İstanbul Üniversitesi Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Koşulları

2006 veya 2007 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Temel Öğrenme Becerileri Testinde en az 40 standart puan alan, Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ve uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan çift uyruklu öğrenciler yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a- Başvuru Formu
b- Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuç belgesinin noter onaylı sureti
c- Üzerinde alıcı ismi ve adresi yazılı, pullu zarf
d- Başvuru ücreti makbuzu,(Banka adı, hesap no ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.)
e- Bir adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

BAŞVURU ÜCRETİ:

Yüz Yeni Türk Lirası (100.-YTL) dır.
Ziraat Bankası Beyazıt Şubesinin 345 22 996-5001 nolu hesabına Türk Lirası olarak yatırılacaktır. (Makbuza Ad,Soyad ve YÖS ibareleri belirtilecektir.) (Geri iade edilmeyecektir.)

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlama:11 Haziran 2007
Bitiş :29 Haziran 2007
Bu tarihten sonra yapılan başvurular ve postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

Başvurular aşağıdaki adrese şahsen yada posta yoluyla yapılır.
İstanbul Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
(Rektörlük Merkez Bina) 34450 -Beyazıt/İSTANBUL

DEĞERLENDİRME:

Başvuruları kabul edilen adaylar, YÖS Temel Öğrenme Beceri Testinden aldıkları puanlar ile yüzde 20 lik ülke barajı göz önünde tutularak, tercihleri doğrultusunda sıralanır ve en yüksek puandan başlayarak, kontenjan sayısı kadar yerleştirilirler.

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARA BAŞVURULAR:

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvurular yukarıda belirtilen tarih ve yerde yapılacaktır. Sözkonusu programlara başvuran adayların YÖS Temel Öğrenme Beceri Testinden aldıkları puanlar en yüksek olandan başlanarak sıralanacak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenör Eğitimi Bölümüne başvuran adaylardan puanı en yüksek ilk 10 aday, Spor Yöneticiliği Bölümü programına başvuran adaylardan puanı en yüksek ilk 10 aday ve Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Programına başvuran adaylardan puanı en yüksek ilk 5 aday özel yetenek sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Özel yetenek sınavı ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenecek tarih ve yerde yapılacak olup, Özel Yetenek sınavı sonucunda başarılı olan 2 aday Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenör Eğitimi Bölümüne, 2 aday Spor Yöneticiliği Bölümüne, 1 aday ise Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Programına kesin kayıt hakkı kazanacaktır.

EĞİTİM DİLİ VE İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI:

Üniversitemizde öğretim dili Türkçe’dir.

Zorunlu Hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleştirilen öğrencilerin, Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümünce yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavına girerek veya adıgeçen Bölüm tarafından geçerliliği kabul edilen, uluslararası dil sınavlarından birinden yeterli puanı alarak, başarılı olmaları gerekmektedir. Başarısız olan öğrenciler, hazırlık sınıfında bir yıl okuyarak, başarılı olduğu takdirde yerleştirildiği programda öğrenime başlar.

NOT:

1. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri İstanbul Üniversitesi tarafından yapılır ve Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.
2. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, yerleştirme için kabul edilme anlamına gelmez.
3. Programlara yerleştirilen adayların kabul mektupları, belirtilen adrese (başvuru sırasında alınan üzerinde alıcı adı ve adresi yazılı, pullu zarf ile ) gönderilecek ayrıca, yerleştirme sonuçları bu sayfada duyurulacaktır.
4. Programlara yerleştirilen adayların, kendilerine gönderilecek kabul mektubu ile; Türkiye dışındaysalar, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de iseler İl Emniyet Müdürlüklerinden “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Bu vize, Türkiye’ye giriş yapmak ve üniversiteye kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
5. Belgelerinde tahrifat olanların başvuru veya yerleştirme işlemleri, kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

BAŞVURU FORMLARI VE KONTENJANLAR

Genel Programlar Başvuru Formu
Application form
Genel Kontenjanlar

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuru formu
Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan program kontenjanları


Duyuru kez okunmuştur.