Dersin Adı

Malzeme

Kodu

00203

Dönemi

3

Kredisi

3.5

Teorik

 (saat / hafta)

Uygulama

 (saat / hafta)

Laboratuar (saat / hafta)

3

1

0

ECTS Kredisi

5

Dili

Türkçe

Tipi / Kategorisi

Zorunlu

Önkoşul / lar

-----

Amaçları

Malzeme dersi Mühendislik Bölümü öğrencileri için önem arz etmektedir. Öğrencilere ders kapsamında Mühendislik Malzemeleri tanıtılmakta, bu malzemelerin içyapısı, fiziksel, kimyasal, mekanik, elektriksel özelliklerinin yanı sıra üretim, şekillendirebilme, korozyon gibi özelliklerinin neler olduğunu anlatılmaktadır.

Tanımı / İçeriği

Malzemelerin iç yapısı, atomsal yapı, bağlar, bağlarla malzeme özellikleri arasındaki ilişkiler. Kristal yapılar; kristal türleri, kafes yapılar, kristal geometrisi, kristal doğrultular ve düzlemler, amorf yapılar, katı eriyikler, atomsal yayınım, malzemelerin mekanik özellikleri, şekil değiştirme, yorulma, kırılma, fiziksel özellikler, birim ağırlık, geçirimsizlilik, su emme. Elektriksel özellikler; iletkenlik, yarı iletkenlik, yalıtkanlar, manyetik optik, ısıl özellikler.

Referanslar

Malzeme Bilimi Prof.Dr. Kaşif ONARAN Teknik Kitaplar Yayınevi,

Öğretim Üyesi  / Elemanı

Doç.Dr. Fahriye M. KILINCKALE

Öğretim Üyesi / Elemanı İletişim bilgileri

0 212 590 50 79 ve 0 212 473 70 70 / 17922

Ders için Ofis Saatleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme

 

Sayı

Yüzdesi (%)

  Bitirme Sınavı

( Telafi Sınavı )

1

%  50

Yıliçi Etkinlikler

Arasınav

1

%  30

Kısa sınav

6

%  20

Ödev

 

 

Proje

 

 

Rapor

 

 

Diğer

 

 

Devam Zorunluluğu

%  60

Ders Kredisinin Bölünmesi (%)

Matematik ve Temel Bilimler

%  ……

Mühendislik Bilimi

%  ……

Mühendislik Tasarım

%  ……

Sosyal Bilimler

%  ……

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

PROGRAM ÇIKTILARI

Evet

Hayır

1

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini İnşaat Mühendisliği alanında uygulama becerisi

X

 

2

Deney tasarlama ve sonuçları yorumlama becerisi

X

 

3

Proses tasarlama becerisi

 

X

4

Sistemi irdeleme ve sonuç olarak geliştirme becerisi

 

X

5

Disiplinlerarası çalışma yürütebilme becerisi

X

 

6

Mühendislik problemlerini  belirleme becerisi

X

 

7

Etik sorumlulukları kavrama becerisi

 

X

8

Türkçe iletişim kurabilme becerisi

 

X

9

Mühendislik alanında geniş kapsamlı eğitime sahip olma becerisi

X

 

10

Yaşam   boyu   öğrenme   becerisi

 

X

11

Kendi kendine öğrenme   becerisi

 

X

12

Güncel konularda bilgilendirme becerisi

 

X

13

Mühendislik tekniklerini ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

14

Değişen koşullara uyum sağlama becerisi

 

X

 

 

 

 

 

HAFTALIK DERS PLANI

Hafta

Konu

1

Mühendislikte malzeme, inşaat mühendisliğinde malzeme konularına giriş, malzemelerin fiziksel, mekanik ve elektriksel özelikleri hakkında genel bilgiler,

2

Malzemelerin iç yapısı, atomlar arası bağ kuvvetleri, atomlararası uzaklık ve etkieden etkenler,bağlarla malzeme özellikleri arasındaki ilişkiler, malzemelerin atomlararası bağ lara göre sınıflandırılması

3

Kristal yapılar, kristal yapı türleri, kristal geometrisi, Miller Endisleri,kristal yapı kusurları,

 

4

Amorf  yapı,kristal yapı,aralarındaki farklar,sıcaklık –hacım ilişkisi,Atom hareketleri,atomsal yayınım,Fick Yasaları,atomsal yayınımın endüstriyel uygulanması

5

Malzemelerin mekanik özellikleri; çekme, basınç,eğme ve kayma etkisinde davranışı, gerilme-şekil değiştirme , malzeme sabitleri

6

Şekil değiştirme işi, tokluk, sertlik, mukavemet artırıcı işlemler

7

VİZE

8

Kayma , plastik şekil değiştirme,kayma koşulu,kayma düzlemleri

9

Faz diyagramları,,soğuma diyagramları

10

Malzemelerin fiziksel özellikleri;geçirimlilik, kılcal su emme,basınçlı su geçirimliliği, akustik özellikler, aşınma

11

Malzemelerin elektriksel özelikleri,iletkenler,yarılitkenler,yalıtkanlar

12

Bayram tatili

13

Malzemelerin manyetik ,optik ,ısıl özelikleri

14

Malzemeye çevre etkisi;metallerin korozyonu,korozyon çeşitleri