Kişisel Bilgiler  

 • E-posta:
sdilidgmail.com
 • Adres:
 • Telefon:
0212 440 00 00
 • Dahili :
13183-13002
 • Bilimsel Çalışma Alanı/Alanları:
Yazın Eğitimi, Çocuk Yazını, Türkçe Eğitimi
Akademik Hayatı  
 • Eğitim Geçmişi
 • Lisans :

 • Uludağ Üniversitesi(Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı ),1985
 • Yüksek Lisans :

 • İstanbul Üniversitesi(Edebiyat Fakültesi Alman Dili Eğitimi Sosyal Bilimler Enstitüsü)
  Tezi: Kafka'nın 'Dava'sına Peter Weiss'in Yanıtı: 'Yeni Dava',1987
  Danışmanı: Doç. Dr. Zehra İpşiroğlu
 • Doktora :İstanbul Üniversitesi(Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Enstitüsü)
  Tezi:
  Yazın Eğitiminde Çocuk ve Gençlik Yazını,1994
  Danışmanı: Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu
 • Akademik Unvan Geçmişi:
 • Araş. Gör. İstanbul Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller eğitim Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim dalı, (1986)
 • Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi Yabancı Diller eğitim Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim dalı, (1996)
 • Doç. Dr. Istanbul Üniversitesi - Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi - Türkçe Eğitimi Bölümü, (2000)
 • Prof. Dr. Istanbul Üniversitesi - Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi - Türkçe Eğitimi Bölümü, (2007)
 • İdari Görevleri
 • İstanbul Üniversitesi - Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi - Türkçe Eğitimi Bölümü, Bölüm Başkanı (1999 -)
 • İstanbul Üniversitesi - Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Dekan (2008 - )
 • İstanbul Üniversitesi - Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcılığı (2001-2008)
 • İstanbul Üniversitesi , Üniversite Yayın Kurulu Üyeliği (2008 - )
 • Verdiği Dersler
 • Lisans Dersleri
  Türkçe Derslerinde Çocuk Edebiyatı Metinleri
  ÇOcuk Edebiyatı
  Türkçe Ders Kitabığ İncelemeleri
 • Yüksek Lisans Dersleri
  Edebiyat Öğretim Yöntemleri I
  Edebiyat Öğretim Yöntemleri II
 • Doktora Dersleri
 • Üye Olduğu Kurumlar
 • Yönetilen Tez Çalışmaları
Yüksek Lisans Tezleri

Türkçe Ders Kitaplarında Edebiyat Metinleri, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999 , (Öğrenci : Sevgi KOCAZIZADE)


Türk Çocuk Edebiyatında Almanya İmgesi, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 , (Öğrenci : Nilüfer KAVAL)


Üniversitelerarası Seçme Sınavının Beklentileriyle Lise ‘Türk Dili ve Edebiyatı’ dersinin Müfredatlarının Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi - Sosyal bilimler Enstitüsü, 2001 , (Öğrenci : Ali Haydar ŞAHİN)


Almanca Öğretiminde Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 , (Öğrenci : Nurcan GÜNAL)


Öğrenme Stratejileri ve Teknikleri Bağlamında Yabancı Dil Almanca ve Türkçe Öğretim Süreçlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004 , (Öğrenci : Emel SİLAHSIZOĞLU)


Öğrenci Merkezli Türkçe Öğretiminde Çocuk Şiirleri – Yeniden Yapılandırılan Türkçe Öğretimi Programı Uygulamalarına Yönelik Eleştiriler ve Öneriler, İstanbul Üniversitesi - Sosyal bilimler Enstitüsü, 2007 , (Öğrenci : Hatice Munise PEKKAYA)


II. Kademe Türkçe Öğretiminde Ömer Seyfettin Öykülerinin İşlenmesi (’Ant’ Öyküsüne İlişkin Eğitsel Bir Bakış Açısı), İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 , (Öğrenci : Berna AYDOĞDU)


Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Çocuk Edebiyatı Metinlerinin Çağdaş Çocuk Edebiyatı İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi ve Eğitsel Öneriler, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 , (Öğrenci : Işılay UZ ERŞAHİN)


