Öğretim Elemanları
  Emekli Öğretim
Elemanları
 
  Hukuk Forumuna Giriş
 
 
  Adalet Bakanlığı
 
Anayasa Mahkemesi
 
Yargıtay
 
Danıştay
 
Türkiye Barolar Birliği
 
İstanbul Barosu
                  Devamı >>
 
 


Powered by Google     

 
  

 
     

Vakfın Tam Adı   :

 

İ.Ü. Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı

 

Vakfın Amacı      :

Türkiye’de ve özellikle İstanbul Hukuk Fakültesinde yürütülen hukuk eğitim ve öğretimin çağdaş eğitim düzeyine ulaşmasına yönelik faaliyette bulunmak, ülkemizde çağdaş, demokratik, laik, hukuk devleti ilkesine bağlı bir hukukçu neslinin yetişmesine yardımcı olmak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mevcut tüm eğitim araç-gereç ve tesislerinin iyi bir eğitimin ihtiyaç gösterdiği niteliklere sahip kılınmasını sağlamak, fakülte öğrencilerine belirli esaslar çerçevesinde maddi katkıda bulunmak ve daha kaliteli eğitim için gerek duyulan kültürel, ekonomik ve sosyal alt yapının teminine yardımcı olmaktır.

 

Vakıf Yönetim Kurulu :          

Prof. Dr. Hasan ERMAN        (Başkan)

Prof.Dr. Rona SEROZAN       (Başkan Yardımcısı)

Prof.Dr. Esra EKMEKÇİ ÇALICIOĞLU        (Üye)

Av. Cihan YAMANER            (Üye)

Av. Nazan MOROĞLU           (Muhasip Üye)

 
Sağladığı Yardımlar
:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı, kurulduğu 1995 yılından beri muhtaç durumdaki başarılı Hukuk Fakültesi öğrencilerine yılda dokuz ay boyunca aylık burs parası vermekte ve imkanlar dahilinde yılda iki kez olmak üzere her yarıyıl başında kitap yardımında bulunmaktadır. Nitekim, geçmişteki burs faaliyetlerimize bakıldığında:

 

1995-1996

41 öğrenci

615.000.000 TL

1996-1997

54 öğrenci

1.620.000.000 TL

1997-1998

56 öğrenci

3.920.000.000 TL

1998-1999

43 öğrenci

8.600.000.000 TL

1999-2000

58 öğrenci

17.400.000.000 TL

2000-2001

50 öğrenci

25.000.000.000 TL

2001-2002

50 öğrenci

30.000.000.000 TL

2002-2003

50 öğrenci

32.000.000.000 TL

2003-2004

47 öğrenci

47.000.000.000 TL

2004-2005

73 öğrenci

91.250,00 YTL

2005-2006 100 öğrenci 149.400,00 YTL

2006-2007

142 öğrenci

202.100,00 YTL 

 

Olmak üzere bugüne kadar toplam 764 öğrenciye 608.905,00 YTL burs yardımı yapıldığı görülmektedir.

 

Duyuru   : 

1995 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı, kurulduğu günden beri sizlerden gelen ilgi ve destekle 622 Hukuk Fakültesi öğrencisine karşılıksız burs imkanı sağlamıştır. Bu desteğiniz, imkanları çok kısıtlı bazı öğrencilerimize sadece bir katkı sağlamakla kalmayıp, onlara geleceği güvenle bakabilme, yalnız olmadıkları bilincine varabilme imkanı vermektedir.

Yarının aydınlık Türkiyesinde yer alacak öğrencilerimizin daha çoğunu burs yardımlarından yararlandırmak ve bu arada Vakfımızın da mali gücünü korumak amacıyla 2004-2005 öğretim yılında başlattığımız kampanya büyük ilgi gördü. Bir yandan Türk toplumunun içinde bulunduğu gericilik ve bölücülük tehlikelerine karşı Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ve demokratik sosyal hukuk devletine olan inançla, daha çok sayıda ülke çocuğuna laik hukuk öğretimi verme zorunluluğu ortadadır. Diğer yandan ise, herhangi bir taşınmazı veya ticari işletmesi bulunmayan, sizlerden gelen destekle öğrencilerimize karşılıksız burs imkanı sağlayan Vakfımız, ancak sizlerin bağışlarınızla yaşayabilmektedir. 

Tüm bu düşüncelerle 2006-2007 öğretim yılında; 

- 9 ay boyunca ayda 150,00 YTL bağışlayarak, bir başarılı hukuk öğrencisinin bir yıllık bursunu üstlenebilirsiniz;

- 400,00 YTL bağışlayarak, bir başarılı hukuk öğrencisine Hukuk Fakültesi’ndeki ders kitaplarını hediye edebilirsiniz;

 - En az beş öğrenci için 9 ay boyunca aylık 750,00 YTL ödemeyi taahhüt ederek, hem beş başarılı hukuk öğrencisini okutabilir ve hem de bu bursların kendi adınızla veya bir yakınınızın adıyla anılmasını sağlayıp kişisel bursiyerler yaratabilirsiniz.

İ.Ü.H.F. Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı öğrenim burslarımız, Öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu kanalıyla değil, seçimi doğrudan Fakültemiz öğretim üyelerinden oluşan komisyonlar tarafından yapılarak öğrencilere doğrudan verilmektedir.

Ayrıca Vakfımız, herhangi bir taşınmazı veya hakkı şartlı veya şartsız olarak da kabul etmektedir. Vasiyet düzenleme yoluyla da bağış yapmak isteyen kişiler vasiyetname ile herhangi bir malı veya malvarlığının tümünü veya belirli bir kısmını Vakfa bağışlayabilirler. Toplumsal hayatımızda çok önemli yeri olan Vakıf kurumunun işlevlerini yerine getirebilmesi yapılan bu bağışlara bağlıdır.

Yapacağınız yardımlarla, Atatürk ilke ve devrimleri temelinde laik hukuk öğrenimlerini tamamlayacak ve geleceğin hukukçuları olacak bugünün aydınlık gençlerine yardım etmenizi gönülden diliyor, katkı ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

  

                                                          En içten saygılarımla

                                                           Prof. Dr. Hasan ERMAN

                                                          Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı

  

Burs bağışlarınız için :

İ.Ü. Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı

T.C. Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi

34522943-5001 numaralı vadesiz burs hesabı

 

Kitap bağışı ve diğer bağışlarınız için:

İ.Ü. Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı

T.C. Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi

34522939-5001 numaralı vadesiz hesap

 

Erişim:

Süleymaniye Caddesi Ferah Apt. No:15 D:5 Süleymaniye-İstanbul

Tel  : 0 212 512 03 83-440 01 05

Fax: 0 212 512 41 35

e-mail:hukuk_dekan@istanbul.edu.tr

Son güncellenme tarihi: 26.09.2007

  
© 2003 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  
 Webmaster'a Mesaj