Felsefe Arkivi Sayıları

Felsefe Arkivi Sayıları

Cilt 1 / Sayı: 1 (1945)

Nicolai HARTMANN
Almanyada Yeni Ontoloji Cereyanı (ve Almancası)

Takiyettin MENGÜŞOĞLU
Fenomenoloji Felsefesi

M. Şerefeddin YALTKAYA
İbnBacca-Avempace

Kamıran BİRAND
18. Asır Fransız Tefekkürü ve Namık Kemal

Nazan GÖKNİL
Estetik Haz

Walter KRANZ
Atomculuğun Doğuşu
Eflatun ve Felsefesi

Cilt 1 / Sayı: 2-3 (1946)

Nicolai HARTMANN
Neue Ontologie in Deutschland

Erich AUERBACH
Der Triumph des Bösen
Kötünün Zaferi

Macit GÖKBERK
Hegel’in Devlet Felsefesi

Rudolf GRAF
Friedrich von Hardenberg’in Tarih Felsefesi

Nermi UYGUR
Montaigne ve Pascal’ın bir Yanlışı

Cilt 2 / Sayı: 1 (1947)

Ernst DIEZ
Josef Strzygowski (Almancasıyla)

Mazhar Şevket İPŞİROĞLU
Uslup-tarihi olarak sanat-tarihi: Heinrich Wölflin’in eseri (Almancasıyla)

Heinrich WÖLFFLIN
Sanat-Eserlerinin açıklanması

H. METZGER
Güney Anadoluda yapılan bir geziden notlar (Fransızcasıyla)

Helmuth Th. BOSSERT
Malatya Heykeltraşlık Eserlerinin kronolojisine dair (Almancasıyla)

Alexander RÜSTOW
19 Asır Garp Mimarisinin inhitatında fikir tarihine ve sosyolojiye ait faktörlerin rolü (Almancasıyla)

Ernst DİEZ
Endosmos’lar (Almancasıyla)

Cilt 2 / Sayı: 2 (1947) [Leibniz Özel Sayısı]

Ernst von ASTER
Birleşim ve Uyum Filozofu Leibniz (Almancasıyla)

Walther KRANZ
Leibniz ve Platon (Almancasıyla)

Macit GÖKBERK
Leibniz’in Alman Dili üstüne Düşünceleri

Cilt 2 / Sayı: 3 (1949) [Von ASTER Sayısı]

Sıddık Sami ONAR
Söylev

M. Şevket İPŞİROĞLU
Söylev

Walther KRANZ
Ernst von ASTER’in Şahsiyeti (Almancası)

Macit GÖKBERK
E. von Aster’in Felsefedeki Yeri

Bedia AKARSU
Öğrenci Gözü ile E. von Aster

W. PETERS
Von Aster’den hatıralar (Almancasıyla)

H.Ziya ÜLKEN
E. von Aster ve Bilgi Teorisi

Ernst von ASTER
İnsan ve Dünya (Almancasıyla)
Modern Fizik ve Felsefe (Almancasıyla)
von Aster’in Yayınları

Hilmi Ziya ÜLKEN
Ebu-l - Beregat Bağdadi
Deux aspects des etres

Cilt 3 / Sayı: 1 (1952)

Heinz HEİMSOETH
Nikolai Hartmann’ın Ölümü Münasebetiyle (Almancası)

Dorothea JOHANNESSOHN
Erinnerungen an Nicolai Hartmann

Hermann WEIN
Metakategorial Problem (Özet) (Tam metin Almancasıyla)

Bruno Baron von Freytag Löringhoff
İhtimaliyet, İlliyet, Hürriyet (Özet) (Tam metin Almancasıyla)

Wilfried STACHE
Yeter sebep ilkesi (özet)
Bemerkunger über den Satzt “Alles, was ist, hat einen Grund, warum es ist”

W. E. HEISTERMANN
Pragmatizmde hakikat mevhumu (Özet)
Über den Wahrheitsbegriff des Pragmatismus

Takiyettin MENGÜŞOĞLU
Felsefe antropoloji bakımından tecrübe mefhumunun tahlili (Fransızcası)

Cilt 3 / Sayı: 2 (1955)