Okuma Becerisinin Geliştirilmesi ve Çocuğun Dil-Kavram Gelişmesi Bağlamında Yalvaç Ural’ın Çocuk Kitapları, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012 , (Öğrenci : Gülin SÜLÜN)


 • Doktora Tezleri

 • Türkçe Öğretimi Amaçlarının Uygulanmaya Yönelik Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 , (Öğrenci : Nazlı CİHAN)


  Türk Şiirinin Cumhuriyetten Günümüze Kadar Geçirdiği Biçim ve İçerik Değişimlerinin Türkçe Ders Kitaplarındaki Yansımasına Eleştirel Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 , (Öğrenci : Abbas Hilmi TEZGÖR)


  Ders Kitaplarında Dilbilgisi Öğretim Yöntemlerinin ve Dilbilgisi Alıştırmalarının 2005 Programı Açısından İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012 , (Öğrenci : Ogün KIRTIL)


  • Ödüller
  Yayınları  
   
  • A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • Emanzipatorische deutsche Kinderliteratur und ihre Übersetzung ins Türkische im Hinblick auf die Kinderemanzipation. Diyalog, Juli, S.89-105. , (1992)


  • B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

  • Zur Rezeption der übersetzten deutschen Kinder- und Jugendliteratur -Ein Versuch mit türkischen Kindern aus verschiedenen Schulen, YDEB II, S. 91-104 , (1998)


  • C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • Zur kulturellen Dimension beim Rezipieren litirarischer Texte, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt/Volume 4-2, s.29-48. , (2007)


   “Eğitsel Bir Bakış Açısıyla ‘Kaşağı’“, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt/Volume 2-1, s. 11-24. , (2005)


   Okuma Öğretimi Hedefleri Bağlamında Türkçe Ders Kitaplarındaki Çocuk Edebiyatı Ürünleri, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt/Volume 2, s. 43-55. , (2004)


   Çocuğun Gelişim Sürecinde Masallar, Anadili, Dil Kültürü ve Eğitim Dergisi, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sayı: 31, (s. 10-15). , (2003)


  • D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

  • “Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın ‘Yaramaz Sözcükler’ Kitabında Edebiyat Öğretimi İzleri”, Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumu, Editörler: Prof. Dr. M. Zeki Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. Hülya Yazıcı Okuyan, Yrd. Doç. Dr. Şevkiye Kazan, 22-24 Ekim 2009, Mehmet Akif Ersoy Ü , (2010)


   “Öğreticilik Sorunu Bakımından Ayla Çınaroğlu’nun Çocuk Kitapları”, III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizis (Çocukm ve Gençlik Edebiyatında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu), Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ali Gültekin, Yrd. Doç. , (2008)


   “Sait Faik’in Havuz Başı Öyküsünde Büyük Kent Yaşamı Çelişkisi”, I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen, Prof. Dr. Emin Özbaş, 3-5 Nisan 2008, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede , (2008)


   “Eğitim Anlayışı ve Çekilen Filmleri Açısından Hababam Sınıfı”, Rıfat Ilgaz Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu ve Çınar Yayınları işbirliğiyle, Kastamonu, 10-12 Mayıs 2006, Çınar yayınları, İstanbul, 2007, s. 523-532. , (2007)


   “Çocuk Kitaplarının Çocuğun Sanat Eğitimine Katkısı”, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyum (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri), Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Sedat SEVER, 04-06 Ekim 2006, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ank , (2007)


   “Çocuk Edebiyatı Eleştirisinin Temelleri ve Türkiye’de Çocuk Edebiyatı Eleştirisi”, II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyum (Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri), Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Sedat SEVER, 04-06 Ekim 2006, Ankara Üniversitesi E , (2007)


   “Muzaffer İzgü’nün Çocuk Kitaplarındaki Toplumsal Boyuta İlişkin Eleştirel Bir Bakış”, Küçük Dev Adam, Çocuk ve Gençlik Yazınında Muzaffer İzgü Sempozyumu, 19-21 Ekim 2005, Eskişehir, 2006, s. 372-383. , (2006)


