GÜNCEL DUYURULAR
Yukarı Kaydır
Aşağı Kaydır
Tüm Duyurular >>>
 
 
Kullanıcı Adı : 
Şifre : 
 
EKO Cozum_sam
  

EKOKARDİYOGRAFİ

 

Enstitümüzün    Ekokardiyografi laboratuarı yılda yaklaşık 7000 civarındaekokardiyografik işlem yapılan yoğun bir laboratuardır.  Bu rakamın 6500’ü transtorasik ekokardiyografi  450 kadarı transözafageal ekokardiyografi (TÖE), farmakolojik ve eforlu stres ekokardiyografidir.

Ekokardiyografi işlemlerimiz kardiyolojinin gerektirdiği tüm endikasyonları içermektedir Laboratuvarımızda bir 3 boyutlu ekokardiyografi dahil en güncel  eko yöntemlerini kullanan makinamızın yanı sıra biri TÖE probu takılabilen 3 farklı eko makinamız bulunmaktadır.  Eko makinalarımızdan biri gezici makine olarak kullanılabilen diz üstü bilgisayar özelliğindedir. Günün 24 saati eko incelemesi yapabilecek donanım ve insan gücüne sahibiz.
Profesör Dr. Sinan Üner ve Profesör Dr. M. Serdar Küçükoğlu önderliğinde laboratuarımızda biri doçent   dördü  uzman toplam 7 kardiyolog inceleme yapmakta eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır.  


 
Eğitim programımız teorik ve pratik iki farklı alanda yapılmaktadır. Uzmanlık öğrencilerimiz üçer aylık 2 dönem eko rotasyonunun ilk 3 ayında temel  ve klinik ekokardiyografi  teorik eğitimi son 3 ayında da TÖE, stres ekokardiyografi, kontrast ekokardiyografi gibi ileri tekniklerle ilgili eğitilmektedirler. Teorik eğitimler her pazartesi  8.30-9.30 arasında yapılmaktadır. Pratik eğitim gün boyu ve hatta gece nöbette devam etmektedir. Enstitümüzden kardiyolog ünvanını alan tüm hekimler kendi başlarına tüm ekokardiyografi işlemlerini yapabilecek şekilde eğitilmektedirler.

•    Ekokardiyografi Nedir?
Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Göğüs üzerine konan probla yapılan işleme transtorasik (yüzeyel) ekokardiyografi denir.  

•    Transözofageal ekokardiyografi (TÖE) nedir?

Yaygın olarak kullanılan yüzeyel ekokardiyografi (transtorasik) yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir: kalpte pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay kapak işlevlerinin değerlendirilmesi, ana atardamar-aort yırtılmalarının aranması, kalp deliklerinin incelenmesi, kalp kapakyetersizliklerinin ciddiyetinin belirlenmesi, kalp kapaktamiri veya kalp deliklerinin kapatılması ameliyatlarısırasında ve sonrasında, işlem başarısının değerlendirilmesi. Bazen de akciğer hastalığı, şekil bozukluğu gibi nedenlerle hastanın göğüs yapısı yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü alınmasına izin vermediği durumlarda TÖE yöntemine başvurulur. Bazı hallerde TÖE sırasında kalbin iç sınırının daha iyi görüntülenmesi, kalp kası kanlanmasının gösterilmesi ve kalp içi şantların saptanması amacıyla kontrast maddeler (boyalı ilaçlar) kullanılabilmektedir.


•    Stres ekokardiyografi nedir?

Stres ekokardiyografi (SE), egzersiz yöntemleriyle veya kalp atımını hızlandıran ilaçlarla yapılan bir ekokardiyografi uygulamasıdır. Egzersiz ekokardiyografi, koşu bandı efor testinde egzersiz protokolünün uygulanmasından hemen önce ve hemen sonra veya bisiklet egzersiz testi yardımıyla egzersizin her aşamasında ekokardiyografik görüntülerin kaydedilmesi şeklinde yapılmaktadır.
Egzersiz EKG testinin yapılamadığı durumlarda (bacak damar hastalığı, kas kemik yapı kısıtlılığı) damar yoluyla dobutamin, adenozin, dipridamol gibi kalp ritmi ve kasılmasını artıracak ilaçların belli zaman aralıklarında artan dozlarda kullanılması ile ilaçlı stres ekokardiyografi yapılmaktadır. Stres ekokardiyografi akut kalp krizi sırasında (ilk iki gün), kararsız göğüs ağrısı varlığında, kontrol altına alınamayan kalp yetersizliğinde, kontrol altına alınamayan ciddi ritim bozukluklarında, semptoma neden olan ciddi aort kapak darlığı, kalp kası ve zarı iltihabında, akciğer damarına pıhtı atması ve kalpten çıkan ana atar damar yırtılması durumlarında yapılmaz. Kalıcı kalp pili, EKG’de sol dal bloğu, EKG’de bazı özel bulguların varlığında (preeksitasyon) ve sol karıncık kalınlaşması bulgularının varlığında tercih edilen alternatif bir yöntemdir. SE en sık miyokard kanlanma bozukluğunu ve ciddiyetini saptamak, akut kalp krizlerinden ve koroner damarlara yapılan girişimsel işlemlerden sonra risk belirlemek ve kalp cerrahisi dışı cerrahi uygulanacak hastalarda operasyon öncesi  risk değerlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. Amaç, kalbin kasılma kapasitesini gözlemlemek, koroner yetersizlik bulgularını araştırmak ve bazı kapak hastalıklarında cerrahi karara yardımcı olabilmektir. Stres ekokardiyografi sırasında Doppler akım sinyallerinin güçlendirilmesi, kalbin iç sınırının daha iyi görüntülenmesi ve kalp kası kanlanmasının gösterilmesi amacıyla gereken durumlarda kontrast ajanlar (boyalı ilaçlar) kullanılmaktadır.
   
   

 


İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü