Kişisel Bilgiler  

 • E-posta:
bsesenistanbul.edu.tr
 • Adres:
İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD. Vefa / Beyazıt / İstanbul http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.aspx?Sorgu=3802
 • Telefon:
0212 440 00 00
 • Dahili :
 • Bilimsel Çalışma Alanı/Alanları:
Fen ve Kimya Eğitimi, Aktif Öğrenme, Yapılandırmacı Yaklaşım
Akademik Hayatı  
 • Eğitim Geçmişi
 • Lisans :

 • Dokuz Eylül Üniversitesi(Buca Eğitim Fakültesi - Kimya Öğretmenliği),2003
 • Yüksek Lisans :

 • Dokuz Eylül Üniversitesi(Buca Eğitim Fakültesi - Kimya Öğretmenliği)
  Tezi: ,2003
  Danışmanı:
 • Doktora :Dokuz Eylül Üniversitesi(Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Kimya Eğitimi )
  Tezi:
  Lise Kimya “Asitler ve Bazlar” Konusunda Yapılandırmacılığa Dayalı Bir Aktif Öğrenme Uygulaması,2008
  Danışmanı: Prof. Dr. Leman Tarhan
 • Akademik Unvan Geçmişi:
 • Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi ABD, (2008)
 • İdari Görevleri
 • HAYEF, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, ERASMUS Koordinatörü (2008-2010)
 • Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitimde Yeniden Yapılandırma - Bologna- HAYEF Lisans Koordinatörü (2009-)
 • Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Koordinatörü, Eğitimde Yeniden Yapılandırma - Bologna Süreci (2010-)
 • Hasan Ali Yücel Eğitim Fekültesi, Farabi programı koordinatörü (2009-2010)
 • Verdiği Dersler
 • Lisans Dersleri
  Genel Kimya
  Fen ve Teknoloji Öğretimi
  Genel Kimya
  Çevre Bilimi
  Fen ve Teknoloji Öğretimi -I
  Fen ve Teknoloji Öğretimi -II
  Fen ve Teknoloji Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları -I
  Fen ve Teknoloji Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları -II
  Genel Kimya III
  Genel Kimya II
 • Yüksek Lisans Dersleri
  Fen Bilgisi Eğitiminde Kavramsal Anlama ve Kavramsal Değişim
  Fen Eğitiminde Aktif Öğrenme
 • Doktora Dersleri
  Fen Öğretiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenme
 • Üye Olduğu Kurumlar
 • Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği
 • Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği
 • Hakemlik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Necati Bey Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Hakemlik; Necati Bey Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Hakemlik; The Turkish Online Journal of Educational Technology (SSCI)
 • Hakemlik; Research in Science Education (SSCI)
 • Hakemlik; Journal of Chemical Education (SSCI)
 • Hakemlik; Chemistry Education Research and Practice (SSCI)
 • Yönetilen Tez Çalışmaları
Yüksek Lisans Tezleri

Çevre Sorunları ve Etkileri Konusundaki İşbirlikli Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Bilgi, Tutum ve Davranışlarına Etkisi., İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 , (Öğrenci : Hülya Cömert)


., Fen Bilimleri Enstitüsü, Sürüyor , (Öğrenci : Selçin Demirağ)


 • Doktora Tezleri

 • . 2. danışman, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sürüyor , (Öğrenci : Filiz Avcı)


  ., Fen Bilimleri Enstitüsü, Sürüyor , (Öğrenci : Ayfer Karadaş)


  • Ödüller
  • TÜBİTAK uluslararası bilimsel yayınları teşvik ödülleri
  • İstanbul Üniversitesi Bilimsel Yayın Projesi Ödülleri
  Yayınları  
   
  • A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • Acar Sesen, B., Tarhan, L., Inquiry-based laboratory activities in electrochemistry: High school students’ achievements and attitudes, Research in Science Education, 43, 413-435 (SSCI). , (2013)


   Acar Sesen B., Diagnosing pre-service science teachers’ understanding of chemistry concepts by using computermediated predict–observe–explain tasks, Chemistry Education Research and Practice, 14, 239-246 (SSCI) , (2013)


   Ince, E., Acar Sesen, B., Kirbaslar, F. G., Investigation of university students’ understanding about radiation and radioactivity, Energy Education Science and Technology Part B Social and Educational Studies, 4, 2, 993-1004 (SSCI). , (2012)


   Tarhan, L., Acar Sesen, B., Jigsaw cooperative learning: Acid–base theories, Chemistry Education Research and Practice, 13, 307-313 (SSCI) , (2012)


   Acar Sesen, B., Tarhan, L., Active-learning versus teacher-centered instruction for learning acids and bases, Research in Science & Technological Education, 29, 2, 205–226 (SSCI) , (2011)


   Acar Sesen, B., İnce E., Internet as a source of misconception: “Radiation and radioactivity”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9, 4, 94-100 (SSCI). , (2010)


   Acar Sesen, B., Tarhan, L., Promoting active learning in high school chemistry: learning achievement and attitude, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2, 2625-2630 , (2010)


   Tarhan, L., Acar Sesen, B., Investigation the effectiveness of laboratory works related to “acids and bases” on learning achievements and attitudes toward laboratory, Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2, 2631-2636 , (2010)


   Acar, B., Tarhan, L., "Effects of Cooperative Learning on Students' Understanding of Metallic Bonding", Research in Science Education, 38, 4, 401-420 (SSCI). , (2008)


   Tarhan, L., Ayar Kayali, H., Ozturk Urek, R., Acar, B. “Problem-Based Learning in 9th Grade Chemistry Class: “Intermolecular Forces”, Research in Science Education, 38, 285-300 (SSCI). , (2008)


   Tarhan, L., Acar, B. “Problem-Based Learning in an Eleventh Grade Chemistry Class: "Factors Affecting Cell Potential”. Research in Science and Technological Education, 25, 351-369 (SSCI). , (2007)


   Acar, B., Tarhan, L. “Effect of Cooperative Learning Strategies on Students’ Understanding of Concepts in Electrochemistry”, International Journal of Science and Mathematics Education, 5, 349-373 (2007). , (2007)


  • B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

  • THE EFFECT OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES ON SIXTH GRADE STUDENTS’ MOTIVATIONS AND ATTITUDES TOWARDS SCIENCE, V. International Congress of Educational Research, Çanakkale, sf. 100 , (2013)


   Demirag, S., Acar Sesen, B., The Effect Of Creative Drama Activities on Sixth Grade Students’ Understanding of Particulate Nature of Matter, 44th World Chemistry Congress, p. 1375, İstanbul, 11-16 August , (2013)


   Karadas, A., Acar Sesen, B., Inquiry-Based Laboratory Activities in General Chemistry Lesson, 44th World Chemistry Congress, p. 1376, İstanbul, 11-16 August 2013 , (2013)


   Avci, F., Acar Sesen, B., Kirbaslar, F. G., An Investigation of The Reliability and Validity of Readiness Test Related to Structure and Properties of Matter for Seventh Grade, 44th World Chemistry Congress, p. 1698, İstanbul, 11-16 August, 2013. , (2013)


   Acar Sesen, B., Karadas, A., Identification of pre-service science teachers’ misconceptions about some chemistry concepts by two-tier diagnostic test, 22nd International Conference on Chemistry Education and 11th European Conference on Research in Chemica , (2012)


   Comert, H., Acar Sesen, B., Cooperative learning activities related to environmental chemistry, 22nd International Conference on Chemistry Education and 11th European Conference on Research in Chemical Education, p. 527, Rome, Italy, 15-20 July , (2012)


   Cömert H., Acar Sesen, B., The Effects of cooperative learning activities on 7th grade students’ environmental knowledge, The 3rd International Congress of Educational Research, p.28, Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus, 4-7 May , (2011)


   Acar Sesen, B., İnce, E., Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine karşı yaklaşımlarının belirlenmesi, 11th International Educational Technology Conference, p 1881, İstanbul, Turkiye, 25-27 May , (2011)


   Comert, H., Acar Sesen, B., Impact of cooperative learning activities on 7th grade students’ attitudes and behaviours towards environment, World Conference on New Trends in Science Education, p.159, Kuşadası, Turkey, 19-23 Sept , (2011)


   Acar Sesen, B., Atalar, A., Identification of pre-service science teachers’ abilities of connecting chemistry knowledge to daily life, World Conference on New Trends in Science Education, p.118, Kuşadası, Turkey, 19-23 Sept 2011. , (2011)


   Acar Sesen, B., Karadas, A., Effects of laboratory works based on predict-observe-explain tasks on pre-service teachers’ understanding, World Conference on New Trends in Science Education, p. 119, Kuşadası, Turkey, 19-23 Sept , (2011)


   Tarhan, L., Acar Sesen, B.,The influence of laboratory experiments based on constructivism on undergraduates’ understanding of “acids and bases” and attitudes toward chemistry laboratory, World Conference on New Trends in Science Education, p.55, Kuşadası , (2011)


   Acar Sesen, B. Tarhan, L. Promoting Active Learning in High School Chemistry: Learning Achievement and Attitude, World Conference on Educational Sciences , İstanbul, Turkey, 2010 , (2010)


   Tarhan, L., Acar Sesen, B.,Investigation the Effectiveness of Laboratory Works Related to “Acids and Bases” on Learning Achievements and Attitudes Toward Laboratory, World Conference on Educational Sciences , İstanbul, Turkey , (2010)


   Acar Sesen, B., Comparision of Three Different Learning Methods In Environmental Education, European Conference on Research in Chemical Education (ECRICE), Krakow, Polland , (2010)


   Acar Sesen, B., Tarhan, L., The Impact of Active Learning Related to Acids - Bases on Freshmen’ Achievements and Attitudes, The First International Congress of Educational Research, Canakkale, Turkey , (2009)


   Tarhan, L., Acar Sesen, B., Problem Based Learning in Acids and Bases: Learning Achievement and Students’ Beliefs, The First International Congress of Educational Research, Canakkale, Turkey , (2009)


