Kişisel Bilgiler  

 • E-posta:
ekanliistanbul.edu.tr
 • Adres:
Besim Ömer Paşa Cad. No:11 Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Beyazıt/Eminönü
 • Telefon:
(212) 440 00 00
 • Dahili :
13185
 • Bilimsel Çalışma Alanı/Alanları:
Üstün Zekalı ve Yeteneklilerde Fen Bilgisi Öğretimi, Yapılandırmacılık, Alternatif Değerlendirme Metotları, Yaratıcılık ve Fen Bilimlerinde Yaratıcılık,
Akademik Hayatı  
 • Eğitim Geçmişi
 • Lisans :

 • Boğaziçi Üniversitesi(Eğitim Fakültesi- İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği- İlköğretim Matematik Öğretmenliği),2006
 • Yüksek Lisans :

 • İstanbul Üniversitesi(Sosyal Bilimler Enstitüsü - Üstün Zekalılar Eğitimi Ana Bilim Dalı)
  Tezi: Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Üstün ve Normal Zihin Düzeyindeki Öğrencilerin Erişi, Yaratıcı Düşünme ve Motivasyon Düzeylerine Etkisi,2008
  Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Serap EMİR
 • Doktora :İstanbul Üniversitesi(Sosyal Bilimler Enstitüsü - Üstün Zekalılar Eğitimi Ana Bilim Dalı)
  Tezi:
  Bilimsel Çağrışımlar Testinin Geliştirilmesi ve Testin Psikometrik Özelliklerinin Araştırılması,
  Danışmanı: Prof. Dr. Uğur SAK
 • Akademik Unvan Geçmişi:
 • Araş. Gör. Istanbul Üniversitesi - Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi - Özel Eğitim Bölümü - Üstün Zekalılar Egitimi Anabilim Dali, (2007)
 • İdari Görevleri
 • Verdiği Dersler
 • Lisans Dersleri
 • Yüksek Lisans Dersleri
 • Doktora Dersleri
 • Üye Olduğu Kurumlar
 • İlkyar (İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı)
 • BÜMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği)
 • Yönetilen Tez Çalışmaları
Yüksek Lisans Tezleri
 • Doktora Tezleri

  • Ödüller
  Yayınları  
   
  • A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

  • "Determining the Critical Thinking Tendencies of Teacher Candidates According to Their Branches" Deringöl, Y. & Kanlı, E. , (2007)


   • Emir, S. & Kanlı,E. (2007) “Comparing the Gifted and Normal Students’ Science Attitudes, Academic Achievements, Academic Self-concepts and Logical Thinking Abilities” Trakya University: IV. International Balkan Educational Sciences Congress, pg.530-535 , (2007)


   • Emir, S. & Kanlı,E. Başaran, T. (2007) “Learning Strategy Preferences of the Students in the Faculty of Education According to Branches” Trakya University: IV. International Balkan Educational Sciences Congress, pg.535-540 , (2007)


  • C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

  • Leana, M. & Kanlı, E. "Üstün Zekâlı ve Normal Çocukların IQ, Mükemmeliyetçilik ve Öz Saygı Puanları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi" , (2009)


   Kanlı, E. & Emir, S. "Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Üstün Ve Normal Zihin Düzeyindeki Öğrencilerin Başarı Düzeylerine Etkisi" , (2009)


   Kanlı, E. "Üstün Zekâlı ve Normal Ergenlerin Mükemmeliyetçilik, Depresyon ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi" , (2009)


   • Köksal, A., Kanlı, E., Atalay, Ö. (2008) “ Türkiye’de Üstün Zekalı Çocukların Eğitimi İle İlgili Model Geliştirme Projesi” Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Ankara. 16-17 Mayıs 2008. (Paper presented on the , (2008)


   • Kanlı, E. (2008) “ Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilere Yönelik Fen Bilimleri Eğitimi” Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresinde Sözlü Bildiri olarak sunulmuştur. Ankara. 16-17 Mayıs 2008. (Paper presented on the “Gifted and Talented Children Cong , (2008)


   "İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrenciyi Motive Etme Biçimlerinin İncelenmesi" Emir, S. & Kanlı, E. , (2007)


  • E. Diğer yayınlar :

  • Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrenciler İçin Kapsamlı Eğitim Programı (Ed. Serap Emir, Çeviri Kitap) , (2010)


  Dosyalar  
   
  Ofis Taşıma