İ.Ü.HUKUK FAKÜLTESİ İDARİ BİRİMLERİN TELEFONLARI
       
BİRİMİ DAHİLİ TELEFON DİREK TELEFON FAX
       
DEKANLIK 10800-10801-11050 4400106(11050) 4400107
       
DEKAN YARDIMCILIĞI 10917-10918    
       
DEKANLIK SEKRETERLİĞİ 10800-10801-11050 4400105(10800) 5124135
       
BÖLÜM BAŞKANLIKLARI      
Özel Hukuk Bölüm Bşk. 11580 4400129(11580)  
Kamu Hukuku Bölüm Bşk.  11059 4400138(11059)  
Maliye ve Ekonomi Bölüm Bşk. 10999 4400148(10999)  
       
ANABİLİM DALI BŞK.LIKLARI      
Medeni Hukuk ABD. Başk. 11580 4400130(11580)  
Medeni Usul Huk.ve İcra-İflas Huk. ABD. Başk. 10909 4400131(10909)  
Ticaret Huk. ABD. Başk. 11008 4400132(11008)  
Devletler Özel Huk. ABD. Başk. 10944 4400133(10944)  
Roma Huk. ABD. Başk. 10991 4400134(10991)  
İslam Huk. ABD. Başk. 10887 4400135(10887) Anabilim Dalı başkanı yok
Deniz Huk. ABD. Başk. 11012 4400136(11012)  
İş Huk.ve Sosyal Güv. Huk. ABD. Başk. 10966 4400137(10966)  
Devletler Umumi Huk. ABD. Başk. 10943 4400139(10943)  
Genel Kamu Huk. ABD. Başk. 11059 4400140(11059)  
Anayasa Huk. ABD. Başk. 10975 4400147(10975)  
İdare Huk. ABD. Başk. 10805 4400142(10805)  
Ceza ve Ceza Usul Huk. ABD. Başk. 10961 4400143(10961)  
Hukuk Tarihi ABD. Başk. 10989 4400145(10989)  
Hukuk Fels.ve Sos. ABD. Başk. 10992 4400144(10992)  
Vergi ABD. Başk. 10999 4400146(10999)  
       
ARAŞTIRMA MERK.MÜD.      
Avrupa Huk.Araş.ve Uyg.Mrk.   4400124(10909)-Müdür 4400125(10912)-Sekreter 4400126(10913) Faks
Mukayeseli Huk.Araş.ve Uyg.Mrk.   4400123(10804-11574)-Sekreter 4400122(11573)Faks
4400122(11572)-Müdür-(Faks)
Devletler Huk.Araş.ve Uyg.Mrk.   4400120(10944)-Müdür 4400121(10942)
4400121(10942)-Sekreter
İdare Huk.Araş.ve Uyg.Mrk.   4400108(10818)Müdür 4400109(10825)Faks
4400142(10812)- Sekreter
Ceza Huk.Kriminoloji Araş.ve Uyg.Mrk.   4400143(11000)-Müdür 4400117(10846) Faks
4400117(10846)-10969-Sekreter
İş ve Sosyal Güvenlik Huk.Araş.ve Uyg.Mrz.   4400118(10938)Müdür  
4400119(10960)Sekreter
       
       
       
FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ 10808 4400101(10808) 4400113(10885) - 5286779
       
SATIN ALMA 10880-10882-10883-10884 4400114(10880)  
       
PERSONEL BÜROSU 10877-10879-10881-10890-10892    
       
MUHASEBE BÜROSU 10880-10882-10883-10884 4400114(10880)  
       
ÖĞRENCİ İŞLERİ 10855-10856-10857-10858-10859-10860-10861-10865-11061-    
       
KÜTÜPHANE 10861-10862-10863-10828-10839-10827 4400115(10861) 4400116(10826)
       
