Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman Kadrolarına Eleman Alınacaktır

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadrolarına eleman alınacaktır.

(*) 2547 Sayılı Kanunun 33/a Maddesi Uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri, Yabancı Dil Belgesi, mezuniyet belgesinin onaylı örneği , nüfus cüzdanının onaylı örneği, erkek elemanların askerlik belgesi (mahkeme ve bakaya durumunda olmamak gerekmektedir.) ile ilgili birimlere başvuracaklardır. Tıp Fakülteleri için bu kapsamda ilan edilen kadrolara 'Tıp Fakültelerinde Araştırma Görevlisi (2547 Sayılı Kanunun 33/a Maddesine Göre) Uzman (2547 Sayılı Kanunun 33/e Maddesine Göre) kadrolarına Atama Yönergesi' hükümlerine göre eleman alınacaktır.

(2547 Sayılı Kanunun 33/a Maddesi Uyarınca Tıp Fakültelerine alınacak Araştırma Görevlilerinin 5371 Sayılı Kanun Uyarınca Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.)

(*)2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi Uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri, Yabancı Dil Belgesi ile mezuniyet belgesinin onaylı örneği , nüfus cüzdanının onaylı örneği, erkek elemanların askerlik belgesi (mahkeme ve bakaya durumunda olmamak gerekmektedir.) ile ilgili birimlere başvuracaklardır. Başvurularda LES'ten 50(son iki yılda), ALES'den 70 puan almış olmak gerekmektedir.

(2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin İstanbul Üniversitesinin ilgili Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından birisine kayıtlı öğrenci olmaları gerekmektedir.)

(*)2547 Sayılı Kanunun 33/a ve 50/d Maddeleri Uyarınca Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Eğitim süreleri 5 yıl ve daha fazla olan fakültelerden mezun olanlar ile Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerine atanacak Araştırma Görevlilerinin dışında kalan birimlere müracaat edecek adayların 31 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

(*)Uzman Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Müracaat edecekleri anabilim dalını belirten dilekçeleri ile birlikte Yabancı Dil Belgesi, mezuniyet belgesi ve Uzmanlık belgesinin onaylı örneği (Tıp Fakülteleri için), nüfus cüzdanının onaylı örneği, erkek elemanların askerlik belgesi ile ilgili birimlere müracaat edeceklerdir. . Başvurularda LES'ten 50(son iki yılda), ALES'den 70 puan almış olmak gerekmektedir.

Tıp Fakülteleri ile diğer birimlerin Tıp ile ilgili alanlarına atanacakların 5371 Sayılı Kanun Uyarınca Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. Tıp Fakülteleri ile Diğer birimlerin Tıp ile ilgili alanlarına atanacak Uzmanlara 'Tıp Fakültelerinde Araştırma Görevlisi (2547 Sayılı Kanunun 33/a Maddesine Göre) Uzman (2547 Sayılı Kanunun 33/e Maddesine Göre) kadrolarına Atama Yönergesi' hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Uzman olarak atanacaklarda atanacağı birim ile ilgili birikim aranmaktadır.

(*)Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği atama şartlarına göre Dilekçelerini,Yabancı Dil Belgesi,mezuniyet belgesi,nüfus cüzdanının onaylı örneği,erkek elemanların askerlik belgesi, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ilgili birime teslim edeceklerdir. . Başvurularda LES'ten 50(son iki yılda), ALES'den 70 puan almış olmak gerekmektedir.

YÖK'ün kararı uyarınca 4 yıllık eğitim veren birimlere atanacak olan Öğretim Görevlilerinin Yüksek Lisans 2 yıllık eğitim veren birimlere atanacak olan Öğretim Görevlilerinin Lisans Mezunu ve en az 2 yıl tecrübeye sahip olmaları.

(*)Okutman Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Bir adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı,erkek adaylar için askerlik belgesi, Yabancı Dil Belgesi, mezuniyet belgesi, ile birlikte başvuru formu doldurmak üzere Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. . Başvurularda LES'ten 50(son iki yılda), ALES'den 70 puan almış olmak gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi,Öğretim Görevlisi,Okutman ve Uzman kadrolarına müracaat edecek adayların Yabancı Dil Belgesi olarak KPDS 50, ÜDS 50, TOEFL (İnternet Tabancı 53, Bilgisayar Tabanlı 153, Yazılı 477) IELTS 5,5'den almış olanlar müracaat edebilir.
Yabancı Dil Okutmanı kadrosuna başvuran adayların KPDS 80, ÜDS 80, TOEFL (İnternet Tabanlı 100, Bilgisayar Tabanlı 250, Yazılı 600) IELTS 6,5 almış olmak şartı aranmaktadır. Meslek Yüksekokullarında istihdam edileceklerde yabancı dil puan şartı aranmaz.
06.07.2007 tarihli, 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı üzere 2007 yılı içerisinde ikinci merkezi sınavın yapılıp sonuçları internet aracılığı ile duyuruluncaya kadar 'Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan son iki yılda 50 puan almış bulunanlar bu Yönetmelikte sözü edilen merkezi sınavda başarılı olmuş sayılırlar.'

Öğretim Görevlisi,Okutman,Uzman,Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Doktora derecesine sahip olanlar ile akademik kadrolarda görev yapanlar Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) muaftır. Diğer adayların başvuruda bulunacakları kadronun alanındaki puan türünden elde ettikleri başarı puanı esas alınacaktır.

ilan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Adayların 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

NOT:
(*) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, UZMAN, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, OKUTMAN KADROLARINA MÜRACAAT EDEN ADAYLARIN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN ÇIKARTILAN 'BAZI AKADEMİK KADROLARA ÖĞRETİM ELEMANI DIŞINDAKİ KADROLARDAN NAKLEN YAPILACAK ATAMALARDA YA DA AÇIKTAN ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK' UYARINCA ATAMA İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.

İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

(*)Bu kadrolara atanacak adayların atama işlemlerinin 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanarak görevlerine başlamaları gerekmektedir. Söz konusu tarihe kadar atanarak görevlerine başlamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İlan edilen kadroların dereceleri başvuran adayların hizmet ve eğitim kurumlarının uygun olmaması halinde atamaları yapılmayacaktır.
Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

İlan Edilen Kadrolar


Duyuru kez okunmuştur.