Dersin Adı

YAPI STATİĞİ I

Kodu

00302

Dönemi

5

Kredisi

4.0

Teorik

(saat / hafta)

Uygulama

(saat / hafta)

Laboratuar (saat / hafta)

3

2

0

ECTS Kredisi

6.0

Dili

Türkçe

Tipi / Kategorisi

Lisans / Zorunlu

Önkoşul / lar

Mukavemet I

Amaçları

Denge şartı, Mekanizma sistemler, Belirsizlik derecesi ve hiperstatik sistemlerin statik açıdan sınıflandırma kriterleri, Deplasman bilinmeyenleri, Kesin çözüm yöntemleri, Yaklaşık çözüm yöntemlerindeki varsayımlar ve bu varsayımların neden olabileceği hatalar. İzostatik sistemler. Yapısal sistemlerin bilinmeyenleri, Kurulabilecek denklemler, Bilinmeyenlerin elde edilişi (kesit tesirleri ve dağılımları, mesnet reaksiyon kuvvetleri, düğüm noktası deplasmanları, ölçekli elastik eğri, ekstrem değerler ve yerleri) ve benzeri bilgileri bilgisayar programlamaya yönelik bir tarzda anlatmak, daha sonra alınacak olan Yapı Statiği II, Bilgisayar Programlama, Yapı Statiği III, Bilgisayar uygulamaları gibi üst seviye derslerle destekleyerek Sonlu Elemanlar Yöntemine hazırlamak. Genel amaçlı bilgisayar programları geliştirebilen üst düzey bilgi ile donatılmış mühendislerin yetiştirilmesi için ön bilgi vermek.

Tanımı / İçeriği

Yapı sistemleri. Mesnet tipleri. Yayılı yükler. Kesit ve malzeme özellikleri. Kesit tesirleri. Kafes kiriş, kiriş, çerçeve sistemleri. İki ve üç boyutlu sistemlerde bilinmeyenler, yapısal sistemlerin statik açıdan sınıflandırılması. İzostatik, hiperstatik ve mekanizma sistem kavramı, izostatik sistemlerin analizi. Tesir çizgileri. Gerber kirişler. Kablolar.

Referanslar

Esas Referanslar

 

Ders Notları

 

“Structural Engineering”, Richard N., White, Peter Gergely, Robert G., Sexsmıth, Combined Edition, Volume 1 “Introduction to Design Concepts and Analysis”, 2nd Ed., Volume 2 “Intermediate Structures”, Revised Printing, John Wiley & Sons, Inc., New York

 

Ek Referanslar

 

“Yapı Statiği”, Prof. Adnan Çakıroğlu, Prof. Dr. Enver Çetmeli, 6. Baskı, Cilt I, Teknik Kitaplar Yayınevi, (1979).

 

“Yapı Statiği”, Prof. Adnan Çakıroğlu, Prof. Dr. Enver Çetmeli, 6. Baskı, Cilt II, İTÜ, İnşaat Fakültesi Matbaası, (1979).

 

“Mühendisler İçin Mekanik Statik”, Prof. Dr. Mehmet H. Omurtag, 1. Baskı, Beta Basım A.Ş., betakitap@betakitap.com, www.betakitap.com, Cilt I, (2003), İTÜ, İnşaat Fakültesi, omurtagm@itu.edu.tr.

 

“Mühendisler İçin Mekanik Statik ve Mukavemet”, Prof. Dr. Mehmet H. Omurtag, 1. Baskı, Beta Basım A.Ş., betakitap@betakitap.com, www.betakitap.com, Cilt I, (2003), İTÜ, İnşaat Fakültesi, omurtagm@itu.edu.tr.

 

“Mukavemet”, Prof. Dr. Mehmet H. Omurtag, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., www.birsenyayin.com, birsenyayin@isbank.net.tr,, Cilt I, (2005), İTÜ, İnşaat Fakültesi, omurtagm@itu.edu.tr.

 

“Mukavemet”, Prof. Dr. Mehmet H. Omurtag, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., www.birsenyayin.com, birsenyayin@isbank.net.tr,, Cilt II, (2005), İTÜ, İnşaat Fakültesi, omurtagm@itu.edu.tr.

 

“Mukavemet Çözümlü Problemleri”, Prof. Dr. Mehmet H. Omurtag, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., www.birsenyayin.com, birsenyayin@isbank.net.tr,, Cilt I, (2006), İTÜ, İnşaat Fakültesi, omurtagm@itu.edu.tr.

 

“Mukavemet Çözümlü Problemleri”, Prof. Dr. Mehmet H. Omurtag, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., www.birsenyayin.com, birsenyayin@isbank.net.tr,, Cilt II, (2006), İTÜ, İnşaat Fakültesi, omurtagm@itu.edu.tr.

