Istanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisligi Bölümü

 

Yeni Web Adresine Taşındık:

 

http://muhendislik.istanbul.edu.tr/jeofizik/

 

 

 

Department of Geophysical Engineering, Istanbul University   

 

 Moved :

 

http://www.istanbul.edu.tr/eng2/jfm/eng/indexeng.htm