Öğretim Elemanları
  Emekli Öğretim
Elemanları
 
  Hukuk Forumuna Giriş
 
 
  Adalet Bakanlığı
 
Anayasa Mahkemesi
 
Yargıtay
 
Danıştay
 
Türkiye Barolar Birliği
 
İstanbul Barosu
                  Devamı >>
 
 


Powered by Google     

 
  

 
     

KÜTÜPHANE HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi’nin yapımına 1947 yılında başlanmış ve 1950 yılında faaliyete geçilmiştir. Bina iki katlıdır; üst katta öğrencilerin okuma salonu, bilgisayar odası, bilgi tarama, danışma, fotokopi ve personel çalışma odaları mevcuttur.  Alt katta öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin çalışma alanları, kitap ve süreli yayınlar deposu bulunmaktadır.

Kütüphanemizde Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) sınıflama sistemi örnek alınarak oluşturulmuş bir özel konu başlıkları listesi kullanılmaktadır.  Kitabın kütüphaneye giriş sırasına göre, açık raf şeklinde kendi konusunda sistematik olarak sınıflandırılmıştır.

Halen aboneliği devam eden 41 yerli 87 yabancı süreli yayın bulunmaktadır. 80.000 yerli ve yabancı kitap mevcuttur.

Kütüphanemizde Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloglama Kuralları II çerçevesinde sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi ve arama yapma imkanı sağlayan çok kullanıcılı ve internet uyumlu bu kütüphane programında bütün kütüphane kayıtları bulunabilmektedir. Kütüphane işlemlerinin tamamı  (kayıt, ödünç verme, uyarı, istatistik, sayım vb.) Ekim 2009 tarihinden bu yana online yapılmaktadır.

İ.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ KURALLARI

A. Kitap Ödünç Verme Kuralları

Madde 1 : Sadece İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ödünç kitap alabilir.

Madde 2: Aynı anda en fazla 10 adet kitap ödünç alınabilir. Ödünç alma süresi 3 haftadır. Başka bir okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan kitapların iade süresi uzatılabilir.  Belirlenen sürenin sonunda kitaplar iade edilmelidir.

Madde 3: Zamanında iade edilmeyen yayınlar için ceza uygulaması yapılır. İadesi geciken her kitaba gün başına 1 (bir) TL ceza alınır*.

Madde 4: Üzerinde iadesi gecikmiş kitap olan kullanıcılar, kitapları iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden ödünç kitap alamaz veya kullanma sürelerini uzatamazlar.

Madde 5: Ödünç alınan kitabın kaybedildiği ya da yıpratıldığı hallerde;

a) Kütüphane kullanıcısı, kaybettiği kitabı temin ederek 15 gün içinde kütüphaneye iade etmekle yükümlüdür.

b) Bunu sağlayamıyorsa, baskısı bulunmayan yabancı dildeki kitapların kaybedilmesi durumunda 150 TL, baskısı bulunmayan Türkçe kitapların kaybedilmesi durumunda 75 TL ödemek zorundadır**.

Madde 6: Kütüphaneden alınan kitaba ait “ödünç alma formu”nu imzalamak suretiyle sadece asıl kullanıcı kitabın sorumluluğunu almalıdır. Hiç kimse bir başkası adına kitap almaz.

Madde 7: Çeşitli nedenlerle birimlerinden ayrılan kütüphane kullanıcıları, üzerlerindeki birim kütüphanesine ait olan kitapları iade edip ilişik kesme belgesi almadıkça birim yöneticileri kurumla olan ilişkilerini kesemez.

Madde 8: Hiçbir süreli yayın ile yayımlanmamış yüksek lisans ve doktora tezleri ödünç alınamaz. Bunun dışında Kütüphane Müdürlüğü, belirleyeceği kitapların ödünç verilmesine sınırlama getirebilir.

*Kitap iadesinin gecikme ve kayıp cezası ile ilgili ödemeler, Garanti Bankası Çemberlitaş Şubesi 044-6669368 No.lu Kütüphane Fonu Hesabına yatırılacaktır. 

**Madde 5/b’de bahsi geçen rakamlara ilişkin gerek görülen hallerde, kitabı ödünç alan kişi ve kütüphane yetkilisi piyasa araştırması yapar, kitabın rayiç değeri hakkında uzlaşmaya varılır, ortak karar verilir ve bu kararın neticesine göre ödeme alınır.

B. Kütüphane Kullanım Kuralları

1. Kütüphane’nin kitap ve dergi muhafaza edilen bölümlerine sadece Fakültemiz mensupları girebilirler.

2. Kütüphane’nin kitap ve dergi muhafaza edilen bölümlerine hiçbir şekilde çanta, palto veya benzeri eşya ile girilemez. Bu gibi eşyaların kilitli dolaplara konulması gerekmektedir.

3. Fakültemiz mensupları dışındaki kişilere ödünç kitap hizmeti verilmemektedir. Bu kişilere yalnızca fotokopi hizmeti sunulmaktadır.

4. Kitaplara, dergilere ve tüm kütüphane malzemelerine (bilgisayar, masa, sandalye vs.) zarar verildiği tespit edilirse kullanıcı uyarılır, tekrarı halinde kullanıcı kütüphane hizmetlerinden men edilir.

5. Kütüphanemizdeki öğrenci bilgisayar laboratuarından öncelikle hukuk fakültesi öğrencileri yararlanır. Bilgisayar sayısının yeterli olduğu zamanlarda diğer kullanıcılar da faydalanabilir.

6. Öğrenci bilgisayar laboratuarının araştırma amaçlı kullanılması gerekmektedir. Amaç dışı kullanımın tespiti halinde, ilgili öğrenci bilgisayar laboratuarını bir daha kullanamaz.

7. Kütüphaneye şişelenmiş su dışında hiçbir içecek veya yiyecek getirilemez.

8. Her türlü kütüphane hizmetinden yararlanılması sırasında, sessiz olunmalı ve diğer kullanıcıları rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

9. Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.

10. Özel eşyaların kütüphanede kaybolması ya da çalınmasının sorumluluğu Kütüphaneye ait değildir.

Kütüphanelerarası Ödünç İsteme :

Yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden İstanbul Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi aracılığıyla ödünç kitap ve makale istenmektedir. Bunların posta
ücreti ve yurtdışı fotokopi, gönderme ücretleri okuyucu tarafından
karşılanmaktadır.

  
© 2003 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  
 Webmaster'a Mesaj