Kişisel Bilgiler  

 • E-posta:
agiristanbul.edu.tr
 • Adres:
 • Telefon:
2124400000
 • Dahili :
26062
 • Bilimsel Çalışma Alanı/Alanları:
Bilgi Yönetimi, Uzaktan Eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim
Akademik Hayatı  
 • Eğitim Geçmişi
 • Lisans :

 • Marmara Üniversitesi(Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği),1993
 • Yüksek Lisans :

 • Marmara Üniversitesi(Sosyal Bilimler Enstitüsü - Bilişim)
  Tezi: Elektronik Akademik Dergi Yayıncılığı ve Bir Model Uygulaması,1997
  Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet L. ORKAN
 • Doktora :Marmara Üniversitesi(Sosyal Bilimler Enstitüsü - Bilişim)
  Tezi:
  Bilgi yönetimi sistemleri ve eğitimde bilgi yönetimi sistemi uygulaması,2005
  Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet L. ORKAN
 • Akademik Unvan Geçmişi:
 • Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi-Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, (2008)
 • İdari Görevleri
 • Verdiği Dersler
 • Lisans Dersleri
  Bilgisayar Donanımı
  Bilgisayar I
  Bilgisayar II
  Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
  Matematik I
  Eğitimde Kalite Yönetimi
 • Yüksek Lisans Dersleri
 • Doktora Dersleri
 • Üye Olduğu Kurumlar
 • Türkiye Bilişim Derneği
 • Yönetilen Tez Çalışmaları
Yüksek Lisans Tezleri
 • Doktora Tezleri

  • Ödüller
  Yayınları  
   
  • A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

  • Ağır, A. New Communication Tools in New Media. 5th International Symposium of Interactive Media Design. , (2007)


   Ağır, A. Eğitimde Bilgi Yönetimi. 1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. , (2007)


   Ağır, A. Sayısal Video Standartları ve Okul Ortamında Kullanımı. 1. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. , (2007)


   Ağır, A. Bilgisayar Oyunları ve İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları, Oyun Tercihleri. "Yeni İletişim Ortamları ve Etkileşim Uluslararası Konferansı", İstanbul. , (2006)


  • C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

  • Ağır, A. Bilişim Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilgi Yönetimi Yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. No: 30. , (2007)


  • D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

  • Agir, A; Sütçü, Çem; Sarı Fulya. Internet Eğitimi Almamış Öğrencilerin Internet ve Internet Üzerinde Eğitim Hakkındaki Görüşleri . Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE), Ankara. , (2001)


  • E. Diğer yayınlar :

  Dosyalar  
   
  Ofis Taşıma