ANA SAYFATARİHÇEFALİYETLERÖĞRETİM ÜYELERİÖĞRENCİLER İÇİNİLETİŞİMRANDEVÜDUYURULARHASTALAR İÇİN
 

Öğretim üyeleri:

Prof Dr Tülin Yurtbay 

ÖZGEÇMİŞ

 Doğum Yeri   : İstanbul

 Yabancı Dil   : İngilizce

 ÖGRENİM DURUMU ve AKADEMİK ÜNVANLAR

1961                     : İstanbul, Işık Lisesi (ilk, orta, lise)

1961-1962             : İ.Ü. Fen Fak. Zooloji Bölümü (F.K.B)

1962-1966             : İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

28.07.1986            : İ.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı’nda doktor (M.Sc. Dr.) ünvanı

26.11.1998              :İ. Ü. Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı’nda Doçent Ünvanı

06.04.2007              : Profesör unvanı nı aldı.

MESLEKİ DENEYİMLER VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

1966-1967             :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Bilim Dalı, Klinik  Psikoloji Laboratuarında Volenter Psikolog (20 Ekim-1 Ağustos).

 1967-1969           :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Bilim Dalı, Klinik Psikoloji Laboratuarında Kadrolu Psikolog

 1968                   :İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı

 

1976-1977       :Londra St. Thomas Hospital (Department of Child and Family Psychiatry) Aile ve Çocuk Psikiyatrisi Bölümünde Normal zekalı “Uyum ve Davranış Bozukluğu Gösteren Çocuklarda Eğitsel Grup Terapi” ve ailelerin yönlendirilmesi konusunda eğitim gördüm.

  

1986            : Avrupa Soroptomist Klüpleri Federasyonunun “Uluslar arası   İş ve Meslek Kadınları Teşkilatı “ (“Twinning     Project”) ile    Mesleki Araştırma Bursu (Belçika), (20 Ekim-4 Kasım).

 

                        YAYIN LİSTESİ

 Uluslar arası Bilimsel Kitapta Yayınlanan Özgün Araştırma:

 

 1. Cebiroğlu R., Dirimli T., Yurtbay T., Gürkanlar K., Cebiroğlu İ.: Preventive Considerations on Neurotic and Normal School Children. Therapieen in der Kinder Und Jugendpsychiatrie (Kongressbericht-Proceedings) S. 513-518, 1975.

(SCI), (SSCI) Yayınlar Listesinde Yer Alan Uluslar arası bilimsel Dergilerde Yayınlanan Özgün Araştırmalar:

1.      Yurtbay T., Alyanak B., Abalı O., Kaynak N., Durukan M.: The Psychological Effects of forced Emigration on Muslim Albanian Children and Adolescents. Community Mental Health Journal. 39 (3) p. 203-212, 2003.

 Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yayınlanan Özgün Araştırmalar:

 1. Cebiroğlu R., Yurtbay T.: Değişen Türk toplumunda aile koşullarının çocuk davranışlarına etkisi. Tıp Dünyası Aylık Tıbbi Dergisi, Aralık, s. 527-532, 1970.

 1. Cebiroğlu R., Yurtbay T., Eren N.: Davranış bozukluğu gösteren çocuklarda eğitimsel sağaltımla alınan sonuçlar. İst. Tıp Fak. Mecm 47: 637-640, 1984.

 1. Yurtbay T., Cebiroğlu R., Eren N.: Uyum ve Davranış bozukluğu gösteren çocukların annelerine “Tedavi öncesi ve sonrası uygulanan Louisville Davranış Değerlendirme Ölçeği (L.B.C.L. 1984 R) bulgularının kıyaslanması. Yeni Symposium Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Ocak-Nisan 31 (1-2): S. 26-34, 1994.

 1. Yurtbay T.: Davranışsal ve emosyonel bozukluk gösteren çocukların annelerine ve öğretmenlerine uygulanan Louisville ölçeklerinden elde edilen bulguların karşılaştırılması. Uludağ Üniv. Tıp Fak. Derg. 1-2-3: s. 59-63,1996,

 1. Yurtbay T., Kurdoğlu F., Emil N.: Somatoform bozukluk vakalarında depresif belirti incelemesi. Yeni Symposium Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler dergisi  34 (3-4): S. 87-94, 1996.

