Prof. Dr. Alper CİHAN

 ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: ALPER CİHAN
Doğum Tarihi: 04 Nisan 1967 Öğrenim Durumu: TIPTA UZMANLIK, Doç. Dr.

Derece

Bolü m/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1988

Y. Lisans

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

1990

Doktora/S. Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD

Gazi Üniversitesi

1999

Yrd. Doç. Dr.

Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

1999–2005

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2005–2006

Doç. Dr. Klinik Şefi

S.B. Taksim E.A. Hastanesi

İstanbul

2006-2008

Doç. Dr. Klinik Şefi

S.B. Bağcılar  E.A. Hastanesi

İstanbul

2008-2010

Doç. Dr.

Florance Nightingale HYO

İstanbul Üniversitesi

2010-halen

Prof. Dr.

Florance Nightingale HYO

İstanbul Üniversitesi

2010-halen

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı:
Deneysel karaciğer travmasında antifibrinolitik tedavi ile medikal hemostaz,
Prof. Dr. Erdal YILMAZ

Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.

Kahramanmaraş Devlet Hastanesi

1990–1993

Dr.Ar.Gör.

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Gazi Üniversitesi

1993–1999

Uzm. Dr.

Tıp Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

1999–1999 „

Yrd. Doç. Dr

Tıp Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

1999–2005

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

2005–2006

Doç. Dr. Klinik Şef,

Sağlık Bakanlığı, Taksim E.A. Hastanesi

2006-2008

Doç. Dr. Klinik Şef,

Sağlık Bakanlığı, Bağcılar  E.A. Hastanesi

2008-2010

Kurucu Başhekim

Sağlık Bakanlığı, Bağcılar  E. A. Hastanesi

2006-2010

Doç.Dr.

Florance Nightingale HYO, İstanbul Üniversitesi

2010-Halen

Müdür

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi

2010-Halen

Müdür

Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul Üniversitesi

2010-Halen

Rektör Danışmanı

İstanbul Üniversitesi

2010-Halen

Rektör Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi

2010-Halen

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Çağlar, SS. "Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında solunum fizyoterapisinin solunum fonksiyon testlerine etkisi", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 2. Yalçın, N. "Zonguldak ilinde görevli hemşirelerin klinik nütrisyon bilgi düzeyinin değerlendirilmesi", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
 3. Bola, F. "Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz sürelerine göre malnütrisyon şiddeti ve nütrisyonel değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
 4. Pulat, H. "Nütrisyonel Durum Değerlendirme Yöntemlerinin Etkinliğinin

Araştırılması", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Deneysel postoperatuar intraabdominal adezyon modeli üzerine çok düşük frekanslı elektromanyetik alanların etkisi, ZKÜ Araştırma Fonu Projesi, ZKÜ-2001-00-01-37, Proje Yöneticisi, 2001.
 2. Web tabanlı multifonksiyonel kitlesel prevalans analizi, ZKÜ Araştırma Fonu Projesi, 2002–00–08, Proje Yöneticisi, 2002.
 3. "İliokolik Anastomoz Yapılan Ratlarda Erken Enteral Beslenme Ürünlerinin İyileşmeye Etkisi", TÜBİTAK Projesi, Proje Yöneticisi, 2005.
 4. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR E. A. HASTANESİ DENEYSEL ARAŞTIRMA VE BECERİ GELİŞTİRME EĞİTİM MERKEZİ (BADABEM), DPT Projesi, Proje yöneticisi, 2009.

İdari Görevler:


Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü

Z. Karaelmas Üniversitesi

1999 – 2003

Senato Üyesi

Z. Karaelmas Üniversitesi

1999 – 2003

Deney Hayvanları Araştırma Ünitesi Kurucusu

Z.K.Ü. Tıp Fakültesi

1999 – 2003

Deney Hayvanları Ünitesi Yürütme Kurulu Üyesi

Z.K.Ü. Tıp Fakültesi

1999 – 2003

Sağlık Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Ü.

Z. Karaelmas Üniversitesi

1999-2006

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Z.K.Ü. Tıp Fakültesi

1999-2006

Hastane Yönetim Kurulu Üyesi

Z. Karaelmas Üniversitesi

2000-2004

GC Klinik Nütrisyon AD Başkanı

Z.K.Ü. Sağlık Bilimleri Ens.

2003-2006

Sağlık Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcısı

Z. Karaelmas Üniversitesi

2004-2006

Eğitim ve Yönetmelik Komisyonu Ü.

Z. Karaelmas Üniversitesi

2004-2006

Tıp Fakültesi Web Kulüp Sorumluluğu

Z.K.Ü. Tıp Fakültesi

2000-2006

Tıp Fakültesi Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Z.K.Ü. Tıp Fakültesi

2004-2006

Tıp Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı

Z.K.Ü. Tıp Fakültesi

2004-2006

Klinik Şefi

S.B. Taksim E.A. Hastanesi

2006-2008

Ameliyathane Sorumlusu

S.B. Taksim E.A. Hastanesi

2006-2007

Klinik Şefi

S.B. Bağcılar E.A. Hastanesi

2008-

Kurucu Başhekim

S.B. Bağcılar E. A. Hastanesi

2006-

Müdür

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi

2010-Halen

Müdür

Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul Üniversitesi

2010-Halen

Rektör Danışmanı

İstanbul Üniversitesi

2010-Halen

Rektör Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi

2010-Halen

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Cerrahi Derneği
Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği
Türkiye Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Ankara Cerrahi Derneği
Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği
Devlet Planlama Teşkilatı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Üyeliği
ISO / IEC Health Informatics / Medical Informatics - P Member
TSE Sağlık Hazırlık Grubu Medikal Enformatik Raportörü
SAGES (Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgery Association)
EAES (Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgery Association)
ESPEN (European Society of Parenteral Enteral Nutrition)
Akademik Bilişim Derneği

Ödüller:

 1. IV. KEPAN 2002 Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi "En İyi Araştırmalar Ödülü" Alper CİHAN, Bülent UÇAN, Zeki ACUN, Suat Can ULUKENT, Ferah ARMUTÇU, Ahmet Gürel, Mehmet OĞUZ. Kolon anastomozu yapılan normal farelerde enteral beslenme ürünlerinin anastomoz iyileşmesine etkileri. IV KEPAN 2002, Uludağ, BURSA, (2002).
 2. V.KEPAN 2004 Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi "Araştırma Dalında Birincilik Ödülü" Nurdan Yalçın, Alper CİHAN, Haldun Gündoğdu, Ayşe Ocakçı. Zonguldak İlinde Çalışan Hemşirelerin Klinik Nütrisyon Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. V KEPAN 2004, Çeşme, İZMİR, (2004).
 3. V.KEPAN 2004 Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi "Araştırma Dalında Mansiyon Ödülü", Alper CİHAN, Mehmet OĞUZ, Ferah ARMUTÇU, Canan Külah, Ali Cesur. İnce Barsak anastomozu yapılan normal ratlarda enteral beslenme ürünlerinin anastomoz iyileşmesine ve bakteriyel translokasyona etkileri. V KEPAN 2004, Çeşme, İZMİR, (2004).

 

Patentler:

 1.  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü İlim ve Edebiyat Eserlerine İlişkin Kayıt Tescil Belgesi, SÜREÇ HİYERARŞİSİ, Kayıt Tescil Numarası: İEE, 679, Kayıt Tescil Tarihi: 11 Şubat 2010.

 

Yurtdışı Çalışmalar ve Kurslar

 1. European Institute of Telesurgery, (IRCAD - EITS), September-October, 2003, Strasbourg, France.
 2. Advanced Course in "Laparoscopic Digestive Surgery" European Institute of Telesurgery - (IRCAD - EITS), October, 2003, Strasbourg, France

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Yönetim Bilgi Sistemleri, 2009-2010 Bahar Dönemi.


ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Cihan, A., BB. Menteş, G. Sucak, A. Karamercan, R. Haznedar, Z. Ferahköşe, "Fournier’s gangrene following hemorrhoidectomy. Association with drug-induced agranulocytosis," Dis Colon Rectum, 42, 1644-1648 (1999).
A2. Ersoy, E., E. Taneri, E. Tekin, A. Poyraz, A. Cihan, A. Dursun, E. Onuk. "Peroperative fine-needle aspiration cytology versus frozen section in thyroid surgery", Endocr Regul, 33, 141-144 (1999).
A3. Coşkun, U., N. Gunel, E. Onuk, E. Yilmaz, O. Bayram, D. Yamaç, A. Cihan, B. Ucan, Y. Yildirim, G. Celenkoglu, S. Ozkan, "Effect of different neoadjuvant chemotherapy regimens on locally advanced breast cancer", Neoplasm, 50, 210-216 (2003).
A4. Cihan, A., F. Armutcu, BH. Ucan, Z. Acun, VK. Numanoğlu, A. Gürel, SC. Ulukent, "Comparison of the measurement methods of bursting pressure of intestinal anastomoses", Hepato-Gastroenterology, 50 Suppl 2:ccxxxii-ccxxxiv, (2003).
A5. Cihan, A., Z. Acun, B.H. Ucan, V.K. Numanoğlu, F. Armutcu, A. Gürel, S.C. Ulukent, "Comparison of the Experimental intestinal Anastomoses Performed by Different Surgeons", Hepato-Gastroenterology, 50 Suppl 2:ccxxxv-ccxxxvii, (2003).
A6. Cihan, A., M. Oğuz, Z. Acun, BH. Ucan, F. Armutcu, A. Gürel, SC. Ulukent, "Comparison of early postoperative enteral nutrients versus chow on colonic anastomotic healing in normal animals", Eur Surg Res, 36:112-115, (2004).
A7. Cihan, A., BB. Menteş, E. Tatlıcıoğlu, S. Özmen, S. Leventoğlu, BH. Ucan "Modified Limberg Flap Reconstruction Compares Favorably with Primary Repair for Pilonidal Sinus Surgery". Aust New Z Surg, 74:238-242, (2004).
A8. Acun, Z., M. Cömert, A. Cihan, SC. Ulukent, B. Ucan, G. Karadeniz, "Near-total thyroidectomy could be the best treatment for thyroid disease in endemic regions". Arch Surg, 139(4):444-7, (2004).
A9. Mentes, BB, S. Leventoğlu, A. Cihan, E. Tatlıcıoğlu, M. Akin, M. Oğuz, "Modified Limberg Transposition Flap for Sacrococcygeal Pilonidal Sinus", Surg Today, 34(5):419-23, (2004).
A10. Gürel, A., F. Armutcu, A. Cihan, KV. Numanoğlu, M. Ünalacak, "Erdosteine improves oxidative damage in rat model of renal ischemia reperfusion injury". Eur Surg Res, 36(4):206-9, (2004).
A11. Acun, Z., A. Cihan, SC. Ulukent, M. Cömert, , Ucan, B., Karadeniz ÇG., Cesur, A. "A randomized prospective study of complications between general surgery residents and attending surgeons in near-total thyroidectomies", Surgery Today, 34(12):997-1001, (2004).
A12. Cihan, A., Yilmaz, E. Medical hemostasis in experimental liver resection with antifibrinolytic therapy. Ind J Surg, 66:4:227-231, (2004).
A13. Sancak, B., Coşkun, U., Gunel, N., Onuk, E., Cihan, A., Karamercan A, Yildirim Y, Ozkan S. No association between serum levels of insulin-like growth factor-I, vascular endothelial growth factor, prolactin and clinicopathological characteristics of breast carcinoma after surgery. Intern Med J, 34(6):310-5, (2004).
A14. Coşkun, U., Gunel, N., Sancak, B., Onuk, E., Bayram, M., Cihan, A. Effect of tamoxifen on serum IL-18, vascular endothelial growth factor and nitric oxide activities in breast carcinoma patients. Clin Exp Immunol. Sep; 137(3):546-51, (2004)
A15. Cihan, A., Yilmaz, E., Yenidünya, Y., Uçan, B. Medical Hemostasis in Acute Hepatocyte Injury and Experimental Liver Trauma. ANZ J Surg; 75(4):239-43, (2005)