   Acar, B., Tarhan, L., An Active Learning Application on “Acids and Bases”: Learning Achievement and Attitudes Towards Active Learning, 9. ECRICE, İstanbul, Turkey, 2008. , (2008)


   Tarhan, L., Acar, B., Examining Students Achievements and Beliefs During Problem-Based Learning Application in “Neutralization And Titration”, 9. ECRICE, İstanbul, Turkey, 2008. , (2008)


   Acar Sesen, B., Tarhan, L., A New Active Learning Material Based On Constructivism For Learning The Unit of “Acid And Bases”, XIII. IOSTE, İzmir, Turkey, 2008. , (2008)


   Tarhan, L., Acar Sesen, B., An Application of Jigsaw Cooperative Learning for Understanding “Acid-Base Theories”, XIII. IOSTE, İzmir, Turkey, 2008. , (2008)


   Tarhan, L., Acar, B., ““Using Problem Based Learning in Teaching “The Effects of Temperature, Concentration and Pressure on Cell Potential”, 18. International Conference on Chemical Education, İstanbul, Turkey, 2004. , (2004)


  • C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

  • Cömert, H., Acar Şeşen, B., 8. sınıf öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına yönelik bilgi düzeyleri, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, 27-30 Haz , (2012)


   Demirağ, S., Acar Şeşen, B., I. ve II. kademe fen ve teknoloji dersi öğretim programlarında yaratıcı drama uygulamalarının araştırılması, 21. Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul, 12-14 Eyl , (2012)


   Acar Şeşen, B., Karadaş A., Tahmin-gözlem-açıklamaya dayalı laboratuvar etkinliklerinin öğrencilerin kimya dersine ve laboratuvarına karşı tutumlarına etkisi, 2. Kimya Eğitimi Kongresi, Atatürk Üniversitesi, sf. 42, Erzurum, 5-8 Tem , (2011)


   Yılmaz Gültaş, P., Acar Şeşen, B., Türkiye’de 1992 yılında uygulanan ortaöğretim kimya eğitimi programı ile günümüzde uygulanan kimya eğitim programının karşılaştırılması, 2. Kimya Eğitimi Kongresi, Atatürk Üniversitesi, sf. 113, Erzurum, 5-8 Tem , (2011)


   Acar Şeşen, B., Çevre Eğitiminde Proje Tabanli Öğrenme Ve Jigsaw İşbirlikli Öğrenme Yaklaşimları, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir , (2010)


   Leman TARHAN, Yıldızay AYYILDIZ, Aylin ÖĞÜNÇ, Burçin ACAR ŞEŞEN, Kimya Dersi 'Kimyasal Değişimler' Ünitesinde İşbirlikli Öğrenme (Jigsaw) Uygulamasının Öğrenci Başarısına Etkisi, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversi , (2010)


   Leman TARHAN, Yıldızay AYYILDIZ, Aylin ÖĞÜNÇ, Burçin ACAR ŞEŞEN Fen Ve Teknoloji Dersi “Fiziksel Ve Kimyasal Değişim” Konusunda İşbirlikli Öğrenme (Jigsaw) Uygulamasının Öğrenci Başarısına Etkisi, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kıbrı , (2010)


   Lise Kimya “Asitler ve Bazlar” Ünitesine Yönelik İşbirlikli Öğrenme Etkinlikleri, 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, İzmir , (2009)


   Acar, B., Tarhan, L., “‘Asitler ve Bazlar’ Konusunda Öğrenci Anlama Düzeylerinin ve Kavram Yanılgıların Belirlenmesi, İrdelenmesi ve Öneriler”, 1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 136, İstanbul, 2007. , (2007)


   Acar, B., Tarhan, L., ““Metalik Bağ” Konusunun Öğrenilmesinde ve Kavram Yanılgılarının Oluşumunun Engellenmesinde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi“,VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, 2006. , (2006)


   Tarhan, L., Ayar-Kayalı, H., Öztürk-Ürek, R., Acar, B., ““Moleküller Arası Bağlar” Konusunda Bir Probleme Dayalı Öğrenme Uygulaması“, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Cilt I, 17-25, Kayseri, 2006. , (2006)


   Acar, B., Tarhan, L., “Yükseltgenme-İndirgenme" Ünitesinde Yapılandırmacı Öğrenme Modeline Dayalı Deneysel Uygulamaların Öğrenme Başarılarına Etkisi”, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İstanbul, 2004. , (2004)


   Acar, B., Tarhan, L., “Elektrokimya” Konusuyla İlgili Kavram Yanılgılarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bir Rehber Materyalle Giderilmesi”, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, 707, Kars, 2004. , (2004)


  • E. Diğer yayınlar :

  Dosyalar  
   
  • 140gazlar.pdf
   Fen Bilgisi Öğretmenliği Genel Kimya 2- Gazlar

  • 1402.pdf
   Sınıf Öğretmenliği Genel Kimya-Kimya Kanunları/ Atom

  • 1401.pdf
   Sınıf Öğretmenliği Genel Kimya-Simya/kimya

  Ofis Taşıma