DERGİ YAYIN ODASI --    
       
GÜVENLİK --    
       
ŞOFÖR ODASI --    
       
HİZMETLİ ODASI --    
       
ÇAY OCAĞI 10910 (Personel-Muh.Bür)    
       
İDARE AMİRLİĞİ 10867    
       
SORUŞTURMA ODASI 10142    
       
YENİ ANFİ 11015    
       

İ.Ü.HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRETİM ÜYESİ ODASI DAHİLİ TELEFONLARI 

S.NO KADRO_UNVANI ADI SOYADI DAHİLİ NO GÖREVLİ OLDUĞU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR  ABDURRAHİM KARSLI 11057  
  PROFESÖR                                                     ABUZER KENDİGELEN 11788 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     ADEM SÖZÜER 10961 CEZA VE CEZA USUL HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          ALİ PASLI 11010 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                          ALİHAN AYDIN 11786 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     ARSLAN KAYA 11008 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          ARZU ARIDEMİR 10898 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                     AYÇA AKKAYAN  YILDIRIM 10895 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                       AYDIN GÜLAN 11056 İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          AYŞE KÖME 10936 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          AYŞE ÖNCÜL 10887 ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          AYŞE ELİF ULUSU 10945 DEVLETLER ÖZEL HUKUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     AYŞE NUR TÜTÜNCÜ 10943 DEVLETLER UMUMU HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                                  AZRA ARKAN SERİM 10878 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          BAHA YİĞİT SAYIN 10887 ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI
  DOÇENT                                                       BAHATTİN BAHADIR ERDEM 10940 DEVLETLER ÖZEL HUKUKUKU ANABİLİM DALI
  DOÇENT                                                       BAKİ İLKAY ENGİN 10984 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          BARKIN ASAL 10997 HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                      BAŞAK ZEYNEP BAYSAL 11579 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                                  BEKİR MAHMUT KAŞIKÇI 10990 VERGİ HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          BERKE ÖZENÇ 11053 GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          BİRCE ARSLANDOĞAN KURŞUNCU 10986 MEDENİ USUL HUKUKU VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          BURCU OĞUZTÜRK 10895 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          CANSU KAYA 10854 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     CEMAL ŞANLI 10944 DEVLETLER ÖZEL HUKUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          CENK YAŞAR ŞAHİN 10835

İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI

 
  YARD.DOÇENT                                                  CİHAN OSMANAĞAOĞLU 11799 HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          ÇİÇEK ERSOY ARTUNÇ 10848 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          DİDEM AKALP DEMİRTABAK 10852 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          DİDEM ÖZCAN 11568 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                       DİLER TAMER 10991 ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          DORUK GÖNEN 10893 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          EBRU ATEŞ 11799 DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          ELİF BAŞKARACAOĞLU 10937 DEVLETLER UMUMU HUKUKU ANABİLİM DALI
  DOÇENT                                                       EMİNE YAZICIOĞLU 11790 DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          EMRE ESEN 10935 DEVLETLER ÖZEL HUKUKUKU ANABİLİM DALI  
  YARD.DOÇENT                                                  EMREHAN İNAL 11578 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          ENDER GÜLVER 10936 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          ENVER ARIKOĞLU 10935 DEVLETLER UMUMİ HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          ERDEM ATEŞAĞAOĞLU 10888 VERGİ HUKUKU ANABİLİM DALI  
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          ERSEL ALDABAK 10796 ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     ESRA EKMEKCİ ÇALICIOĞLU 10999 VERGİ HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                       EVGEN GÜLÇİN GRASSİNGER 10988 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                          FARUK KEREM GİRAY 10933 DEVLETLER ÖZEL HUKUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          FATİH AYDOĞAN 11786 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI  
  PROFESÖR                                                     FATİH SELAMİ MAHMUTOĞLU 10976 CEZA VE CEZA USUL HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     FEHMİ ÜLGENER 11011 DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                                  FERMAN DEMİRKOL 10965 ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     FEVZİ ŞAHLANAN 10966 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                                  GALİP ENGİN ŞİMŞEK 10933 DEVLETLER UMUMİ HUKUKU ANABİLİM DALI  
  PROFESÖR                                                     GALİP SERMET AKMAN 10460 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          GAMZE GÜMÜŞKAYA 10888 VERGİ HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          GÜLAY ARSLAN ÖNCÜ 10985 GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
  DOÇENT                                                       GÜLSEVİL ALPAGUT 10939 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          GÜLŞAH BOSTANCI 10972 CEZA VE CEZA USUL HUKUKU ANABİLİM DALI  
  DOÇENT                                                       HALİL AKKANAT 10996 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     HALUK BURCUOĞLU 11575 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     HALUK NAMİ NOMER 10984 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          HARUN DEMİRBAŞ 10893 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          HASAN SINAR  10968 CEZA VE CEZA USUL HUKUKU ANABİLİM DALI  
  PROFESÖR                                                     HASAN ÜNSAL ERMAN 11581 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  DOÇENT                                                       HAVVA KARAGÖZ 10991 ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                       HAYDAR BURAK GEMALMAZ 10985 GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     HAYRİYE İNCİ KANER 11011 DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI
  DOÇENT                                                  HÜSEYİN ÖZCAN 11795 ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          İBRAHİM GÖKALP 10945 DEVLETLER UMUMİ HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR İLHAN HELVACI 10996 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                                  İNCİ FİGANMEŞE 10933 DEVLETLER ÖZEL HUKUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          İZZET MERT ERTAN 10985 GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
