Kişisel Bilgiler  

 • E-posta:
cengiz_poyrazyahoo.com
 • Adres:
 • Telefon:
0212 4400000 ünv san
 • Dahili :
13054
 • Bilimsel Çalışma Alanı/Alanları:
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Öğretmen Yetiştirme Eğitim Psikolojisi(gelişim ve Öğrenme) Eğitim Felsefesi ve eğitim Teorileri
Akademik Hayatı  
 • Eğitim Geçmişi
 • Lisans :

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi(Fatih Eğitim Fakültesi - eğiti Bilimleri Bölümü - Reahberlik ve Psikoljik Danışmanlık Anabilim Dalı),1986
 • Yüksek Lisans :

 • Ondokuzmayıs Üniversitesi(Sosyal Bilimler Enstitüsü- Eğitim Bilimleri Bölümü- Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilimdalı)
  Tezi: ,1991
  Danışmanı: Doç.Dr.Reşide Kabadayı
 • Doktora :İstanbul Üniversitesi(Sosyal Bilimler Enstitüsü-Eğitim Bilimleri Bölümü)
  Tezi:
  Orta Dereceli Okullarda Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma,2007
  Danışmanı: Prof.Dr.İrfan Erdoğan
 • Akademik Unvan Geçmişi:
 • Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü - Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, (2007)
 • İdari Görevleri
 • Verdiği Dersler
 • Lisans Dersleri
  Temel Eğitim Teorileri
  Rehberlik
  Eğitim Bilimine Giriş
  Okullarda Gözlem
 • Yüksek Lisans Dersleri
  Eğitim Bilimine Giriş
 • Doktora Dersleri
 • Üye Olduğu Kurumlar
 • Yönetilen Tez Çalışmaları
Yüksek Lisans Tezleri
 • Doktora Tezleri

  • Ödüller
  Yayınları  
   
  • A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

  • Çarlık Rusyası Asimilasyon Politikaları , (2010)


  • C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • Türkiyede Rehberlik Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi , (2007)


  • D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

  • E. Diğer yayınlar :

  • Eğitimin Temel Kavramları , (2010)


   Fiziksel Gelişim , (2009)


   Öğretmen Ve Öğretmen Adayları İçin Rehberlik "Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Örgüt Ve Personel" , (2008)


  Dosyalar  
   
  Ofis Taşıma