 1. Yurtbay T., Kurdoğlu F., Emil N.: Konversiyon ve somatizasyon bozukluğunda semptom dağlım ve sosyo-demografik özelliklerin kıyaslanması. İst. Tıp Fak. Mecm. 59 (3): 31-40, 1996

 1. Yurtbay T.: Ailesinden ayrı yaşayan üniversite öğrencilerinde stresle başa çıkma ve ruhsal belirtiler. Nöro Psikiyatri Arşivi 33 (2): 96-104, 1996

 1. Yurtbay T.: Orta öğretim giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısı ile annenin reddi-kabulu arasındaki ilişki.İst. Tıp Fak.Mecm 59 (4): 28-37, 1996

 1. Yurtbay T.: Okul fobisi vakalarında depresif belirti incelemesi. Düşünen Adam-Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 10 (3).s.40-48, 1997.

 1. Yurtbay T., Görker I. : Çocukluk Masturbasyonu Olgularının Duygusal ve Davranış Sorunları ile Annelerinin tutum ve Ruhsal Belirtileri Arasındaki İlişki. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. Cilt 11, sayı 2, s:65-74,2004.

 

Yurtiçi Hakemli Dergide Yayınlanan  Derleme

Yurtbay T.: Okulda Uyum ve Davranış Sorunları, Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, s:11-18.2003.

 

      Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 1. Cebiroğlu R., Dirimlili T., Yurtbay T., Gürkanlar K., Cebiroğlu T.: The preventive considerations on neurotic and normal school children. V th Congress of the Union of European Pedopsychiatrists, Viyana, s. 513-518, 1975.
 1. Cebiroğlu R., Gökhan C., Yurtbay T., Dinçel T. Berksoylu B.: A study of social and aggressive factors in normal and delinquent adolescents. VI. Congresso De La Union Europea de Paidopsiquiatras (25-29 Haziran), Madrid, 1979.
 1. Hergüner S., Yurtbay T., Tüzün Ü.: The Parents of Children With Seperation Anxiety Disorder. From Parents to Children; 23-25 September 2005 Athens AEO4. p. 187.

 

          Uluslar arası ve Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler:

      1.  Alyanak B., Yurtbay T., Durukan M., Abalı O., Kaynak N.: Kosovadan göçe zorlanan bazı       Arnavut ailelerin sosyodemografi verileri ve annelerinin çocuklarında bildirdiği semptom profili. 10. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Sarıgerme 2000.

 2.Yurtbay T., Alyanak B., Abalı O., Kaynak N., Durukan M.: The Psychological Effects of forced Emigration on Muslim Albanian Children and Adolescents. The Promised Childhood Congress, Tel Aviv, İsrail, April 29 May 3, 2001.

 3.Yurtbay T., Saltuk S.: Okul Kaçağı Olan Lise Öğrencilerinin Duygusal ve Davranış sorunları ile Aile Sorunlarının İncelenmesi, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve  Hastalıkları Kongresi. 7-9 Mart 2003, Ankara.

   4.Yurtbay T., Görker I. : Çocukluk Masturbasyonu Olgularının duygusal ve Davranış Sorunları ile Annelerinin Tutum ve Ruhsal Belirtileri Arasındaki İlişki. 14 Ulusal Çocuk ve Ergen ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan 2004. Bursa.

   5.Hergüner S., Yurtbay T., Cantürk Ş., Peksayar G.,Tuncer S., Tüzün Ü: Retinoblastom Tanılı Çocukların Duygusal ve Davranışsal Sorunları. 15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 21-24 Nisan 2005, İstanbul.

   6. Buluğ U., Yurtbay T., Ekizoğlu O., Sözen Ş.: Çocukta Cinsel İstismar Tedavisinde Ailesel ve Çevresel Faktörler . Bir Olgu Sunumu. 8. Adli Bilimler Kongresi 15-18 Mayıs 2008 Kocaeli.

         7. Sözen Ş., Ekizoğlu O., Alyanak B., Yurtbay T.: Okulda Şiddete Yönlendirilen Bir  Çocuk ve Bir Mağdur: Olgu Sunumu. 8. Adli Bilimler Kongresi.15-18 Mayıs 2008 Kocaeli

 

     Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler:

1.Anastasiadis Y., Tanaltay S., Hekimoğlu V., Çalın B., Dirimli T., Yurtbay T.:   İstanbul Üniversitesi, Çapa Psikiyatri Kliniğindeki 500 Şizofrene Uygulanan Rorschach Testi Sonuçları. 4. Milli Nöro-Psikiyatri Kongresi. Nöro-Psikiyatri Arşivi. S. 86-90, 1968.

2.Cebiroğlu R., Yurtbay T.: Değişen türk Toplumunda Aile Koşullarının Çocuk Davranışlarına Etkisi. 6. Milli Nöro-Psikiyatri Kongresi. (6-10 Ekim) 1970. Yayın listesinde Numarası 1.  