Joachim RITTER
Aristoteles ve Sokratesten Öncekiler (Almancasıyla)

Ernst von ASTER
Çağdaş Alman Felsefesinin Başlıca Görünüşleri

Takiyettin MENGÜŞOĞLU
Bilgi Fenomeninin Felsefi Antropoloji bakımından tahlili (Fransızcasıyla)

İ. Hakkı AKYOL
Mezopotamyada mekan ilimlerinin kaynakları

Cilt 3 / Sayı: 3 (1957)

Heinz HEIMSOETH
Filozof Olarak Descartes (Almancasıyla)

W. E. HEISTERMANN
Kaynak ve Düzen
Ursprung und Ordnung

Hermann WEIN
“Kentauros”vari Felsefe (Almancasıyla)

Takiyettin MENGÜŞOĞLU
Sübjektivlik ve Objektivlik Fenomeninin Felsefi Antropoloji Bakımından Tahlili (Fransızcasıyla)

Nermi UYGUR
Tarih Felsefesinin Yolu

İsmail TUNALI
İntegral bir Estetik olarak Ontolojik Estetik

Cilt 4 / Sayı: 2 (1959)

Takiyettin MENGÜŞOĞLU
Ontolojik Esaslara Dayanan Felsefi Antropoloji Hakkında Düşünceler (Almancasıyla)

W. E. HEISTERMANN
Tabiat, İnsan ve Tarih (Almancasıyla)

Manilal PATEL
Gautama Buddha Aydınlanmış Dünya Öğretmeni (İngilizcesiyle)

Bruno Baron von Freytag LÖRINGHOFF
Zum Problem des Zufalls

Hüseyin BATUHAN
Hume’un Bilim Felsefesi

Nermi UYGUR
Dilthey Sosyoloji Düşmanı mıdır?

Cilt 5 / Sayı: 1 (1960)

H. Vehbi ERALP
Determinism ve Hürriyet Üstüne Düşünceler

Macit GÖKBERK
Die Entwicklung des türkischen im Rahmen der türkischen Kültürgeschichte

Nermi UYGUR
Bir Felsefe Sorusu nedir?

Hüseyin BATUHAN
Etik Önermelerin çözümü

Macit GÖKBERK
Batı Anadolunun yetiştirdiği Antik Filozoflar

Sayı: 12 (1961)

Martial GUEROULT
Descartes’da Psikoloji ve Matematizm (Fransızcasıyla)

Macit GÖKBERK
Pozitivizm ve Geist Felsefesi

Nermi UYGUR
Felsefede Temellendirme

İsmail TUNALI
Die Poetik Aristoteles’ im Verhaeltnis zu seiner Seinauffassung

Bedia AKARSU
John Locke’un Devlet Felsefesi

Hüseyin BATUHAN
Demokrasi ve Tolerans

Sayı: 13 (1962)

Nermi UYGUR
Felsefe ve Tarihi

Teo GRÜNBERG
Temel Önermeler

Bedia AKARSU
Sokratesde Erdem Düşüncesi

İsmail TUNALI
Modern Sanat Problemi

Hüseyin BATUHAN
Sosyal Öğretilerde Mythos ve Utopia

Nermi UYGUR
B.Russell’ın Felsefedeki Gelişmesi

H. Vehbi ERALP
Felsefe Tarihi

Nermi UYGUR
Felsefede İğretileme Problemi
Deney

Sayı: 14 (1963)

Nermi UYGUR
B. Russell’in Doğruluk Anlayışı

Georg SCHEJA
Soyut Resmin Sanat ve Düşünce Bakımından Temelleri

İsmail TUNALI
Kant Estetiki ve Problemleri

Hüseyin BATUHAN
Dilin Tuzakları

Şinasi TEKİN
Burkancı Uygurlarda sekiz türlü şuur üzerine bir deneme

Bedia AKARSU
Kant'ta mekan ve zaman kavramları

Macit GÖKBERK
Nicolai HARTMANN’ın “Problemler Tarihi” Görüşü

Teo GRÜNBERG
B.Russell’ın Tasvirler Teorisi

Nermi UYGUR
J. L. Austin ve Algı

Sayı: 15 (1965)