A16. Acun, Z., Cinar, .F, Cihan, A., Ulukent, SC, Uzun, L., Ucan, B., Uğur, MB. Importance of identifying the course of the recurrent laryngeal nerve in total and near-total thyroid lobectomies. Am Surg; 71(3):225-7, (2005).
A17. Armutcu, F., Coşkun, O., Gürel, A., Şahin, S., Kanter, M., Cihan, A., Numanoglu KV, Altinyazar C Vitamin E protects against acetone-induced oxidative stress in rat red blood cells. Cell Biol Toxicol. Jan; 21(l):53-60, (2005).


 

DOÇENTLİK SONRASI ÇALIŞMALAR
A18. Cihan A, Ozdemir H, Uçan BH, Acun Z, Cömert M, Tascilar O, Cesur A, Karadeniz G, Gundogdu S. Fade or Fate: Seroma in Laparoscopic Inguinal Hernia Repair. Surgical Endoscopy, Feb;20(2):325-8, (2006)
A19. Cihan A, Uçan BH, Cömert M, Cesur A, Karadeniz G, Tascilar O. The superiority of asymmetric modified Limberg flap for surgical treatment of pilonidal disease. Dis Colon Rectum. 2006 Feb;49(2):244-9. (2006)
A20. Numanoğlu V, Cihan A, Salman B, Uçan BH, Cakmak GK, Cesur A, Balbaloğlu H, Ilhan MN. Comparison between powdered gloves, powder-free gloves and hyaluronate /carboxymethylcellulose membrane on adhesion formation in a rat caecal serosal abrasion model. Asian J Surg. 2007 Apr;30(2):96-101.
A21. Aydemir S, Savranlar A, Engin H, Cihan A, Ustündağ Y, Ozer T, Doğan Gün B. Gastric wall calcification in gastric cancer relapse: case report. Turk J Gastroenterol. 2006 Mar;17(1):50-2.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Üner, A., N. Günel, Z. Akçalı, H. Akbulut, C. Sezer, Z. Ergul, B. Menteş, M. Cömert, A. Cihan, "DNA-ploidy and other biological markers in breast cancer", UICC Cancer Management Meeting, Vienna, p.37, n.129, Austria, 1997.
B2. Gürel, A., F. Armutçu, A. Cihan, "Activities of superoxide dismutase, Xanthine oxidase and the levels of nitric oxide and malondialdehyde in brain and liver tissue from rats exposed to COX2 inhibitor (Rofecoxib) during ductus choledochus ligation", 9. Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Ioannina, p.57, PP-033, Grece, (2001).
B3. Gürel, A., F. Armutçu, A. Cihan, "L-Arginine and L-Name may alter lipid peroxidation and antioxidant system in rat brain after ductus choledochus ligation", 9. Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation, Ioannina, p.66, PP-078, Grece, (2001).
B4. Acun, Z., A. Cihan, K.V. Numanoğlu, B.H. Uçan, A. Gürel, S.C. Ulukent, G. Karadeniz, "Comparison of different explosion pressure measurement methods and hydroxyproline levels in small intestine anastomosis" 12. World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, Istanbul, OP-180, Turkey, (2003).
B5. Acun, Z., A. Cihan, B.H. Uçan, K.V. Numanoğlu, F. Armutçu, S.C. Ulukent, G. Karadeniz, "The comparison of experimental small intestine anastomosis performed by different researchers", 12. World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists, Istanbul, P-406, Turkey, (2003).
B6. Gürel, A., G. Numanoğlu, F. Armutçu, A.G. Mungan, A. Cihan. The effect of formaldehyde intoxication on the inducible nitric oxide synthase expression and nitric oxide levels on different tissues of rats. XXIII. World Congress of Pathology and Laboratory Medicine, Istanbul, Pl-191. Turkey, (2005).
B7. Numanoğlu, V., A. Cihan, GK. Çakmak, A. Cesur, BH. Ucan, B. Salman. Comparison of adhesion formation on caecal serosal ablation with Seprafilm versus with powdered and powder free gloves. 40th Congress of the ESSR, Konya, PP-86, Turkey, (2005).