   “Türkiye’de Çocuk Edebiyatına Bakışlar ve Çağdaş Çocuk Edebiyatı”, Çocuk ve İlkgençlik Edebiyatı Kurultayı, Maltepe Üniversitesi, 11-12 Kasım 2005, İstanbul, 2006, s. 37-46. , (2006)


   (N.Cihan Uz ile birlikte), “Çocuk Kitaplarında Şiddet – Ama Hangi Şiddet?” “Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Hekimliğine Yansıyan Şiddet” Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü ve Tıp Fakültesi Çocuk Hekimliği An , (2003)


   “Demokratik Eğitimde Öğretmen ve Öğrencinin Niteliği Üzerine”, Eğitim Yönetimi ve Üniversitede Demokratik Yapılanma Sempozyumu, Eğitim Sen, Anakara, Haziran 2003, s. 56-63. , (2003)


   "Türkçe ve Edebiyat Öğretmenliği Eğitimi", Edebiyat Eğitimi Çalıştayı, 9 Mart 2002, Nasıl Bir Edebiyat Eğitimi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Beyoğlu Şubesi, İstanbul, 2002, s. 103-109. , (2002)


   “Kültürlerarası Bildirişim Bağlamında Gülten Dayıoğlu’nun Gezi Kitapları”, Roman Kahramanı Fadiş’in Doğumunun 30. Yılında Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarı Gülten Dayıoğlu ve Yazını, Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 24-2 , (2001)


   “Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Çağdaş Eğilimler”, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2000, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, (Editörler: Cengiz Akçay, Aydın Başar), Mayıs 2000, s. 721-725. , (2000)


   "Çocuk Kitaplarında Yazınsal Nitelik", I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu (Sorunlar ve Çözüm Yolları), Ankara Üniversitesi ve TÖMER Dil Öğretim Merkezi, 20-21 Ocak 2000, Bildiriler Kitabı, (Yay. Haz.: Doç. Dr. Sedat sever), s. 253-267. , (2000)


   N.Kuruyazıcı, M. Karakuş, G. Develi, H. Bilen, B. Ercan, E. Kayaoğlu "İstanbul Üniversitesi Almanca Eğitimi Veren Anabilim Dallarında Ders Programlarına ve Üniversite-Meslek İlişkisine Yönelik Bir Projenin İlk Sonuçları", 6. Germanistik Sempozyumu, Açılım , (1999)


   Çocuk Kitapları ve Çevirisi Üzerine Düşünceler, '4. Germanistik Sempozyumu', Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 20-22 Mayıs 1993, Yayıma Hazırlayan: Y.Doç.Dr. Kınsız Mustafa, İzmir, 1994, s. 154-160. , (1994)


   Yükseköğretimde Gençlik Yazını, Türkiye'de Alman Dili ve Edebiyatı Eğitimi Sempozyumu', Silivri, 19-21 Eylül 1990. Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Alman Kültür Merkezi Ankara/İstanbul, Nisan 1991, s. 149-153. , (1991)


  • E. Diğer yayınlar :

  • “Çocuk Edebiyatı ve Metin Türleri - Masallar”, Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı ÇOCUK EDEBİYATI Ders Kitabı, (Editör: Yard. Doç. Dr. Zeliha Güneş), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1420, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 76 , (2007)


   “Okulöncesi Çocuk Anlatıları”, Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı ÇOCUK EDEBİYATI Ders Kitabı, (Editör: Yard. Doç. Dr. Zeliha Güneş), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1420, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 765, Eskişehir, 1. , (2007)


   “Masallar ve Masalsı Türler”, Açıköğretim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı İLKÖĞRETİMDE ÇOCUK EDEBİYATI Ders Kitabı, (Editör: Yard. Doç. Dr. Zeliha Güneş), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1764, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 9 , (2007)


   “Öykü ve Roman”, Açıköğretim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı İLKÖĞRETİMDE ÇOCUK EDEBİYATI Ders Kitabı, (Editör: Yard. Doç. Dr. Zeliha Güneş), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1764, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 914, Eskişehir , (2007)


   S., Sever S. ve Neydim N. İle birlikte, “Sanatçı Bakış Açısıyla Çocuk Edebiyatı”, Açıköğretim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı İLKÖĞRETİMDE ÇOCUK EDEBİYATI Ders Kitabı, (Editör: Yard. Doç. Dr. Zeliha Güneş), T.C. Anadolu Üniversitesi , (2007)