3. Cebiroğlu R., Sümer E., Aydoğmuş K., Solmaz B., Onaran S., Mocan G., Yurtbay T., Bakan G.: Okul başarısızlığı üzerine bir çalışma. VII. Milli Nöro Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmaları (27 Eylül-2 Ekim, Ankara) 1971.

4.      Cebiroğlu R., Aydın G., Onaran S., Yurtbay T., Akpınar F., Canberk Ö.: Çocukta Psikonevroz ve Obsesif Nevrozların Etyolojisi Üzerinde bir Çalışma. 8. Milli Psikiyatri ve Nörolojik bilimler Kongresi (25-30 Eylül) 1972. Marmaris.

5.      Cebiroğlu R., Yurtbay T., Bakan G.: Saldırgan davranışlı çocuklarda bazı psiko-sosyal etkenler. X. Milli Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi. Ankara, 1974.

6.      Cebiroğlu R., Yurtbay T., Gürkanlar K.: 8 çocuk şizofrenisi vakasında aile kişiliği. XI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları (8-11 Ekim) İzmir, s.22-28, 1975. 

7.      Etaner U., Yurtbay T.: Nörotik çocuğun kardeş sırasındaki yeri hakkında 600 vakalık değerlendirme neticeleri. XI.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Bilimsel Çalışmaları (8-11 Ekim), İzmir, s.33-36, 1975, 

8.      Cebiroğlu R., Yurtbay T., Eren N.: 100 lise öğrencisinde toplumsal olaylara karşı davranış agresyon. 16. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları (6-10 Ekim) Side, 1980. 

9.      Cebiroğlu R., Gökhan C., Yurtbay T., Eren H.: bir çocuk bakımevinde davranış bozuklukları üzerinde inceleme. 17. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (12-16 Ekim), İzmir, Kongre Kitabı, 1981. 

10.  Cebiroğlu R., Yurtbay T.: Davranış Bozukluğu Gösteren Çocuklarda Eğitsel Sağaltımla Alınan Sonuçlar. 19. Ulusal Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Kongresi, (8-11 Ekim), 1983 Ankara. 

11.  Yurtbay T.: Başarısız olan lise öğrencilerinin sürekli anksiyete bulguları. 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları (19-23 Eylül) GATA, Ankara. 1988. 

12.  Yurtbay T.: Okul Fobisi Vakalarında Depresif Belirti İncelemesi. 24 Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 1989 Mersin. 

13.  Yurtbay T.: Uyum ve Davranış Bozukluğu Gösteren  Çocukların Annelerine Verilen Louisville Davranış İnceleme Skalası ile aynı Olguların Öğretmenlerine Verilen Louisville Okul Davranış İnceleme Skalası Arasındaki İlişki. 6. Ulusal Psikoloji Kongresi (5-7 Eylül) 1990 İstanbul. 

14.  Yurtbay T., Kurdoğlu F., Emil N.: Somatoform bozukluk vakalarında depresif belirti incelemesi. 3. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi (11-14 Nisan) 1993 Sapanca. 

15.  Yurtbay T., Kurtoğlu F., Emil N.: Konversiyon ve Somatizasyon Bozukluğunda Semptom Dağlımı ve Sosyodemografik Özelliklerin Kıyaslanması. 6. Ergen ve Çocuk Psikiyatrisi Kongresi. 1994, Bursa. 

16.  Yurtbay T.: Ergenin Okulda Fiziksel ve Duygusal İstismarı. 8. Ergen Psikiyatrisi Sempozyumu. 12-15 Kasım 2003. Bursa. 

17.  Baysal S.U., Gürsu P., Yurtbay T., Durukan M., Koç Y.: Çocuğa Yönelik Şiddet. 44. Türk Pediatri Kongresi. 14-18 Haziran 2008. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi. 

18.  Sözen Ş., Baysal U.S, Tüzün B., Ekizoğlu O., Yurtbay  T.: İstanbul Tıp Fakültesine Başvuran Çocuk İstismarı ve İhmali Olgularına Yaklaşım. Deneyim Paylaşımı. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. 16-19 Ekim 2007 Adana-Hilton Oteli. 

Alanındaki Kitaplarda Bölüm Yazarlığı:

 1. İstismar Olgusu Olan Çocuklarda Oyun Tedavisi: Prof. Dr. Oğuz POLAT Editörlüğünde yayınlanan tüm boyutlarıyla çocuk istismarı. 2. Önleme ve Rehabilitasyon adlı kitapta 39. bölüm sayfa 370-386 2007 Seçkin Yayınevi.

 2. Kronik Pediyatrik Hastalıklarda Psikososyal Yaklaşım: Prof. Dr. Dilara Ümran  TÜZÜN, Dr. Sabri HERGÜNER Editörlüğünde  Yayınlanan Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım adlı kitapta 44. Bölüm. S.446-457. 2007. Epsilon.

 

Alanındaki Çeviriler:

 a.      Ölçek Çevirileri

 

         1.      Louisville Davranış İnceleme Skalası, (1984 Revizyonu) (Lovick C. Miller Ph. D). Form E1 (4-6 yaşlar için) 1989.

          2.      Louisville Davranış İnceleme Skalası,(1984 Revizyonu) (Lovick C. Miller Ph.D). Form E1 (7-12 yaşlar için) 1989. 

3.      Okul Davranış İnceleme Skalası (1984 Revizyonu) (Lodvick C. Miller Ph.D). Form A1 (4-6 yaşlar için) 1989.

4.      Okul Davranış İnceleme Skalası, (1984 Revizyonu) (Lovick C. Miller Ph.D.). Form A2 (7-12 yaşlar için) 1989.

 

*1-2-3-4 no’lu ölçekler, Yurt içi Hakemli dergilerde Yayınlanan 4 numaralı ve Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan 13 numaralı araştırmada kullanılmıştır.

 

b.      Kitap Çevirileri

Cathy A. Malchiodi

Understanding Children”s Drawings (1998)

Çocukların Resimlerini Anlamak

Epsilon Yayınevi, Aralık 2005.

                       

            BİLİMSEL ATIFLAR

 

Yurt dışında yayınlanan (SCI), (SSCI) yayınlar listesinde yer alan uluslar arası bilimsel dergilerdeki atıflar:

 

Vostanis P.: The impact, Pscychological Sequelae and management of trauma affecting children. Current Opimon in Psychiatry. 17 (4): 269-273 Jul 2004.

 

Yurt İçinde Yayınlanan Hakemli Dergilerdeki Atıflar:

1. Aslan H.S. ve ark.: Üniversite Öğrencilerinde Aile Ortamındaki Stres Etkenleri ve Stresle Başa Çıkma Yolları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi S:65-37, Cilt 4, Sayı 2. 1997.

2. Türkbay, T., Söhmen, T.: Ayrılık Kaygısı Bozukluğunda Bireysel ve Ailesel Etmenler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. S:77-83, Cilt 8, Sayı 2, 2001.

Yurt İçinde Yayınlanan Bilimsel Kitaptaki Atıflar:

1.      Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği..Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme Sık Kullanılan Ölçekler. Editörler Işık Savaşır, Nesrin H. Şahin, S: 139-141,1997. 

2.       Beck Depresyon Ölçeği.Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme Sık Kullanılan Ölçekler. Editörler Işık Savaşır, Nesrin H. Şahin, S: 26-28,1997.

 Uzmanlık Tezi (İstanbul Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

 

Bilge, S.: Konversiyon Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Etyolojik Faktörler ve Klinik Özellikler. Mayıs 1998.

 İDARİ GÖREVLERİ

 

 Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Psikoloji birimi Sorumlusu :

 a. Anabilim Dalımızda görevli olan Psikologların İdari Sorumluluğu

          b.Diğer Üniversitelerden Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Stajı için gelen Psikoloji son sınıf öğrencilerinin staj programlarının yönetimi ve eğitim sorumluluğu.

         c.       Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Aile ve Çocuk Grup Tedavi Birimi sorumluluğu

 ÜYESİ OLDUĞUM ULUSAL BİLİMSEL KURULUŞLAR

1.            Türk Psikologlar Derneği

2.           Türk Nöro-psikiyatri Derneği

            3.           Spastik Çocuklar Derneği

            4.      Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Çalışma Grubu.

  

ÜYESİ OLDUĞUM KAMUYA YARARLI SOSYAL DERNEKLER, VAKIFLAR

            1.      Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği

   2.      Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Mütevelli)

             3.      Şişli Soroptimist Kulübü (Uluslar arası İş ve Meslek Kadınlar Derneği)

             

 KAMUYA YÖNELİK MESLEKİ ÇALIŞMALAR

-1991-1992-1993 yıllarında Kağıthane-Zeytinburnu ve Şişli Belediyeleri ile ortaklaşa olarak  Ana-Baba okulları kurdum (Şişli Soroptimist Kulübü Eğitim Koordinatörü olarak ).

-10.02.1993 de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile ortaklaşa  Zihinsel Özürlü Çocukların Ailelerinin: Evde Eğitimleri konusunda bilinçlendirme amacı ile kurduğum sürekli proje (Şişli Soroptimist Kulübü Eğitim Koordinatörü olarak ).

-Bir çok kez çeşitli TV kanallarında, Kağıthane Halk Eğitim Merkezinde ve bir çok okullarda alanımla ilgili  halkı bilinçlendirme konuşmalarım oldu.