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Cihan, A., BB. Menteş, Ö. Taşçılar, B. Kayhan, BH. Uçan, E. Yılmaz, A. Görgül, "Surgical gauze pseudotumor eroding into intestine", Gazi Med J, 8, 122-125 (1997).
D2. Cihan, A., F. Taneri, E. Tekin, E. Ersoy, "Yabancı cisim perforasyonu sebebiyle bir ince barsak eksteriorizasyonu", Klinik Bilimler & Doktor, 4, 86-88 (1998).
D3. Cihan, A., M. Oğuz, Ş. Bozkurt, "Abdominal kompartıman sendromu", Sendrom, 4, 98-103 (1998).
D4. Bozkurt, Ş., E. Ersoy, A. Cihan, "Laparoskopik kolesistektomide safra yolu yaralanmaları mekanizması ve önleme yolları", Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 1, 16-27 (1998).
D5. Menteş, BB., A. Cihan, "İmmun direnç yetmezlikli hastada enfeksiyon", Cerrahi, 3, 20-27 (1998).
D6. Cihan, A., E. Tekin, O. Bayram, "Solunum fonksiyon bozukluklarında beslenme desteği" Cerrahi, 3, 165-170 (1998).
D7. Oğuz, O., A. Cihan, "Total parenteral nütrisyon, enteral nütrisyon ve immünonütrisyon", Aktüel Tıp Dergisi, 3, 463-469 (1998).
D8. Oğuz, M., A. Cihan, "Albümin kullanımı ve klinik etkinliği", Aktüel Tıp Dergisi, 4, 44-45 (1999).
D9. Ferahköşe, Z., BB. Menteş, A. Cihan, A. Köybaşıoğlu, A. Görgül, "Reconstruction of gastrointestinal continuity by the gastric pull-up method following en bloc pharyngo-laryngo-esophagectomy", Gazi Med J, 9, 158–162 (1998).
D10. Menteş, BB., A. Cihan, E. Tatlıcıoglu, Z. Ferahköşe, "Diamond flap anoplasty for cicatricial anal stenosis following Fournier's Gangrene", Gazi Med 3, 9, 183-186 (1998).
D11. Taneri, F., A. Cihan, A. Karamercan, O. Durmuş, "Endoskopik retroperitoneal surrenalektomi", Klinik Bilimler &. Doktor, 5, 74–79 (1999).
D12. Tekin, EH., A. Cihan, "Gastrointestinal sistem fistüllerinde beslenme", Aktüel Tıp Dergisi, 4, 80-82 (1999).
D13. Acun, Z., BH. Uçan, A. Cihan, SC. Ulukent, M. Cömert, G. Karadeniz, "Endemik bir bölgede multi nodüler guatr'ın cerrahi tedavisinde totale yakın tiroidektomi", Ulusal Cerrahi Dergisi, 18, 266–270, (2002).
D14. Acun, Z., F. Çınar, B. Uçan, A. Cihan, SC. Ulukent, M. Cömert, L Uzun, "Totale yakın tiroidektomilerden sonra vokal kord fonksiyonlarının videolaringoskopi ile değerlendirilmesi", KBB Postası, 12, 9–12, (2002).
D15. Cihan, A., B. Salman, "Biliyer pankreatit: Ne zaman ERCP? Ne zaman cerrahi?", İnsizyon, 5, 177-184, (2002).
D16. Acun, Z., B. Uçan, A. Cihan, S.C. Ulukent, M. Cömert, G.K. Çakmak, "Eğitici cerrahlar ile eğitimi devam eden cerrahların totale yakın tiroidektomilerdeki komplikasyon oranları", Ankara Cerrahi Dergisi, 4, 174-178, (2002).
D17. H. Sayan, A. Cihan, "İskemi ve reperfüzyon hasan". Demet Sağlık Bilimsel Tıp Dergisi, 1, 44–52, (2003).
D18. Acun, Z., A. Cihan, S.C. Ulukent, M. Cömert, B. Uçan, G.K. Çakmak, "Hormon replasman tedavisi alan ve almayan postmenapozal kadınlarda meme kitlelerinin değerlendirilmesi". Mediforum, 1, 19-22, (2003).
D19. Acun, Z., A. Cihan, B. Uçan, S.C. Ulukent, M. Cömert, G.K. Çakmak, "Biopsies of breast lesions evaluated in premenopausal ana postmenopausal women", Artemis, 4, 53-56, (2003).
D20. Acun, Z., BD. Gün, SC. Ulukent, A. Cihan, M. Cömert, B. Uçan, GK. Çakmak. A breast lesion imitating malignancy in pregnancy. Artemis, 4, 52-54, (2003).
D21. Acun Z, Uçan B, Cihan A, Ulukent SC, Cömert M, Cesur A, "Endemik nodüler guatrlarda hipoaktif nodüllerin malignite açısından değerlendirilmesi", MN Klinik Bilimler &. Doktor Dergisi, 9, 165–168 (2003).
D22. Altunkaya, H., Y. Özer, A. Cihan, I. Özkoçak, CB. Demirel, "Tiroidektomi operasyonlarında preoperatif deksametazonun postoperatif bulantı kusma ve ağrıya etkisi", Anestezi Dergisi. 11(2)-.136–140, (2003).
D23. Acun Z, Cihan A, Ulukent SC, Cömert M, Uçan B, Cesur A, "Polipropilen greft ile herni onarımlarında preoperatif antibiyotik proflaksisi", Ankara Cerrahi Dergisi, 20, 127–130 (2003).
D24. Cihan, A., Z. Acun, M. Cömert, BH. Uçan, SC. Ulukent, A. Cesur, Y Üstündag, S. Aydemir, "Laparoskopik kolesistektomide komplikasyonları önleme prosedürlerimiz", Ankara Cerrahi Dergisi, Baskıda, (2004).
D25. Cihan, A., H, Özdemir, Z, Acun, BH, Uçan, SC, Ulukent, M, Cömert, A, Cesur, "Laparoskopik Herni Onarımı Sonrasında Oluşan Seromaların USG ile Değerlendirilmesi", Ankara Cerrahi Dergisi, Baskıda, (2004).
D26. Acun, Z., SC. Ulukent, A. Cihan, BB, Uçan, M. Cömert, A. Cesur, "Kliniğimizdeki santral venöz kateterizasyon uygulamaları ve komplikasyonları", Damar Cerrahisi Dergisi, Baskıda, (2004).
D27. Gürel, A., F. Armutçu, S. Söğüt, A. Cihan, "Koledok kanalı tıkanıklığı yapılan ratlarda L-arjinin ve N°-Nitro-L-Arjinin metil ester tedavisinin karaciğer dokusu lipit peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine etkisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, Baskıda, (2004).


