Kişisel Bilgiler  

 • E-posta:
irfan_erdoganhotmail.com / www.irfanerdogan.com.tr
 • Adres:
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi B Blok Beyazıt-İstanbul
 • Telefon:
+90(0)2124400000
 • Dahili :
13050
 • Bilimsel Çalışma Alanı/Alanları:
Türk Eğitim Sistemi, Eğitim Yönetimi, Eğitim Ekonomisi, Karşılaştırmalı Eğitim
Akademik Hayatı  
 • Eğitim Geçmişi
 • Lisans :

 • Gazi Üniversitesi(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık),1985
 • Yüksek Lisans :

 • Columbia University(Eğitim Ekonomisi)
  Tezi: ,1989
  Danışmanı:
 • Doktora :Columbia University(Uluslararası Eğitim ve Kalkınma )
  Tezi:
  ,
  Danışmanı:
 • Akademik Unvan Geçmişi:
 • Yrd. Doç. Dr. Eğitim Bilimleri - İstanbul Üniversitesi, (1993-1997)
 • Doç. Dr. Eğitim Yönetimi - İstanbul Üniversitesi, (1998-2006)
 • Prof. Dr. Eğitim Bilimleri- İstanbul Üniversitesi, (2006-)
 • İdari Görevleri
 • Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi , Yayın Komitesi Üyeliği (2000-2006)
 • Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği (2000-)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Okul Yöneticileri Kurs Programı Koordinatörü (2000)
 • İlköğretim Sınıf Öğretmenliği,, Pedagojik Formasyon Programları Koordinatörü (2000-2006)
 • Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik Öğretmenliği , Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü (2000-2006)
 • H. Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörlüğü (2000-2006)
 • İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimler Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Anabilim Dalı Başkanı (2001-2006)
 • İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2005-2006)
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı (2006-2008)
 • Verdiği Dersler
 • Lisans Dersleri
  Karşılaştırmalı Eğitim
  Eğitim Bilimine Giriş
 • Yüksek Lisans Dersleri
  Eğitim Bilimleri: Kuram ve Araştırmalar
  Türk Eğitim Sistemi:Yapı-İşleyiş-Süreç
  Okul İyileştirme
 • Doktora Dersleri
  Pedagojiden Eğitim Bilimlerine Kuramsal İrdelemeler
 • Üye Olduğu Kurumlar
 • Yönetilen Tez Çalışmaları
Yüksek Lisans Tezleri
 • Doktora Tezleri

  • Ödüller
  Yayınları  
   
  • A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • The Role of the Private Universities in Turkish Higher Education System in 2000s.” Balkan Educational Review. No. 1. , (2004)


   The Question Of Islamic High Schools (Imam Hatıps) In Turkey” Comparative and International Education Review. A Biennial Journal of the Greek Comparative Education Society, No. 3. , (2004)


   Analyzıng the endeavours for quality In the Turkish educational system” Strategies for policy in science and education. No. , (2004)


  • B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

  • C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • Öğretmen ve Öğrencilerin Kültürel Farkları” İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1 , (2006)


   Beyin Göçü ve Türkiye” Kuramdan Uygulamaya Eğitim ve Bilim Dergisi,Sayı: 5 , (2003)


   Türk Eğitim Bilimleri Çalışmaları İçinde Önemsenmesi Gereken Bir Alan: Karşılaştırmalı Eğitim” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. Gazi Üniversitesi Yayınları, Sayı: 3 , (2003)


   Eğitimde Değişim Yönetimi" Eğitim Yönetimi, Sayı: 7 , (1997)


   Eğitimde Stratejik Yönetim" Eğitim ve Bilim, Sayı: 104 , (1997)


   İnsan Kaynakları Kaybı ve İnsan Kaynakları Yönetimi", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 8, s.97-103 , (1996)


  • D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

  • E. Diğer yayınlar :

  • 99 Sayfada Verimli Ders Çalışma. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , (2006)


   Türkiye’de Eğitim Bilimleri. “Karşılaştırmalı Eğitim” , (2005)


   ERDOĞAN, İ. ve Ö. DEMİREL. “Quality in Turkish Education”. Quality in Education of Balkan Countries. Publishing House Kysiakidis Brothers s.a., Thessaloniki-Grecee , (2004)


   Öğrenmek, Gelişmek, Özgürleşmek. Sistem Yayıncılık , (2004)


   Evlilik Okulu. İstanbul: Remzi Kitapevi (2004) “Aile içi Davranış Yönetimi” , (2004)


   Eğitimde Değişim Yönetimi. Pegema Yayıncılık , (2002)


   Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar Çözümler. Sistem Yayıncılık , (2002)


   Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Pegema Yayıncılık (2002) “Eğitimde Yeni Yönelimler” , (2002)


   Sınıf Yönetimi. Sistem Yayınları , (2001)


   Ulusal Kalkınma ve Eğitim ilişkisi" Liberal Düşünce, Sayı:21 , (2001)


   DEMİREL, Ö. ve İ. ERDOĞAN. Educational Systems of Balkan Countries: Issues and Trends (Theseloniki: Balkan Society for Peadagogy and Education, 2000) adlı kitabın "Educational System in Turkey" Kysiakidis Brothers s.a., Selanik , (2000)


   ATAMAN, A. İ. ERDOĞAN. Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States: “The Palace Schools: Enderun” Kysiakidis Brothers s.a., Selanik , (2000)


   ERDOĞAN, İ ve Ö. DEMİREL. Teacher Education in Balkan Countries “Teacher Education in Turkey”. Kysiakidis Brothers s.a., Selanik , (2000)


   Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği. Sistem Yayınları , (2000)


   “Depremden Sonra Eğitim de Değişmeli” Yaşadıkça Eğitim,Sayı: 63 , (1999)


   “Avrupa Birliği ve Eğitim” Yaşadıkça Eğitim, Sayı: 64 , (1999)


   Yeni Bir Bin Yıla Girerken Eğitim ve öğretim Üzerine Düşünceler” Yaşadıkça Eğitim, Sayı: 65, , (1999)


   "Eğitimde Değişim Nasıl Yönetilmeli ", Yeni Türkiye, Sayı: 19, , (1998)


   Bilgi Toplumu Olmanın Gerektirdiği Eğitim Paradigması", Yeni Türkiye, Sayı:19 , (1998)


   "Eğitimdeki Yenileşme Paradigması Değişmelidir", Yeni Türkiye, Cumhuriyetin 75. Yıl özel Sayısı , (1998)


   "Okul Merkezli Yönetim", Yaşadıkça Eğitim, Sayı: 48 , (1997)


   Eğitim Sisteminin Yerelleşmesi", Yeni Türkiye , (1996)


   Paralı Okulların Türk Eğitim Sistemi içindeki Yeri ve önemi, Yeni Türkiye , (1996)


   Türk Yükseköğretim Sisteminde özel üniversitelerin Yeri ve önemi" Türk Yurdu, Sayı: 111 , (1996)


   Çağdaş Eğitim Sistemleri. Sistem Yayınları , (1995)


   Öğretmen Eğitimi için Yeni Perspektifler",Yaşadıkça Eğitim,Sayı:38 , (1995)


   "Gazetenin Eğitim ve öğretimde Kullanılması", Yaşadıkça Eğitim , (1994)


   "Okul Yönetiminde Bilgisayar Sistemine Geçiş", Yaşadıkça Eğitim, Sayı: 31 , (1993)


  Dosyalar  
   
  Ofis Taşıma