 

“Mühendislik Mekaniği Statik, Çözümlü Problemler”, Prof. Dr. Mehmet Bakioğlu, Doç. Dr. Ünal Aldemir, Doç. Dr. Abdul Hayır, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., www.birsenyayin.com, birsenyayin@isbank.net.tr,, Cilt II, (2007), İTÜ, İnşaat Fakültesi.

 

“Mühendisler İçin Mekanik Statik Genişletilmiş 3. Baskı”, Prof. Dr. Mehmet H. Omurtag, Birsen Yayınevi Ltd. Şti., www.birsenyayin.com, birsenyayin@isbank.net.tr, Cilt I, (2007), İTÜ, İnşaat Fakültesi, omurtagm@itu.edu.tr.

 

 

 

 

 

Öğretim Üyesi  / Elemanı

Prof. Dr. Namık Kemal ÖZTORUN

Öğretim Üyesi / Elemanı İletişim bilgileri

 

Ders için Ofis Saatleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme

 

Sayı

Yüzdesi (%)

  Bitirme Sınavı

( Telafi Sınavı )

1

%  50

Yıliçi Etkinlikler

Arasınav

1

%  30

Kısa sınav

Değişken sayıda ve habersiz

%  10

Ödev

Değişken sayıda

%  10

Proje

 

%  ……

Rapor

 

%  ……

Diğer

Kanaat

%  10

Devam Zorunluluğu

%  ……

Ders Kredisinin Bölünmesi (%)

Matematik ve Temel Bilimler

%60

Mühendislik Bilimi

%20

Mühendislik Tasarım

%20

Sosyal Bilimler

%  ……

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

PROGRAM ÇIKTILARI

Evet

Hayır

1

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini İnşaat Mühendisliği alanında uygulama becerisi

X

 

2

Deney tasarlama ve sonuçları yorumlama becerisi

X

 

3

Proses tasarlama becerisi

X

 

4

Sistemi irdeleme ve sonuç olarak geliştirme becerisi

X

 

5

Disiplinlerarası çalışma yürütebilme becerisi

X

 

6

Mühendislik problemlerini  belirleme becerisi

X

 

7

Etik sorumlulukları kavrama becerisi

X

 

8

Türkçe iletişim kurabilme becerisi

 

X

9

Mühendislik alanında geniş kapsamlı eğitime sahip olma becerisi

X

 

10

Yaşam boyu öğrenme becerisi

X

 

11

Kendi kendine öğrenme becerisi

X

 

12

Güncel konularda bilgilendirme becerisi

X

 

13

Mühendislik tekniklerini ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

14

Değişen koşullara uyum sağlama becerisi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAFTALIK DERS PLANI

Hafta

Konu

1

Giriş, Ders içeriği, Dersin izlenme yöntemi ve formatı, Amaç, Kapsam, Statik ve Mukavemet dersinin önemi, Vektörler, Kuvvet çifti, Atalet momenti, kesit özellikleri ile ilgili bilgiler üzerine hatırlatmalar.

2

Yapı sistemleri. Mesnet tipleri. Yayılı yükler. Kesit ve malzeme özellikleri. Kesit tesirleri.

3

Kesit tesirleri. Kafes kiriş, kiriş, çerçeve sistemleri. İki ve üç boyutlu sistemlerde bilinmeyenler.

4

İki ve üç boyutlu sistemlerde bilinmeyenler, yapısal sistemlerin statik açıdan sınıflandırılması. İzostatik, hiperstatik ve mekanizma sistem kavramı

5

Enerji prensipleri, Virtüel kuvvet metodu, Moment-Alan yöntemi, deplasman hesabı için iterativ yöntemler. İntegral ve türev ile ilgili hatırlatmalar.

6

Kafes kirişlerin analizi (kesit tesirleri, mesnet reaksiyonları, düğüm noktası deplasmanları). Örnek çözümü.

7

Kiriş ve çerçevelerin analizi (Kesit tesirleri, Mesnet reaksiyonları, düğüm noktası deplasmanları, Kesit tesiri dağılımları, Ekstrem değerler ve yerleri, Düğüm noktası deplasmanları, Elastik eğri, Deplasmallarda ekstrem değerler ve yerleri). Örnek çözümü.

8

Ara Sınav

9

Gerber kirişler, En genel hali ile diğer izostatik sistemler (moment, eksenel kuvvet, kesme kuvveti gibi bilinmeyenlerin kaldırılarak hiperstatik bir sistemi izostatik hale getirebilen diğer serbestlikler)

10

Kompozit sistemlerin analizi ve deplasman hesapları, Uygulamalar

11

Uniform ve Diferansiyel ısı etkisi altında yapısal sistemlerin analizi. Uygulamalar

12

Mesnet çökmesi, düğüm noktası deplasmanları gibi dış etkiler altında yapısal sistemlerin analizi, Uygulamalar.

13

Uygulama, örnek çözümü.

14

Final Sınavı