 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
El. Ferahköşe, Z., B.B. Menteş, A. Cihan, S. Öktemer, "Servikal özefagus ve postkrikoid karsinomlardaki rekonstrüksiyonların karşılaştırılması", Ulusal Cerrahi Kongresi, Poster, İzmir, (1998).
E2. Menteş, BB., A. Cihan, Z. Ferahköşe, E. Tatlıcıoğlu, "Loparoskopik Kolorektal Girişimler. İlk 10 vakamız", 8. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, SB-66, Antalya, (1999).
E3. Menteş, BB., A. Cihan, Z. Ferahköşe, "İlaca bağlı agranülositoz zemininde ve hemoroidektomi sonrası gelişen Fournier gangreni", 8. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, P16, Antalya, (1999).
E4. Cihan, A., Z. Acun, B. Uçan, B.B. Menteş, E. Yılmaz, "Normal ve hepatosit hasarlı kobaylarda yapılan deneysel karaciğer travmasında antifibrinolitik tedavi ile medikal hemostazın etkinliği", V. HPB Cerrahi Kongresi, Antalya, (2001), Klinik ve Deneysel Cerrahi, 9, 124, (2001).
E5. Cihan, A., Z. Acun, K.V. Numanoğlu, B.H. Uçan, A. Gürel, F. Armutçu, S.C. Ulukent, "İnce barsak anastomozunda farklı patlama basıncı ölçme metodları ve hidroksiprolin değerlerinin karşılaştırılması", I.Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 58, Ankara, (2002).
E6. Cihan, A., K.V. Numanoğlu, B.H. Uçan, Z. Acun, A. Gürel, F. Armutçu, "Farklı araştırmacılar tarafından yapılan ince barsak anastomozlarının karşılaştırılması", I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 67, Ankara, (2002).
E7. Acun, Z., S.C. Ulukent, A. Cihan, B. Uçan, M. Cömert, "Tiroidektomilerde dren konulmasının etkinliği", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.117, SB-017, Antalya, (2002).
E8. Acun, Z., B. Uçan, S.C. Ulukent, A. Cihan, M. Cömert, A. Cesur, "Endemik bir bölgede benign tiroit hastalıklarının tedavisinde totale yakın tiroidektomi", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.122, SB-023, Antalya, (2002).
E9. Cihan, A., B. Uçan, Z. Acun, S.C. Ulukent, G. Karadeniz, A. Cesur, "Laparoskopik abdominoperineal rezeksiyon: Video prezantasyon", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.283, V-02, Antalya, (2002).
E10. Cihan, A., B. Uçan, Z. Acun, M. Cömert, S.C. Ulukent, G. Karadeniz, A. Cesur, H. Balbaloğlu, C. Özer, "Karaelmas Genel Cerrahi: Yeni açılan bir kliniğin eğitim ve çalışma sistemi", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.325, P-001, Antalya, (2002).
E11. Cihan, A., B. Uçan, Z. Acun, S.C. Ulukent, G. Karadeniz, A. Cesur, "Laparoskopik rektopeksi", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.335, P-015, Antalya, (2002).
E12. B. Uçan, Z. Acun, A. Cihan, M. Cömert, G. Karadeniz, S.C. Ulukent, "Sezaryen skar hattında endometriozis: Bir vaka sunumu", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.343, P–029, Antalya, (2002).
E13. Ulukent, SC, Z. Acun, B. Uçan, A. Cihan, M. Cömert, G. Karadeniz, "Çok nadir bir kronik konstipasyon sebebi: Rektal mukozal ring", Ulusal Cerrahi Kongresi, pp.359; P-052, Antalya, (2002).
E14. Armutçu, F., A. Gürel, A. Cihan, K.V. Numanoğlu, "Aseton verilen ratlarda eritrosit lipit peroksidasyonu üzerine Vitamin E'nin etkileri", 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, pp.175-176, P-ll, Ankara, (2002).
E15. Acun, Z., A. Cihan, B. Uçan, M. Cömert, SC. Ulukent, A. Cesur, "Endemik bölgedeki MNG'ın tedavisinde totale yakın tiroidektomi", 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, pp20, P–55, İstanbul, (2002).
E16. Acun, Z., B. Uçan, A. Cihan, SC. Ulukent, M. Cömert, G. Karadeniz, "Totale yakın tiroidektomilerdeki komplikasyon oranları", 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, pp.20, P–56, İstanbul, (2002).
E17. Acun, Z., SC. Ulukent, A. Cihan, M. Cömert, B. Uçan, H. Balbaloğlu, "Endemik MNG’ lardaki hipoaktif nodüllerin malignite oranları", 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, pp.22, P–61, İstanbul, (2002).
E18. Cihan, A., M. Cömert, Z. Acun, BH. Uçan, SC. Ulukent, S. Aydemir, Y. Üstündağ, H. Altunkaya, Y. Özer, F. Armutçu, A. Gürel, G. Mungan, "Klinik nütrisyonda yüksek lisans", IV. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, pp.7, S–4, Bursa, (2002).
E19. Cihan, A., B.H. Uçan, Z. Acun, S.C. Ulukent, F. Armutçu, A. Gürel, M. Oğuz, "Kolon anastomozu yapılan normal farelerde enteral beslenme ürünlerinin anastomoz iyileşmesine etkileri", IV. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, pp.13-14, S-15, Bursa, (2002). (BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ)
E20. Leventoğlu, S., B.B. Menteş, A. Cihan, E. Tatlıcıoğlu, M. Akın. "Sakrokoksigeal pilonidal sinüs tedavisinde transpozisyon flep uygulanımı: Tekniğin modifikasyonu ile öpere edilmiş 238 vakanın sonuçları", 1. Çukurova Koloproktoloji Sempozyumu, pp.138, S–14, Adana, (2003).
