logo

Flaş ekleme alanı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK KLİNİĞİ "ÇAPA ÇOCUK", GÜVENİNİZİN ESERİ İSTANBUL'UN REFERANS HASTANESİ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na hoşgeldiniz. Kliniğimiz başta İstanbul olmak üzere, Marmara bölgesine ve ulaşım olanaklarının artmasıyla beraber ülkemizin birçok bölgesinden çok sayıda hastaya hizmet sunmaktadır. Hastanemiz esas olarak üçüncü basamak hizmeti sunmakta, ikinci fikir alınması veya tanı konması ya da tedavi uygulanması için gönderilen hastalarımızın birçoğunu ciddi, çözümlenmemiş veya kronik hastalar oluşturmaktadır.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı esas olarak üçüncü basamak sağlık hizmeti yanında birinci ve ikinci düzey hizmetin de sunulduğu köklü bir çocuk kliniğidir. Çocuk Kliniğimiz insan gücü açısından donanımlı, deneyimi ve birikimi yüksek bir kurumdur. Önümüzdeki birkaç yıl içinde daha modern bir alt yapıya kavuşmasıyla da hizmetlerini artırarak sürdürecektir.

Etkinliklerimiz eğitim, bilimsel araştırmalar ve hasta hizmeti olarak üç ana başlık altında toplanabilir. Anabilim Dalımızda lisans ve lisansüstü eğitim programları, tıpta uzmanlık öğrencilerine uzmanlık eğitimi, yan dal uzmanlık eğitimi ve mezuniyet sonrası eğitim programları yürütülmektedir. Bilimsel araştırmalar açısından da her zaman Türkiye’nin önde gelen kurumlarındandır.

Alanında öncü bilim dalları olan Çocuk Acil ve Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalları, Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı ve Kemik İliği Nakil Ünitesi, karaciğer nakil hastaları yanında bir çok komplike hastanın izlendiği ve tedavi edildiği Gastroenteroloji ve Hepatoloji Bilim Dalı, nadir metabolik hastalıkların derinlemesine incelenebildiği Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı, birçok invazif kardiyolojik girişimin yapılabildiği Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, genetik hastalıkların tanınması ve prenatal tanısında güçlü bir klinik olan Genetik Bilim Dalı, çocuk nörolojisi arasında ilklerden olan Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, referans bir poliklinik olan ve birçok hastanın yönlendirildiği Genel Pediatri Polikliniği ve Genel Pediatri Bilim Dalı, endokrin alanında güçlü bilimsel yayınları olan ve deneyim sahibi Çocuk Endokrinolojisi bölümü, çocukta diyaliz uygulaması ve böbrek transplantasyon hastalarının izlenmesinde ilk kliniklerden olan Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı, çocuk enfeksiyon, alerji, immunoloji ve göğüs hastalıklarında deneyimli klinikler olan Çocuk Enfeksiyon ve İmmunoloji Bilim Dalı ile Çocuk Alerji ve Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, aşılar ve sağlıklı çocuk izleminde lider bir role sahip Sağlam Çocuk İzlem polikliniği ve Sosyal Pediatri Bilim Dalı, üçüncü düzey Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde aşırı düşük doğum tartılı pretermlerin yanında bir çok komplike yenidoğan hastaya hizmet veren Yenidoğan Bilim Dalı, yeni kurulan ve Türkiye’de eksik bir alanı kapatacak olup giderek hasta yükü artacak olan Romatoloji ve Adolesan Bilim Dalları ile hastalarımıza en üst bilimsel verilerin ışığında güvenilir bir sağlık hizmeti sunmaktayız.

Son yıllarda ciddi ve kronik hasta sayımızdaki önemli artışlar, öğretim üyesi sayımızda azalma ve ciddi alt yapı sorunlarımız nedeni ile hastalarımıza sunulan hizmetin kalitesini devam ettirmek zor olmakla birlikte yine de kaliteden ödün vermeden ancak insanüstü düzeyde emek sarf ederek hizmet ve eğitim çalışmalarımız devam etmektedir.

2013 Ocak Güncelleme

Prof Dr Feyza Darendeliler, Anabilim Dalı Başkanı