   Paul Klee - Günceler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006. ÇEVİRİ , (2006)


   "Çocuğun Gelişim Sürecinde Masallar", Anadili – Dil Kültürü ve Eğitim Dergisi, Sayı 31, Ekim-Kasım-Aralık 2003, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi, S. 10-15. , (2003)


   “Çocuk Edebiyatı Kavramı”, Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı ÇOCUK EDEBİYATI Ders Kitabı, (Editör: Yard. Doç. Dr. Zeliha Güneş), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1420, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 765, Eskişehir, 1. Bas , (2002)


   İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinin Yabancı Dile Tutumları - Beklenti ve Gereksinim Çözümlemesi, Bu proje İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir, 2001 ARAŞTIRMA PROJESİ , (2001)


   Gövde, (Akif Pirinçci), Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2000 ÇEVİRİ , (2000)


   Felidae, (Akif Pirinçci), Güncel Yayıncılık, İstanbul, 1999. ÇEVİRİ , (1999)


   Hüve'l - Baki / İstanbul'da Osmanlı Mezarlıkları ve Mezar Taşları, Hans-Peter Laqueur, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Nisan 1997. ÇEVİRİ , (1997)


   "Doksanlı yılların sonunda Almanya'daki Çocuk ve Gençlik yazınının gelişme eğilimleri", Prof. Dr. Malte Dahrendorf, Çocuk Kültürü / Edebiyat, Tiyatro, Medya, Mavibulut Yayınları, İstanbul, 1997, S.26-40. ÇEVİRİ , (1997)


   İstanbul Üniversitesi Almanca Eğitimi Veren Anabilim Dallarında Ders Programlarına ve Üniversite-Meslek İlişkileri, Bu proje İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir, 1995 ARAŞTIRMA PROJESİ , (1995)


   T. Kurultay, V. Atayman, Yabancı Çocuk Kitaplarına Açılan Bir Pencere - Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatından Çeviri Öncesi Seçmeler, İstanbul Alman Kültür Merkezinin Katkılarıyla, İstanbul, 1993. , (1993)


   İlse Evden Kaçtı, (Die Ilse ist weg - Christine Nöstlinger), Düzlem Yayınları, Istanbul, 1993. ÇEVİRİ , (1993)


   Kim Takar Salatalık Kralı'nı, (Wir pfeifen auf dem Gurkenkönig - Christine Nöstlinger), Düzlem Yayınları, Istanbul 1993./ Daha sonra Günışığı yayınları. ÇEVİRİ , (1993)


   "Çocukların Sorunlarına Eleştirel Bir Yaklaşım", Milliyet Sanat, Sayı, 313, 1 Haziran 1993, S. 39-40. RÖPORTAJ , (1993)


   “Çocuk Edebiyatının Bir Ustası: Peter Härtling”, Gösteri, Sayı 134, Ocak 1992, S. 62-64. RÖPORTAJ , (1992)


   "Gespräch mit Peter Härtling", Diyalog, Juli 1992, S. 107-114. RÖPORTAJ , (1992)


   "Dürrenmatt'a Göre Eleştiri", Gösteri (Dürrenmatt Eki), Sayı 123, Şubat 1991, S. 26-27. , (1991)


   "Max Frisch ile Konuşma", Gösteri (Frisch Eki), Sayı 130, Eylül 1991, S. 8-11. ÇEVİRİ , (1991)


   "Okumak Uçmak Gibidir" (Lesen ist wie Fliegen)", Bizim Almanca, Sayı 68, Kasım 1990, S. 32-35. , (1990)


   "İsviçre Öyküleri" adlı antolojide 5 öykü çevirisi: 'San Salvador' (S.23-24), 'Onun Akşamları' (S.25-27),'İsviçre Konfederasyonu Üyeleri Bir Tersliği Izliyor' (S.67-71), 'Zurigo' (S.73-81), 'Willem' (S.105-114), Cem Yayınevi, İstanbul, 1988. ÇEVİRİ , (1988)


  Dosyalar  
   
  Ofis Taşıma