E21. Cihan, A., B. Uçan, M. Cömert, SC. Ulukent, GK. Çakmak, A. Cesur, "Pilonidal sinüsün cerrahi tedavisinde modifiye rhomboid flep", 1. Çukurova Koloproktoloji Sempozyumu, pp.162, P–22, Adana, (2003).
E22. Cihan, A., M. Cömert, H. Özdemir, B. Uçan, Z. Acun, SC. Ulukent, A. Cesur. "Laparoskopik nemi onarımı sonrasında oluşan seromaların USG ile değerlendirilmesi". Ulusal Cerrahi Kongresi, S–87, Antalya, (2004).
E23. Cömert, M., Y. Üstündağ, S. Aydemir, B. Gün, Z. Acun, A. Cihan, "Kronik intermitan sigmoid invajinasyon ve karın ağrısı nedeni olan dev sigmoid lipom: bir olgu sunumu ve yeni bir terminoloji". Ulusal Cerrahi Kongresi, S–160, Antalya, (2004).
E24. Acun, Z., A. Cihan, M. Cömert, SC. Ulukent, B. Uçan, GK. Çakmak. "Endemik bir bölgede hipoaktif tiroit nodüllerindeki malignite oranı". Ulusal Cerrahi Kongresi, S–258, Antalya, (2004).
E25. Cihan, A., O. Babuccu, H. Sayan, H. Özaçmak, A. Cesur, A. Işıkdemir. "Rat sırtında yapılan McFarlen Flebinde elektromanyetik alan tedavisi ile yara iyileşmesinin değerlendirilmesi". Ulusal Cerrahi Kongresi, S–330, Antalya, (2004).
E26. Cihan, A., Z. Acun, M. Cömert, B. Uçan, SC. Ulukent, A. Cesur. "TachoComb ile dikişsiz kolon anastomozunun normal kolon anastomozu ile karşılaştırılması". Ulusal Cerrahi Kongresi, S-331, Antalya, (2004).
E27. Çağlar, SS., A. Cihan, M. Cömert, A. Altunkaya, Z. Acun, B. Uçan, SC. Ulukent, A. Cesur, "Laparoskopik kolesistektomi yapılan hastalarda solunum eğitiminin solunum fonksiyon testlerine ve hasta derlenmesine etkisi". Ulusal Cerrahi Kongresi, HS-03, Antalya, (2004).
E28. Cömert, M., BH. Uçan, Z. Acun, A. Cihan, SC. Ulukent, BD. Gün, Y. Üstündağ, A. Cesur. "Lynch sendromu: metakron tümör gelişen ve aynı kaderi paylaşan 2 Lynch sendromu vakası". Ulusal Cerrahi Kongresi, P–161, Antalya, (2004).
E29. Cömert, M., Y. Üstündağ, S. Aydemir, Z. Acun, LO. Erdem, BD. Gün, Cihan, A.. "Kolorektal lipomlar: 4 olgunun sunumu ve literatür taraması". Ulusal Cerrahi Kongresi, P–172, Antalya, (2004).
E30. Acun, Z., M. Cömert, A. Cihan, B. Uçan, SC. Ulukent, A. Cesur. "Santral venöz girişim uygulamaları ve komplikasyonları". Ulusal Cerrahi Kongresi, P–334, Antalya, (2004).
E31. Cihan, A., M. Cömert, Z. Acun, B. Uçan, SC. Ulukent, A. Cesur. "Elektromanyetik alan tedavisinin kolon anastomoz iyileşmesi ile beraber intraabdominal adezyon gelişimi üzerine etkisinin karşılaştırılması". Ulusal Cerrahi Kongresi, P–385, Antalya, (2004).
E32. Cömert, M., İO. Özen, İÖ. Tekin, Z. Acun, Ö. Özen, BD. Gün, Cihan, A.. "Bir primer dalak lenfoması olgusu: tanı yöntemi olarak intraoperatif flow-cytometry'nin yeri". Ulusal Cerrahi Kongresi, P–426, Antalya, (2004).
E33. Pulat, H., A. Cihan, S. Aydemir, H. Karaoğlu. Hastanede yatan hastalarda malnütrisyon değerlendirme metotlarının karşılaştırılması. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, S–07, Türkiye, (2004).
E34. Bola, F., A. Cihan, S. Aydıntuğ, G. Nergisoğlu, Y. Ekmekçi, SC. Ulukent. Diyaliz Tedavisindeki Kronik Böbrek Hastalarının Malnütrisyon Açısından Değerlendirilmesi. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, S–08, Türkiye, (2004).
E35. Yalçın, N., A. Cihan, H. Gündoğdu, A. Ocakçı. Zonguldak ilinde çalışan hemşirelerin klinik nütrisyon bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, S–15, Türkiye, (2004). (EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)
E36. A. Cihan, M. Oğuz, F. Armutçu, C. Külah, A. Gürel, A. Cesur, O. Aydın. Normal ratlarda yapılan ince barsak anastomozunda değişik enteral beslenme solüsyonlarının karşılaştırılması. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, S–30, Türkiye, (2004). (BİLDİRİ MANSİYON ÖDÜLÜ)
E37. A. Cihan, S. Aydemir, Z. Acun, M. Cömert, H. Pulat, H. Karaoğlu. Hastanede yatarak tedavi gören hastalarda malnütrisyon görülme oranlarının kliniklere göre dağılımı V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, P-07, Türkiye, (2004).
E38. Aydemir, S., A. Cihan, Z. Acun, H. Ayoğlu, G. Üstündağ, Y. Üstündağ, M. Cömert, H. Pulat, H. Karaoğlu. Yeni açılmış bir nütrisyon ünitesinden konsültasyon istenme oranları. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, P-23, Türkiye, (2004).
E39. Aydemir, S., A. Cihan, Z. Acun, H. Ayoğlu, G. Üstündağ, Y. Üstündağ, M. Cömert, H. Pulat, H. Karaoğlu. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi erişkin klinik nütrisyon destek ekibi deneyimi. V. KEPAN Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, İzmir, P–24, Türkiye, (2004).


