIMI
 • SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
  • ARDS TANI VE TEDAVİ KRİTERLERİ
  • İNVAZİV VE NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON            (ENDİKASYONLARI, ÇEŞİTLERİ, HASTA AYRILMA KRİTERLERİ) VE MEKANİK VENTİLASYONA BAĞLI HASTADA OLUŞABİLECEK SORUNLAR
  • SOLUNUM YETERSİZLİKLERİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
  • TRAKEAL ASPİRASYON. KAPALI VE AÇIK TEKNİKLER
  • AKUT AKCİĞER HASARI / GÖĞÜS TRAVMALI HASTA VE HEMŞİRELİK BAKIMI
  • OKSİJEN TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ TERMİNOLOJİ
  • SİSTEMİK HASTALIKLAR
  • NÖRO YOĞUN BAKIM
  • KAFA TRAVMALARI
  • KAFA TRAVMALARINDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
  • NÖROLOJİK YOĞUNBAKIMLARDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
  • ORGAN TRANSPLANTASYONUNA GENEL BAKIŞ
  • YOĞUN BAKIMDA DİABET VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
  • YOĞUN BAKIMDA SIK KULLANILAN İLAÇLAR
  • YB DA SIK KULLANILAN İLAÇLAR (DİÜRETİKLER, ANTİHİPERTANSİFLER, BETABLOKERLER, VAZOPRESÖRLER, İNOTROPLAR)
  • YB. ÜNİTESİNDE SEDASYON VE ANALJEZİ
  • ANTİKOAGÜLAN VE TROMBOLİTİK
  • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BESLENME
  • YB. ÜNİTESİNDE TEMEL HEMŞİRELİK UYGULAMALARI
  • YB HASTALARINDA KİŞİSEL TEMİZLİĞİN SAĞLANMASI VE SÜRDÜRÜLMESİ
  • KATETER BAKIMI VE DEĞİŞİMİ (ARTERİAL, VENÖZ, SANTRAL VENÖZ, ÜRİNER SİSTEM )
  • BASINÇ YARALARI ÖNLENMESİ VE BAKIMI
  • STOMA VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
  • Y.B. DA HASTA POZİSYONLARI VE HAREKETİ
  • POST-MORTEM BAKIM
  • TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ (CPR)

itfhhm@istanbul.edu.tr