  DOÇENT                        KAHRAMAN BERK 10816 İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          KÜBRA YETİŞ ŞAMLI 11797 DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          KÜRŞAD YAĞCI 10898 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     MEHMET HELVACI 11007 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          MEHMET CEMİL OZANSÜ 11793 CEZA VE CEZA USUL HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                         MEHMET FATİH ARICI 11786 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     MEHMET SEMİH GEMALMAZ 11059 GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                         MEHMET SERKAN ERGÜNE 11577 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                      MEHMET TUFAN ÖĞÜZ 10834 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          MERT NAMLI 10986 MEDENİ USUL HUKUKU VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          MİNE TAN-DEHMEN 10935 DEVLETLER ÖZEL HUKUKUKU ANABİLİM DALI
  DOÇENT                                           MURAT YANIK 11795 ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                                  MUSTAFA AKSU 11583 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          MUSTAFA CAHİT GÜNEL 10896 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          MUSTAFA HALİL ÇONKAR 11786 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          MÜKERREM ONUR BAŞAR 10986 MEDENİ USUL HUKUKU VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     NACİYE GÜNSELİ GELGEL 10876 DEVLETLER ÖZEL HUKUKUKU ANABİLİM DALI
  DOÇENT                                                       NEDRET FÜSUN NOMER ERTAN 11787 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     NEVHİS DEREN YILDIRIM 10986 MEDENİ USUL HUKUKU VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                                  NİHAT GÜMAN 10845 MEDENİ USUL HUKUKU VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          NİL KARABAĞ 10869 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          NİLAY ARAT 10810 İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          NURİ AZİZ MİDYAT 11568 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     ÖMER EKMEKÇİ 10938 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     ÖMER TEOMAN 11008 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          ÖZLEM KARLI 11571 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          PINAR ÖZLEM DEMİR TOKELLİ 10894 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     REFİA FÜSUN SOKULLU-AKINCI 10979 CEZA VE CEZA USUL HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          SAADET YÜKSEL 11796 ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     SAİBE OKTAY ÖZDEMİR 10988 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          SANEM AKSOY DURSUN 11571 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          SEDA BİLAT 10848 DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                                  SEDA ÖZMUMCU 10844 MEDENİ USUL HUKUKU VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          SELMAN DURSUN 10968 CEZA VE CEZA USUL HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          SERDAR TALAS 11793 CEZA VE CEZA USUL HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                                  SEVTAP METİN 10992 HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                                  SUAT SARI 10899 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     ŞENER AKYOL 10998 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          ŞİRİN AYDINCIK 10891 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  DOÇENT                                                       TİMUÇİN MUŞUL 11057 MEDENİ USUL HUKUKU VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          TÜLAY AYDIN ÜNVER 10852 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          UMUT DOĞU 10837 İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                       ÜLKER YÜKSELBABA 10997 HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          VERDA NESLİHAN AKÜN 10935 DEVLETLER UMUMİ HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     YASEMİN IŞIKTAÇ 10992 HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                                  ZAFER ERTUNÇ ŞİRİN 10990 VERGİ HUKUKU ANABİLİM DALI
  DOÇENT                                                       ZEHRA ŞEKER ÖĞÜZ 10833 DENİZ HUKUKU ANABİLİM DALI
  PROFESÖR                                                     ZEHREDDİN ASLAN 10805-10864 ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI
  YARD.DOÇENT                                            ZEKERİYA KURŞAT 10851 MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
  UZMAN DR. PERVİN  DEDELER BEZİRCİ 10886 AVRUPA HUKUKU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          EVREN KOÇ 11057 MEDENİ USUL HUKUKU VE İCRA-İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI
  OKUTMAN DOKTOR SERKAN  GÖLBAŞI 10997 HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
           