F. Diğer yayınlar:
F1. M. Oğuz, A. Cihan, "Tiroiditler", Tiroit Hastalıkları ve Cerrahisi, A. İşgör, Avrupa Tıp Kitapçılık, İstanbul, 2000
F2. Cihan, A. Defekasyon Bozuklukları, Kolon, Rektum, Anüs Hastalıkları, Çev.Ed: Ö. Alabaz, İstanbul, 2004


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti) ve Danışman(lar)ı :
Deneysel karaciğer travmasında antifibrinolitik tedavi ile medikal hemostaz.
Prof. Dr. Erdal YILMAZ
SONUÇLAR
Bu sonuçlar ile cerrahi travma olduğunda fibrinolitik mekanizmanın subklinik olarak harekete geçtiğini düşündüren PTT uzaması ve fibrinojen seviyesinde düşme tespit edilmiştir.
Olaya parankimatöz organ travması ve kanama katıldığında, sham grubuna göre D-Dimer seviyesinde anlamlı artış olmasına rağmen fibrinojen seviyesinin değişmemesi ve ELT'nin anlamlı kısalmaması olayın patolojik boyutlara varmayan fibrinolitik sistem aktivasyonu olduğunu düşündürmektedir.
Karaciğer travması grubu ile aprotinin verilen grup arasında kanama ve Hb değerleri açısından anlamlı fark saptanması, aprotinin ile antifibrinolitik tedavinin etkinliğini göstermektedir. D-Dimer seviyesinde anlamlı düşme ve ELT'de anlamlı uzama olurken PT-PTT değerlerinin değişmemesi etkinin daha çok fibrinolitik inhibisyon ve fibrin stabilizasyonu artışı olarak geliştiğini göstermektedir.
D(+)Galaktozamin ile akut karaciğer yetmezliği yapıldığında gelişen koagülasyon defektinin, koagülasyon faktörlerinin azalmasından ziyade hiperfibrinolitik durum ile ilgili olduğu ve antifibrinolitik tedavi ile PT-PTT değerleri çok fazla değişmez iken fibrinolitik parametrelerin anlamlı ölçüde değiştiği görülmüştür.
Akut karaciğer yetmezliği ve hiperfibrinolizis koşullarında oluşan parankimatöz organ kanamalarının antifibrinolitik bir ajan olan aprotinin ile anlamlı ölçüde azaltılabileceği görülmüştür.
ÖZET
Son yıllarda transfüzyona bağlı komplikasyonlar ve kan bulma zorlukları açısından perioperatif kan konservasyonu üzerine çalışmalar artmaktadır. Parankimatöz organların travmalarında da nonoperatif tedavilerde medikal hemostatik ajanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Karaciğer hastalıklarına bağlı gelişen koagülasyon defektleri ve fibrinolizis görülmektedir. Hiperfibrinolizis hemen tüm karaciğer hastalıklarında olduğu gibi, majör cerrahi prosedürlerde, uzun anestezi alan hastalarda ve majör travmalarda da görülür.
Doğal bir proteaz inhibitörü ve antifibrinolitik ajan olan aprotinin medikal hemostazda etkin bir ilaçtır. Çalışmamızda parankimatöz organ travmaları ve karaciğer hastalığına bağlı hiperfibrinolitik durumlarda gelişen kanamaları aprotinin ile kontrol altına almayı amaçladık. Bu amaçla kobaylar üzerinde deneysel karaciğer travması geliştirerek medikal hemostatik ajan ile kanama kontrolünü araştırdık. Hiperfibrinolitik durumu intraperitoneal galaktozamin uygulaması ile gelişen akut hepatosellüler hasar ile oluşturduk. Sonuçta aprotininin parankimatöz organ travmasında kanama miktarını azalttığı ve fibrinolitik aktiviteyi baskıladığını tespit ettik.

 

 

© 01-2006 / webmaster
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü,
34452 Beyazıt/Eminönü-İstanbul   Tel: 0 (212) 440 00 00