H. Vehpi ERALP
Felsefede ve Güzel Sanatlarda Ahenk

Nermi UYGUR
Senin Yerinde olsam

Hüseyin BATUHAN
Dilin Tuzakları (2)

İsmail TUNALI
Estetik Beğeni Problemi

Teo GRÜNBERG
Fenomenalizm ve Gözlem (Özet) (İngilizce tam metin ile)
Anlam Kavramı üzerine bir Deneme

Sayı: 16 (1968)

Nicolai HARTMANN
Almanyada Yeni Ontoloji (Almancasıyla)

W. HEISTERMANN
Kantın Felsefesinde İnsanın yeri (Almancasıyla)
İlim ve Profanlık (Almancasıyla)

Takiyettin MENGÜŞOĞLU
“Tarihlilik” ve “Tarihsizlik”

Uluğ NUTKU
Nietzsche’de Nihilizm Problemi

Sayı: 17 (1970)

İsmail TUNALI
Soyut Sanatta Realite Kavrayışı

Richard H. POPKIN
Bayle ve Hume (İngilizcesiyle)

Önay SÖZER
Berkeley’de varlık ve algı sorunu

Sayı: 18

Vehbi ERALP
Prensipler ve bazı mantık prensipleri

Macit GÖKBERK
Hegel’in Felsefesi -Yaşayan Yönleriyle-

İsmail TUNALI
B.Croce’de Estetik’in bir Bilgi Problemi olarak Temellendirilmesi

Richard H. POPKIN
Şüphecilik ve Bilimler (İngilizcesiyle)

Necla ARAT
Ernst Cassirer ve Suzanne K.Langer’da Sembolik Form Olarak Sanat

İsmail TUNALI
Friedrich Kainz 75 Yaşında

Sayı: 19 (1975)

Bedia AKARSU
Nietzsche’nin tarih karşısındaki tutumu

İsmail TUNALI
Sanatın Psikolojik Anlamı ve Worringer’in üslup analizi

Boğos ZEKİYAN
Augustinus’un Bilgi Teorisinde içgerçeği prensibi ve süjenin kendini bilmesi

Plotinos
Eneadlar

Charles L. STEVENSON
Etik terimlerin duygusal anlamı

Wilhelm WEISCHEDEL
Özgürlük ve Norm (Almancasıyla)

Charles Levi-Strauss
Mitlerin yapısı

MENGÜŞOĞLU - Tüten ANĞ
Lise müfredat programı hakkında düşünceler

Şafak URAL
Kitap Konuşmaları

Sayı: 20 (1976)

Tüten ANĞ
David Hume’da Anti-Sistem Eğilimi

Necla ARAT
D.Hume’da Akıl-Doğa Dialektiği:Akla karşı doğanın savunulması

Takiyettin MENGÜŞOĞLU
Çağımızda Antropolojik Teoriler (Almancasıyla)

Uluğ NUTKU
Descartes’ın immanent apriorisi
Sübjektiv Kausalite anlayışının getirdiği Anti-Apriorizm

Adnan ONART
Ahlak Felsefesinde doğalcılık nedir, ne değildir?

İsmail TUNALI
Marxist Estetik’de Gerçeklik, Obje ve Süje Problemi

Konrad LORENZ
Toplu Halde yaşayan hayvanlarda ahlaka benzeyen davranışlar (Almancasıyla)

Sayı: 21 (1978)

Danuta GIERULANKA
Roman Ingarden’in felsefi yapıtı üzerine sistematik bir taslak (Fransızcasıyla)

İsmail TUNALI
Roman Ingarden’in Estetikine bir bakış

Ahmet Yüksel ÖZEMRE
Keplerde pitagorcu düşüncenin evrimi üzerine bir düşünce

Necla ARAT
Kant Estetikinde güzel ve yüce değerleri

Bogos ZEKİYAN
Einstein’ın Relativite kuramı ile ilgili olarak zaman kavramının nesnel değeri üzerine düşünceler.