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          SERDAR ACAR 11010 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          İLHAN YİĞİT 11010 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          RAMAZAN DURGUT 11010 TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          ABDULLAH  İSLAMOĞLU 11799 HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          MEHMET  KÜÇÜKKAYA 10990 VERGİ HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          CENGİZHAN  HATİPOĞLU 10990 VERGİ HUKUKU ANABİLİM DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          MUSTAFA  AYDIN 11794 AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM  DALI
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ                                          İPEK  GÜLEÇ 11794 AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM  DALI
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL DAHİLİ TELEFONLARI  

S.NO. KADRO_UNVANI ADI SOYADI DAHİLİ NO ÇALIŞTIĞI YER
1 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         GÜNAY ADEKA 10883 MUHASEBE BÜROSU
2 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         HİLAL AFACAN 10881 PERSONEL BÜROSU
3 MEMUR                                                        KADRİYE ALGIŞ 440 01 25 (10912) -Faks:440 01 26(10913) AVRUPA HUKUKU ARAŞ.VE UYG.MERK.
4 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         KAYA AYDOĞAN 10857 ÖĞRENCİ BÜROSU
5 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         GÖKÇE AYGEN 10800-10801-11050 DEKANLIK
6 MEMUR                                                        VİLDAN AYSAL 440 01 23(10804) -Faks:440 01 22(11573) MUKAYESELİ HUKUK ARAŞ.VE UYG. MERK.
7 HİZMETLİ                                                     MEDENİ  BAYKARA 11061 ÖĞRENCİ BÜROSU
8 ŞEF                                                          CEVAT BİNİCİ 440 01 14(10880) MUHASEBE BÜROSU
9 FAKÜLTE SEKRETERİ                                            SUZAN ÇETİNKAYA 440 01 12(10808)- Faks:440 01 13(10885)- Faks:528 67 79 FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ
    SUZAN ÇETİNKAYA 10890 (Personel Bürosundaki numarası) FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ
10 DAKTİLOGRAF                                                  ZELİHA ÇETİNKAYA 10858 ÖĞRENCİ BÜROSU
11 HİZMETLİ                                                     CENGİZ DOĞAN 10814 FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ
12 HİZMETLİ                                                     ADEM DÖNMEZ 10857 ÖĞRENCİ BÜROSU
13 ŞEF                                                          İLKNUR DURMAZ 440 01 15(10861)-Faks:440 01 16(10826) KÜTÜPHANE
14 HİZMETLİ                                                     ÖMER GEDİK 10867 İDARE AMİRLİĞİ
15 HİZMETLİ                                                     ÜNAL GEDİKLİ 11001 OKUMA SALONLARI
16 HİZMETLİ                                                     HAYRETTİN KANBUR 10946 CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARAŞ. VE UYG.MERK.
17 HİZMETLİ                                                     ALİ KANLI 10827 KÜTÜPHANE
18 HİZMETLİ                                                     KADİR KANLI 10812 İDARE HUKUKU ARŞ.VE UYG.MERK.
19 HİZMETLİ                                                     BAYRAM KARAKAŞ 11001 OKUMA SALONLARI
20 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         SEFER KARAKAYA 11061 ÖĞRENCİ BÜROSU
21 HİZMETLİ                                                     MEMET KAYA 10814 DEKANLIK
22 İŞÇİ SAİT KAYA 10910 MUHASEBE BÜROSU
23 ŞEF                                                          ZAHİDE KILIÇ 10882 MUHASEBE BÜROSU
24 ŞEF                                                          HACI ALİ KOCA 10855-10856 ÖĞRENCİ BÜROSU
25 İŞÇİ CAHİT KURAK 10910 PERSONEL BÜROSU
26 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         HİKMET KÜLAK 10828 KÜTÜPHANE
27 HİZMETLİ                                                     BAHRİ MADEN 10946 CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARAŞ. VE UYG.MERK.
28 HİZMETLİ                                                     AHMET ÖZAKTAŞ 10941 MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI MÜNASEBETLER ARAŞ.VE UYG.MERK.
29 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         NECMİYE ÖZCAN 10862 KÜTÜPHANE
30 DAKTİLOGRAF                                                  YÜKSEL SAVAŞCI 10812 İDARE HUKUKU ARŞ.VE UYG.MERK.
31 HİZMETLİ                                                     ALİ ŞAHİN 10911 AVRUPA HUKUKU ARAŞ.VE UYG.MERK.
32 İŞÇİ YAŞAR TAŞAN 10910 PERSONEL BÜROSU
33 MEMUR                                                        MUSA TAŞDEMİR 10858 ÖĞRENCİ BÜROSU
34 DAKTİLOGRAF                                                  ÜMİT TOPUZ 10828 KÜTÜPHANE
35 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         MURAT TURAN 10860 ÖĞRENCİ BÜROSU
36 DAKTİLOGRAF                                                  SAVAŞ TALİP TÜRE 10862 KÜTÜPHANE
37 İŞÇİ NAZAN  ULUSAN BAYINDIR 10865 ÖĞRENCİ BÜROSU
38 ŞEF                                                          HÜLYA UZUN AYRANPINAR 10865 ÖĞRENCİ BÜROSU
39 HİZMETLİ                                                     EROL ÜSTÜN 10863 KÜTÜPHANE
40 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         MELEK ÜSTÜNDAĞ 10879 PERSONEL BÜROSU
41 DAKTİLOGRAF                                                  HATİCE YAŞAR 10892 PERSONEL BÜROSU
42 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         MELİKE YILDIZ 10859 ÖĞRENCİ BÜROSU
43 İŞÇİ RECEP  YILDIZ 11061 ÖĞRENCİ BÜROSU
44 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         AYSEL YILMAZ 11060 ÖĞRENCİ BÜROSU
45 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ                                         NURGÜL YILMAZ 10877 PERSONEL BÜROSU
46 HİZMETLİ                                                     OSMAN YILMAZ 11569 MUKAYESELİ HUKUK ARAŞ.VE UYG. MERK.
47 HİZMETLİ                                                     ÜMÜT YILMAZ 10867 İDARE AMİRLİĞİ
48 DAKTİLOGRAF                                                  FEHMİ YİĞİT 10839 KÜTÜPHANE