İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE YERKÜRE TARİHİNDEN BİR KESİT

İstanbul Üniversitesi Avcılar kampüsü Jeoloji Müzesi'nde Yerküre'nin 600 milyon yılı sergileniyor.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Jeoloji Müzesine yeniden kavuştu. Müzede olağanüstü mineral ve fosil kolleksiyonlarının yanısıra, bir zamanlar jeoloji Mühendisliği Bölümünde görev yapmış İhsan Ketin, Hamit Nafiz Pamir ve Atife Dizer gibi Türkiye jeolojisine damgasını vurmuş hocalarımızın saha çalışmaları sırasında kullandıkları eşyalar da sergileniyor.

1990 Yılına kadar Beyazıt'taki Fen Fakültesi binası içinde yer alan müze, Jeoloji Mühendisliği Bölümünün Avcılar'a taşınmasından sonra yer problemi yüzünden uzun süre işlevini yerine getirememişti. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Mühendislik Fakültesi'nde yapılan güçlendirme sonrasında müzeye ayrılan yerde Prof. Dr. İzver Özkar ÖNGEN ve Prof.Dr. Sinan ÖNGEN tarafından müzenin yeniden yapılandırılması çalışmalar başlatıldı. İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu ve özel kuruluşların da desteğiyle çalışmalar bitirildi ve İstanbul Üniversitesi, örnek gösterilecek bir müzeye kavuştu.

Müzede mineral ve fosilleri daha iyi tanıyabilmelerine olanak sağlaması yanında Yerküre'nin evrimi hakkında belgelere de yer veriliyor. Bu eşsiz koleksiyonlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için Jeoloji Mühendisliği Bölüm Sekreterliği'ne başvuralabilir.


Duyuru kez okunmuştur.