Teoman DURALI
Çağdaş Düşünceler Canlı Sorununa ilişkin temel bilimsel alanlar

Gülnur SAVRAN
“Düşünüyorum öyle ise varım”

Nejat BOZKURT
W. James’in Pragmatizm ve Hümanism anlayışları

Sayı: 22-23 (1981)

Nihat KEKLİK
Türk-İslam Filozofu İbn Sina,Hayatı ve Eserleri

Hilmi Ziya ÜLKEN
İbn Sina’nın Felsefesi

İsmail TUNALI
Soyut’un sanattaki anlamı

Erhard OESER
Bilim Teorisi "Çıkış, Gelişme, Şimdiki Durum" (Almancasıyla)

Uluğ NUTKU
Leibniz’in monadlar teorisinin tarihi önemi

Teoman DURALI
Biyoloji Felsefesine giriş denemesi

Akın ETAN
N. Hartmann’ın ontolojisinde kategoriler ve “Real Determination” sorunu

Mahmut KAYA
Aristoteles’in Ahlak ve Siyaset felsefesinin islam dünyasına yansıması.

Bekir KARLIAĞA
Pythagorascı Felsefenin Türk-İslam felsefesine yansıması

Şafak URAL
Lukasiewicz-Tarski Notasyonu

Nejat BOZKURT
Hegel Estetikine genel bir bakış

Teoman DURALI
Jean Piaget

Sayı: 24 (1984)

Nihat KEKLİK
Türk-İslam Filozoflarının Avrupa Kültürüne Etkileri

Şafak URAL
Felsefi Açıdan Bilim

Nihat KEKLİK
Felsefede üslup meselesi ve bazı ilkeler

Uluğ NUTKU
Antropolojinin İnsan kavramı ile Ethik’in İnsan kavramı arasında bulunabilecek geçitler.

İsmail YAKIT
Darwinden önce İslam düşüncelerinde evrimle ilgili fikirler.

Fahrettin OLGUNER
İslam Kaynaklarının ışığında Platon

Nejat BOZKURT
Hegel Estetiği ve şiir kuramı

İ. KANT
Salt Aklın Eleştirisine Önsöz

FARABİ
Eflatun ile Aristotelesin görüşlerinin uzlaştırılması

Teoman DURALI
Metinler ışığında Aristotelesin canlıyla ve canlının evrimiyle ilgili düşüncelerine problematik yaklaşım.

Sayı: 25 (1984)

İsmail TUNALI
Wittgenstein’ın estetik anlayışını “Vorlesungen und Gespraeche über Aesthetik, Psychologie und Religion” kitabına dayanarak bir belirleme denemesi (Almancasıyla)

Nihat KEKLİK
Felsefe bakımından Metafor

Erhard OESER
Bilimsel evrenselcilik (Almancasıyla)

Uluğ NUTKU
G. E. Moore’un “Naturalistce yanıltmaca” yanıltmacası

İsmail TUNALI
Sanat Felsefesi açısından mimari ve zamansallık (Almancasıyla)

Teoman DURALI
Charles Darwin ve çağımıza damgasını vuran çağdaş evrim düşüncesinin doğuşu

Nejat BOZKURT
Jean-Paul Sartre’ın İnsan anlayışı

Naci SOYKAN
Schelling’de varlık ve sanat formları sorunu

FARABİ
Felsefenin temel meseleleri

Sayı: 26 (1987)

Nihat KEKLİK
Türk-İslam Filozoflarının avrupa filozoflarına etkileri konusunda yeni örnekler.

Nihat KEKLİK
Mevlanada metafor yoluyla felsefe

Adolf HÜBNER
“Doğal Düzen” Wittgenstein’ın bir bilim adamı üzerine etkisi (İngilizcesiyle)

Teoman DURALI
Aristoteles’in “Kategorileri”nde “fizik”i ile “metafizik”inde değişme va zaman sorunları

Mahmut ASLAN
Eski Hint Siyaset Felsefesine genel bir bakış

Şafak URAL
Sembolik Mantık ve Uygulaması
Deduksiyonda öncüller mi yoksa sonuç mu önce gelir?

