İstanbul Üniversitesi
Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurula Davet

İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi Aralık 2003 tarihinde kurulan, İstanbul Üniversitesine bağlı bir kuruluştur. Amacı; ülkemizdeki özürlü bireylerin sorunlarına çözüm getirmek amacıyla araştırma ve çalışmalar yapmaktır. Yönetim ve Danışma Kurullarında, her iki tıp fakültesinin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göz, Nöroloji Ana Bilim dalı, Diş Hekimliği ve Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve İstanbul'da faaliyet gösteren bazı sivil toplum ve özürlü derneklerinden üyeler bulunmaktadır.

Kuruluşundan beri, özürlü öğrencilerin üniversite öğrenimleri sırasındaki eğitim koşullarını düzeltmek, toplumda özürlüler alanında hassasiyet yaratmak, ulaşılabilir bir çevre oluşturmak, özürlü bireylerin sorunlarına yönelik bilimsel toplantılar düzenlemek amacıyla çalışmalar yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezinin çalışmaları, farklı bilim ve sanat dallarından üyelerin aktif katılımlarıyla gelişecektir. 20 Mart 2006 tarihinde yapacağımız Genel Kurulumuza davet eder, saygılar sunarız.


Tarih: 20 Mart 2006,
Saat: 10.30-12.30
Yer: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
1933 Reform Amfisi

Prof. Dr. Resa Aydın
İÜ Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür V.

Ayrıntılı bilgi için:
Prof. Dr. Resa Aydın

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı,
Tel: 0212 635 11 85,
Dahili Tel: 31202,
Sekreterlik: 31736,
E-posta: raydin@istanbul.edu.tr


Duyuru kez okunmuştur.