Akademik Kadro
Akademik Kadro

Prof. Dr. Aydın Gülan
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı.

Tel: 0212 440 00 00 / 11056
Email: aydingulan@gmail.com


Prof. Dr. Zehreddin Aslan
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Tel: 0212 440 00 00 / ...
Email: aslanzehreddin@yahoo.com


Prof. Dr. Cemil Kaya
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Tel: 0212 440 00 00 / 10837
Email: cemilkaya@hotmail.com


Doç. Dr. Melikşah Yasin
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Tel: 0212 440 00 00 / ...
Email: meliksahy@hotmail.com


Doç. Dr. Kahraman Berk
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Tel: 0212 440 00 00 / ...
Email: kahramanberk@yahoo.com


Yard. Doç. Dr. Cenk Yaşar Şahin
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

Tel: 0212 440 00 00 / 10835
Email: cenksah@gmail.com


Araş. Gör. Halit Uyanık
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / 10901
Email: halituyanik@gmail.com


Araş. Gör. Eren Kalanyuva
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / 10982
Email: ekalanyuva@yahoo.com


Araş. Gör. Fatma Ayhan
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / 11054
Email: fatmaayhan19@hotmail.com


Araş. Gör. Yasin Yerebasmaz
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / 11055
Email: yasinyerebasmaz@hotmail.com


Araş. Gör. Seyit Rasim Doru
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / 10980
Email: seyitrasimdoru@gmail.com


Araş. Gör. Ezgi Yıldırım
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / 10981
Email: ezgiyildirimezgi@gmail.com


Araş. Gör. Nurcan Yılmaz
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / ...
Email: yilmaznurcan1@gmail.com


Araş. Gör. Necip Taha Gür (Yalova Üniversitesi)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / ...
Email: neciptahagur@hotmail.com


Araş. Gör. Eren Solmaz (Muş Alparslan Üniversitesi)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / ...
Email: erensolmaz7@gmail.com


Araş. Gör. Nida Malbeleği (Türk-Alman Üniversitesi)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / ...
Email: nidamalbelegi@gmail.com


Araş. Gör. Fethiye Nur Baştürk (Erzincan Üniversitesi)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / ...
Email: fnurbasturk@gmail.com


Araş. Gör. İsmail Kahreman (Karabük Üniversitesi)
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Tel: 0212 440 00 00 / ...
Email: ismailkahreman@gmail.com