İsmail YAKIT
Türk-İslam düşünürü Mevlanaya göre ideal İnsan tasavvuru

FARABİ
Felsefe öğreniminden önce bilinmesi gereken konular

R. ARNALDEZ
Farabi’nin felsefesinde düşünce ve ifade

Ş. SÜHREVERDİ
Filozofların inançları
Ruhun yolculuğu

Mahmut KAYA
Ünlü Hekim-Filozof Ebu bekr er-Razi ve hekimlik ahlakı ile ilgili bir risalesi
Muhtar’l-hikem ve mahasinu’l-Kelim’de Aristoteles’e isnad edilen hikmetli sözler ve bunların kaynakları

Teoman DURALI
“Bize gelenler”

Şafak URAL
Çok-Değerli Mantık

Sayı: 27 (1990)

Teoman DURALI
Rastlantı ile Zorunluluk açısından canlılar bilimi

Richard WISSER
F. Nietzsche’de Üstün İnsan görünürde mi? (Almancasıyla)

Attilla ERDEMLİ
Aydınlanma filozofu olarak Descartes
Spinoza’nın Ahlak anlayışı

Ahmet İNAM
Geçilmez Köprü üzerinde Wittgenstein ve Heidegger (Almancasıyla)

H. R. JAUS
Edebiyat iletişiminde dialoğa dayalı anlama

Mahmut KAYA
Ebu bekr er-Razi, Filozofca yaşama

İsmail YAKIT
La Place D’ın Khaldun dans la pensee de L’evolution Humaine

Murtaza KORLAELÇİ
Gabriel Marcel’e göre Teknik ve Günah

Sayı: 28 (1991)

Şafak URAL
Dialektik Düşünce ve Mantık

Teoman DURALI
Biyoloji Sorunu
Biyolojinin bilim teorisi

Erhard OESER
Bilgide ilerleyişin teknolojisi olarak Bilim Felsefesi (Almancasıyla)

Stephan HALTMAYER
Aristotteles’de Organonun kuruluş düzeni açısından “Bizim için önce gelen” ve “Ne ise o olarak önce gelen” (Almancasıyla)
Aristotelesin ikinci analitiği bağlamında İlke (Almancasıyla)

Mahmut KAYA
18. yüzyılda grekçeden yapılan tercümeler ve es’ad efendinin fizika tercümesi üzerine bazı tespitler

İsmail YAKIT
Sadrettin Konevinin düşüncesinde idrak ve hakikat bilgisi

Mahmut ARSLAN
Eski Türk Ahlak Felsefelerinde Konfüçyanizmin etkisi

Ömer Naci SOYKAN
Schophenhauer’de dil çerçevesi içinde Tasarım-Kavram bağlantısı (Almancasıyla)-

Attilla ERDEMLİ
F. D. E. Schleiermacher "Felsefe tarihcisi gözüyle bir tanıtma"

J. B. ROSSER ve A. R. TURQUETTE
Çok Değerli Mantıklar

Çiğdem DÜRÜŞKEN
Stoa Mantığı

Sayı: 29 (1994)

Şafak URAL
Bilim Felsefesinin amacı veya Bilim Felsefesinin Felsefesi

Yalçın KOÇ
Mekan ve Nesne

Mahmut KAYA
Peripatetik Felsefede İnsan Aklının fa’al akılla olan ilişkisi ve İbn Rüşd’ün Problemlere Farklı Yaklaşımı.

İsmail YAKIT
Mevlana’da Mutluluk Ahlakı

Çiğdem DÜRÜŞKEN
Antikçağ’da “Psykhe” kavramına genel bir bakış I

Jan BRETSCHNEIDER
Çeviren: Ümit ÖZTÜRK
Der objektive Zusammenhang von Biosysthemen und die Bedeutung seiner Erkenntnis für die geselschaftliche Praxis
Biosistemlerin nesnel bağlamı ve Biosistemler bilgisinin toplumsal uygulamadaki önemi.

Albert SCHWEİTZER
Çeviren: Attilla ERDEMLİ
Die Schuld der Philosophie an dem Niedergang der Kultur
Kültürün Çöküşünde Felsefenin Suçu

Robert HAMMOND
Çeviren: Uluğ NUTKU & Gülnihal KÜKEN
Farabi Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi

Sayı: 30 (1997)

Sayı: 31 (2007)

Sayı: 32 (2008)

Sayı: 33 (2008)